| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Tři Zlatá Perunova jablka?
Vydáno dne 15. 10. 2011 (9089 přečtení)

Znovu oprá?ené video, které je vlastně přímou odpovědí dvěma čtenářům. Prvnímu odpovídám, co lze a nelze nafilmovat současnou "vrcholnou" technikou, druhému přiná?ím starý důkaz, že ve hře nejsou magické přízraky, či mylné představy pochroumané mysli:

Pozorování tří objektů v létě 2009, dva jakoby v součinnosti s chemtrails letounem, rovněž vypoužtěly kratičkou stopu, zatím, co třetí nás zaujal stacionárním letem (přesněji visel na jednom místě).To i jiné. Pře?lo mojí myslí jako dobrý příměr.

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nebylo to poprvé, kdy jsme při chemtrails letadlech pozorovali asistenci relativně nevelkého lesknoucího se kulového objektu, či naopak letícího několik délek před letadlem. Jindy naopak výskyt temné stopy letící před letounem.

Související článek

V následujícím příběhu nízko letící chemtrails rozseváč + tři lesklé objekty, které jsem po svých dalších zkušenostech pracovně nazval "Tři zlatá Pěrunova jablka".

Filmování je navíc ztíženo letem chemtrails letadel, vždy do (jindy ze) Slunce a navíc současné fotoaparáty zanechávají trvalý dojem, že skrze display fotografují spíše majitele, aby detail jeho neoholené papule okamžitě přeposílaly na několik servisních služeben on-line. Myslím si?
Zkrátka neviděl jsem, co vlastně fotografuji a filmuji, říká autor snímku.
Výsledně: Nafilmovali jsme, na větší vzdálenost malé, jako tavenina oceli 1534 - 1536 stupňů C svítící objekty, které jsou více než podobné, těm, které kolem nás prolétávaly v bezprostřední blízkosti několika metrů. Méně než osm metrů.

Video: Léto 2009 Praha

Stejná, jako ta, která ?acovala chemtrails letadlo nad Krčským údolím, aby vzápětí ze sebe "vypustila" nejméně 200 násobně větší kopii mlžného letadla, letícího v černé stopě vedle chemtrails pruhu, vytvořeného před malou chvíli.

Přičemž připomenu legendu o jedné z Perunových zbraní, schopné zahodit jakýkoliv objekt do mimoprostoru mimo čas a rozměr. S možností kdykoliv a kdekoliv v čase jej vrátit zpět.

Byla to tatáž koule, která mne překvapila ve své zelené modifikaci (jakkoliv je prý možná oranžově červená varianta). Ze vzdálenosti 30 cm.
Tatáž, kterou jsme pozorovali v polích, při výstupu z meziprostoru. Jako když žiletkou rozříznete arch papíru, tak nám připadala noční obloha s dobrou viditelnosti, cca 100 metrů od nás a cca 300 metrů nad polem, s hořícím a ukapávajícím mediem, aby se zpoza ničeho, či spíše z prostoru se náhle vykulila zelená koule a padala k zemi.

Překvapení to bylo i pro dva myslivce na nedalekém posedu. Soudě podle jejich vzruženého rozhovoru, zda se jít podívat, či nikoli. Suže konstatuji - tiše a již nikoli tak halasně, jako při příchodu - vysublimovali domů.

Je?tě jeden poznatek. Nedávno jsem, při listování obrázky, objevil jeden mocně naivní: Vystoupení živy z mimoprostoru. Téměř, říkám téměř ano, to bylo přesně ono. Něco podobného jsme viděli.

Jsem a přicházím (orientační výcuc na pozadí bansktérských tanečků s procenty, když nula sice od nuly pojde. V případě banskterizmu v zázračné miliardové proměně nikdy neexistujících, tedy lstivě vymy?lených dluhů, které by banksteři a jejich Sběř chtěla, zpoza podzemních pevností, kam se tajemně ztrácela nejen voda z jezer, ale i vzduch, vyře?it neuvěřitelně legeračně: Vygenerovat třetí světovou potopu krve. Na náš účet? A proto, sám za sebe říkám, ani náhodou. již nikdy!!!).

