| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Monitoring a sledování možná možných teroristů
Vydáno dne 12. 12. 2008 (3203 přečtení)... Pilíře zaváděného systému věcí...

© dmk1994/2008

Co vše lze sledovat mimo mírně pro?kolených odborníků na obklíčení a potírání informací?

Po rozhovorech a analýze zkušeností obětí mikrovlnného ataku se pokusím přiblížit malou část problematiky některých našich spoluobčanů, jejichž jediná smůla byla, že soused civilní zpravodajec, jak si rádi říkají, se může beztrestně ukájet při vědomí, že vlastně ovládá nic netušící obě?. Vět?ina tzv. civilních zpravodajců, nemusí být ani součástí příslušných orgánů, jakkoliv vlastní tak sofistikovanou zbraň použitelnou proti možným teroristům. Jak vyplývá ze zkušeností obětí, postačí že zbohatl-li z darů KSČ v časech OF, či má stále dobré soudružské vztahy s jinými soudruhy.
Přičemž většina tzv. zpravodajců, jak se mezi sebou vznosně nazývají, má za sebou zářnou karieru komunistického kádrováka a specialisty pro zvláštní účely a utajované skutečnosti.
Co? je zajímavý poznatek. Nicméně ještě zajímavější se zdá být možnost, že funkce civilního zpravodajce - brigádníka se zdá být - dědičná.
Pravdou rovněž je, že je to činnost nezáviděníhodná, nahrazující činnosti specialistů při někdejších rudých uličních výborech a hrozí nebezpečí, že se naopak zhroutí neodborný ušivatel technologie.
Tento článek nikterak nechce snižovat potřebu používání sofistikovaných zbraní proti skutečným teroristům. Tento článek slouží pouze k navýšení právního vědomí neinformovaných a k větší orientaci napadených obětí, které si vesměs stě?ují na specificky jednotné osobní zkušenosti a pocity při teroristickém mikrovlnném napadání. Zákeřnost celého ataku spočívá jednak v jednoduché představě široké veřejnosti, že takové přístroje jsou výplodem paranoika. Z téhož pak vyplývá i taktika eliminace jakékoli informace o těchto technologiích. Když skutečná technicko operační data těchto zařízení jsou v re?imu přísného utajení. ¨
K nácviku mikrovlnného ataku slouží kontaktní skupinový mobing, jež má přinášet dostatečné informace o proměnách osobnosti napadené oběti. Součástí skupinového mobingu zainteresovanými soudruhy je vytvářet dojem, že napadená oběť je jaksi nepříčetná, nebezpečná a divná. Nejlépe však duševně nemocná.
A bohužel, jakékoliv stížnosti napadené oběti vždy musí připomínat schizofrenii. Tím směrem napírají lidští nepodařenci vždy své síly. Vědí vždy kterým směrem Adame.
Ze zkušenosti mikrovlnným monitorováním a mikrovlnnými zbraněmi napadených obětí lze vyčíst blížící se nebezpečí v okamžiku, kdy se informovaní ostatní soudruzi bydlící nad vyhlédnutými obětmi neprodleně i se svými rodinami odstěhují a jejich byty jsou celé roky, dokonce více než deset let nekonečně prázdné. Případně obsazené nic netušícími podnájemci. Ti spolusoudruzi, co statečně zůstanou, mohou vzápětí trpět rakovinou prostaty, tlustého střeva, či jinými výdobytky.
Signálem je navýšený výskyt domovní rakoviny, léčby u psychiatra, oslepnutí ?edým zákalem téměř ze dne na den.
Zásadní součástí průvodního skupinového mobingu je, mimo množství výhrůžek, zkoumajících odezvy oběti, projekt zásadního odmítání spánku. ¨
Napadené oběti si stě?ují na nepřestávající noční hlomoz, hlasitou hudbu od sousedů, bužení do zdi, třískání dveřmi a v okamžiku, kdy právě vždy když usínají ozve se pod jejich hlavami, bužení do podlahy. Snaší se uniknout na jiné místo, se stejným výsledkem. Když ti odvá?nější tvrdí, že jim soused snímá tlukot srdce a řídí se přesně pohybem oběti. A zde je zřejmě velká radost z buzerdance oběti. Jak tzv. zpravodajcí - gangsteří mezi sebou marné unikání oběti nazývají.
Svěří-li se napadená osoba psychiatrickému odborníku, jehož znalosti elektroniky končí u vějších tvarů vypínače, či barvy klavesnice PC, je s ní většinou amen.
Této osvědčené taktiky v odmítání spánku používali dozorci v koncentračních táborech třetí ří?e, a po té s úspěchem i komunističtí vězeňští dozorci. Když slůvka ?nasílené výslechy? v jiných koncentračních táborech jsou tak neškodná.
?Kdo nic neudělal nemusí se bát!? Odměnou strůjci lidského utrpení může být možná skupinový orgasmus, možná uvolněný byt nesvéprávného šílence, je? je právě drcen lidsky i odborně vyhořelým jedincem. Jednou si třísknete dveřmi a již se nesete na vydatnou ?okovou elektroléčbu, po níž již jen slintáte a vzápětí po inzulínových ?ocích a další mohutné ?okové el. terapii jste mrtvý muž.
Se vší pravděpodobností, vyplývající z výpovědí obětí jsou ?zpravodajci? navzájem informovaní s možností záskoku a přísně dodr?ovaných časových intervalů výměny. Velký důraz je kladen zejména na únik informací o těchto páchaných zločinech. Obklíčit, vyprovokovat a zničit každého nositele takových informací. Nehledě, že oběti nemají posléze ani na chleba, natož na chudě bohatý internet.

