Nesouvisející výběr

Autor: Administrator <>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 23. 02. 2009Výběr nesouvisejících článků

kliknutím my?kou = stop

pohyb my?kou = posuv
K Zemi dorazí planetka dnes ve 14:45 SEČ
Praha 2. 3. 2009... K Zemi směřuje planetka o průměru 30 metrů, jež má údajně minout Zemi dnes v odpoledních hodinách ve vzdálenosti pouhých 63 500 km.
Planetka je nazvána 2009 DD45 a bude nejblíže Zemi ve 14. 45 hod. středoevropského času. Planetku objevil před několika dny astronom Rob McNaught z observatoře v australském Siding Sping.
Původní pramen: novinky.cz...


První nápověda rebusu ( Viz článek "Kdysi dávno"... )

Zarytí nevěřící Tomá?ové mohou, tak jak jim ostatně velí jejich nejvlastnější niterné nutkání, opět pochybovat o všem, co jsem kdy tvrdil, nafotil, či viděl, ale nic nezmohou proti tomu, že všechny stěny našeho rebusu jsou v neustálém pohybu, mnohé se po sobě dokonce v jisté zákonistosti posouvají, aby se v den "D" se konečně setkali všechny stěny v jednom jediném bodě.
Jak je to možné?
O tom někdy pří?tě. Přeji všem dobrou zábavu.Viděl jsem velké množství těch nejpodivnějších věcí, do nichž mohu zařadit i zvláštní elektromagnetické bouře, z nichž jedna mohla úzce souviset s legendárním příběhem Karla Hynka Máchy. Z téhož důvodu prosím možné svědky této bouřky, aby se mnou spojili E-mailem... ...Země česká, slavná svými dějinami, i poni?ovaná, a? pod práh důstojnosti života člověka


Experimenty s dálkovým ovládáním lidské mysli
www.matrix-2001.cz S pokusy a vypracováním metod umo?ňujících dálkovou kontrolu mysli se začalo už v padesátých letech minulého století. Sověti začali s výzkumem biologických účinků mikrovln už před rokem 1953. V Sovětském svazu a ve východní Evropě bylo zřízeno několik laboratoří, jedna z nich přímo při Institutu zdravovědy a nemocí z povolání Akademie lékařských věd SSSR. Ačkoli sověti o svých experimentech podávali zprávy v dostupné literatuře, parametry, jež definovali, byly nepostačující k opakování jejich experimentů, takže si mnozí vědci ve Spojených státech kladli otázku, zda nejde o pouhou dezinformaci. Ne?lo. Tehdejší fond CIA poskytl finanční prostředky na projekt...


Signoraggio nebo-li Panské - a frakční rezerva

zdroj: www.zvedavec.org velmi dobrý článek
Signoraggio je psychologický a monetární podvod, jenž si vzal za cíl nás všechny. Tento podvod se skrývá a posiluje za závojem mlčení a smrti a trvá již nejméně 300 let, aniž by na své existenci musel cokoliv měnit.. .
www.matrix-2001.cz- Peniaze bez úrokov a inflácie (1) Treba kus odvahy na to, keď človek, ktorý nie je ekonóm, sa pustí do písania knihy o ekonomike, najmä ak sa týka jedného zo základných ?tandardov profesie, ktorým sú peniaze.


Boj proti iluzi - velkolepá hra ?achu

zdroj: www.matrix-2001.cz
www.matrix-2001.cz- Mů?e se zdát že se jedná o zcela samozřejmou věc, přesto to řeknu, protože se zdá že často zapomínáme, že jasné dorozumívání je zásadní pro vzájemné porozumění. Bez obecného porozumění co jeden druhému sdělujeme, se ztratíme ve zmatku světa Bábelu. Nebezpečí pro každého z nás v důsledku nedostatku obecného porozumění nelze zveličit. Uprostřed záplavy finanční pomocí, zachraňování a stimulačních balíčků neexistuje jasná komunikace ohledně toho, proč jsou upla?ňována zrovna tato opatření a jakým způsobem mají vylep?it životy běžných lidí. Je vic než jasné že se jedná o záměr. .


?ivá a mrtvá voda
Rané křesťanství bylo pro české Slávy přijatelnou, či spíše tolerovanou alternativou. Která nepřeká?ela a možná obohacovala pohled na vzájemnou toleranci.

Nebýt faktu, že pod roužkou christianizace, a na úkor slovanských rodů, bylo šířeno nikoliv slovo Bož í, ale jeho deformovaná parodie. Krvavými křtinami skrze kmeny s pohansko barbarskou duší. Navíc z komplexy malého životního prostoru a vizí zlatých pokladů kdesi na východě. S činy na hony vzdálenými myšlenkám Krista a Nového Zákona.

