| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJižní Čechy chataKunžakKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


V čase hekatomb, vstanou mrtví ze svých hrobů...
Vydáno dne 23. 07. 2016 (2129 přečtení)

Politický, ale i lidský debakl, nevyřeší ozbrojenci v ulicích.

21. srpen 1968 ve stínu 71. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou

©Zdeněk Patrick, Praha 2016

V čase naprosto bezprecedentní démonizace a zákonům ČR zcela odporujícímu šírení nenávisti k jinému národu, vězte, že jedinou nadějí těch, co přežijí plán globálních elit: Evropský Kalifát, je právě zkorumpovanými válečnými štváči démonizovaný ruský národ a prezident Ruské Federace pan V. V. Putin.
V tomtež čase uměle vyvolávaných nenávistí se konal v Praze na Hradčanském náměstí (na počest vítězství nad fašizmem, dne 8. května 2015), za účasti asi 700 lidí, pod patronací prezidenta České republiky pana Miloše Zemana a hejtmana jihočeského kraje pana Zimoly „Pochod vítězství“ Nesmrtelného pluku. Poprvé v Praze na Hradčanském náměstí. V den 71. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Takže na své si jistě přišel i kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kterého si vážím pro zcela jiné činy, než tolerování apostaty a odborníka na peklo, či nositele stále zpupných železných křížů. Přátelství? To se tiše koná bez jakýchkoliv požadavků.
Pod okny arcibiskupství si daly dostaveníčko dětské pěvecké sbory z Jihočeského kraje a Sverdlovské oblastí, které po mnoho let, díky Bohu, udržují přátelské vztahy.

Pochodu Nesmrtelného pluku, ve spojení s živými se, jak jsem posléze zjistil, asistovaně cizí rukou, zúčastnil i divizní generál a britský letecký maršál RNDr. Karel Janoušek, divizní generál Heliodor Píka, jakož i paní Milada Horáková, umordováni systémem, jemuž byla, tak jako v minulosti, tak i dnes, dána vláda nad mnohými vodami, pane Kardinále. Skrze současné elity přípravného výboru NWO, vlastnoručně obdařenými přehnaným množstvím bodů volnosti a v brzké době drze žádající si nemyslitelné.

Z téhož rozšířeného pohledu, abychom byli právi, i skrze pani Vangu, či Michaela de Nostradama, se při pochodu Nesmrtelného pluku k sovětským hrdinům Rudé armády, přiřadila i nepřehledná řada systémově uvražděných dětí: Obětí nelidského humanitárního bombardování Jugoslávie, dětských obětí dr. Mengeleho, ale i systémového, leč fašistického běsnění EU a NATO v Lybii, Iraku, Syrii, na Ukrajině, Oděse, Donbasu a Luhansku.

Vítejme každou přátelsky podanou ruku i snahy o nápravu věcí obecných i všelidských. Odmítejme obranu současných západních hodnot, které jsou zvrácenou variantou, jsoucí v ostrém protikladů s našimi národními i všelidskými zájmy. Tzv. Evropské hodnoty z pohledu zkušeností českého národa i vyššího principu mravního neexistují, ani náhodou. Snad jen, co pouhá PiaR smyšlenka. Odmítejme politické čachry s událostmi vytrženými z časové kontinuity návaznosti příčin a důsledků (časové kauzality):

Pamatujme: Sovětská armáda osvobodila Československo a zachránila tak český národ před totální genocidou, když pro svobodu jim téměř cizí, přesto z našeho náhledu tak blízké země, obětovalo své životy 300 000 hrdinů Rudé armády, aby výrazným dílem přispěli k porážce celosvětového fašistického uspolčení znacharů, jež zdávna, již od postkatastrofických dob, i na samém počátků Římského Imperia, mělo nekalé úmysly se všemi prvorozenými dětmi matky Zemlji.

