A zastřelí? mne služební zbraní...?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 14. 03. 2009

Datum: 2009-03-13 23:35:18

Komentář vložil: friday13
E-mail: @
IP adresa: 85.71.89.140 - všechny komentáře z této IP
MAC adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář:
I když vím že to opět vyma?ete jako minulé komentáře,nezále?í na tom protože tento příspěvek je pouze pro Vás!!!
Jste největší magor kterého jsem kdy četl a myslím že jste zralej na psychyatrii
či aspoň na střelu do hlavy!!!
...Jste asi fakt nemocnej!!!!!!

Dotaz:

Zastřelí? mne služební zbraní, vypůjčí? si ji od tatínka, nebo Ti ji darují soudruzi? Jakkoli i mikrovlnné díry do hlavy na likvidaci běsných psů jsou Vámi vítány!
Ale věř, že Ti rozumím. Je to Tvá doba, k obrazu Tvému. Tvá jedinečná chvíle...
s pozdravem Zdeněk Patrick...nebo si ji vypůjčí? od soudruha tatínka?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2006 Praha


Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část

Vzhledem ke skutečnosti, že polemika v minulých článcích a komentářích vyznívá tak, že vše mnou viděné a neuměle popisované může být uvažováno jen v úrovni magie, dovolují si pro upřesnění rozdělit některá svá pozorování do oddělených skupin, neboť nikoli vše, lze tímto nestabilním metrem poměřovat:

Povšimněte si prosím, že se rovněž nezabývám meteority, bolidy, balony, leonidy, či perseidy a vším tím, čím hýří novodobí abonenti Svaté inkvizice, při svých mediálních seancích. Tyto přirozené projevy jsou běžnou realitou, jež v žádném případě nepřekračují stín newtonovské fyziky. Nedovoluji si svá pozorování poměřovat ani s takovým fenoménem, jakým jsou zjevení takové autority, jakou se jeví protagonisté Nového zákona. Aniž rozumím, či chci porozumět chanelingu, jehož iniciátor je stejně nejistý, jako jistý druh negativní bytosti vyššího řádu. Jakkoliv je pragmatický satanizmus (marx leninismus), či jeho religiozní forma, nebo neumělé hraní si na správného občana satanistánu, tak rozšířený, že i taková tajná společenství, jež se prezentovala, co by nezbytný základ víry, při budování NVO, profitují ze svých satanisticko fašistických podrazů.

Hranici rozdílnosti mezi jistými nezvyklými jevy (jejichž převá?ný souhrn lze nalézt zde) lze kupodivu vést zcela přesně:

Pozorování jevů v hlubokém soukromí domova.

Pozorování jevů pod širým nebem.
Nikdy na pracovišti.

K jednoduché třetí skupině "Nikdy na pracovišti" jen tolik, že vlivné síly měly zřejmě na pracovišti jiné hybné páky, jak dostatečně zamávat s třídním nepřítelem.

Do první kategorie lze zařadit pár jevů, zřetelně zcela odlišné provenience.

a) Jevy vysvětlitelné pouze v úrovni dohadů o výšších duchovních úrovních a energeticky promítajících se do našeho třírozměrného prostoru. Nepříliš četné, avšak o to více magické. Odehrávající se vždy v soukromí bytu. Nikdy venku. Podivný a související s některými životními událostmi. Zda jevy náhodné, či nikoliv - případ od případu. K vysvětlení doporučuji knihu pana Břetislava Kafky (Nové základy experimentální psychologie).

b) Výjimečné a neobyčejně nezvyklé, či nečekané jevy, které však nelze označit za magické ani náhodou.

Nyní je nutná úvaha, zda projevy, jež jsou vázány pouze k nepatrné, byť důležité části vašeho života - domovu, lze uvažovat tak, že uklidňující domácí atmosféra doká?e divy, se mi zdá do jisté míry logická, nicméně není v souladu s některými projevy, jak se domnívám, téže provenience.