Kosmická družice NASA Swift zaznamenala ve středu dne 19. 3. 2008 v 8:12 našeho času gama záblesk, jemuž bylo přiřazeno číslo GRB 080319B. Přičemž písmeno B je označení pro druhý záblesk zaznamenaný toho dne viz www.astro.cz . Zbývá již jen dodat, že záblesk přicházel ze směru, či zpoza souhvězdí Bootes (Pastýře = Čecha), jehož naši starověrečtí předkové nazývali souhvězdím Přemysla Oráče. Při této příležitosti si připomeňme, že zpoza vlády Arcturu, nejjasnější hvědy souhvězdí Bootes, přišli, podle jedné z (jak také jinak) nepodlo?ených legend, předkové našich starověreckých Slovanských předků.

Dodávám, že rekordní gama záblesk přicházel tentokráte ze vzdálenosti 7,5 miliardy světelný let. Tedy z časů, kdy naše planeta zdaleka ještě neexistovala (Pokud není starší, než vědci říkají.). Přičem?, prozatím nejmohutnější zaznamenané gama záření (druhé ze čtyř toho dne detekovaných) mířilo v překvapivě úzce nasměrovaném paprsku přímo k naší planetě.

"Zatímco jedna z explozí v souhvězdí Pastýře (Bootes) byla k vidění již 23. ledna 1999 jiná, podstatně mohutnější, právě v čase svátků Sv. Josefa (19. března 2008), Kristova pěstouna, v předvečer svátků "z mrtvých vstání Krista", směřovala k Zemi v podobě úzce směrovaného paprsku, jehož zdroj prý opět pocházel z mohutné exploze v souhvězdí "Pastýře" (Bootes - Čecha). Výtrysk úzce nasměrovaného gama záření připomínal ve své mohutnosti velmi koncentrovaný laserový paprsek nutný k získání dostatečné energie. Dodávám, že k témuž musí být k mání nebývalá technika a vědomosti."

Vycházel údajně z hvězdy 40x větší než Slunce, vzdálené 7,5 miliard světelných let. Gigantický výbuch a výtrysk následné energie překonal všechny dosavadní rekordy.

Koncentrace energie do úzkého výtrysku, směřujícího přímo k Zemi bylo možno spatřit (i podle velmi renomovaných astronomů) pouhým okem a zaručeně nemohla být dílem té samé agentury, jež s nikým nekamarádí a vylepuje, skrze humanitární bombardéry, nezajímavé karikatury s průhledným cílem. Aktivovat svého velkého "fantoma opery", specialistu - poradce na nadstátní teror. Slavného menšitele našich nezadatelných občanských práv a svobod sakra jak to jen říci?. Usa_ma bin Satana.

Nicméně, nehlučné záblesky, po několik let viditelné na noční obloze, připomínaly podivné sofistikované válečné aktivity (SDI, jež byly pro mne ukončeny moji přechodnou, více než rok trvající slepotou. Jakkoliv nezvykle rychlé oslepnutí zcela určitě pocházelo zejména z mikrovlnných ataků domorodé provenience.)??

A co na to policejní nadstát?

Využil cokoliv, k posílení svých fašistických doktrín.

Tedy i zamlčování pravdy, politických skutečností a snad i mohutného výbuchu v souhvězdí Bootes!

Ačkoliv:

Doporučení a výzva orgánu NVO podřízené Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s "kosmickou zprávou" (ze dne 19. 3. 2008): Doporučení a výzva US Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s "kosmickou zprávou" (ze dne 19.3. 2008) Cosmic Message? Prompts US-EU Crackdown On Religious Cults.

Výsledky vy?etřování potvrdily, že úzce na naší planetu nasměrované GRB (Gama Ray Burst) 080319B měly namudulovány 40 MHz radiové vlny se zakódovaným signálem, jenž by mohl povzbudit elektromagnetickou cestou aktivaci zejména nábožensky motivované lidi. Vyslaný signál by prý mohl způsobil značné a zejména politicky nežádoucí změny v jejich mozkových frekvencích.

