| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Tichá válka (The Silent War)
Vydáno dne 04. 11. 2006 (5052 přečtení)

Nedávno jsem se dočetl, ?e jednou z významných součástí pou?ívané ?kuchařky? na smrtící zbraně, vyvolávající neúměrnou nespavost a similující příznaky paranoi, schizofrenie, či deziluze a hluboké deprese, jsou ostře zaměřené skupinové ataky na cíleně, či náhodně vybrané oběti..
Motivováni oním článkem a zku?enostmi se pokusíme pomoci ozřejmit ono... Ani nenalézám vhodná slova... zavr?eníhodné násilí.
Respektive pomoci se orientovat těm, kteří byli rovně? systémově napadeni.
A vlastně ani netu?í proč.
Jejich uměle vyvolanou zmatenost v sociální orientaci, s příznaky těch nejzákeřněj?ích nemocí (jakkoliv ji? jejich samotné názvy jsou ve své podstatě stejně nepravdivé, jako zavádějící), pova?uji za zvlá?tě odpudivý a neodpustitelný hyenistický zločin.
Jen? je "kupodivu" stále je?tě neposti?itelný a nestíhatelný.
Nejen proto, ?e je pravděpodobně silovým mocenským systémem (jedná se o zvlá?tě sofistikovanou technologii), ale také proto, ?e dobře utajená technika a zbraňové systémy několikanásobně předstihly úroveň v?eobecné vzdělanosti, právního vědomí, lidské filozofie a upadající etiky. V?e nasíleno počínajícím globalizovaně generovaným úpadkem mravních ideálů a humanity.Tichá válka

© dmk1994/2006

Jedná se vlastně o řízené útoky organizovaných uskupení (řízených zločineckých tlup), napadající (buď na privátní, servisní, zájmovou, stranickou, nadstranickou, státní, či nadstátní atd.), objednávku, fatasmagorickými ataky vytypovanou obě?, či rodinu.

Součástí teroru je i "okaté" skupinové ?pehování přetrvávající více ne? ne? rok. Mohdy, je-li jedinec a jeho rodina odolněj?í, a? ?est let. Jsou známy případy, ?e skupinový mobing, z jistými přestávkami, trval i celých ?edesát let.
Rudí náčelníci, STBáci a jejich uliční odborníci na udávání, zvlá?tě v tomto oboru, dodnes rádi vynikají.
Součástí terorizování oběti jsou tedy cílené skupinové teroristické ataky (mobing).
Kamerové ?pehování, je?ý mů?e být nahrazeno masivním ozařováním oběti mikrovlnnou technologií.
Men?í gangy, respektive zločinecké tlupy mohou být nasíleny zainteresovanými sousedy (na př. neustávajícím hřmotem, lokálním zvý?ením pouličního provozu motorových vozidel, masivním ?těkotem psů, neutuchajícími hlasitými ?hudebními? (pohříchu nočními) reprodukcemi, následnými pomluvami, roz?iřováním nehorázných l?í o vás a va?i rodině, generovanými sousedskými spory atd. Podobné skupinové násilí (mobing) pak soubě?ně probíhá zejména na pracovi?tích členů rodiny vyhlednuté oběti.
A pamatujte:
Nikdo z násilníků, praktikující tento způsob teroru, neustoupí z tohoto zločinného ujednání.
Aby se rovně? nestal obětí. Proto?e jede na zvlá?tě zuřivém tygru!
Vůdci těchto organizovaných zvrhlostí (sociopatičtí jedinci s nízkou sebeúctou, jednající bez zábran) jsou v?ak profesionálními rváči skupinových útoků.

