| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Mediální Psycho
Vydáno dne 21. 12. 2008 (3892 přečtení)Komentář čtenáře:

Dobrý den,

Jednou jsem si koupil Psychowalkman a mám s ním docela podivné zkušenosti..., ale popořádku...
1. Když jsem si jej kupoval, chtěla po mě prodavačka RČ a trvalé bydli?tě....??? Nechápu proč, ale to mi do?lo až později...
2. Pustil jsem si program, který mě uvedl do hladiny "alfa" a pak "theta"....do cela zajímavý přístroj, který měl uklidňující účinek
3.Jednou v noci jsem si pustil jsem si program na spaní a při cca 4Hz jsem se vzbudil strachem,protože mi někdo mluvil "do mozku" a ještě něco víc ..., ale to si nechám pro sebe
4. Tak mě napadlo, jestli tyto přístroje neslouží k modulaci (obrazem-blikáním,zvukem) vědomí... a napadla mě taková docela reálná sci-fi představa, že člověk používající tento přístroj je "programován" třeba i satelitně na nějaké (možná budoucí) úkony....prostě tímto přístrojem jste "zhypnotizováni" na určitou frekvenci a ta se naladí na "centrum" odkud si Vás už modulují jak chtějí....

¨ Odpověď:

Dobrý den,
nejdříve bych poznamenal, že Vaše informace koresponduje s mými představami o přístrojích neznámého určení v návaznosti na výzkumné týmy NASA. Z téhož důvodu nemám pra?ádnou zkušenost s takovým přístrojem. Snad i proto se mi jeví myšlenka pouštět si do hlavy cizí produkty jako příliš riziková adrenalinová sestava. Stejného efektu může přidružený SW a HW příslušně upravit jakékékoli ušivatelské DVD. Nicméně je pro mne Vá? komentář motivující a možná blíže realitě, než bychom kdy byli ochotni připustit...

Mediální "Psycho"

© dmk1994/2008

Dříve než se budu čistě amatérsky a spíše pocitově (vše vycházející pouze ze zkušeností průměrně informovaného ušivatele běžné lidské vybavenosti ) věnovat zdánlivě neadresným aktivitám pochybné provenience, ovlivňujících činnosti přirozené funkce lidského mozku, si dovolím vyslovit údiv na stavem pokračující devastace lidského společenství s nepřirozenou odevzdaností se zvůli televizních a reklamních společností působících na území České republiky. Nemám nyní na mysli podprahové snímky, či animaci symbolů, které v určité fázi připomínají dokonce symboly ryze zavrženíhodné.

Mé asociace vychází ze známého případu japonských dětí, které při ataku světelným flashem bylo postiženy těžkými záchvaty epilepsie. Jednalo se organizovaný atak s cílem negativně postihnout citlivou lidskou vybavenost jakou mozek je.

Touto metodou lze vyvolat (dirakovými impulzy, jež mozek přijímá spojitě), virtuální vir napodobující přislužné onemocnění.
Proč by to dělali? Nevím...

Netrvalo zase tak dlouho a podivné praktiky doharažily až do naší vlasti. Za kooperace rady pro vysílání. Ostré blýskání, cíleně rozostřování obrázku a právě v okamžiku, kdy se oko samovolně snaží vyrovnat obraz vlastním zaostřením, vystřelí z obrazovky surové světelné flashe, mnohdy nesmyslně nasílené stroboskopickým blýskáním, aby co nejagrisivněji zasáhlo oko a mozek diváka. Vše nasílené ostrým a pro tento okamžik studiově zesíleným syntetickým pazvukem, snažícím se docílit čehosi, co připomíná efekt skřípání ostrého předmětu po skle. A následující reklama proti očím diváka nepřirozeně vystřelí nápis, jindy puk, či cokoliv, co má výrobce reklamy po ruce. Vše doprovázeno příslužnými pazvuky. Jindy nasílené zpomalováným a následnými nepřirozenými trhanými střihy, jež jsou sami o sobě nepříjemné.

