| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Komentáře

ke článku: Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí...
ze dne 12.02.2010, autor článku: Zdeněk Patrick

Komentář ze dne: 14.02.2010 08:28:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: dobré ráno
pane Zdeňku, napsal jste to výborně. Mohu říci, že je to zatím to nejlep?í a nedělám si srandu, co jste dal dohromady. Jen prosím Vás opatrnost při pou?ívání výrazu Elohim. Nemuselo by to být přijato kladně. Věřím, že chápete, jak to myslím. Ledascos jste již měl možnost zjistit přeci zejména nyní v dnech posledních.

Komentář ze dne: 14.02.2010 14:08:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - letadlo (@)
Titulek: souvislosti
pár otázek, bystrost či znalosti mé nejsou příli? velké. Proč lidem byly nuceny jiné způsoby rozmno?ování, když těmito způsoby nerozmno?í? Jen kvůli uctívání apod.? že by lidé byli geneticky pozměněni tak, aby jejich způsob rozmno?ování byl pozměněn, aby se například mohli spojit s bohem. Útok na lidský rozmno?ovací systém je z důvodů možného pozměnění ve prospěch a možnost mno?ení jedné strany bohů? Nebo jsme již natolik (budeme) pozměněni, že se z nás (mohou) stanou bohové? Kteří?

Komentář ze dne: 14.02.2010 16:40:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: souvislosti
Ahoj, nestanou se z nás "bohové", těmi už jsme :-), i když si to nikdo neuvědomuje. Jedná se o du?i, to čemu se říká prostě a jednodu?e vědomí. To jde dále, postupuje a učí se během proměn jeho těl - nosičů dalo by se říci. Mů?e je normálně střídat. Biogenetická struktura vytvořená centrální rasou Elohim, jsou těla, které může obývat tzv. vyšší či nižší vědomí. Vyšší vědomí je to, které je propojené se svojí vnější částí mimo ens, který vnímají bě?né lidé, ani? by si to nějak uvědomovali. Je to stejné, jako třeba život ve městě a nebo na venkově. Ten ve městě (propojený) musí chtě nechtě pou?ívat "vymo?enosti", které mu umo?ňují život tam. Má oproti venkovanovi výhody, že to sice zná, ale venkovan má vět?í klid a neměnil by. Jenom?e svět je, až už se to někomu líbí či nikoliv velmi malý a to myslím opravdu velmi vá?ně a proto se postupně v?ichni musí učit s?ívat s novou realitou, která obsahuje i toto studium, které lidem v?e potřebné vysvětlí.

Komentář ze dne: 14.02.2010 18:53:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - letadlo (kadavy.jiri@gmail.com)
Titulek: Re: Re: souvislosti
Po duchovní stránce to chápu. Spí? to ře?ím nyní po fyzické stránce. Mám tro?ku nepořádek v entitách a posloupnostech. Máme tu jak pí?e? centrální rasu Elohim. Pak tu mame Reptoidy, Annunaki, Dracony, Nágy, ?ediváky. Arové, lidi, Marduk/ Jehovah/ Elohim, případně nějaké kombinace. Rád bych si to časově, dimenzionálně, místě atd. zařadil. Jak a kdo, kde co komu udělal. Stálo by se to mít nějakou chronologii. Alespoň rámcově. Pár otázek k tomuž Kdo z nich stvořil člověkad dne?ního typuž Někde jsem se dočetl, že to je kombinace různých DNA, s tím.?e plazi ostatní podvedli a dali tam víc své. Které entity jsou vyobrazeny oči na tibetských stavbách? Čí potomci, či kdo stvořil Slovany, germány, asiaty, černochy a další?

Komentář ze dne: 14.02.2010 20:16:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: souvislosti
Ahoj Jiří, jsem rád, že to po stránce duchovní chápe?, ale to ještě není zdaleka v?echno. Duch jako vědomí uvědomující si svoje teritorium jako prostor, který mu patří jest bohem s malým b. Rasa Elohim je vzne?enou rasou z dob začátku nám známého i neznámého vesmíru a je oprávněně nejstar?í entitou, tudí? má právo co by jeho právoplatní obyvatelé organizovat jeho vnitřní dění vztahující se i samozřejmě ke v?em ostatním bytostem v něm se nacházejícím. Jsou to na?í tvůrci respektive tvůrci na?ich těl, a "výrobci" klonů jejich vlastního vědomí. To jse? ty já oni atd. prostě my v?ichni. Nejsou od nás odli?ní, jen se li?í možnostmi vnímání, které je velmi ?iroké. Představ si Slunce porovnané k atomové elektrárně. Přesně takový rozdíl je mezi námi. Na?e vědomí je po energetické stránce udr?ováno chemickou továrnou na?eho těla a dokud funguje pohání ho, ale také ovlivňuje. Ono toti? také má své vlastní vědomí, ale je v některých případech mnohem slab?í či silněj?í, než ten "klo