Shromaždiště pochodu Nesmrtelného pluku bylo před Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Poblíž domu, ve kterém svého času bydlela i Hana Benešová, žena českého prezidenta dr. Edwarda Beneše. V místech, kde v dávných dobách stával Idol ruky držící zlatou kouli, symbol Slunce. Vztyčený na počest České kněžny Drahomíry, která odešla hledat Spravedlnost u vymahatele Slovanského Práva Pěruna, tak jako kdysi bájná Bohyně Démeter / Orjana hledala u Helia spravedlnost pro svoji dceru Perzefónu, jež se nyní vždy z jara vrací z Hádova podzemí v podobě rozkvetlého kvítí, zelených pupenů a lístků.

Tak se i syn České kněžny Drahomíry vrátil, aby slavně spočinul na nejposvátnějším pahorku české země. Ve svatyni Svatého světla (Svantovida), jako zemský patron a dědic České země!
Vrátil se z nicoty nebytí a jeho Svaté světlo nám svítí i v těch nejtemnějších dnech!
Ano, jsme na správném místě a tiše kráčíme blízkosti potomků hrdinů Nesmrtelného pluku. Abych příliš nerušil dobrý a příkladný počin svými vrzajícími kostmi. Na Hradčanském náměstí, hned vedle arcibiskupského paláce, probíhal decentní kulturní program. Stalo se v čase nutných proměn, které si nezvučně žádá lid z chalup. V čase nového ohrožení plošnou logikou stejně nevlídnou, jako sofistikovaně podvrženou. Se kterou si již nevystačíme ani na oběžné dráze kolem Země.

Adepti nicoty, oslovuji i vás: Právě skládáme poslední opravnou zkoušku stát se konečně lidmi. Kdo se vás pak zastane, až nás vyhladíte? V souladu s tézemi, že bude na vyšší vědecké úrovni napraveno vše, co Adolf Hitler amatersky zpackal? Naše mikrovlnná demence snad? Již nikdy totiž, věřte nevěřte, nemůžete říci: Nevěděl jsem, neviděl jsem, neslyšel jsem, nechápal jsem. Jen jsem plnil příkazy. Vzpamatujte se: Příkazy vydával i válečný zločinec Adolf Hitler.

Vše, co jsem kdy napsal a s nejčistčím úmyslem vydal na svých stránkách i knihách, bylo určeno těm, s naučenou nevědomostí, aby již nikdy nemohli tvrdit: Nevěděl jsem, neviděl jsem, neslyšel jsem, nechápal jsem, jen jsem plnil příkazy. Opět opakuji: Příkazy vydával i válečný zločinec Adolf Hitler.

21. srpen 1968

Jdu do práce, nevím kolik je hodin, prý jsou tady Rusové, říkají
Klídek, ti jsou tady přeci dávno, myslím si a nedbám. A juž je vidím schoulené a vykukující zpoza obrněnců. Nejsou to však Rusové. Jsou to Ukrajinci, pochytání na cestách i necestách. Iljič Brežněv právě řeší politické i lidské selhání československých politiků ozbrojenci. To není do budoucnosti pro nikoho vůbec dobré. Prý ztáta svobody i vymožeností Pražského jara? Spíše společný debakl, spočívající v neschopnosti orientovat se v oblasti Qui bono. V čí prospěch?
Jedno vím určitě: Z přebytku touhy po změně zdávna potlačovaného národního povědomí, ale i strachu těch kovaných internacionalistů, co to vlastně rozpoutali, ale i s pocitů práva přikazovat s pozice své mohutnosti i dávné nevlídnosti samotné leninsko marxistické Internacionály, připisuji nejen marně zničené mladé životy i do morku kostí drásající pocity blízkých, i do nejvyšších pater Univerza volající opětné ponížení a urážka českého a slovenského národa vstupem vojsk Varšavské smlouvy. To vše, aniž je možné pochopit, je připsáno na účet v pozadí stojících Globálních elit. Nechť je tato strašná zlovůle globálních „elit“ a pomocné sebranky, nesmazatelně a neodvolatelně, jako čin zvláště odporný zaznamenána do protonance. Včetně naších pocitů zuřivé marnosti a bezmoci. Proč tak činili? Qui bono. V čí prospěch?