Objevují se zvukové remake filmů, ozvučené v levém kanále nepřirozeným hudebním doprovodem, jenž přehlužuje mluvené slovo. Chcete-li rozumět textu, zesílíte TV a v témže okamžiku sly?íte z levého kanálu satanistická mrmlání, arytmické ?buchání, či pod zcela s dějem nekorespondující hudbou pouštěnou v sekvencích ?pozpátkuž, ozývající se nesouvisející dílčí výkřiky, či ječení.
Proč z levého kanáluž Pravým uchem posloucháme vždy hlavní zvuky a nosné frekvence, zatímco levé ucho registruje všechny druhotně přiřazené signály, doprovodné průvodní ?umy. Systém mimovolních aktivit z dob lovců mamutů. Z téhož období máme prastaré podvědomé zkušenosti s barvami: Červená nebezpečí, tvorba adrenalinu, stres. Zelená naopak připomíná přírodu a navy?uje pocit bezpečí. Kombinace ?luté a černé - varování atd. S remake transformovaných filmů se objevují ve filmech stále stejné hordy zbytečných fotografů, kteří vždy fotografují kupodivu ?diváka?. Přesněji zasahují diváka svými ostrými a flashi arytmicky v nesmyslném stroboskopickém efektu útočící skrze oko na citlivý mozek. Ve filmech se pravidelně objevují stále ?stejní? chodci ?náhodně? v jistém rytmickém pořádku přecházející před kamerou, jež je zaostřena na vzdálený detail, mění osvit obrazovky pro oko v nepříjemném výsledku. Stroboskopické efekty jsou nyní používáné i v okamžiku, kdy státník přechází po obrazovce, aniž by byl poblíž jakýkoliv fotoaparát. Velmi oblíbené jsou rovněž dlouhé noční sekvence s blikajícími policejními, hasičskými a zachrannými vozy.

Zajímává souvislost s ostrým světelným flashem, vystřelujícím proti oku a mozku diváka je v podtr?ení některých slov (včetně s následným pazvukem z levého kanálu).

Tyto manýry k nám dospěly krátce po zločinu zneužití dětské pohádky o pokémonech v Japonsku.
Nejdříve se objevily flashe na tzv. českých TV kolem jedné hodiny ranní. Za nedlouho kolem 24 hodiny. Později již postupně tento zločin dospěl až do večerních zpráv.
Zatímco debilní seriály jsou této vymo?enosti kupodivu zcela opro?těny a působí jako odpočinkový trychtýř pro masovou výrobu názoru. Flashe, stroboskopické ataky, mimo navýšení Kw spotřeby el. energie, sledují zřejmě nezákonné pokusy o stimulaci některých mozkových činnosti.

Nyní zcela opomenu destruktivní, jednostranná a mnohdy zcela l?ivě navozená témata, pak konstatují, že dozor pro televizní a rozhlasové vysílání zcela rezignoval na své zákonné povinnosti.

Masírovat lidský mozek lze rovněž odmítáním spánku nasíleným zvukem, arytmickými údery, zejména pak i nepřirozenými rytmy, či drogovými ?hudebními? produkty techno. Zde sehrává ?souhra? basových tónů a drums (zejména příhodně naladěného velkého bubnu) rytmy jednu s dominantních rolí. V kombinaci s intenzitou hlasitosti mů?e v krátkém okamžiku vyvolat stavy deprese a ?aludenčních nevolností. Když vhodně nabídnutá disko droga je velkým obchodem, při subjektivním pocitu krátkodobé euforie rychle opotřebované poskakováním kolem techno reprobeden, vše nasílené laser efekty a údery světelných flashů.
Přičemž psychická odolnost jedinců je tak odlišná. Zatímco, mladý a silný organizmus je schopen opakovaných produkcí, když mimo podočních pa?ovacích vaků, není prozatím zjevné zdravotní újmy, jiní podléhají téměř okamžitě.
Jedná se o cílené ataky na tu část mozku, jež příjímá a vyhodnocuje zrakové vjemy a nasílené nepřirozené podněty.
Rozsah příjmu těchto světelných efektů je větší než sly?itelný a méně sly?itelný vjem sluchem.
Když psychowalkmeny jsou schopné působit na zbývající ?volná mozková centra?, pomocí elektronicky vysílaných frekvencí zrakových a zvukových úderových pulzů a nekontrolovatelných rezonancí.
Působením na hladinu beta (18 Hz).
Hladina Alfa (10 Hz)
Když snaha všech vůdců vždy byla směrována na harmonizaci mysli davu. Čímkoli. Strachem, terorem, PR technikou, stresy, obavami, hudebními nástroji, mluveným slovem, podprahovými snímky, ale i mučením (chcete-li - nasíleným výslechem).