Komentář ze dne: 14.02.2010 20:33:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
ne? ten"klon", chce?-li tak ho někdo může pova?ovat za "dépéháčko" třeba a je to kvůli kompatibilitě v budoucnu nikoliv tělesného kří?ení, to zdůrazňuji, nýbr? kvůli udr?ení ve vegetativním stavu tohoto "slo?eného vědomí" po jeho fyzické smrti. Nosnou matricí této slo?eniny se stává již jiný nosič Elohimů (jejich tělo - může jich být ohromné mno?ství a typů) nebo prostě nějaký co nejvhodnější pro daný typ různě vyspělého jedince. Co se týče ras tímto odpovídám i paní Sofii, tak nezáleží na tom, jak ten či one nosič vypadá viz. třeba plazí forma co? bych napsal spí?e jako vývojový typ s vynecháním savčí zku?enosti. Mů?e to být i tělo vzniklé jinak než tradiční formou, tak jak to známe od nás a také nezáleží jak je nosič vzniklý, zda-li klonováním či tak jak ho bě?ně známe, tj. tak jak původně rasa Elohimů vznikala doopravdy.Oni jsou samorodilí a jsou na to velmi hrdí! My jsme jejich základní kopie co se týče vědomí, ale také kopírujeme i když jenom uměle a

Komentář ze dne: 14.02.2010 20:50:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
uměle a zrychleně jejich vlastní původní vývoj. Jsme jim podobní nejen vlastnostmi, ale jak každému říkám "my jsme oni a oni jsou my", tak?e asi chápete, že do jisté míry si lze uvědomit, že na rozdíl od nás Oni vědí a kolik si mohou čeho nadělit :-), aby jim to neu?kodilo. V tom je mezi námi jakoby jediný "rozdíl". Jinak než takto lidsky se to nedá popsat. Nemusíte si dělat starosti s "hrůzostra?nýma rasama" z vesmíru, v?e jsou to jen "výmysly". Vznikají za výukovým účelem a netřeba se nikoho obávat z tohoto směru. Obávat je třeba se předev?ím na?í nedočkavosti a neschopností se učit. Tímto nepomlouvám vědce a kohokoliv vůbec, nýbr? na?e skutečně přirozené chování a vlastnosti. Ačkoliv to zní komicky, tak těmi drakony a reptiliány a co já vím co je?tě, je míněno jen a pouze na?e samotné vědomí opatřené hmotným tělem bez této "naklonované přidané hodnoty", které se někdy říká pro zjednodu?ení svědomí. Tím se li?íme od zvířátek, ta to n

Komentář ze dne: 14.02.2010 21:09:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
ta to nemají. Nemá a neměla to ani jedna z původních genetických matricí, ze které se jinde staví a stavěl nosič lidského komplexního vědomí tj. jakýkoliv tvor uvědomující si následky jeho činnosti tj. nejedná pouze pudově. Zvířata mají různý stupeň schopnosti myslet, ale nemají to, co obsahuje komplexní lidská do jisté míry klonovaná a umělá mysl. Umělá proto, jeliko? každý až už je schopen to přijmout či nikoliv, je propojen s databází, kde se ukládá celý průběh jeho života, ov?em nesrovnávejte to s disketou ano. Jedná se o něco, co si nedoká?eme představit. Jsme takto vyvíjení od samého začátku, jsme geneticky propojení s celým vesmírem. ?ijí v něm různě vyspělé liské bytosti zalo?ené Centrální rasou Elohim. Vesmír je i vnitřní prostor "kvantové vakuum" kde probíhal život také, ale tam je definitivně zničen. Je to doslova a do písmene matrix, který neměl ře?ení a byl zničen tím, kdo dal vznik "vněj?ímu životu". Tím kdo je původcem Centrální rasy tj. Prvotní Zdroj

