A Satan si pomalu balí svých "pár švestek" (4. část)

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Nostradamus - Svítání Ďasů 2.díl, Vydáno dne: 03. 07. 2006

Část (4.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka "Nostradamus - Svítání Ďasů" ,(I. díl se jmenoval Nostradamus - Král Propastí).

Motto:

Nostradam - Král Propastí str. 43 ( Zdeněk Patrick 1998)

...Nostradamus - Svítání Ďasů str. 131
Moto:

V souhvězdí Aurigae se objevují nové a nové výbuchy hvězd v přibližujících se intervalech. Stále blíže a blíže. Jako by se fronta velké mezihvězdné války již přibližovala k nám.

Arthur C. Clark
Původní pramen: Jitro kouzelníků (1969)A Satan si pomalu balí svých "pár švestek" (4. část)

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Zdeněk Patrick Nostradamus - Svítání Ďasů

© Předmluva (část 4.) k vydání druhého dílu "Nostradamus" - Svítání Ďasů

Nostradamus - Král Propastí str. 52 (1998) Velký král hrůzy:

L´an mil neuf cents nonate neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand Roy d´efrayeur:

Resusciter le grand Roy d´Angolmois,

Avant apres Mars regner par bonheur.

V roce 1999 - v sedmém měsíci

z nebes sestoupí Velký král Hrůzy:

a vzkřísí Velkého krále Angolmoisu,

před i pak Mars zavládne láskou.

Vyplněná proroctví dešifrované Zdeňkem Patrickem v knize "Nostradam Král Propastí" (Kap. Velký král hrůzy str. 50 ©Zdeněk Patrick, překlad veršů © Zdeněk Patrick, vydáno roku 1998 "mysterieu fosporus, Frayeur ray nuclear"), cituji:

Nostradamus - Král Propastí str. 20 (1998) ...Až již bude Velký král Hrůzy nebývalým zatměním Slunce, světelnou pastí s nádechem nukleární katastrofy, výskytem nového Antikrista v lidském rouše, či nepřihodili se vůbec nic - jedno je již zcela jasné....

Zde na chvíli odbočím. Papež Jan Pavel II. (Karel Vojtyla - polský rodák) byl přesvědčen, že svět po roce 1999 až 2001 již zcela ovládlo Zlo a Satanisté. Zároveň se netajil, že uvažuje o G.W. Bushovi, jako o možném Antikristovi, respektive biblické šelmě.

A věrohodné příznaky mu sice skutečně dávají za pravdu, nicméně si myslím, že za celou problematikou stojí onačejší chasníci a jejich velikášský "ismus"!

Nostradamus - Král Propastí str. 52 (1998)

..."Z postavení planet v sestaveném plošném zodiaku byla, s použitím polyfonie písmen, dešifrována některá slova, která Nostradam ve svém verši použil (Frayeur, Angoleme, atd.).

Slova RAY (záření), NUCLEAR (nukleární - jaderný), SAMA-ROBRYN (pravděpodobně umělý kosmický objekt), RAY TRAP (světelná past) možná již hovoří na jiné téma.

Přesto nemůže ode mne nikdo očekávat, že si budu hrát na proroka a budu varovat před světelnou pastí, jež se objeví na našem nebi, snad v souvislosti s nebývalým zatměním Slunce, či výskytem mimořádných mimozemských jevů.

Byl by to ode mne podvod?...

Předpoklad autora, že se jedná o zatmění Slunce kombinované nebývalým tvrdým zářením vycházejícím z kosmického objektu, které bude viditelné v podobě mohutné záře, byl však správný.

Věrohodné příznaky však signalizují světelnou past, v níž lze uvíznout.

Vzápětí se totiž objevují (nad Prahou) záhadné blesky (typu "ZP-Krč_1999" viz E-zine Dýmající zrcadlo na https://smit.wz.cz) podobající se ohnivým koulím vystřelujících z nebes a měnící noc (v Praze 4) v téměř jasně oranžový den.

Objevili se rovněž dosud nevídané elektromagnetické bouře připomínající pokusy na hranici relativistických dějů, či naopak zbraňové systémy SDI mimozemské úrovně.

