| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


KDYŽ I SATAN UDIVENĚ ZÍRÁ
Vydáno dne 10. 06. 2006 (8674 přečtení)

Část předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka "Nostradamus - Svítání Ďasů" ,(I. díl Nostradamus - Král Propastí).

Motto:

Zatímco mlhavý pocit křehké svobody již beznadějně vyšuměl nad našimi hlavami a naše naděje zmizely v černo černé díře plné marností, zaplnila vzápětí veškerý prostor programová podlost.

Řvoucí nátlakové korporace a hordy nestydatě povykujících lupičů se na nás vyřítily nejen z nezdravě blýskajících temnot multimediální nicoty.

S nimi vykročila do širého světa i jejich nemravná asocialita.

Přesto se mnohá mystéria odehrávají zcela tiše a takřka bez povšimnutí.

Jsou však věrohodným příznakem oprávněné naděje, že Jejich moc, není až tak světaborná.

Nikdy ani nebyla!KDYŽ I SATAN UDIVENĚ ZÍRÁ

© Zdeněk Patrick - 1998 Praha

© Zdeněk Patrick Nostradamus - Svítání Ďasů

©Předmluva k vydání druhého dílu "Nostradamus" - Svítání Ďasů

Jakkoliv jsem ve svých knihách popisoval katastrofické vize (Silnější než Däniken), ani náhodou jsem nepředpokládal tak razantní a urychlený nástup Zvrácenosti.

Pokud vůbec.

Snažil jsem se pouze upozornit na věrohodné příznaky průšvihu, jenž podupával za humny nejméně již od dob VŘSR, respektive od první světové války vyvolané světovými bankovními rodinami (pokud nechci popisovat tytéž příznaky z relativně nedaleké i vzdálené historie lidstva.

Např. Francouzskou revoluci řízenou stejně krutými a nemilosrdnými dominátory téže provenience), o nichž Nový zákon hovoří jako o Satanově synagoze, respektive Satanově sběři.

Bez financování tímto uskupením by i HITLER PŘIJEL KE STALINGRADU POUZE NA VELMI LEVNÉ KOLOBĚŽCE.

Jako chudý turista!

Nyní následuje velmi stručný přehled (v této elektronicky zpracované variantě pouze nepatrná část) událostí, které dominovaly v pozadí nepřesně přesných denních zpráv o přírůstcích světových zoologických zahrad.

Zdůrazňuji "velmi stručný", přičemž přiznávám, že některá objektivní fakta již na těchto stránkách nenaleznete, neboť je nelze pošeptat ani do vlastního ucha.

Fašistická éra Nových pořádků, shengenských kamerizovaně čipizovaných Zlatých zítřků, či chcete-li podkožně čipizovaný New Age kombinovaný s nadstátním terorem zbývajících "izmů".

Globalizované zítřky, kde dnes znamená "kdysi dávno", již nemilosrdně a drze poklusávají skrze nás tak, jako snad nikdy v zaznamenané historii lidstva:

Likvidace deštných pralesů v čase překotných průšvihů pokračovala nemilosrdně zvyšujícím se tempem. Banky bobtnají ziskem z obchodu s drahocenným dřevem i dopravou z deštných pralesů.

Flóra i fauna deštných pralesů definitivně mizí.

Se všemi nepříznivými důsledky!

A nejen z deštných pralesů!

V důsledku nemilosrdného drancování i ostatních komodit se nevratně mění klima planety.

Na pořadu dne jsou nebývalé zátopy, uragány a naopak katastrofická sucha. Hladomory nasílené nadstátním terorem.

Dobře živené regionální konflikty přinášejí rovněž nebývalý rozkvět zisku.

Pokračující likvidace středních vrstev, likvidace soběstačnosti regionů v zemědělské a potravinářské oblasti genetickými zrůdami plodin, neumožňujících prostou reprodukci, jinak než globalizovanými produkty.

Určenými ozářením pouze pro "jedno použití" (brambory bez klíčků, plody bez semen, výsadbová zrna obilí pouze pro jedno roční období.)!

Nic nesmí být z vlastní produkce!

Veškerou výsadbu musíte zakoupit každým rokem u "poctivých" nadnárodních molochů.

A nikdy jinak!

V té době se téměř "pokoutně" objevuje studie CIA o rychlém stárnutí světové, potažmo evropské populace. Následuje výzva k okamžitému řešení.

V zaznamenané historii lidstva se nevyskytuje doba, kdy by se během dvaceti let objevilo tolik průšvihů a smrtelných nemocí a pan epidemií, jako v tak krátkém časovém intervalu roku 1980 - 2005:

1976 Ebola - Zaire vesnice Yambuku Objevuje se nová nemoc Ebola, přičemž Ebola - Zaire - nejnebezpečnější kmen o smrtnosti až 90 %. Jedná se prozatím o nejnebezpečnější virus, s jakým se kdy lidstvo setkalo.