Když ano, souhlasím, že harmonizace mysli = zdraví.

Budu zdravý, když nepříjmu do své mysli ?tvavé a nenávistné pravdy?
Zřejmě ano. Do kdy?
Ne? si začnu dobrovolně stimulovat mysl elektronickými přístroji, chemickými produkty, světelnými a zvukovými ataky veřejnoprávní TV?
Majíce uši nesly?í, majíce oči - nevidí.
Bohužel popisované zvukové a vizuální ataky jsou nasílené dalším množstvím produktů, jež pomáhají vytvářet fašizující systém. Vše zřejmě vhodně doplněno informací z vadných a tělo, otravujících GM potravin.

A tak vše očekávané se projeví v plné kráse, jakkoliv programově nesly?íme a nevidíme.

Binaurální rytmy - Stimuly vznikající v mozku při vysílání příslušných nosných frekvencí do pravého ucha. Když druhý zvuk přicházející z levého ucha vyhodnocuje mozek tak, že samovolně naladí jinou frekvenci. Když i na nosnou frekvenci může být namodulována jakákoliv jiná informace, kterou ušivatel nepostřehne a jež může být spoužtěcím mechanizmem některých neočekávaných, či dokonce očekaváných činností. ¨

Tento efekt lze nasílit ?bílým zvukem (té? bílým ?umem). Je to zdánlivě nelogické střídání zvukových frekvencí, způsobujících deprivaci smyslů nekonkrétními a protiřečícími si informacemi, při nichž se mozek ovládající sluch reaguje útlumem a přeladěním do níšší úrovně vědomí (Alfa a Delta).
Co? může být spoužtěcím mechanizmem tzv. engramu, ulo?eného v paměti, jenž pak v bludném kruhu mů?e nejen vyvolat sluchové halucinace, jež mohou být označeny jako hlasy v hlavě, tedy vygenerovaná krátkodobá porucha části mozku, ale i vzorce elektronicky stimulovaného chování, jež může mít negativní lavinovitou křivku s trvalejšími následky v duševní kondici .
Zde mohou být i pravé podstaty nesmyslných útoků šílených střelců.

Mozkové frekvence: Beta, Alfa, Theta a Delta

Beta 14 až 40 Hz nízká amplituda stav bdělosti
Alfa 8 až 13 Hz stav relaxace při bdělém stavu
Rozhraní vln Alfa/Theta Schumannova resonance. 7 až 8 Hz
Theta 7- 8 Hz nejzajímavější stav mysli, snění, ovlivnitelnosti a možností nuceného odmítání spánku s dalekosáhlými následky.
Delta vlny 1 až 4 Hz spánek

Nyní některá TTD jak je elektronických stimulátorů udává prodejce:

I. oktáva
C 32,7 Hz 33 Hz Fyzické rozechvění
D 36,7 Hz
E 41,2 Hz 41 Hz Pocit fyzické námahy
F 43,6 Hz
F 43,6 87,3
G 49,0 98,0
A 55,0 110,0
H 61,7 H II. oktáva 123,4 Hz
165-169 Hz Pocit tělesnost a duchovní nedostatečnosti (je lépe se jim vyhnout)
247 Hz Mír v duži
333 Hz Pocit inspirace až extáze
348 Hz Pocit lásky
440 Hz Vhled, pochopení
494 Hz Duchovní probuzení (u někoho může vyvolat úzkost)
523 Hz Pocit strachu, panika
698 Hz Silná láska
794 Hz Síla vůle
880 Hz Neomezená představivost
988 Hz Vyšší vědomí, duchovnost
1925 Hz Absolutní osvícení (je nutné zachovávat velkou opatrnost, nepřipravený člověk může pro?ít stav eufórie, ale i stav úzkosti).Celá tisková zpráva | Komentáře: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1698 hl.)
 
Ne (1076 hl.)
 
Možná (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3829

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0