Nejznámněj?í základní tři typy útoků:

Napadení organizovanou tlupou ?poznamenaných zločinců (Gang Stalking), se zjevně projevuje mnohonásobným sledováním a ?piclováním, či elementárním nebo skupinovým dotíráním (Mobingem) s cílem dezintegrovat psychicky sledovanou osobu.
Prvotním úkolem je vyrobit z vyhlídnuté oběti, jak s oblibou říkají, ?nedůvěryhodnou a problémovou osobu?. Jsou to vlastně "hráčí" v obludném procesu dezintegrace. A to, co činí, jim přiná?í... obzvlá?tní potě?ení! A nenechte se mýlit názvoslovím. Členové teroristických ataků jsou v?dy "vá?enými občany".

Kamerizace, odposlechy ?piclování Co vlastně lze v této fázi směrového teroru očekávat?
Od prostých mikrofonů ve zdi, odposlechy telefonních hovorů, kontroly pohybu skrze čipy mobilů, respektive přenosných čipů satelitního sledování, odposlechy skrze směrové laserové paprsky, a? po brutální mikrovlnné snímání va?eho soukromí, spojené s "pečením" oběti mikrovlnnými přístroji), a konečně:

Psychoelektronický harassment řízený samozdokonalujícím se počítačovým programem (SELF Learning Software), je? vás odká?e mnohdy na věčnost, či do psychiatrické pevnosti.
Pokud podlehnete a necháte se vyprovokovat.

Přicházející atak se projevuje zpravidla neobyčejným navý?ením dopravního ruchu (additional traffic). V blízkosti násilím napadaného bydli?tě (victim's house), objevuje zvý?ený pohyb osob, vzápětí se kolem Vás objeví podivní jedinci, kteří na Vás plivou, podivně skřehotají, zcela programově se Vám sápou na záda, zatímco v pozadí stojí ?éf v bizarní motocyklistické prvorepublikové ko?ené čapce, vybavený předpotopní vysílačkou.

Zločinné uskupení praktikující mobing hýří specifickým humorem. A tak se kolem oběti vyrojí deset podivných ?agentů 007?, s naslouchátky mumlajícími podivnou hatmatilkou jakési nesmysly do přenosných mikrofonu ledabyle zavě?ených tak, aby jste je okam?itě zaregistrovali.
Svoji významnou roli sehrávájí i ?známé tváře? jdoucí vedle oběti a jakoby náhodou přehrávající si různé psypopatické skřeky, huhlání a neuvěřitelné pazvuky.
Zároveň se objeví kdosi, kdo vyhro?uje ?zničením va?ich dětí?.
Pokud je obě? netečná, lze skupinový teror nasílit o blikání laserovými generátorky přímo do očí, provokativně zjevným několikanásobným fotografováním oběti (v?dy nasilené patřičným fotobleskem).
Kdy? se vracíte v nočních hodinách domů, očekává vás na ulici vá? velmi vzdálený známý, aby vám řekl, ?e va?e maminka byla prostitutka a va?e ?ena jde s ka?dým, kdo si jen zamane.
Jindy, jiný dobrý známý, vám, opět beze svědků, se ?irokým soudru?ským úsměvem oznámí, ?e vá? otec spolupracoval s Němci a vá? syn je tlustý ničema. Nikdy nechybí ani jejich velký hite. Vlastně výhru?ka "... a tebe natrvalo dostaneme (nikdy není specifikováno kým, aby jste měl o čem přemý?let) do blázince."
Mohou rovně? vyslat místního opilce - slabocha, jen? zinscenuje nedokonané u?krcení va?eho ?estiletého syna.
Pak se ji? čeká jen na okam?ik, kdy onoho vyslance Zlého úmyslu jako řádný otec ve spravedlivém hněvu napadnete.
A právě tehdy, jindy neteční sousedé, v?echno pečlivě zaznamenávají.
Jiným trikem je vyhro?ování dítěti, ?e kvůli tatínkovi mu nejdříve uříznou prsty u rukou, pak jednu ruku a vzápětí i druhou. Ty opečou a po?lou v balíku rodičům. Jakkoliv tato varianta zní morbidně je hrůznou skutečností s podstatně hrozivěj?ími detaily.
Nezapomenutelný zá?itek si dítě ponese celý ?ivot!
Vybraná obě?, i za přítomnosti ostatních členů rodiny, mů?e být napadena i při jízdě automobilem.
Od prosté ?bouračky? s nejrezavěj?ím vehiklem v Čechách, a? do gansterského vytlačování z komunikace.
Mů?e se rovně? stát, ?e se proti va?emu autu vyřítí v protisměru očividně neovladatelný vůz, jeho? řidič le?í zhrouceně za volantem a z úst mu kane krev.
O jeho ?ivot nemusíte mít v?ak ?ádné obavy, nebo? se vzápětí objeví jeho auto v soubě?né jízdě vedle va?eho a buďte uji?tění, ?e jeho majitel kypí zdravím a pohodou.