Komentář ze dne: 14.02.2010 21:34:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
Vzhledem k tomu, že vás mám v?echny rád, omlouvám se za předlouhé vysvětlení, ale polopatičtěji se to už napsat nedá. Nepátrejte po důkazech nikde jinde, než u sebe ve své vlastní mysli a přijdete na to také. Jsme oslovováni z prostoru "kvantového vakua", které je skutečností - realitou obývanou nikým. Prvotní Zdroj se manifestoval do prvotní rasy Elohim a je s ní natrvalo spojen pota?mo tudí? i my sami , proto můžete navázat spojení, můžete vstupovat do tohoto jeho prvotního prostoru, který je třeba chápat jako společnou místnost, která podléhá jistým pravidlům slu?ného chování. Co do ní vnesete, to se z ní k vám vrátí. Odzrcadluje ihned to "co vidí" u vás. Proto jsou někteří lidé tak ne??astní, jeliko? zatím neuměli pochopit, že chci-li sklízet, musí i sázet a obdělávat. V Ráji kde Adam s Evou podlehli hadímu hlasu, podlehli jejich hmotné skutečnosti. Had není hloupý, ale stále má také co dohánět, jinak se nikdy nestane Pastýřem tj. tím, kdo "přichází dří

Komentář ze dne: 14.02.2010 22:00:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
tím, kdo "přichází dříve, než ode?el", tj. kdo umí přicházet vždy v čas! O to se tu jedná. Nikdo nesmí být tím, kdo křehké stěny této společné místnosti "kvantového vakua" zhroutí. Není to jen obyčejný fyzikální spolehlivý komunikační prostor, je to také prostor, který vy?aduje naši společnou péči a starost o ní. Proto ve vědeckotechnickém pokroku lze zde pokračovat jedině až tehdy, kdy se "v?ichni již dospělí" zavá?í, dodr?ovat pravidla Vy??ího Vědomí. A to se nyní děje během těchto apokalyptických dní, kdy probíhá seznamování se se skutečnou realitou. Postupně je rozjí?děna informační kampaň a za pomocí aktivačních materiálů, vytvářených Tvůrci z CRE a přímo při vědomě či nevědomé spolupráci zdej?ími lidmi.

Komentář ze dne: 15.02.2010 07:35:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
Kdo by měl zájem si "připomenout dávno za?ilé", má ode dne?ka možnost na Gnosis9.net přečíst čerstvý seriál Dosah řečí, které vedeme (1.) pana Bohumíra Tichánka Neodkazuji co by příklad, odkazuji co by aktivační materiál - jeho názorný příklad. Upozorňuji, má vysokou hodnotu.

Komentář ze dne: 15.02.2010 14:30:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
Zajímavý příspěvek. Jen poznámku k jedné vý?e uvedené malé nepřesnosti : ?..Nepátrejte po důkazech nikde jinde, než u sebe ve své vlastní mysli a přijdete na to také?.? Lépe: Nikoli ve své vlastní mysli, ale v duchovním prostoru (srdci) sebe sama. Spočívejte v něm vědomím a staňte se jeho tichým pozorovatelem. Registrujte v něm v?e, co se v něm odehrává, ale neztrácejte samostatnost vědomí tím, že se budete s odehrávajícím vnitřně spojovat.Tímto přístupem ?pátrání? se po čase (není to zále?itost 14 dnů ? výjimkou jsou adepti s mimořádně příznivou karmou:-) ) zastavuje právě mysl (my?lenky, pocity?,) až zůstává čisté (jasné, osobní bo?ské..) vědomí, které je Zdrojem poznání. Jestli?e uvádíte, že Prvotní zdroj se manifestoval v projevených jsoucnostech Elohim, domnívám se, že poznání tohoto druhu jste měl na mysli?
PS. Také Vás mám rád:-)

Komentář ze dne: 15.02.2010 16:45:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: souvislosti (pokračování)
Ahoj, ano to jsem měl na mysli.

Komentář ze dne: 14.02.2010 17:50:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@ )
Titulek: Re: souvislosti
vá?enemu nicku: Letadlo... Zajímavé...
A který autor na tak o?ehavé téma pí?e?

Komentář ze dne: 14.02.2010 18:34:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - letadlo (@)
Titulek: Re: Re: souvislosti
Nerozumím přesně Vaší otázce. Mé otázky vznikly na základě Va?eho článku a mé znalosti situaci. Vychází mi z toho stále, že pokud se spolu rozmno?ují dva lid?tí samci, tak plod nevznikne. Pokud něco není upraveno. Propagace by byla na místě, pokud by tento způsob plození byl zaji?těn. Avšak nemám o tom informace. Celá situace kolem běsnění posledních tisíců let vypadá na to, že když kočka není doma, tak my?i mají pré. Nebo to nejsou my?i.

