| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

Gratuluju!


Elektronický terorizmus (Electronical Harassment)
Vydáno dne 22. 10. 2006 (6854 přečtení)

Věnováno všem cíleně ponižovaným, obětem státně tolerovaného elektronického i prostého terorizmu, všem obětem skupinového i pracovního mobingu, obětem farmaceutického a chemického průmyslu, obětem elektronického a psychoelekronického harassmentu, obětem mikrovlnných ataků a na věčnou památku všem mučeným a umučeným obětem pseudovýzkumu i všech trpících v pseudopsychiatrických léčebnách.Mind control - kontrola myšlení

též vynucování si souhlasu účelovou propagandou, podprahovými invazemi, zastrašováním, mučením, cílenými reklamními šoty, nasílené o zablikávání rozdílnými frekvencemi a intenzitou, cíleným terorem, chemickými deriváty, psychoelektronickými nástroji ovlivňujícími jednak rovnovážný stav "klienta", jednak pacifikující nežádoucí "závadné myšlení", nejlépe v kombinací s různorodými politruckými metodami .) není, jak bychom usoudili dle termínu agentur, jež s nikým nekamarádí, výdobytkem současného zlatého věku. Jedná se o prastarou touhu jistého uskupení viditelně trpícího deviačními a neutěšitelnými touhami ovládat a ničit.

Těmi nejhrůznějšími způsoby, jaké je schopen vymyslet jen úchylný lidský zmetek.

Od prostého vyhladovění, bičování, drcení kostí, pomalé opékání na rožni, dušení, škrcení, topení, odmítání spánku, vrážení jehel pod nehty, stahování kůže, vkládání do vaříci vody, smažení na oleji, vypalování očního nervu, či odřezávání končetin, či trhání masa rozžhavenými kleštěmi vyřezávání a vykuchávání lidských bytostí?

Jen proto, že soused byl pažravý.

A jeho nenasytná pažravost, v kombinaci se systémovými úpravami bezzákoníků, snadno a nadmíru uspokojivě eliminovala kohokoliv, na něhož bezzákoníci v skrytu ukázali prstem.

Kdo vypočítá všechna ta systémová i nesystémová běsnění minulosti i přítomnosti?

Oblíbené byly, mimo psychického teroru i jedy, respektive drogy, způsobující smrt politického odpůrce, třídního nepřítele, náboženského odpadlíka, či nepohodlných sousedů, jejichž majetek se mi tolik zalíbil.

Mnohdy postačilo (tato zásada platí dodnes), že se mi naopak nelíbila sousedova invence a úspěchy jeho rodiny.

Bezzákoníci velmi radostně využívají služeb i celé škály deviantů, jejichž jedinou odměnou je utrpení druhých.

K zahození nikdy nebyl ani organizovaný skupinový teror (mobing, o němž se zmíníme ve zvláštní kapitole), když zákonem nepostižitelné zešílení nic netušící oběti a zničení celé jeho rodiny, na níž byl organizovaný skupinový teror prováděn, inspiroval mnohá inkviziční souručenství a "-ismy", využívající pažravost sousedů vyhlédnuté oběti, k sofistikovanějším formám teroru.

Tak, jak čas šuměl nad hlavami naších předků, zdokonalovala se jak technika s příslušnými prostředky, tak zákeřnost.

A již je tu dvacáté století se super tajnými policiemi, světovými válkami a masovým vrahem V.I.Leninem, jenž veškerý teror povýžil na státní princip.

Utrpení a dezintegrace milionů lidí si dokomce nechávají zaznamenávat na filmové pásy, aby se kochali svým dílem.

Objevuje se i nový trend - ovládání mas skrze Mind control - kontrolu myšlení ( , utajování pravd, deformace veřejného mínění (viz Public Relation) a Výroba souhlasu ( Manufacturing Consent( ).

Stále však výsledky neodpovídají potřebám globalizované bezzákonosti. respektive k zlatým zítřkům neootrokářského souručenství.