Záření gama má vlnovou délku menší než 0,1 nm, o frekvenci 10 na devatenáctou Hz (?), o energii 10 na dvacátou až 10 KeV, a neuvažuji-li jejich přeměnu na v kosmickém věku použitelnou energii zasílanou úzce soustředěným gama laserovým paprskem do vzdálených části Vesmíru, pak nezbývá než konstatovat, že astronomové opět přípoměli vtip o nočním hlídači, jenž při své práci hříšně spí.
Ze souhvězdí Bootes vyslaná zpráva byla prý dekódována ve francouzském výzkumném středisku montreálské univerzity. Podstata záměru studia vyslaného signálu bylo odhalení neurálních korelací (sladění) s možným mystickým zážitkem.
Kosmické zprávě porozumí více zasvěcený a religiozně oddaný věřící, jehož mozek je (díky víře?) naladěn na frekvence radiových vln 40 MHz . Dále výzkum předpokládá vysoký nárůst těchto ovlivněných lidí v náboženských sektách.

Nejpodivnějším výsledkem tzv. "Kosmické zprávy" úzce nasměrované na naši Zemi je skutečnost, že Spojené státy a Evropská Unie současně vypustili současně doporučení zavést tvrdá opatření proti religiozním kultům s cílem vyhledat a eliminovat ty, kteří byli signály ovlivněni. Co máme rozumět termínem "eliminovat" nechávají na naši fantazii, či životní zkušeností s fašistickými metodami. Zkrátka, nic nového? Stále ve ?lépějích krutostí Svaté Inkvizice.

Kosmickou zprávou namodulovanou na cílený paprsek, jež má dle Svaté Inkvizice těch, kteří s nikým nekamarádí, ovlivnit ty části lidského mozku, zabývající se religiozními poznatky.
Na kterém ubožákovi nezákonně, s podezřením na nepromlčitelné zločiny proti lidskosti, nemilosrdně vyzkouželi zapužtěné sondy, titíž dobře utajení deprivanté již neprozradili.

Nu dobrá, říkám si, ale jakou zprávouž

"Jsem a přicházím. I am. I come."

A nyní v duchu sčítám, co vše se od té doby na Zemi a v naší vlasti odehrálo: Nebudu Ač neuvažuji, kdy pro Znojmo končí ještě povolená zakřivenost okurek, či dopuručení EU příkazově obohatit náš jídelníček o vařené, či sma?ené ?kvory, pavouky a červi, aniž zákaz nafukovat balónky a foukat do frkaček nezletilcům. To se EU bohatýři z řad Sběře, jen baví svojí, nikým z čestných lidí potvrzenou bezbřehou mocí.

Poznámky pod čarou:

Pěrun otec
Pěrunic, Pěrunič - syn Pěruna (perync od téhož odvozeno slovo princ)
Pěrunica dcera - dcera Pěruna (perynica od téhož odvozeno slovo princa - princezna)
Pěrunika - man?elka Pěruna Zárja (Záře, zvaná Lada - Koruna, sluneční korona)
Pěrucija kněžka Pěrunova kultu

Perunovy hromové kameny, ohnivé kamenné ?ipky, či hromové klíny měly být rozmístněny vlastně po celém území, které obývaly slovanské kmeny. Katolický wehrmacht je v čase násilné a krvavé christianizace přejmenoval a nazval:

Ďáblovými prsty, božími prsty a prsty matky Bož í. Pěrunovy zbraně jsou chráněny (systémově zajižtěny) proti ne??astné náhodě, zneužití osobou nepovolanou, zlé a černé magii, účelové nákaze a jasně i proti setnutí sama sebe.

Ohnivé kamenné ?ipky, vyznačovaly zájmovou oblast, pomocí sítě vyznačené těmito kamennými ?ipkami. Aktivovanými jednak dle okamžitých potřeb a libosti Pěruna, jednak zápornými emocemi Slovanů. Poslední nárůst potencialu směřující k aktivaci nastal prý v čase zákeřné agrese NATO do Jugoslávie a proces kráde?e Kosova.

Pěrunovy bleskové, či hromové kameny, ale i Pěrunovy kamenné ?ipky však podléhaly po sedmi letech obnově. Tato obnova se prováděla cyklicky jednou za sedm let levitací nasílenou silným větrem zpět do nebes, aby se opět vrátily na zem kde byly přeorganizovány v nově propojenou sí? latentně odpočívajících energetických zbraní, vždy připravených k použití.