Komentář ze dne: 15.02.2010 01:59:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@)
Titulek: Re: Re: Re: souvislosti
Pane Jiří:

Psal jsem o zcela jiných fenoméch, než o kterých hovoříte Vy.


Komentář ze dne: 18.02.2010 18:26:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Letadlo (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: souvislosti
Děkuji za odpověď. Podíval jsem na článek podrobněji a souhlasím s Vámi.

Komentář ze dne: 21.02.2010 13:51:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@)
Titulek: Re: souvislosti
Vá?ený pane Jiří, ve svém poměrně popisném e- mailu začínate nepříli? určitými slovy: "Dle pozorování na Zemi ...". Mů?ete tento obrat upřesnit?
Vámi neurčité pozorování na Zemi" se týkájí jednorázového výzkumu mutací, nebo existuje jiné, dejme tomu přesně inkvizičními praotci definovaná "bubligovská "pozorování" zvlá?tností a extremních hří?ností, po kterých, skrze cizí zku?enosti, tak nenasytně a neodborně pase projekt Záře a KPUFO?
A krátce před nimi UV KSČ, Rudé Právo a Večerní Praha blahé paměti?

Komentář ze dne: 14.02.2010 16:42:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Loki (@)
Titulek: další střípek do skládačky?
Při čtení ?Poznámky pod čarouž jsem vzpoměl na méně známý, avšak o to záva?nější román Stanislava Lema ?Pánův hlas?. Z hlubin vesmíru přímo k Zemi proudí záření neutrin nesoucí modulaci. Tedy uměle vytvořený proud energie který ovlivňoval v?e živé, hlavně člověka.
Kritici, patrně ne zcela, pochopili ?co tím básník chtěl říci? a soustředili se na oblíbenou my?lenku radiového spojení civilizací. Lze souhlasit s postulátem, že pokud na?e kultura není schopna nále?itě pochopit ani pojmy vzniklé v lidských hlavách, pokud se rodí za mainstreamem, ačkoli tvůrci těchto my?lenek jsou přece dětmi tého? času jako jiní lidé, jakpak bychom mohli být schopni skutečně pochopit kulturu zcela odli?nou od na?í, přicházející k nám přes kosmický prostor?
Gut, ale Lem už věděl. Tu?il, že za zrcadlem není pevná zeď. A že člověk není svým pánem. Byl-li kdy vůbec?

Komentář ze dne: 14.02.2010 18:09:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@)
Titulek: Re: další střípek do skládačky?
Reálný jev umělého původu vyslaný z časů, kdy Země ještě neexistovala, vyslaný úzce nasměrovaný do míst, kde se bude nacházet Země v příslu?ném čase.
Optimistická vize, že nezůstáváme v Prů?vihu sami? Nebo tajný signál ?íleným uskupením, že jejich svět NVO nebude až tak rů?ový?
Zneu?ít se dá v?e!
Nechme se překvapit, chceme-li být překvapeni.
Lidská bytost, nikoli však její duch, je mnohdy hříčkou rovnováhy a nerovnováhy el. biochemických pochodů, pudově zaměstnána mnohými vymy?lenostmi a "povinnostmi". Duch buď uspokojeně pochrupkává, nebo z nudy, ze svého člověka, "tluče ?pačky".

Komentář ze dne: 14.02.2010 18:32:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - sophia (@)
Titulek:
Fyzické tělo by pro entity nebylo problém.Ale to co bylo vlo?eno do fyzického těla to je přitahuje.Tak jako dávno se chtěli stát fyzickým spojením s člověkem součástí, nebo vládnoucím prvkem a vznikaly genetické podivnosti neschopné života-plození.Vůbec jim nejde o tělo,ale o du?i, o cosi čemu zatím ani my nerozumíme,nevíme, pouze cítíme,?e někam jinam patříme,tou?íme po svobodě.Máme to v sobě.Je stále vět?í snaha strhnout člověka do fyzična,zničit v něm to co nemůžou vlastnit.Napsal jste to velmi výsti?ně.?eny co mají vypadat jako chlapci,v?echny ty deformace.Jako ?ena a muž jsme byli stvořeni z nějakého důvodu,je?tě ho přesně neumíme najít ale já bych tomu věřila.Nevím,jakým způsobem infiltrovali do lidského stvoření,nejspí? to budou skutečně naklonovaní jedinci které zatím nejsme schopni vidět.Ale vím,?e tuto schopnost máme,doufám,?e prohlédneme ještě včas.Tato planetajsme my.Jsme jeden celek a ?ijeme s ní ale