Systém zřejmě požaduje ještě více zmrzačených, tělesně i na duchu. Do popředí bezzákonných zájmů vstupuje celý bohatý sortiment chemického průmyslu a zdraví škodlivých prvků. Tím je vlastně téměř celá Mendělejova tabulka, je-li použita v potřebném množství, či naopak, jsou-li některé prvky vyhlédnutým obětem zcela odpírány.

Vše dokonale předběžně vyzkoušeno v koncentračních táborech, kde vybraní odborníci pracují na bázi kumulace hrůz teroru, v nichž chlor, fluor, mráz, hladovění a plynové komory, jsou tím relativně menším zlem.

Celosvětově řízený masový prodej psychodelických a návykově smrtícíh drog kontrolovaný státními tajnými službami, končí celkovou desintegrací jedince i zhroucením jeho celé rodiny.

V okamžiku, kdy je "klient" dlouhodobě nesolventní, končí život na dávku silně "nečisté" drogy. Chce-li systém ušetřit, tak na "předávkování" krysím jedem.

Bezectní propagátoři tzv "lehkých" drog zavile, a již zcela veřejně, skřehotají svá smrtící zaklínadla.

Jiní bezzákoníci, v zájmu své nomenklaturní integrace, útočí na vše, co ještě brání dezitengraci lidského společenství.

Ztráta etiky, všeobecné uhynutí mravnosti (rozuměj základního mravního kodexu) a umlácení pravdy k smrti je i příčinou vymizení logiky a veškeré soudnosti.

Prosím váženého čtenáře, nechť si povšimne, že zcela záměrně nepoužívám slov - nestydatý, cynický, bezcitný, bezectný, nemilosrdný atd. neboť patří do kategorie humanistického vnímání světa, jenž již nenávratně zmizel.

Zkrátka: Byl umlácen k smrti.

Jakýsi zločinec, "hráč" zpoza otroků současné sběře, jenž však spolkl černou kuličku, kalkuloval ve svých zločineckých plánech se skvělými tendencemi připomínajícím gangstérská 30. léta minulého století v USA.

Betonové botky, pohřby za živa, mizení beze stop atd.

Mýlil se! Zločinecké tendence překonaly věk starého dobráka Al Capona, několikonásobně.

Nyní se již jedná pouze o kategorii pragmatické bestiálity, organizovaných zákeřností, či hyenistické brutality.

Kupodivu se opět objevují "všehlasní dramatici", chartizáni, "charizmatičtí politici" a pseudoknížata z řad sběře, aby prý hájili naše nezadatelná lidská prává a svobody jednotlivce. Aby je vzápětí drasticky omezili. Prý v zájmu ochrany našich nezadatelných práv a svobod.

Za malinký okamžik jim dokáži, že tito bezzákoníci jsou prolhnanými lháři a podvodníky!

Ubezpečuji každého chlapce, či dívku, respektive naše děti, že utrpení, jež z drog vzápětí přichází, navyšuje radostné zisky právě těmto bezzákonníkům, jejich bankéřům, prominentům farmaceutického průmyslu i závistivým "sousedům globálního ničení dalekého dosahu".

Nikoli nezajímavou odnoží bezzákoníků, poplatnou globálním tezím a bezzákonným směrnicím novodobých otrokářů jsou tzv. "Providenti".

Tito bezzásadoví borci "půjčují" na sprostý lichvářský úrok s cílem umořit dlužníka k zoufalství bezdomovce a k smrti v agonii.

Když odpovědní mlčí a nekonají.

Neboť vůbec nejsou odpovědní.

Pouze pobírají své prebendy, jako odměnu za vytváření bezzákonosti, či z napomáhání organizovanému spolčení nekalých úmyslů, respektive obzvlášť zavrženíhodných zločinů.

A slovutní ochránci práv a lidských svobod, chartizáni a dramatičtí humanitární bombardéři? Prozatím se "zmohli" jen na pronásledování kuřáků, českých šovinistů, heterosexuálních harašitelů a propagaci euthanazie?

Nyní se pokusím váženemu čtenáři přiblížit tuto sběř kompilací třpyticích se propagačních letáčků, jež nás zaplavují den za dnem. Čím dál častěji.