Zbraň zvaná "Zlaté jablka", symbolicky ztvárněná a užívaná mnoha slovanskými národy jako talisman se silným mystickým a emotivním nábojem, který sehrával i roli varovnou až výhružnou. Ale také, v případě Pěrunových Zlatých jablek i s léčivou mocí.

Kladivomlat (Odborný ideovědecký termín), ve skutečnosti zbraň povědomá jako Varunovo Váed?o ra, vystřelující vlnící se zelený horký paprsek s kobřím účinkem (Vaed?o - kobra, Ra Sluneční paprsek, Slunce samo, teplo, horko), Vystřelující při pohybu majitele, jenž je aktivním pohybem o?těpaře při hodu o?těpem, nejen hadí (vlnící se zelené) blesky vpřed, ale skrze setrvačné síly i na nepřítele v zádech. Zbraň sjednává Provi - slovanské právo a může být i na větší vzdálenost aktivována do podoby otáčejícího blýskajícího paprsku, nabitého silou kosmu, jenž se podobá čepeli meče. A pokud si dovolíme ten přepych naslouchat českým bájím a pověstem, pak tehdy postačí prý říci: "V?em nepřátelům země České hlavy dolů" a hleď autocenzura :=))

Tři ?Zlatá jablka?, symbolicky ztvárněná, co neukončený motiv slovanských výživek, ale používaná i jako mocný talisman, vybavený silným mystickým a emotivním nábojem.

Sehrávající, podobně, jako soustava levo a pravo točivé svastiky, roli varovnou. Mnohdy až výhružnou. V sousvislosti s Pěrunovými Zlatými jablky, i mocí léčivou a uzdravující.

Lze se domnívat, že mystická Perunova ?zlatá jablka? jsou symboly vyjímečných fyzikálních jevů, používaných Pěrunem, co mocné zbraně. Budu-li se nanejvýšší míru ideo_vědecky holedbat, pak na místě prohla?uji vše, za notoricky známou formu atmosférických výbojů, včetně modrozelených Světelných koulí.

V zájmu ucelené zprávy, dokumentující Tři zlatá jablka, co strašnou Pěrunovu zbraň, jejichž účinkům neunikl ani jediný z očitých svědků, dovolím si převyprávět píseň z Černé hory:

Те извади три јабуке златне
И баци их небу у висине...
... Три муње од неба пукоше
Једна гађа, два дјевера млада,
Друга гађа пашу на дорину,
Трећа гађа свата шест стотина,
Не утече ока за свједока,
Ни да каже, како погибоше.?

varianta 1.

.. Te izvadi tri jabuke zlatne
I baci ih nebu u visine...
...Tri munje od neba puko?e
Jedna gađa dva djevera mlada,
Druga gađa pa?u na dorinu,
Treća gađa svatava šest stotina,
Ne uteče oka za svjedoka,
Ni da ka?e, kako pogibože.

Varianta 2.

Pa se mlada od zemlje podigla,
I bačila u d?epove ruke,
Te izvadi tri jabuke zlatne,
I bači ih nebu u visine.
Natače na svatah šest stotinah,
Ko će prije ugrabit' jabuke;
No tri munje od neba puko?e:
Jedna gađa dva đevera mlada,
Druga gađa pa?u na dorina,
Treća gađa svatah šest stotinah;
ne uteče oka za svjedoka,
Ni da ka?e, kako pogibe?e!

Pak se mladá od země pozdvihla
a vrhla d?epovou rukou (d?epa / kapsa, munici podávající ruka)
aby, vypustil tři jablka zlatá
A bacil jimi vysoko do výšin nebes
Směřujíce je (pak) na šestset bojovných
(Svatava - bojovná, svata - svadba, odvozeně též svatebčané)
kdo že uchvátí jablka,
Již tři blesky z nebe vystřelí
první úder, dva jiné služebně mlad?í
Druhý úder na pasoucí se koně
Třetí úder na šest set bojovných
Neuteče, aniž oko svědecké
Nik doká?e říci, jak zahynuli.


Mor ho! - Samo Chalúpka 368 n. l.
Carnuntum
Setkání n-tého druhu
Tři Zlatá Perunova jablka?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1906 hl.)
 
Ne (1225 hl.)
 
Možná (1178 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4309

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0