Komentář ze dne: 14.02.2010 18:50:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sophia (@)
Titulek: Re: pokračování
i umíráme.Začít ale musím u sebe.Kdy? já udělám sebemen?í maličkost,ten druhý něco jiného,další zase něco,ono to té na?í planetě možná dodá tu samou touhu samoléčení.Je třeba mluvit,to nevadí,?e neuvidíme co jsme zaseli.Neděláme to pro sebe,ale pro nás.Ale pokud my se nezměníme,kdo nám bude věřit? Vidíme jenom kolem sebe.A tak pokud něco vím, mluvím.Ale hlavně se sna?ím i tak chovat sama.Bojovat je přjmout realitu zla,já budu měnit sebe.Proto, že vím o tomto zlu.Vím,?e je tě?ké stoupnout si proti davu,ale musím věřit tomu,?e stejnou touhu mají i ostatní. Alespoň polovina lidiček, možná i víc nás je.Moc mě pomáhá to jak pracuje Masaro Emotu.Jeho práce o vodě, to je velmi motivující.Nakonec i Je?í?i na kří?i z boku vytekla krev a v o d a. Voda nositelka Ducha. Velmi se za vodu přimlouvám, a opravdu to lze i vyzkou?et aby jste to začali vnímat.

Komentář ze dne: 15.02.2010 08:47:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: trocha paleontologie...
Jakkoli mi je nepříjemné zarýt do vlastních řad, musím poněkud poopravit tvrzení: ...zrození nejdravěj?ího z dravých - stegosaura..." Stegosaurus byl býlo?ravý jurský dinosaurus, známý svými kostěnými deskami na hřbetě a čtyřmi ocasními trny co ochrana proti predátorům. Tlamu tvořil v podstatě zobák na "přestřihávání" nízkorostoucí vegetace. V Čechách byl popularizován v naprosto skvělých malbách Zdeňka Burinana (mj. v kní?kách paleontologa Josefa Augusty) a v Zemanově filmu Cesta do pravěku.

Komentář ze dne: 15.02.2010 10:56:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@)
Titulek: Re: trocha paleontologie...
Ano, nyní to vidím také tak. Děkuji. A dovoluji si s omluvou a pokorně poznamenat, že se právě pokou?ím chybu alespoň částečně napravit: viz oprava textu: (stegosaura - oprava viz poznámka pod čarou) ? Původní text zněl: "Nejdravější z nejdravěj?ích stegosaurů". Jasně, že nesmyslné a odporující seskupení slov... Jakkoliv i původní my?lenka: "Dravý z nejdravěj?ích Tyranosaurus Rex, který ukončil svoji pozemskou použ před 65 miliony let", byla bývala i takto napsaná věta zcestná. Přesto?e Cabrerovy kameny ukazují zápas člověka s podobnou havětí, nálezy prozatím potvrzují jejich výskyt jen v Severní Americe a Asii. A tak začínám hledát své podklady o Cabrerově kamenné knihovně a a zároveň pozměňuji text: stegosaura měním na méně závadného saura a prozatím... do odvolání... vypou?tím "nejdravěj?ího z nejdravěj?ích...

Komentář ze dne: 15.02.2010 14:53:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: trocha paleontologie...
:-))... Neomlouvejte se, to je chybička z rodiny překlepů, jsem kůň, nedošlo mi, že jsem Vás na to mohl upozornit mailem (abych nebyl tak očividně chytrý...:-) Ale rád Vám sděluji, že mi Cabrerova sbírka kamenů s kresbou dinosaurů rovně? učarovala. Stáří kamenů se udává od jednoho do 10 tisíc let. A je pozoruhodné, jak anatomicky věrně jsou jednotlivé druhy dinosaurů znázorněny. A vezmeme-li v úvahu, že tyto rytiny vyhotovovali indiáni, pak kde asi vzali předlohy pro svou práci? To dělali rekonstrukce z nalezených kostí a indiánský Z.Burian křesal pazourkovým dlátem do velmi tvrdého povrchu kamene tyrannosaura až jiskry lítaly...:-)?
(Řekl bych, že etablovaní archeologové budou poslední větu houfně opisovat:-) )

Komentář ze dne: 16.02.2010 10:15:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - ZP (@)
Titulek: Re: Re: Re: trocha paleontologie...
Naopak Vám děkuji, že jste mne na chybu bezprostředně upozornil. Jsem schopen, rozprostraněn do dobývání obživy nasekat přetahováním textů z jednoho místa na jiné, až mi oči přecházejí.