Pokud si obě? myslí, ?e alespoň doma unikne hlomození a očividným atakům, pak se hluboce mýlí.
Po chvíli zjistí, ?e vět?ina sousedů v noci nespí.
Naopak bu?í do zdí, kovovými předměty přejí?dí po topných radiatorech, aby v zápětí roz?těkávali své nově zakoupené bojové psy, případně je ?tvali na obě? jejich zločinného mobingu.
Mů?ete opakovaně sly?et z magnetovonového záznamu popůlnoční pětiminutový řev mu?e, jeho? za ?iva po?írají psi bojovného plemena. Křik a zoufalé volání o pomoc. Pravidelnou střelbu ze samopalů a rychlopalných zbraní. Mů?ete několikanásobně, v intervalu několika týdnů, spatřit tuté? scénu přepadového komanda neurčité provenience v tří minutové akci, za ní? se nemusí stydět ani Al Capone. Před va?imi okny pravidelně soulo?ící dva narkomany. Mů?ete pozorovat sousedku, jak ka?dou noc kolem dvacáté hodiny noční ?těká společně se svou bojovou dogou, či co to bylo.
Mů?e k vám, čas od času a kdekoliv, přistoupit pochybné individuum s injekční stříkačkou a se slovy: ?hele klídek?, na vás její podivně zapáchající obsah vystříknout.
Mů?ete být několikrát (např. 30x vykraden), nebo? pomy?lení, ?e vám někdo cizí juchá po bytě, či ?matá na volant, by vás konečně mělo zcela rozhodit, na?tvat, rozčílit, kdy? ani infarkt není k zahození.
Zejména v?ak finančně vyčerpat. Nebo? jedině tak se nezmů?ete na rovnocenou obranou.
A tehdy, kdy máte být, dle očekávání zmíněných zločinců, ukoptěn a zmaten, v?dy kupodivu bez svědků, s rutinní pravidelností po?tve na vás soused svoji zuřivou psí bestii.
Vy to vidíte a přemý?líte o tom. Co? je jejich dál?ím cílem.
Dokonale vás rozhodit.
Pokud se stanete obětí tohoto zvrhlého teroru, nemáte ?anci si nikomu postě?ovat, nebo? v?e, co řeknete bude okam?itě nasíleně pou?ito proti Vám, jako důkaz va?í paranoidní podstaty, či schizofrenie. Tlupa gangsterů toti? jedná přesně tak, aby symptomy jejich teroristických činů simulovaly příznaky nemoci, jimi? se ?iví psychiatričtí odborníci.
Ti by vzápětí, pomocí svých v?emocných chemikálií a tě?ce nabytých středověkých zku?eností, vět?inou nevědomky, či z profesní otrlostí a vyhořelosti, rozma?írvali va?í osobnost na mi?ma? galamatyá?.
