Komorní „A“ - část II.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 25. 10. 2016

Blbe českej ty vždy poslušen buď a idiotsky na kolenou plesej. Válečnické bubny duní, to prý oni zkrátka saprholte umí... Ach tak bystře nastražena z Gliwitz léčka, však další ještě chvilku sečká zas ráno všude i mediálně sviní bečka, jak v blátě břečka ucuchtaná královnina vlečka, moch cát i nesej zas jak křivé šavle z neturecké havle stanu válečného, kde hlavních idiotů vedlejší z vedlejších je povedených pseudoknížat, prý ryze českých tábor, zde Pane... zde snažně prosím, o nejčasnější zábor.

Praha 2009

VYBĚLTE SVÁ ROUCHA V KRVI BERÁNKOVĚ

©Zdeněk Patrick, Praha 2016

foto: U třech svatých © Ing. Zdeněk Šmitmajer, Praha 2016

V prvním okamžiku viděného, jsem nazval sousoší: "Korupulentní svatá dáma stojící na sudu nedaleko nevěstince, která v úžasu spráskla ruce nad korektními vztahy a náhlými proměnami nejen v Kunraticích.

Leč mýlil jsem se.
Nebyla to patronka jihočeského rodu sv. Anna, nýbrž v jednostejné konstelaci, nejen jihočeského rodu, ale i patronka rodu slovenského: Sv. Panna Marie Sedmibolestná.
"Zastav, vyfotíme si.", říkám synovi.
Jedeme na chatu v pozdním odpoledni a ti, co nás kdesi v skrytu pomyslného bezpečného nebezpečí opět v plné parádě očekávají, již zřejmě stepují samou nedočkavostí.
Zdržíme se jen sedm minut a juž jucháme vstříc 18. až 21. podivně nabušené matrici a zákonu času.
Při první kontrole se zdá, že foto se, skrze barevné odrazy čočky, příliš nepovedlo.
Můj první dojem po zvětšení: Nechám si jej paspartovat, co rodinné tajemství.
Ostatní nechávám být, co náhodně vyskytující se kolemjdoucí, vidící i slyšící, jenž byl a chce být práv.

Komorní „A“ - část II.

©Zdeněk Patrick, Praha 2016

Dovolím si opět, prozatím stále jen v obecné rovině, leč stejně zásadní, neboť s frekvencemi související poznámky: Proč, a zdali vůbec, vláda ČR schválila zákon o neuroreklamě? Proč bylo komorní A 432 Hz, na základě doporučení Josefa Goebblese, amerických vojenských znalců i fyziků přípravného výboru NWO a následného doporučení Globálního Auditora, anglické královny, změněno skrze ISO, asociaci vydávající závazné normy, aby nikdo, kdo nepoužívá Komorní "A" zvýšené na 440 hz, nemohl provozovat, cokoli, tedy i veřejné koncertní produkce.

Není totiž pravdou, že goebblesovky 1000 x opakovaná lež se stává pravdou. Pravdou je, že se Josef Goebbles dlouhodobě potýkal s nestálostmi krátké a dlouhodobé, nijak nevzdělávané lidské paměti, která nebyla schopna udržet si na delší čas potřebnou informaci, jakou se mi na př. jeví uměle vyvolávaná nenávist v podobě dlouhodobě funkční karotechii - nenávisti k jinému národu, jenž umožní ve lžích utápějící se propagandě "čestně" zahájit masové vyvražďování.

Výzkumy potvrdili, že nejlepší cestou je sice metodika reklamních makléřů. Avšak ani viděná, slyšená, čtená, mluvená, tedy nabušená matrice, pocitově uceleně vnímaná, nikoli jen přirozenými receptory, ale i vnějšími vibracemi celé lidské bytostí, se neudrží o mnoho déle.
Tehdy na příkaz Adolfa Hitlera započaté psychiatrické pokusy na lidských bytostech, musely být ukončeny, protože audiovizuální cestou, či elektrickými šoky v kombinaci s drogami zacyklovaly informaci, co opakující se vjem, jenž sice umožnil degradaci vyhlédnuté oběti, nicméně dokola žvatlající a zhola nepoužitelné. S poukazem na beznadějnou paranoidní schizofrenii (středověké nástroje, středověké rozpolcení duše, středověká metodika, nad spoutanou obětí teatrálně žvatlajících šarlatánů.). Tehdy dostal "zelenou" zhola fašistický program euthanasie. V tomtéž čase, během "vědeckých" pokusů, byl učiněn zásadní poznatek: Zvýšením frekvencí o 8 Hz vykazovala krátkodobá paměť v podvědomí oběti jisté výsledky, přesto však jen lokální. K úplnému pokrytí daleko. Byl to Josef Goebbles, který se zasloužil, nejen o návrh na zvýšení komorního "A", ale společně s Dr. Mengelemi o program MK Ultra, směřující do satanistických pekel... informací skrze rezonanci receptorů a neuronů přímo do kebule.
Jak?
Velmi snadno...
Aniž pomohou úcpávky do uší, či zavřené oči. Uvidíte a uslyšíte, co jste ještě nikdy neviděli a nikdy neslyšeli...Jakkoliv k eliminaci téhož stačí...

vědět více.