Na pozadí Nostradamových veršů o Velkém králi Hrůzy, jenž sestoupí z nebes, spustil v roce 1999 zavedený systém věcí, metodou Public Relations, nevídaně Šílený mediální atak o konci světa, jenž prý Nostradam předpověděl.

Podivná tvrzení!

V podivné době, jež se stalo ještě podivnější po 11. září 2001.

Když i sám Satan udiveně, možná i zcela k smrti vystrašen, zíral zpoza podivně hroutících se jistot.

Co nás a naší planetu skutečně postihlo jsme se vlastně dovídali jen z upovídaných alternativních zdrojů, za nimiž však mohou být, mimo nadržených brigádníků, i prsty nepříjemných agentur, jež s nikým nekamarádí.

A výběr průšvihů máme i letos více než bohatě nadstandardní!

Vše vyšlo najevo krátce po úplném zatmění Měsíce (4. května 2004 07:33) trvajícím, nikoli hodinu, jak "spontánně" tvrdili masmediální borci. Více než pět hodin zářil tehdy Měsíc na noční obloze v barvě červeně rozžhavené oceli.

A právě v této době zasáhla naší planetu zatím jedna z největších emisí kosmického záření neznámého původu, o němž, mimo specialistů, ví jen málo kdo.

Srpen 1999 Poprvé byly tyto mohutné výtrysky energie (energetické přepětí) tvrdého záření pozorovány v letě roku 1999.

Shodou okolností v nostradamovsky vnímaném intervalu, ve kterém sestupuje z nebes Velký král Hrůzy (opakuji... středověký výraz astrologů pro úplné zatmění Slunce).

Úder za úderem dopadá na naší planetu a během času se intenzita záření neustále zvyšuje. V roce 2005 bude opět dosahovat neuvěřitelného maxima. Na temné obloze artického pólu (severní polokoule) se objevuje tajuplné mysteriozní světlo.

"Celý horizont je magicky ozářen jakoby rukou Hospodina."

Wayne Davidson,

Resolute Bay - Kanada polární stanice na severním pólu

Není pochyb, že velký průšvih, zmiňovaný v knihách Zdeňka Patricka, právě přidoharažil, aniž bychom si povšimli.

Skrze televizní "chléb a hry", drze nevypínatelné TV přírůstky zoologických zahrad, importované v časové prodlevě mezi podprahovými zablýskáváními zářícího "polodrahokamu" bažinatého systému "Reality"&show.

Několikanásobně přispíváme do černých fondů deseti, či čtyřiceti miliardovými příspěvky ročně, v podobě podivně prohraných arbitrážích.

Banky jsou excelentně tunelovány, elektrická energie závratně podražuje až záhadně mizí v nastrčené černé díře ministra vnitra "jenž nechává pro tyto účely zhasnout"...

V zlých časech Zlatého věku, kdy v neutěšeně krátkém časovém intervalu i zlato prý jaksi vyměklo. Tiše a nepozorovaně se vykradlo, nejen z nedotknutelných státních rezerv, ale i od nás!

Přesto že je prý bezcenné, jeho cena stále závratně roste.

Sta podlažní podzemní prostory (subtera) a příslušné vybavení stojí asi příliš velké peníze.

VIP, vyvolení bankéři a noční zbohatlíci, členové tajných společenství a zasloužilí politici, vynikající vědci a lékaři, spolehlivý obslužný personál i méně svobodní, mají zřejmě již připravené svoje ranečky a hodlají se v brzkém čase vypařit do hlubokých, podzemně deponovaných nížin a jeskyních prostor skalnatých hor.

V souladu s tezemi Jana Theologa:

Nicméně mám dojem, že tam bude přecpáno a smetánka posilující na objednávku své sebevědomí vysíláním "klientů" na věčnost pomocí semtexu, nebude mít zřejmě na růžích ustláno.

Říkám smetánka, ale mohla by to být i "špinavá pěna"! Jak kdysi označil své rivaly klasik socializmu, agent "Baby Boomu" a někdejší prezident Československé republiky v jedné osobě pan Gustáv Husák.

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A králové země, i knížata,

i bohatí, a úředníci, a mocní,

i každý služebník, i všeliký svobodný,

se skryjí v jeskyních a skalách hor.