Přesto?e nemoc jménem schizofrenie prakticky neexistuje, nebo? oblíbený a multimediálně velmi a cíleně oblíbený termín, je výdobytkem konce 19. století a znamená ?rozdvojení du?e ?, mů?ete být zákonně hospitalizován a nuceně dlouhodobě léčen je?tě podivněj?ími chemikáliemi a drezurami
Případně tými? léky i sterilizován.
Proto?e ? bohu?el mají tyto prazvlá?tní chemikálie (kupodivu v?dy) několik cíleně vedlej?ích účinků.
A tak budete léčen na věrohodné příznaky nemoci, která ve své pravé podstatě svého jména neexistuje. Alespoň do té doby, ne? si s Vámi tlupou zločinců najatý gang vyřídí své účty.
Cíl onoho skupinového teroru byl jasný hned od samého počátku. Vyrobit z vás, pro společnost velmi nebezpečného schizofrenika z mediálně propagovaného velkofilmu seriálu ?Mlčení jehňátek?!
Ptáte se proč by cosi podobného kdokoli dělal?
Pokusíme se odpovědět.
Snad proto, ?e vyhlednutá obě? má cosi, po čem tou?í ?mu? v pozadí?, závidí její invenci a úspěchy. Mo?ná ?e stála někomu v cestě, nebo nepozdravila zbohatlíka Velikánoviče (jen? je v současné bezzákonní éře ?jak utr?ený z řetězu?), mo?ná jen nechce vyjít ze cviku, mo?ná to pova?uje za přirozený boj silněj?ích proti bezmocnému jednotlivci. Pokud nejste politický odpůrce, nebo nevlastníte byt po kterém tou?í hned několik va?ich sousedů.
Kdo ví?
Onu ?pinavou proceduru s vami udělají mnohdy zcela cizí, av?ak v?dy poznamenaní a pronásledovaní fikcí nepostihnutelnosti?
A va?i sousedé?
Nikdy nic neviděli a nesly?eli.
Jakkoliv se celý dům otřásal v základech generovaným hřmotem. Nikdo kupodivu nesly?el a neviděl.
Jen vy! A to je velké nebezpečí.
Řeknete si: ?A co policie a pravní stát?!
???
Policie ře?í občanské spory, a? v mezním okam?iku, kdy se napadená bezmocná obě? začíná chovat ?nepřiměřeně! A ti, co je?tě před okam?ikem neviděli nesly?eli, se zázračně mění v bystrozraké fenomény, sly?ící i trávu růst.
Právní stát rovně? neznamená stát plný právníků.
Cokoliv řeknete, bude pou?ito několikanásobně proti vám. Nebo? v?e, co by jste vyprávěl jsou ?příznaky nastupující du?evní poruchy?.
A pamatujte si, ?e naopak, cokoli by jste udělal by nedávno nevidící a nesly?ící velmi přesně viděli, sly?eli a efektně nasílili. Dokonce by na vás pozvali některý z kanálů TV.

