| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Kněz Pavel
Vydáno dne 28. 05. 2006 (5359 přečtení)

Motto:

Roku 788, druhý z vládců karolinské dynastie, francký král Karel Veliký, zřizuje v severním Bavorsku tzv. ?českou marku, tj. vojenskou hraniční oblast. Militarizované pásmo franské říše směřující proti Velké Moravě a Českým zemím.

Nevra?ivé pohledy směrem k českým a slovanským kmenům dostávají konkrétní výraz. Vybrané německé rody byly pověřeny spoluprací s příhraniční markou i příslušnými kláštery pracujicími na germanizaci jednotlivých slovanských etnik.
Německy mluvícím rodům, které ani netužily, kde Čechy, či Morava vlastně le?í, byla kupodivu darována i ta slovanská území, jež jsou doposud v majetku původního slovanského obyvatelstva.
Úkolem pověřených německých rodů a institucí je získat tato "darovaná" území pro sebe (Tedy i pro Ří?i německého jazyka).
Jakýmkoli způsobem. Čas nehraje roli!
Nuceným darováním půdy slovanskými křesťany, podvodnými nákupy a následnou zemědělskou kolonizací, přepisováním historických fakt nálezy "dokumentů" vyrobenými na objednávku.
Nejlépe však vyvra?děním původního slovanského obyvatelstva, postupnou germanizací zbytku a zákazem hovořit rodným slovanským jazykem.
Z těchto bohatých germanizačních zkušeností čerpal své inspirace nejen Adolf Hitler, ale i současná garnitura SRN, jež programově likviduje školy vyučující v rodném jazyce polabských (lužických) Srbů.
Pomluvy, podvody, intriky, vra?dy, genocida a jejich gradace se v zrcadle tisíciletí jeví jako stále neukončený, z povzdálí řízený proces.

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha
© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějináchKněz Pavel

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha
© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějinách

Osobní zpovědník a důvěrník kněžny Ludmily a knížete Václava, jenž se stal slavným skrze náboženské legendy zpracované na objednávku saských náčelníků.

Ve skutečnosti se jedná o protoněmeckého agenta Paula alias Kaicha, jenž v rouže kněze intrikuje na dvoře českých kní?at.
Pro tuto delikátní záležitost byl vybrán řezenským biskupem Tutem. Svoji roli tajného bavorského agenta a kněze archipresbytera ?zastupujícího zájmy? Bavorska a později saského náčelníka Jindřicha Ptáčníka, na dvoře českých kní?at, zvládl na výbornou!
On a jemu podobní měli, dle tajných řezenských směrnic, právo prosazovat zájmy řezenského biskupství a militantní příhraniční marky i ozbrojenou silou. Proto byli tito agenti - kněží latinského ritu a německého jazyka ?oprávnění? vlastnit ozbrojenou jízdní skupinu mnichů, mluvících pouze německým jazykem.
Ve dvacatých a třicátých letech 10 století je Paul alias Kaich již čelným představitelem agentury sledující prospěch bavorské politiky a později i saského náčelníka Jindry zvaného Ptáčník.
V době zavraždění kněžny Ludmily se pohybuje již v její těsné blízkosti jako neškodně zbabělý kněz Pavel. Důvěrník a zpovědník kněžny Ludmily, pro něho? bylo zpovědní tajemství pouze výhodnou lidovou pověrou.
Není pochyb, že veškeré informace získané touto cestou byly dílem okamžitě vyhodnoceny a použity, ostatní putovaly k řezenskému biskupu Tutovi.
Stojí i za vyvra?děním 400 zarytých pra?ských pohanů, v roce 920.
Kně?na Ludmila, pravděpodobně vědoma si těchto skutečností, odchází ze dvora kněžny Drahomíry a přerušuje styky i se svým vnukem Václavem. Uchyluje se, se svým dvorem na hradi?tě Tetín. S ní odchází z Prahy i jakýsi kněz Pavel, osobní zpovědník.
Zpovědní informace získané od kněžny Ludmily přestávají být aktuální a tak se kněžna Ludmila dovídá od ?svého důvěrníka?, že ji kněžna Drahomíra usiluje o život.
Stejným zpovědním systémem byly získávány strategicky použitelné informace i od knížete Václava. Paul Kaich a jeho družina se 15. září 921 (podle Juliánského kalendáře), což obná?í 28. září 921 (podle Siriova hvězdného kalendáře) takticky vypařil.
Kupodivu právě v okamžiku, kdy je nad slunce jasné, že kněžna Ludmila nedo?ije do rána. Zbaběle prchá, aby po její vra?dě na čas beze stopy zmizel.
Prchá ze země, aby se později, v příhodném okamžiku, protlačil zpět.
A již opět bydlí opět ?ve svém? domě na Pra?ském hradě.
Zanedlouho se i kněžna Drahomíra dovídá, že o její život usiluje její nejen syn Václav, ale dokonce i druhý syn Boleslav.
Václav je naopak svým neznámým ?přítelem? varován, že Boleslav i jeho matka, kněžna Drahomíram, usilují o jeho nebytí.
V téže době je naopak kníže Boleslav informován, že o jeho život usiluje kníže Václav a kněžna Drahomíra.
Malá velká hra řezenského biskupa a příhraniční marky je rozehrána.
U všeho je kněz Pavel. Je to právě on, jenž sloužil m?i za zemřelého knížete Václava v přítomnosti truchlící kněžny Drahomíry.
Kněze Paula si od řezenského biskupa vy?ádal i kníže Boleslav, aby mu ?svěřil? pohřební obřady nad Václavovým tělem a vysvěcení kostela sv. Víta na pra?ském hradě.
Chce ho mít stále na očích.
Je to však také to poslední, co knězi ?Paulovi? bylo ještě na slovanském území povoleno. Pak jakéhokoliv údaje o tomto agentu řezenského biskupa Tuta zcela mizí.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1698 hl.)
 
Ne (1076 hl.)
 
Možná (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3829

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0