Skvělé krátkodobé půjčky!

Téměř O K A M - I T Ě

A splátky...? Jen Považte:

Těsně pod psychologickou hranicí 300 % / den z pětinásobné výše desetiny 50 procentní poloviny dvacetinásobku námi poskytnuté hotovosti, z niž byla po odečtení nákladu na kýchání Velkého šéfa, předem stržena částka ve výši 10 procentního zisku z padesátinásobku celkové dlužné částky, včetně navýšení o 39 % daň z ukradené hodnoty vyplývající z námi poskytnutého hotovostního úvěru.

Splátkový kalendář upřesníme (navýšíme) po dohodě z vaším zaměstnavatelem (naším vazalem Billym Koníkem) v okamžiku Vašeho okamžitého propuštění ze zaměstnání, které za Vás s našimi přáteli vyjednáme!

Pokud máte družstevní byt, Vám a Vašim blízkým dohodneme okamžitě navýšení všech poplatků!

Myslíme totiž za vás!!!

Vaší následnou vyplývající platební neschopnost a navýšení dlužné

částky o dostatečně vysoké penále opět hravě vyřešíme.

Jsme tu jen pro vás!

Nejedná se o žádný podovod!!!

Značka: Musíme si důvěřovat!

Micro wave weapon (mikrovlnné zbraně) a bezzákonný Electronic and PsychoE-lectronic Harassment (Elektronický a psychoelektronický masový i individuální systémově cílený teror):

Neuvažujeme-li pouze naše 101% "pokrytí" cíleně navyšovaným elektronickým smogem sestávajícího se z hnojníku mikrovlnného záření, pak se zejména jedná o zločinné zneužití vynálezů geniálního Srba Nikoly Tesly.

Pokud nechceme slyšet o technice, jež se dotýká samotných temných nebes a nezvaných návštěvníků.

Jaké nové vymoženosti na nás, podivně orientovaní chasnici vlastně dnes ještě připravili?

Mikrovlnné opékání, mikrovlnná dezintegrace osobnosti, mikrovlnné pobídkové systémy.

Pracující na bázi mikrovlnné trouby, radaru, či vyspělých anténních systému, či chcete-li pomocí elektromagnetických, magnetických a laserových přístrojů, generujících (pro běžného občana) obtížně detekovatelné krátkovlnné frekvence.

Vše nasíleno mimořádaně "učenlivými" počítačově orientovanými programy a bezdrátovou technologií (Wireless Technologie). V současném období cílené bezzákonosti se vyznamenávají zvláště uchylní jedinci i "sousedi hromadného ničení". Ti se, díky "hmotným dotacím", krádežím a vraždám, v krátkém čase přeškolili z rudého uličního výboru pro likvidaci blaha občanů, na druh zvaný "Zářič".

Z jejich oběti se naopak stává, na krátký čas, osvícený pán.

Jenž dočasně tancuje podle zadané frekvence "Buzerantdanz".

To znamená, že oběť již cosi tuší a snaží se, avšak většinou marně, unikat vyspělým wi-fi microwave technologím a inteligentnímu a samozdokonalujícímu programu (Self Learning software), vyzařovaných i z bytu úchylného souseda obdařeného insigniemi obzvlášť odpudivě zákeřného vraha.

Jenž nebude a nemůže být nikdy usvědčen.

Neboť zcela cíleně neexistují ani zákony, ani represivní mechanizmy, které by ošetřily tyto pácháné zločiny! Naopak jsou veškeré informace z této komodity účelově potlačovány, či vydávány za přísně utajované skutečnosti.

A nyní si dovolím tiše zvolat: "Kde jste, vy všichni slovutní ochránci lidských práv a nezadatelných občanských svobod, církevní otcové, věhlasní lékaři a doktoři politických věd a práva?"

Mlčí!

Proč?

Protože právě pronásledují kuřáky, hájí "lehké drogy", propagují euthanasii, tunelují státní poklad, nebo naopak státní rezervy.

