Andělé zkázy nad Dobeškou

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Vydáno dne: 06. 06. 2005


Klikněte si na foto

Dobeska Dobeška - Praha 4, 22. října 2004. Stmívání planety aneb, andělé zkázy nad Dobeškou!

Objevila se nad Dobeškou podoba jednoho ze sedmi andělů zkázy, o nichž hovoří Janova Apokalypsa?

Aniž by kdokoliv cokoliv postřehl?

Povšimněme si prosím podivné tváře, vytvořené náhodným uspořádáním rozpínajícího se kondenzátu, jež byl před malým okamžikem vypuštěn z letadel cizí provenience, o nichž sdělovací prostředky záhadně mlčí, mlčí a stále jen mlčí!Statisíce letounů kříží své kondenzační pruhy očividně řízeny prostřednictvím jedné ze zpravodajských družic kroužících na oběžné dráze kolem planety. Vytvářejí jednoduché obrazce nejčastěji ve tvaru XI, IX - tedy 11. 9, respektive 911 (máme snad volat bezpečnostní služby?). Dalším nejčastějším obrazcem je velký anarchistický znak. Obkroužené písmeno "A"!(?)

Podivný proces probíhá dne 22. října 2004 na stále ještě relativně modré obloze. Některé obrazce mají dokonce stejné proporce jako v minulých dnech. I když se zdá být taktika spojování různých komponentů nepatrně odlišná a agresivnější.

Po necelé půlhodině začínají zkřížené "kondensační" pruhy tvořit nemizící pravidelné ostrůvky a obloha dostává modro šedivý nádech s duhovými okraji.

Mnohé obrazce připomínají ty z předchozích dnů a týdnů, či měsíců.

Stále jsem však ještě nepochopil účel.

A v témže okamžiku, když již jen vytuším, že Slunce pravděpodobně zapadá, se protější kopce již zcela zahalují do smrdutého smogu, klesajícího z uměle vytvořených mračen. S jasně duhovými okraji. Nyní jakoby neproniknutelně skutečných.

Ještě téhož jitra není již vidět dále než na pár nedalekých stromů.

Před smrtí mne napadá, odkud přilétá tolik letadel. Neznám žádnou takovou zemi, jež by vládla takovým množstvím letadel!

Umřel jsem v pět hodin ráno!

Na totální nedostatek kyslíku, infarkt myokardu, smrad spálených pneumatik kombinovaný mrtvolným puchem z vysokých nebes.


Chemitrails nad Prahou
Polétavá smrt
Chemitrails nad Českou republikou
Polétavá smrt
Chemitrails mi již nevrtájí hlavou! Netajím se, že mám vztek, Pane!
A vy si skutečně myslíte, že vás necháme za odměnu žít?
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí?
Co mi stále vrtá hlavou, pane!