Nyní k faktům:

Vývoj mikrovlnné monitorovací a eliminující techniky má za sebou hezkých pár desítek let, a jak přiznává výrobce, dnes je k mání taková technika, jež le?í na rozhraní vojenského a civilního použití. Tedy sice méně sofistikovaná, nicméně vzhledem k vývoji technologii účinnější a použitelná jako dobrý prostředek při vyhledávání obětí přírodních katastrof, či při monitorování a eliminování zločinných živlů.
Tedy i již zmíněných tzv. zpravodajců na volné noze. Vyprávění obětí jsou těžko uvěřitelná až do doby, kdy začnete vyhledávat věrohodné příznaky. Co vlastně budeme nyní hledat:

Výrobce modulů sofistikovaného zařízení s možností sledování oběti možného mikrovlnného ataku za několika zdmi a dálkové snímání jeho pohybu s kvalitou televizní kamery, dálkového snímání encefalografických křivek, tlukot jeho srdce, jeho dýchání atd? s možností velkého přenosu dat na velké vzdálenosti a s možností eliminace záznějů (odrazů od vícero stěn).

Zapomeneme nyní na US kvalitní technologie, či zkušené borce z SRN. Vyhledejme takového výrobce i u nás, radarové velmoci. Přičemž do takticko technických operačních dat spadajících do re?imu utajovaných skutečností nebudeme pro jistotu ??ourat. Hledáme výrobce systému kvalitnější ?Aničky?.

A ejhle:

Mladá fronta /dnes/ (E15.cz) ze dne 8. 12. 2008
Terorizmus kontra technologie
Autor: Petr Novák
Generální ředitel firmy Retia

výňatek článku kombinovaný s mými poznámkami

? "Příkladem je vývoj unikátního přenosného radaru (Existuje tedy i méně přenosný? poznámka dmk), jenž doká?e monitorovat živé bytosti v závalu, či za zdí. Tato technologie je na pomezí vojenského a civilního (rozuměje dobře prodejná i do oblastí, jež sice nejsou spřátelené, nicméně k vyzkoušení i na teroristech výtečná vize? poznámka dmk). Doká?e rozli?it jak dýchání sledované osoby, tak její srdeční tep. (o mozkových vlnách se v tomto elaborátu nehovoří?), s přesným určením polohy sledovaného s mimořádnou kvalitou obrazuž
Je ?koda, že mi tato technologie le?í na stole, zoufale potřebná na druhém konci světa" (plného teroristů? poznámka dmk)?

Takže o čem vlastně hovoří generální ředitel pardubické firmy Retia, a.s. je jedna z vedoucích českých společností v oblasti vojenské aplikace elektroniky a programového vybavení. O přenosném mikrovlnném lokalizačním systému UWB, jež může být jako modul zapojen do uspořádaného lokalizačního systému společně s připojenou celé škály senzorů snímajících, vyhledávajících, vyhodnocujících a lokalizujících pohyb sledované osoby skrze zdi.

Velký rozsah frekvencí UWB radaru a senzorů pro vyhledávání a lokalizaci pohybu osob, )ČI čehokoli jiného, včetně kvalitních odposlechů hovorů sledovaných osob, odposlechů jejich tlf, sledování jejich internetových aktivit, satelitní monitoring umo?ňují velké rozli?ovací schopnosti zařízení a zároveň i rychlé vyhodnocení velkých datových toků, schopných vyružit svým pulzním výkonem i radiové spoje. Tedy efektivně vstupovat do TV a radiového signálu. Impulsní mikrovlnná UWB technologie umo?ňuje elektronicky odstránit veškeré ruživé signály (např. odrazu signálu od zdí, kde se monitorovaná osoba nachází.)
Když podobný výkonnější systém blíže neuvedené provenience je nazýván ReTWis.

Co říci závěrem. Hloupá drzost polosoukromých tzv. zpravodajců ?la v jednom konkrétním případě až tak dalece, že bylo možné sledovat gangstera přímo při mikrovlnném ataku otevřenými dveřmi. Když i to mohl být drzý účel sloužící k vyprovokování oběti, jak dal svým topolánkovským gestem najevo, že jsme také "jedničky".Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1698 hl.)
 
Ne (1076 hl.)
 
Možná (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3829

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0