Trestají heterosexuální haražení, lžou a kradouž

Vše, čeho jsou Oni nositeli, jsou vlastně velmi věrohodné příznaky totalitní společnosti. Založené nejen na fyzickém, ale i na elektronicky ošetřeném duševním otroctví.

Když brutalita jim není cizí, tak jako ostatně mediálně propagované mučení lidských obětí. státně, či všeplanetárně zprostředkovaném teroru, lži, vydírání a likvidaci protivníků, či politických oponentů.

Nebo se snad právě obohacují na přípravě podkožní čipizace, či absorbují poslední poznatky Mind Control?

Ani se již neptám, jak je možné, že farmaceutický průmysl, jehož základy leží v někdejší továrně na barvy a v plynových komorách, bobtná neutuchajícím nadšením.

Virulentní viry, s novými laboratorně uspořádanými nemocemi, jsou velmi výhodné právě v kombinaci s mikrovlnnými zářiči (nikoli nepodobnými mikrovlnné troubě).

Suže konstatuji, že pouze ve světě bezzákonností jsou nelegální a zločinecké praktiky pojímány jako legální. Podle Jimi oblíbeného sloganu: "Co není zakázáno, je povoleno." Zločinecké praktiky se pak tváří jako zákony, nicméně stále jsou jen podlou úmluvou bandy ničemů.

Samotné mikrovlny jsou obsaženy jako elektrosmog či radiové pozadí. Co dokáží, v kombinaci s vygenerovanou ionizací vzdužného obalu planety můžeme pozorvat již dnes.. ,

Zajímavý je výskyt mikrovln u el. spotřebičů. Zejména pak u trafostanic a přenosových drátů. Nelze přehlédnout jisté souvilosti s jalovou složkou napětí a proudu, který prochází vodičem. Lze je vytvořit i pomocí vysílacích obvodů s anténou. Průchod mikrovln je dán útlumem prostředí, kterým prochází a vyzářeným výkonem. Dále je dobré vědět, že po odrazu se v kolmém směru dále šíří se stejnou energií jako vlna odražená a samotný odraz se děje až pomocí iontů vytvořených na třetí odrazové vrstvě v závislosti na indexu lomu Shnellova zákona.

Dosah mikrovl je dán prostředím (velký útlum na listech stromů, či v listnatém lese atd.), frekvencí (čím větší frekvence, tím menší dosah při stejném vyzářeném výkonu, což je dáno vyšším ohřevem a větším odporem prostředí, které je nuceno rychleji kmitat) a vyzářeném výkonu (např. WiFi 2,5 GHz má při vyzářeném výkonu 100 mW max dosah cca 400m, WiMax 5 Ghz 1W cca 5km (20km max)).

Odkazy:
Kdo neklade Zlu odpor, stává se jeho obětí - www.cibulka.net


Zajímavé hodnoty útlumu mikrovlnného záření některými přirozenými překážkami:
Překážka Útlum v dB
železobetonová zeď 60
Příčka 20
Sklo (okno) 10 (20)
Vzduch cca 20 x log vzdálenost
Voda 6m > 1 000
Ovčí rouno cca 100
Peří (peřina) cca 100
30cm kovu (ocel, olovo atd.) Sníží energii na polovinu, ale pozor vlny mají tendenci překážku obtékat!
Krém na opalování cca UV faktor (UV způsobuje rakovinu)
Vlhká x suchá pokožka > 100 x 10
Kosti, tkáň 10, 10 - 20
Lebka, Mokrá hlava cca > 60, > 100
Lebka, Mokrá hlava cca > 60, > 100
Dřevo, Strom s listy (hodně odrazových ploch a masa) 20, > 100


Tichá válka (The Silent War)
Elektronický terorizmus (Electronic Harassment)
Electronic Harassment
Mobing - monitorování vyhlédnuté oběti
Mobing - monitorování oběti pokračuje
Mobing a odposlech skrze laserový paprsek
Večerníček pro "nejlepšího přítele"

Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1968 hl.)
 
Ne (1279 hl.)
 
Možná (1235 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4482

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0