Zásady preventivní obrany: Je?tě jednou opakujeme: Nenechte se mýlit, ale zmíněné zločinecké tlupy jsou reprezentovány velmi vá?enými a "nedotknutelnými" občany.

Nikdy nepodlehejte dojmu, ?e se jedná jen o přechodný stav.
Jednotlivé útočící gangy mohou být řízeny sofistokovaněji, ne? se vám, kdy zdálo.
Jedná se o tzv. ?Tichou válku?, s mo?ností, ?e si kdosi, poblí? vás právě "ohřívá svoji vlastní polívčičku".
Doporučujeme: Zru?it, či dát k ? ledu? va?í telefonní stanici.
Omezit telefonování mobilem. Pokud se hodláte vytratit ?na neznámé místo?, nechte mobil doma. Vá? mobil, je zkrze dokonalé pokrytí na?eho území, lehce zjistitelný.
Omezit sledování televize. Nejlepe systémem White Dot (Bíla tečka objevující se po vypnutí el. sítě.).
Na důle?ité schůzky nejezdit vlastním automobilem. Pokud byl napaden někdo z členů va?í rodiny, je va?e auto pravděpodobně vybaveno přenosným čipem s mo?nosti satelitní kontroly pohybu.
Nikomu nesdělovat základní data va?eho soukromí. Kde děláte, kam jedete a odkud to vlastně přijí?díte? Do popelnic neodhazujte nic, po čem tou?í prodejní popelnicoví magnáti.
Stra?ně zvědavého souseda, jeho? s podivnou úporností zajímá v?e kolem va?í rodiny, odpálkujte do příslu?ných mezí.
A nestrachujte se, ?e se nebude o to drzeji znovu vyptávat!
Budou vás stále kontaktovat. Přesto?e mají vět?inou přesné informace o ka?dém va?em hnutí. V úrovni high-tec přenosu On Line. V obrazu i zvuku.
Pokud nebyla, po prvním nočním ?hurhaji?, zjednána okam?itá náprava skrze zdravé sousedské vztahy, pak si ji? nikdy nestě?ujete sousedům na randál, je? ka?dou noc vychází z bytu od vedle, pod vámi, či nad vámi. Va?i dobří sousedé ve skutečnosti toti? vůbec nejsou ani dobří, ani hlu?í, ani slepí.
Naopak: Pokud se, za nepřeslechnutelného nočního randálu, pouze ti?e ?vypařili?, jako pára nad hrncem - velmi dobře vědí, co činí!
Pokud mlčí k místnímu řádění ?jedné ze slu?ných rodin? více ne? týden, neřku-li rok, či deset let, vězte, ?e jsou spolupachateli.
Podal by jste jim jen potřebné informace, v jakém rozpolo?ení se právě nacházíte a co proti vám v dal?í fázi pou?ít.
A pamatujte, ?e dětský skupinový teror praktikovaný na vybrané oběti ve ?kolách mů?e být nedílnou součástí útoku tlupy dospělých na konkrétní cíle.
Pokud je napaden člen va?í rodiny, věřte mu v?e, co říká.
Dejte mu najevo, ?e jste připraven pro jeho obranu obětovat i svůj ?ivot.
Braňte jej, pokud mo?no svojí přítomností, v okam?iku skupinového ataku. Důsledně mapujte věrohodné, jakkoliv pitoreskní příznaky.
Jakkoliv jste v bezzákonní éře mnohdy zcela bezmocní, pokud víte, co se právě odehrává, stáváte se vítězem prvního kola.

Z letitých zku?enosti víme, ?e v této fázi ?Tiché války?, velmi solidní obranou proti této profylaktivní selekci (třídního nepřítele, přestárlého obyvatelstva, politického odpůrce, bezbranného majitele bytu, či jen více informovaného hří?níka. atd.. ) je filmová kamera, fotoaparát, záznamová media a netečnost...

A nestyďte se je pou?ít.
Se v?í rozhodností...
Nebo? Oni ani nevědí, co je to stud, mravnost a etika se od nich ji? dávno odbelhala.
Nespoléhejte v?ak, ?e zvrácení, ve svých zvrácenostech ustanou.
Naopak!
?Poznamenaní? okam?itě nasílí ataky o dal?í zbraňové systémy. Přičem? vyhledají vá? slabý článek v rodině, a na ten zcela jistě zaútočí se v?í brutalitou.
Nic je nezastaví, ani va?e vstřícnost, či dokonce va?e bezmocná servilita.
Proto?e skupinový teror jim dodavá pocity, které jinak postrádají, av?ak ?ivotně po nich tou?í. Pocit sexuální síly, moci a nadřazenosti.
Ale o tom pří?tě?


Tichá válka (The Silent War)
Elektronický terorizmus (Electronic Harassment)
Electronic Harassment
Mobing - monitorování vyhlédnuté oběti
Mobing - monitorování oběti pokračuje
Mobing a odposlech skrze laserový paprsek
Večerníček pro "nejlep?ího přítele"


Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0