AIDS (1980) Nové virové onemocnění (AIDS-Acquired Immunodeficiency Syndrome) zřejmě laboratorně "vyšlechtěné".

Selhání imunitního systému způsobuje virus - HIV - Human Immunodeficiency zařazený do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus.

Virus napadá bílé krvinky zvané T lymfocyty. V nich se pak množí a později je zcela zničí. Tím se snižuje nejen jejich počet, ale odvozeně i obranyschopnost lidského organismu.

Prozatím se prý přenáší pohlavním stykem a tělesnými tekutinami. Některé příznaky již hovoří o kapénkové variantě.

Rok 1986: BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) tzv. nemoc šílených krav.

Nové smrtelné onemocnění (jež se objevuje roku 1986 v Anglii) způsobené priony (nakažené prionové bílkoviny vyskytující se v nervových buňkách nakažených zvířat) záměrně vloženými do potravinového řetězci člověka, skrze maso býložravců krmených masem a kostmi chcíplých hospodářských zvířat (masokostní moučka).

Zatímco se sláma pálí jako odpad v teplárnách.

Jakkoliv jsme přesvědčování o nezávadnosti masa nakažených krav, stovky úmrtí lidí na tuto nemoc dokumentuje opak. BSE hravě překonává mezidruhové bariery.

Panuje důvodné podezření, že se v případě BSE jedná o laboratorní mutaci nemoci Kuru-Kuru objevenou roku 1900 na Nové Guineji a roku 1926 v Africe. V oblastech, kde se praktikovala antropofagie. Nákaza má stejné příznaky i průběh jako BSE.

Rok 1983-1984 epidemie ptačí chřipky ve Spojených státech, H5N2 způsobil sice nízkou úmrtnost, ale stal se vysoce patogenním a následně vyvolával až 90 % úmrtnost. Bylo zlikvidováno 17 milionů kusů ptactva.

Rok 1986 New York - tzv. Virová chřipka

Chřipka typu (H3N2) a P(H3N2) v New Yorku zřejmě přenášená spíše komáry, než holubi. Nákaze podléhá "přestárlé" obyvatelstvo.

Staří lidé prchali z města.

Typ A (H1N1) vir způsobil pneumonii a influenzi (P&I). Největší úmrtnost P&I byla zaznamenávaná u starých lidí nad 64 let, kardiaků, alergiků skrze virovou chřipku typu A(H3N2).

Rok 1985 - Ozónová díra

Smrtící, respektive zákeřný fyzikální jev jehož možný původ (v podobě nekontrolovatelné zbraně mírových generálů dalekého dosahu) jsem popsal v díle "Silnější než Däniken".

Tutlalové nakonec způsobí nekonáním, mimo rakovin pokožky, oslabení imunity i oslepnutí zvěře a lidí přízemním ozonem!

Rok 2003-2004 tzv kuřecí mor v Asii. Nákaza byla později nazvaná "ptačí chřipka" (vir typ A H5N1) - jedinečná smrtelná nákaza, jež může způsobit pan edepidemii.

SARS - v roce 1998 - 1999 (jiní 2003)

Objevuje se zcela nové závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační insuficiencí s vysokou úmrtností.

Za původce tohoto syndromu byl potvrzen nový virus z čeledi Coronaviridae, který prý nebyl dosud u člověka zjištěn.

Přesto lidé na tuto nemoc umírají!

Vývoj a přenos onemocnění je prý doposud nejasný. Přežití nemoci znamená psychické stresy a u mužů trvalou neplodnost.

V témž čase se objevují nové viry. Objevují se viry takové nemoci jako je cukrovka, rakovina, infarkty myokardu. Brzy po roce 1985 se objeví i tzv. pomalé viry i velmi virulentní viry jež vás sešerou během několika hodin tak, že ještě téměř živý bezpečně přejdete řeku Styx.

Zcela stresovaní, vyčerpaní a bezezbytku již za mlada vyhořelí!

Rovněž mohutnící alergie, stresy a chemikáliemi uměle generovaná mužská neplodnost, zvyšující se množství rizikových těhotenství, potlačování přirozených sexuálních aktivit, globalizovaná propagace potratů, masivní masáže "osvětových" politruků, směřující k totální likvidaci mnoha národů.


A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
Satan již ustrašeně zírá (část 2.)
sám Satan si i nad námi tiše zaplakal (část 3.)
Satan si pomalu balí svých "pár švestek" (4. část)
Apage Satanas! Odstup Satane!" (část 5..)
Pekelný Upgrade (6. část)
Black Out? (část 7.)Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Patrick

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0