Strom Života

Autor: Administrator <>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 19. 07. 2019

1. Na počátku chci naše i budoucí čtenáře upozornit na ukázku z knihy Den mluvících kamenů, která byla vydaná v roce 2017 jako třídílná epopej migrace národů celé naší matičky Země a jejích pradávných obyvytel v dávné minulosti. Vyšla jako badatelský počin, ve kterém autoři dále pokračují a budou se zabývat napříště i českou historií např. Kněžnou Libuší.Jeden z autorů DMK píše ve Stromu Života v čase:

2. Jsem nadmíru spokojen s prvotní materií Evropské studie DMK, která jen využívá výsledky výzkumu genetického inženýrství, co moudrého nástroje , ale genetickým inženýrstvým se nezabývá. Musím však potvrdit, že Evropská studie, se svými úlitbami ideo dogmatům, se vymyká svojí neobyčejností rozsahem zveřejněných dat, veškerému očekávání, samovolně poskytuje hned několik stupňů volnosti svobodnému uvažování. DNK lidské bytosti je propojení 46 chromozómů, jenž dává vzájemné zákonité vazby a směr vývoje organizmu z hlediska vzhledu a dědičnosti. 23 chromozómů je darováno matkou, 23 je darováno otcem. Z 23 otcovských chromozómů je jen jeden Y chromozóm tvořený sadou nukleoidů nesoucích z dávných dob neměnnou informaci děděnou z praotců na syny a jejich syny, tedy v tzv. otcovské linii. Pokud uvažujeme neměnnost informací zděděných po otci, pak je přesto nutné uvažovat i příslušnou možnou změnu zapříčiněnou možným zásahem vnějšího tvůrčího faktoru, který jen velmi nerad označuji za MUTACI. Pokud uvažuji temné, dosud nevyjasněné dějiny lidstva, pak neuvažovat sofistikovaně řízené zásahy genetického inženýrství, by bylo čiré ideo zoufalství duchovní bídy, jak již řečené.

3. Podle Y chromozómu DNK, lze velmi korektně určit a rozdělit lidstvo do tzv. HAPLO skupin - Hs

Nelze již lhostejně minout zajímavé zjištění, že u slovanských národů se kryje nejrozšířenější Haplo skupina R 1a, včetně pozdějších proměn příslušného markeru, příznaku mutace, ve prospěch nejpočetnější venedské slovanské skupiny R1a1.

Rassy, Vindones. Tedy tak výjimečného společenství, nemajícího světa kraj obdoby. Propojený desetitisíci let, nejen zcela jedinečným jazykem, ale i zvyky, právem, lidovou slovesností i religiozitou. Na ostatní úžasná společenství přijde ještě řeč.

To vše shrnuto pod přesnými názvy PRAVI, JAVI, NAVI.

Pokud budete mít zájem krok za krokem pronikat do dávné světové historie, můžeme pokračovat příště další ukázkou z knih Den mluvících kamenů, DMK.

Knihy je možné objednat, na našich stránkách Dýmající zrcadlo.

Trilogie 500 stran na křídovém papíru, barevné. Ne jen věda, ale i něco na rozptýlení.

Možnost objednání knihy:

Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s daljším listováním knihou, naleznete zde.