Ano, tak jako v minulosti, již tenkrát 21. srpna 1968, měli být v plné zbroji připravení, velmi zuřivě naštvaní a do hloubky duše uražení čeští a slovenští Slované k použiti v celosvětovém procesu zásadní eliminace všech Slovanů. Můj povolávací rozkaz na cvičení (poslaný z „Podkovky na Praze 4“ se zápisem do vojenské knížky, která mi byla později odcizena nezvanými, leč pravidelnými hosty, co důkaz doličný.), jenž jsem dostal s předstihem 14 dnů a měl datum 21. srpna 1968. A z téhož náhledu vidím po roce 1989 tentýž Zlý úmysl vyvolávající opakovaně jugoslávský syndrom, stále tytéž pokračující tendence cíleného vyvolávání dávných nenávistí v nestydatém procesu Slovan proti Slovanu, za nehlučné podpory fašistických trendů v ČR i na někdejší Kyjevské Rusi, ale i v uměle vybuzeném Chaosu, pomocí plošné logiky, kdy negací lži získáváte děravou Think tankovou pravdu, lehce použitelnou ke zničení RF i veškerého lidu Vindones (Y_ DNK Hs R1a / mtDNK Hs (H - H5), bratrského lidu Čeledoj Hs (R1b) i autochtonního kontinetálního lidu Hs I (Sauro, Sarpi)). Přičemž ve svém mravním úpadku je přehlíženo zásadní porušování Ústavy ČR a vyplývajících zákonů. Jakkoliv víme kolik jaderných zbraní mají US elity připraveny na neposlušné darebáky v Česku a Slovensku.

Vážený pane Iljiči Brežněve, Vaše Mohutné blahorodí, dovolte nehodnému, abych Vás, ve své ponížené replice oslovil, protože Vy, sám jistě tísněn časem i okolnostmi, musel jste vyjednávat s lidmi, majícími na všechny strany kývající se gumovou páteř, protože nikoli národní, neboť ve své podstatě zaměstnanci Internacionály, kterou bych dnes, skrze výsledný dojem, ztotožnil s elitami GP a Nových světových pořádků. Navíc jste neprohlédl (tak, jako ostatně ani ani my) navíc donucen uspěchaným vývojem událostí urychleně jednat, použil jste místo politického řešení, šestou prioritu, s následným odvlečením představitelů Československa. To jste to prošvihl opravdu příkladně: Pro slovanské národy, tedy i národy Československa, byli vládnoucí vojvodové (milovaní i nemilovaní) vždy povážováni za nedotknutelné suverény. Z téhož důvodu byl tento únos brán národem, jako nepřátelský a terotistický akt hrubě narušující vzájemné vztahy a do budoucnosti lehce kýmkoli zneužitelné. Zároveň Vám mám za zlé, mohu-li vůbec, že jste pobyt vojsk Varšavské smlouvy, na moudrou žádost nového, Vámi schváleného československého prezidenta Dr. Gustáva Husáka, v čase podstatně neukrátil. Tím, že jste tak neučinil, vytvořil jste do budoucnosti neobyčejný precedens: Intervenční bod, jenž se „jednoho krásného dne“ v součtu průniků všeho možného i nemožného promítl nejen do 17. listopadu 1989, ale odvozeně do mediálně řízeného procesu výroby nenávistí a démonizace kohokoliv, na koho ukázal v Pravdě uhnilý prst GP, jenž vlastně nerozumí ničemu, jehož elity vynesly nad sebou samými i lidstvem nemilosrdný rozsudek.