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A řekli horám a skálám:

"Padněte na nás, a skrejte nás!"

"Neboť přišel ten den veliký hněvu Jeho!"

20 listopadu 2003 Praha - kompilace zprávy ČTK

"...Polární" záře byla viditelná po celé severní obloze (preventivně ušmudlané vypouštěnými chemitrails). Občas však ozářila celou oblohu (?!).

"Severní" polární (?) záře byla viditelná dokonce až v daleké Africe (hluboko na jižní polokouli)...

Prý se opět jedná o nebývalou sluneční aktivitu a výron netuženého množství energie letí, kam jinam, než právě k Zemi.

Nicméně...

Mé asociace vidí někdejší Rudé právo, píšící před mnoha desítkami let (roku 1959/60) o podobné polární záři, viditelné až v Praze. O několik dalších desítek let jsme se však konečně dověděli, že se jednalo o pokusný výbuch americké atomové pumy ve výšce 40 km.

Pulzace Van Alenových pásů signalizovala počátek Velkých proměn. Enormní záření způsobující celou škálu rakovin, infarkty myokardu - včetně záporné mutace genů. Objevují se i nové a dosud netužené stresory. Následovány depresemi, jež pak nemilosrdně postihují místní domorodce, snad aby si přespříliš nevyskakovali.

Suše konstatuji, že zarytí čtenáři dobového Rudého práva a jejich rudí náčelníci s mírovými raketami dalekého dosahu, celou záležitost vzápětí zuřivě ututlali.

Kupodivu opět v souladu se scénářem kapitalistických vydřiduchů z nenáviděného Wall Streetu. A jejich pohrobci nepracují o nic hůře.

Naopak!


A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
A Satan již ustrašeně zírá (část 2.)
A sám Satan si i nad námi tiše zaplakal (část 3.)

Silnější než Däniken 5.díl (1998

...Mimozemci) ukazují uneseným obrazy různých katastrof, možná atomových výbuchů, či čehosi, o čem hovoří, že to na zemi vybuchlo:

Bílá mlha zahaluje v levé horní části obrazu Země. Postupně zakryje mlha jednu pětinu planety, pak zežloutne, či zhnědne a zahalí planety celou.

Oběť: To se stalo v Japonsku za druhé světové války.

Mimozemec očividně překvapen, odpoví: "Nebyl jsi narozen."

Není to, co se stalo v Japonsku, ale došlo k tomu v roce, kdy jsi se narodil (v roce 1959), a stane se to opět v budoucnosti, před tvými čtyřicítinami (v roce 1999).

Bude to velká katastrofa.

Je nutné zapamatovat si jména napsaná na papíře. Musíš si je zapamatovat! Země vybuchne, města zmizí, hory budou padat a svit Slunce bude pohasínat!

Kompilát mnohem staršího ufologického pramene hovoří jednak o roku 1959, kdy byla ve výšce 40 kilometrů narušeny Van Der Allanovy pásy a ochranná vrsta planety atomovou pumou. V Praze jsem dle Rudého Práva prý viděli nefalšovanou "Polární záři".

Druhé datum bylo v roce vydání knihy Silnější než Däniken 1997/1998 velmi zajímavé a zároveň jsem netrpělivě očekával, co všechno se přihodí.

Čtenáře upozorňuji ještě na jeden fakt: Mezi skutečnými odborníky se proslýchá, že mimozemci jsou velmi náchylní ke lžím.

Nicméně podobnost mimozemcových informací s pavoučími sítěmi chemitrails, umělým stmíváním planety, energetickým útokem z kosmu a tajně

plánovanou operací, jež má pomocí mohutného výbuchu vzdušný obal očistit, je neuvěřitelná.

Země prozatím nevybuchla a je možné, že alternativní varianta použila prozatím jiných drastických metod!

Avšak neomdlévejme zklamáním.

V roce 1999 teprve, i podle mimozemce, vše začalo.

Prozatím se potácejí jen včely!


A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
Satan již ustraženě zírá (část 2.)
sám Satan si i nad námi tiše zaplakal (část 3.)
Satan si pomalu balí svých "pár švestek" (4. část)
Apage Satan! Odstup Satane!" (část 5..)
Pekelný Upgrade (6. část)
Black Out? (část 7.)