Pokud hovoříte o panu Z. Burianovi - zvlá?tě skrze jeho jedinečné perokresby jsme jako malí kluci vnímali svět a nakonec zákonitě i převzali jeho vize prehistorie Země.
K Vaší poznámce o "křesání". Ano, mnozí zaslou?ilí ideo borci hodnotí práci svých opičích předků a mnohdy i vrstevníků, ani? kdy ručně opracovali, mimo své tvrdě zaslou?ené potravy, alespoň tísícínu středně tvrdé hmoty.

Komentář ze dne: 16.02.2010 11:09:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: trocha paleontologie...
:-)) pí?ete opravdu živým jazykem, rád sem chodím...

Komentář ze dne: 16.02.2010 20:47:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Zdravím vás oba,
vtipnější vyhrává bylo někdy docela fajn, tak proč ho nepřipomenout. Vtipem vás nepočastuju já, ale udělá to za mne právě ta Cabrerova sbírka kamenů. Nebudu psát jako "klasičtí skeptici" o tom, že indiáni pota?mo jejich dne?ní či nedávní ?ikovní potomci si vylep?ují už tak dost skromný rodinný rozpočet nabídkou koupěchtivým turistům lačnících po podobných kamenech, ale připomenu vám jen jedinou věc, kterou jste zde nyní oba defacto zdůraznili. Ano je to ta neobyčejná anatomická přesnost a velmi transparentní sdílnost obsahu těch oblázků a vět?ích ?utrů. Stergosaura, operaci srdce, lupu či dalekohled neviděli, ale viděli původně někoho, kdo jim to navrhl, aby to takto přesně udělali a aby tak činili stále. Ten někdo nebyl nikdo jiný, než zmíněný mnich a existují o tom důkazy jen zatím nejsou k mání ..., ale budou. Stačí si jen počkat, dodám je a vysvětlím vám to. Nebuďte ale prosím smutní, záhada se naopak mnohem více ještě znásobí.

Komentář ze dne: 16.02.2010 21:00:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Zdravím vás oba,
zatím nahlédněte prosím do galerie http://petr-chobot.eu/gallery-2.2.6-typical/galler y2/main.php?g2_itemId=297&g2_highlightId=312 KAMENY Z ICY a pozorně si pročtěte komentáře k jednotlivým artefaktům. Jsou to sice jiné obrázky, než známý stegosaurus a podobné další známěj?í, ale k názorné ukázce budou stačit.

Komentář ze dne: 16.02.2010 21:19:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Zdravím vás oba,
Pak si na vyhedejte stránku viz. Záhadná prehistorie, kde se kromě dalších neobyčejně zajímavých faktech dočtete o tom, ?e... Dospěli k pozoruhodnému závěru: na kamenech jsou zobrazeni dinosauři druhu brontosaurus společně s lidmi, z nich? někteří nesou podivné podlouhlé trubice, připomínající teleskopy. Na základě geologických analýz bylo zji?těno, že kameny jsou tvořeny silně zuhelnatělým andezitem, sopečnou horninou z mezozoika (geologický středověk planety Země), starou 220 milionů let, a tudí? o 160 milionů let !star?í! než samy Andy. Celý dosah těchto nálezů si uvědomíme až tehdy, srovnáme-li jejich domnělé stáří s bě?ně přijímanou vývojovou teorií.
Budu pokračovat a čtete se mnou ... nebudete věřit svým očím.

Komentář ze dne: 16.02.2010 21:31:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Pokud bychom celé posuzované období zhustili do časového úseku jediného roku, vy?el by nám následující obrázek: Začátek 1. ledna: objevily se první jednobuněčné organismy. Teprve koncem dubna je budou následovat první vícebuněční tvorové. Vývoj prvních obratlovců, praryb, bude dovr?en koncem května. V srpnu vylezou z vody na pevninu první obojživelníci a asi v polovině září se objeví první plazi. Doba di­nosaurů započne v říjnu a listopadu, v listopadu už o sobě dají vědět také předkové opic a lidoopů. Teprve 31. prosince kolem poledne se ve východoafrických stepích začínají seskupovat první předchůdci člověka. Hodinu před půlnocí přistoupí první lidé k výrobě kamenných nástrojů. Ve tři čtvrtě na dvanáct člověk začne s primitivním zemědělstvím. Minutu před půlnocí vznikají první města v Sumeru a egyptská kultura.