Oslovení (Českého) národa
Osudy národa

Národe mučedníků a bojovníků za Bož í pravdu, ve vzne?eném, slavnostním patosu Boha chci s tebou hovořit, i tak jednoduše a přímo, jako mluvívá člověk k člověku o společných problémech, tí?ivých i krásných věcech života. Sly? mne ve slovu Otce svého i Pána svých cesta a života, i v laskavosti své nebeské Matky. Spojili jsme se v jedno jméno, které je sluncem tvých dnů i zářivou hvězdou, jde? li nočním setměním a v prostoru hledá? orientaci...Jsme zde... ...Neboť karty byly rozdány na počátku věků, skryté v přesném množství výsledných energii. Když ani jeden zákon nechyběl, ani jeden nepřebýval.Děti Zimy... ...Velká Říjnová revoluce byla generována finačními ?oky skrze uměle vyvolané hrůzy a bídy I. světové války. Cílem bylo potrestání nepoddajného ruského cara Nikolaje a postupné vyhubení ruského národa...
Mimořádná aktivace jevů na jihu Čech... ...Aniž víme, co je dobré. Kladou-li před nás jen věci Zlé...


Zvlá?tě mocná kouzla na CNN


Na mnohých a spíše okrajových místech oblohy bylo možno pozorovat magnetické siločáry, když ?uvnitř? se měnily průběžně podivné obrazy, z nichž vynikal obraz madony s dítětem a velký drak. Přičemž jeden z fotografujících byl na krátký čas na obloze dvojrozměrně vyfocen. Jakkoliv to zní neuvěřitelně....


Looking Glass
V těch dnech, právě za našeho života a nasíleného bezpraví, k nám promluvá cosi, co mnohá lidská bytost jen tě?ce pojmenuje, neboť je to pro mnohé nepřijatelné. Jsou to poslední varovná slova. Nehlasná, ale o to důraznější. Vstupující do našich myslí skrze svědomí, jež odráží ustanovený Mravní řád. Hovoří k nám bez hlasu. Mezi řádky nevyslovených utajovaných a zamlčených skutečností....


bin Satan
Jsem u vytr?ení, jak jednoduše lze, vytr?ením slov z kontextu, jindy za asistence možného strachu " a přirozené línosti, modifikovaného teroru a pilné práce politruků - motivovat? ještě nedávno svobodně hýřící optimismem spoluvytvářet jakoukoliv virtuální realitu, jež je zcela pohltí a promění v nevidící a nesly?ící dav nad ním? údajně vy?uměla naděje do ztracena. ....Srbsko disponuje novými důkazy o obchodu s orgány Srbů zajatých kosovskými Albánci během konfliktu v Kosovu a bude po Albánii požadovat více informací ...


...A ženy budou lámány pekelnými koly?
Nová studie římsko katolické církve o mukách pekelných. Vědecká vize pekelných trestů tentokráte z 21. století....Texaská čeština


A druhým okem pozorujte Sběř?
Podle U.S. ministerstva spravedlnosti bylo nahlá?eno za posledních 12 měsíců zmizení celkem 797 000 dětí. Zmíněný Department konstatuje, že je to kolem 2100 dětí za jeden den, které beze stopy mizí! Za jeden jediný den! Je?tě včera v jedné z nejpřednějších zemí světa. ....


25. února 2009 Praha

© Zdeněk Patrick

25. února 2009 Praha 9:00 kuchyňského času I.

Po více než třech měsících intenzivního stmívání chemtrails průšvihem, kdy Sluníčko pronikalo skrz rozsévané svinstvo jen na několik málo okamžiků, se konečně nad Prahou obloha na chvíli lehce zamodrala.
Netrvalo až tak dlouho a po několika málo okamžicích se na Krčským údolím a okolí objevila cca flotila 50 letounů, které tentokráte nejen v trajektorii Slunce zasvinili, co se dalo.
V tomto nezákonném aktu se zřejmě skrývá jeden z faktorů manipulace s informacemi o údajných změnách klimatu. Podvod a sprostý trik nadstátního terorizmu mající ospravedlnit další příští daňová a sociálně - politická zatí?ení obyvatel, jež v souhrnu s ostatními vstupy fašizoidních snah agentů - deprivantů, mají v počáteční fázi fašizace umenšit naše práva a svobody.

Netajím, že jsem velmi nahněvaný a tak každého mektala s nespornou prospěšnosti takových opatření, okamžitě ode?lu tam kam patří. A protože se letouny pohybovaly ní?e než 5000 metrů, po?lu do těch samých míst mektaly blekotající své geniality o běžných kondensačních pruzích.Co nám létá nad hlavami? Praha - Pra?ské ruzyňské letiště dnes po 20:00 vyhlásilo stav tísně. Důvodem bylo letadlo americké armády C17 se šesti lidmi na palubě, které hlásilo problémy... viz ceské noviny.cz