Povšimněte si prosím, že vše nakonec vyústilo do celkového oslabení a vlastně vykostění SSSR, jakož i nevratného úpadku Vaší rodné Ukrajiny (někdejší Kyjevské Rusy. Bohužel i mravní a politický úpadek Západu, jemuž se opět zachtělo ve své vlastní mizerii přírodního bohatství nových východních kolonií, zejména pak RF, aby zachránili svoje před úpadkem hmotným, nikoli však mravním. Nebo chtěli dodatečně vyhrát 2SV? Takže jsem nucen suše konstatovat, že opět stojíme na té nesprávné straně. Náš kruh, co svébytného slovanského národa se opět uzavírá, což nás nemá inspirovat k vyvolávání dávných emocí a již vůbec přenášet své mindráky z malosti srdce na současnou Ruskou federaci a její představitele. Naopak, hledejme společně nové cesty k socialně spravedlivému, koncepčně řízenému společenství, které dbá svými ustanoveními zejména pak z vyššího principu mravního o vyrovnaný vývoj rodiny, rodů i bezpečí národů, aniž svými vysokoenergetickými potřebami poškozuje rodnou zemi.

Vážený generále X: Zklamali jste, nejen jako spolehliví spojenci, kam se jen podíváte. Ale i co strážci ústavních zákonů, tedy i ochránci národních zájmů: Nikdo Vás již nebere vážně. A co se týče lstivého šiření ruské propagandy: Vypněte, společně s ústředními protagonisty cizí nepřátelské moci podléhající Ctv, svojí hruď: Dostane se vám jistě uznání, možná i řád vítězného Jury od Vámi démonizovaného V. V. Putina. Jako vyjímečně jediní, sic nechtěně, leč velice úspěšní protagonisté ruské propagandy v ČR.

A těm, kteří nám, ve své duchovní nouzi chtějí povolit trochu toho vlastenectví a s tím málem nás, na způsob verbířů Marie Terezie, vyslat proti soukromé armádě, US elitami vycvičených zabijáků, či na dobře zastřílená místa, vzkazuji: Vzpamatujte se! Rozdávate nerozdavatelné. Dělíte nedělitelné. Vymýšlíte dávno propíchnuté...

Centurie V./ 43

La grand ruine des sacrés ne sé logne,
Provence, Naples, Sicille, Seez et Ponce,
En Germanie, au Rhin et la Cologne,
Vexés á mort par tous ceux de Magonce.

Velké ruiny svatých nejsou (časově) vzdálené
Provence, Neapol, Sicílie a svatý výhled papeže,
v Germánii, v Kolíně i na Rýnu, zranění a mrtví
po celé Magonii (Němcích).

Ještě doutnají trosky Vatikánu, ve městech Provence, Neapoli, na Sicilie i svatý výhled papeže, po celém Německu budou zranění a mrtví. Německo nebude pro Velkého Kemala nijakým problémem. Taktiku, kterou Němci tak mistrně používali celá staletí při svém pochodu na východ (Drang nach Osten), proti svým sousedům, příjde tentokrát ze západu, jihu i východu: Miliony gastarbaitrů vytvoří po celém Německu své muslimské Sudety vítajících Velkého Kemela. Příjdou ze Slavonie, Dalmácie (Srbska, Bosny, Kosova, Švýcarska, ale i z Apeninského směru řízenými nočními leteckými výsadky.).

Centurie X./ 31

Le sainct Empire, viendra an Germanie.
Ismaëlités trouveront lieux ouverts,
Anes voudront ausii la Germanie,
Les soustenans de terre tous couverts.

Svatá říše vstoupí do Německa.
Ismaelité naleznou otevřené dveře
oslové z okolí by rovněž rádi chtěli Německo
Jejich obhajoba (cenzura) však vše utají (zahalí)..

Tento verš se rovněž velice líbil Adolfu Hitlerovi, jenž si vykládal Svatou říší vstupující do Německa, co svoje největší vítězství.

Nostradamus Král propastí str. 152 Zdeněk Patrick 1994 /1998, PrahaCelá tisková zpráva | Komentáře: 71 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (131 hl.)
 
Ne (66 hl.)
 
Možná (49 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 246

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

28/2 2018 - 3 002455
28/2 2018- 2 194 206
28/2 2018 - 763306
44943

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0