| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Případ "Anička"
Vydáno dne 14. 06. 2007 (5782 přečtení)

Případ ?Anička?

Samé podivnosti?
Ani náhodou!
Pouze sofistikovaný sled událostí, které vylétly jako zdánlivě nekontrolovatelná, řekněme i "bláznivá střela".
Na samém počátku nejsou jen barevné snímky profesionální kvality, pořízené na větší vzdálenost, skrze několik dostatečně silných cihlových zdí, a jistou porci nábytku, ale události, o nichž nám cíleně nepřirozeně blýskající obrazovky s podprahovými snímky, zásadně nevypráví.
Nicméně, z kampaně "honu na neurčito" skutečně vyplývá řada nesrovnalostí a tak sám pro sebe si mumlám ?e:Případ "Anička" a hon na neurčito

© dmk 2007

1) Celkem bez povšimnutí pro?la informace o monitorování sousedů tzv. ?chůvičkami?.

Nic podobného ?normálně? zavedený druh občana nepoužívá. Ani nemů?e. Nic podobného, mimo neškodnou "hračku" s krátkým dosahem, se zcela jinými výkony a funkcemi, domorodci na běžném trhu nespatří, ani koutkem oka.
Domnívám se, mohu se však i mýlit, že to, co zmíněný pán z Kuřimi, pokud nestál na ramenech místních obrů, pravděpodobně použil k monitorování sousedů, mohl být, co do výkonosti a kvality snímků, speciální mikrovlnný systém, který používají speciální agenti a specializované vojenské služby pro vizuální sledování zločinců, možných teroristů a ...třídních nepřátel!
Nebo vás právě monitoruje váš zvrhlý, náhle zbohatnuv?í, soused, jenž si brousí zuby na Vá? byt a hledá vaše slabiny.
A ubezpečuji, že to, čím provádí beztrestně nezákonný elektronický harassment v návaznosti na následný skupinový mobing, není neškodná hračka na hlídání nemluvňat.
Nejjednodušším takovým zařízením, nedosahujícím parametrů případu "Anička", o němž má průměrný občan ?jakous takous? informaci, je ruční mikrovlnná aparatura PRISM 500, používaná speciálními jednotkami k detekci pohybujících se subjektů skrze zeď (tr?ní mechanizmy a domorodé "neviditelné ruce" trhu tuto vymo?enost ke ?mírování občanů, rovněž ignorují).
Podobně, jako Prisma 500, pracuje i echo na vyhledávání ryb. Avšak v úrovni, jež nedosahuje vzpomínané kvality video záznamu.
Co je nanejvýš pozoruhodné, nikdo neporužil ústavní práva a raději se tato část umně sestaveného trileru. vytratila do ztracena.
Opět připomínám kvalitu snímků a výkonnost aparatury, jež nepotřebuje ?chůvičky? neexistujícího typu!

2) Změna identity ?Aničky?, respektive výroba nové identity, je sofistikovanou a logisticky mistrně zvládnutou technologii, jež používala, podobně jako výzvědné služby i Státní Tajná Bezpečnost komunistického Československa.

Dnes navíc i za kontroly DNK, očního skanu a pod dohledem "nezávislých" soudů.
Změna identity, kdy jeden člověk, či celá skupina zmizí z povrchu planety, když na jiném místě se objeví nový jedinec s historii rodiny sahající až do devátého kolene, není nic nového pod Sluncem.
Pouze udiví, mechanizmus, navozená atmosféra a prostředí, v jakém se vše odehrává.

3) Jak bezpečné je žít v systému, jehož odborníci (mimo to že lžou) z jakýchkoliv důvodů, ?nerozeznají? 13 ti letou dívku od dospělé ženy a kde mohou být jakákoliv data podvržena tak, že kvůli systémové záměně DNK, se z hodinu na hodinu můžete stát jedinečným protagonistou trileru ?Nepřítel státuž, či nebezpečným sektářským vůdcem smy?lených kultů.

4) Ka?dá bezpečnostní, výzvědná, či kontrašpionážní agentura pečlivě sleduje a monitoruje "riziková" společenství, je? by mohla ohrozit výjimečnost postavení vedoucích, či stínových elit. Takže mnozí známí vedoucích sekt, mnohdy na drogách, byli jednak pod přímým dohledem tajných služeb, jednak dosazení provokatéři. Jejich? identita zanikla dnem možného masakru.

5) Na území Československa v dobách raného státního terorizmu se aktivizovali mnohé skupiny občanů rozličných profesí ve volně prostupných a průběžně měnících se uskupení dle zájmu (druh hudby, koníčků, světového názoru, potřeb) , či místa (levné hospody, chaty, usedlosti, zahrádky atd).

Státní bezpečnost infiltrovala do těchto náhodných spolků své ?koně?. Ti pak, dle okolností usměrňovali, či naopak pomáhali naružovat přirozený vývoj a tendence.
V té době překvapivě existoval i jedinečný autoritativně řízený spolek, praktikující ve svém společenství pragmatickou eugeniku, sdružující se pod hlavičkou turistického boomu. Z jejich středu měli být vybíráni nadaní jedinci na právě připravovaný obrat systému zavedených věcí. Pragmatická infiltrace do vedoucích postavení a funkcí připomíná systém ?Pyramida?.
Z tohoto společenství byli vylučováni lidé geneticky poškození, nezdraví, či názorově postižení. Vět?inou pod záminkou podivně laděného sektářství.
Nedělejme se si iluze, že spolek nebyl naopak zcela infiltrován agenty STB.

6) Zapomeneme-li na televizní mumraj "Anička", či reálné nepravděpodobnosti, jež spolu s podezřele jednotnou kampaní, bezprostředně souvisejí s rekognizačně hlásaným obnovením pomocných stráží státní bezpečnosti, vyplývá pro mne následující resumé:

- Zatímco nezákonné praktitky zůstávájí orgány činnými v trestním řízení zcela nepovšimnuty, občan "náhodně" monitorující své okolí, odhalí zločin. Chválihodný akt, jenž legalizuje, v očích spravedlivého občana, protiústavní ?pidlizaci a kamerizaci kohokoliv. Sofistikovaná aparatura se, možná programově "smrskla" na neexistující typ "chůvičky".

- Kampaň vedená mediálními prostituty se obrací proti sektám, čarodějům a nebezpečným vizionářům tápajících v Janově Apokalypse. A já bloud jsem si lámal hlavu, kdo?e po kuřácích přijde na pořad dne. Pova?te jen! Náčelníci sekt mají i počitače.

Cosi shnilého tu zapáchá...

- Bylo možno registrovat posuv používaných TV pojmech. Tak nějak si představuji praktiky Svaté Inkvizice. Vše pod bedlivým okem strážců občanských práv a svobod?

Pod péčí primitivní masá?e TV odborníků nabývám dojmu, že nebezpečnou sektou se může stát i nic netušící jedinec. až nazraje čas?
Snadno a rychle.

Na počátku všeho chlapec mučený agentkou podivného uskupení, jejichž identita kolísá podle nálady mediálního prostituta.

Zachráněný jiným podivínem, jenž i podle zvykového práva, nelegálně monitoruje své sousedy.
Sofistikované změny identity, používané tajnými agenty nakonec vyústili, místo prostého ústavního prosazovaní zákonnosti, v retorická cvičení borců, tvrdě cvičících dle propracovaných tezí Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice).
Připomeňme si, že v krutostech a surovostech, jež byly inspirovány pilnými nkvizičními úředníky, lze najít kořeny i globálně šířeného fašizmu.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1698 hl.)
 
Ne (1076 hl.)
 
Možná (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3829

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0