Považuji za podivné, že magický projev vyšších sfér je prozaicky svázán s potřebou ekektrické energie odečítané z mého el. měřiče? Když tentýž projev končí s odpojením el. prouduž Tehdy je nutné se ptát proč, kdo, odkud, za jakým účelem, když jeho mocný vliv končí tak prostě.
Problém části pozorováných "domácích" jevů zařazených do této skupiny, spočívá ve složitosti určení, co je mikrovlnného původu se všemi průvodními efekty právě zaváděného silového systému, a co naopak výsledkem zmíněných průmětů vyšších úrovní.

Když jedno, či dva z pozorovaných jevů stojí na samém rozhraní obého. Jak nyní přiblížit zážitek a neřící hlavní podstatu a obsah zcela výjimečné a zvláštní produkce, při které bylo pragmaticky využito stávající technické vybavení bytu.
Potud by byl obsah zmíněné produkce v pořádku, pokud by nezasahoval do oblastí, o jejichž zneužití se budovatelé nových zářných zítřků plných "psi" a ?mírovacích technologii, díky Bohu, stále ještě marně snaží. jež se částečně dotýkal technologií "Looking Glass."

c) do zcela zvláštní skupiny zařazuji velmi reálné i vedlejší projevy mikrovlnných ?mírovacích systému monitorujících soukromí bytu, se všemi průvodními efekty i zdravotními potížemi (A protože jsme nelenili máme dokumentaci ušivatele ?mírovacích přístrojů - typu "ho?i doma, ho?i v akci", včetně připraveného účtu za nutnou operaci zraku.). Když jeden z primitivních mikrosnímačů jsem, společně s man?elkou, zcela nenáhodně a s chutí, zabetonoval při zvelebování chajdy.

Tím jsem vyčerpal "domácí produkci" a vrhnu se na venkovní pozorování:

Tak jako v předchozí skupině, jsem byl i zde neaktivní a zcela náhodná pasivní složka právě probíhajících produkcí.

Snad mimo "genia loci", kde tápu, abych z téhož důvodu ponechal jistý stupeň volnosti při společném hledání podobných zkušenosti. Jinak všechny mnou pozorované jevy probíhaly v souladu s mými představami o vyspělé technicko - fyzikální úrovni. V ojedinělých případech včetně vnějších projevů relativity.
Cca 75 procent mnou pozorovaných jevů mohu tak s lehkým svědomím zařadit mezi mimozemskou, či odvozenou technologii.
Cca 10 procent jde na účet chemtrails, mikrovlnných ataků systému podobných Gakoně, pokusů na úrovni průniků za pomoci relativity, včetně pokusů o zastavení vzdužné cirkulace. Když jevy způsobené umělou ionizaci vzdužného prostoru jsme rovněž, byť z části, zaznamenali na video, či fotky.
Zbývajících (minimálně) 15 procent, je projevem energetických proměn Sluneční soustavy, galaxie a možná i části Univerza. viz na př. matrix-2001.cz..... Znamení doby. Nárůst těchto aktivit se zdá být téměř hmatatelný. Když i tam může pronikat vyšší duchovní řád, jehož jsme nedílnou součástí.
Mám takový dojem.
Když jistý průnik jmenovaných jevů naopak připomíná "hvězdné války", aby jiný konkrétní průnik světových podrazů, politických přemetů, vnucovaných krizí a vyžadováných občanských poslužností při devastaci tisíciletých lidských hodnot, připomínal bohužel špatné sci fi vytvořené z celého souhrnu veškeré současné produkce katastrofických holywoodských thrillerů.
NVO - Když se daří, tak se daří...

Připomínám, že mé procentuální úvahy jsou subjektivním počtem vyplývajícím z četnosti pozorování jednotlivce, když limitujícím faktorem je čas strávený přirozenými životními povinnostmi, radostmi, ale i vnucenými starostmi.

Nicméně vše, co jsem kdy spatřil, bylo v souladu nejen s mým oborem technického zaměření, ale i mojí vírou v jedinečnou Prozřetelnost a se vším, co vychází z realit vyššího, mnohdy i rozeznatelného řádu, při formování ducha.
To již není dojem, ale jistota vědoucích.
Jak jinak již říci to, co je nepřenosné a jak praxe ukazuje i nesdělitelné.
Jakkoliv je stále možnost nápravy věcí obecných, či alespoň hluboce niterných.