Komentář ze dne: 16.02.2010 21:49:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Teprve v poslední sekundě roku člověk proká?e vět?inu svých intelektuálních a technických schopností. Podle tohoto bě?ného evolučního modelu zůstávají existenci lidstva vyhrazeny poslední hodiny roku! (čtete dál článek, vypíchnu jen důle?ité momenty) viz. Určití plazi se už před 225 miliony let dokázali pohybovat "po dvou" nohách. Před 200 miliony let vznikly u raných savců (teprve) potní ?lázy, regulující tělesnou teplotu, a to nezávisle na povětrnostních vlivech. Dále ... Před asi 64 miliony let vymřeli dinosauři z důvodů, které se dosud nepodařilo jednoznačně prokázat a právě z této doby pocházejí kameny z Icy! Chápete ten odkaz? nuže máte zde nyní jasný vzkaz. Tzv. "indiáni" dostali v blí?e neurčené době kamení, přesně odkazující na jistou dobu, kdy se z plazů vyvinulo "něco více", než jen obyčejný nemyslící teropod, a je to prokazatelně odjinud ... viz. časový rozdíl a odkaz na 160 milionů let období trvání čehosi ....

Komentář ze dne: 16.02.2010 22:04:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Ano je to tak, ten "sto?edesáti milionový rozdíl" udaný záměrně ulo?eným materiálem "odjinud", nám posloužil předev?ím jako časové měřítko v posunu časem dozadu! Tím se chce říci, respektive upozornit na něco důle?itého a na obrázcích znázorněného. Ano to co tam je ukázáno, TRVALO zmíněných "sto?edesát milionů let" a to až do 64 milionů let před současností! Potvrzují tak existenci lidí zde na této planetě a to i v době, kdy éra dinosaurů nárazem cizího tělesa do planety Země skončila. Ten kdo inicioval vznik těchto kamenů byl jeden z minichů řádu Lyricus. To on inspiroval tvůrce-rytce k této práci.

Komentář ze dne: 16.02.2010 22:23:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
(zakódovaná chronologie) viz. Hodinu před půlnocí přistoupí "první lidé" k výrobě kamenných nástrojů. Chápané a shora již znázorněné období roku - postupného vývoje druhů zde až do doby, kdy je člověk schopen-nucen "již znovu pou?ít kámen" je těch posledních 60 + 5 minuty před dvanáctou, co? znamená, že někdo z "výsadku kolonizátorů" katastrofu by? již v malém mno?ství a již bez prostředků pře?il, a rozhodně to "předával dál" a to až do nekonečného mno?ství sobě navzájem si podobných zpráv a již různě pozměněných příběhů na stále jedno a to samé téma "kataklyzma" v dávnověku ... kdy se od těch pokud je dosa?itelné - nejstar?ích současnosti známých obyvatel Ji?ní Ameriky dovídáme, že např. Měsíc měl jinou rychlost oběhu a že Slunce vycházelo jinak a jinde atd. atd. s autentickým popisem postupných změn, jimi zaznamenaných. Ten kdo chodí v čas tehdy při?el a pomohl jak maximálně tehdy mohl.

Komentář ze dne: 16.02.2010 22:45:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Bude-li vám vrtat hlavou, odkud se vzali tzv. "kolonizátoři", nezbude než znovu připomenout, že to nebyli kolonizátoři v pravém slova smyslu, nýbr? to, co jsem již mnohokrát uváděl. Tělesný nosič lidské tělo má veliké mno?ství ras, je vyvíjeno CRE již velmi dlouho a "lidé" na?eho typu se nachází na mnoha obdobných planetách ve vesmíru na různých stupních vývoje. V?ichni oučasní obyvatelé Země z drtivé vět?iny mají převá?ně různě odvozené geny od dvou posledních výsadků a které doputovaly ze směru Ný Casiopeja. Vypadali v obou případech podobně jako dne?ní Khoikhoiové. Výsadky od sebe byly časově vzdáleny zhruba padesát tisíc let. Neuskutečnila je frakce CRE, ze které je sestaven team Lyricusu.

Komentář ze dne: 18.02.2010 14:20:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
UFF.. Mů?ete se prosím trochu rozvinout v informacích týkajících se existence inteligentních bytostí v druhohorách? Nedělá mi problém tuto hypotézu (resp. lépe: skutečnost) přijmout. Řada netradičně uvažujících renomovaných paleontologů uvažuje o inteligentní bipední formě dinosaura, kní?ky Zakázaná archeologie a Skrytá historie lidstva podávají mno?ství dne?ní archeologii nepříjemné důkazy o exist. hominida v druhohorách a zajímavé je i sdělení z kní?ek "údajného" buddhistického mnicha Lobsanga Rampy, který zcela otevřeně pí?e mj. o historii osídlení Země, včetně současného výskytu dinosaurů a lidí. Proto?e se i z jiných oblastí odvážil prozradit více, než konvence dovolí, je za to z oficiálního duchovního světa pranýřován a zesmě?ňován. Tedy na tom opravdu něco bude.

Komentář ze dne: 19.02.2010 13:27:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Nemůžete... Tedy nic živého, co zprvu se tím zdálo být. Trocha komplikace, trocha manipulace a hle: bublina ztrácí v jarosti svého tvaru:-) Jako mnohokrát v minulosti, přítomnosti. budoucnost nevyjímaje.
Zkuste svou metodu lépe propracovat.

Komentář ze dne: 19.02.2010 16:30:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Ahojte Ahmede, na každém ?prochu pravdy trochu a na současných ?pro?ích ohledně v?elických mimozemců je pravdy "tak akorát". Chybí jen konkretizace. Na té se pracuje a závisí to přímo na jejich vlastních vyjádřeních. Nikdo z pracujících místních lidí na tvz. Zrychlené Transforamci /cílem je objev Velkého Portálu -vědecký objev lidské du?e/, nesmí informovat více, ne?-li má ověřeno a následně povoleno. Není to za účelem víry či nevíry ostatních jež jsou informováni, ale za účelem doplnění syncrhonizačního toku ve sféře informací vedoucí čtenáře pota?mo každého, kdo se s tím setká do specifické pozice, ze které se bude moci sám aktivněji zapojit do svého vlastního obohacení o znalost skutečnosti. Nemohu Vám napsat více, než co smím.To že existují a že je to naprosotá realita, nemá cenu psát. Viděl jsem je zrovna tak jako už mnoho jiných lidí podílejících se na tomto procesu, ale ...

Komentář ze dne: 19.02.2010 16:50:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
...ale lidé si naprosto neumí zařadit jejich existenci do těch správných kolonek. Nikdo, kdo se s nimi setkal, to zatím nepochopil plněji. V?ichni kontaktovaní se podílejí na lu?tění toho, co se vlastně chce. Sna?í se dosud s?ít s tímto faktem. Je to velmi náročné a rozhodně to nepatří do ?ánru sci-fi. Jsou neobyčejně proti nám vyspělí a přesto to nedávají tak najevo, jak by si mnozí mohli myslet. Nechtějí se skrývat či nekomunikovat, ale nemohou tak činit, jeliko? jejich práce zde je předev?ím práce s námi samými. Učí nás a někdy i přitvrdí, je-li to potřeba. To ale neznamená, že by neměli smysl pro fair play, nebo že by dělali rozdíly mezi lidmi. Nekontaktují ihned každého přímo, ale je-li to v plánu, je dotyčný na vědomý kontakt soustavně připravován. Mají své osobní důvody, kontaktují-li neplánovaně specifickou osobu. Jsou to vět?inou uzlové události, vedoucí následně ke změně postojů a určitého druhu činnosti, které kontaktovaná osoba vykonávala plnila.

Komentář ze dne: 22.02.2010 08:37:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ahmed (Akkojan@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím vás oba,
Díky, stačí, rozumím. A trochu omluva...

Komentář ze dne: 18.02.2010 07:01:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hopej (jankal45@)
Titulek: Václav Hájek z Libočan
Kdy? čtu vá? příspěvek Vláďo,připadám si jako bych četl na?e dějiny sepsané Václavem Hájkem.Znalost skutečností mi připadá ú?asná,podrobná,avšak k neuvěření.Asi jsem ještě nedosáhl příslu?ného stupně poznání.Je mi to líto,ale už to asi nedohoním.

Komentář ze dne: 18.02.2010 11:15:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (@)
Titulek: Re: Václav Hájek z Libočan
No vidíte pane Jane a znají ho v?ichni! Není nahodou to dne?ní veřejné počínání něčemu podobné? Na to tady pan Zdeněk vlastně nepřímo poukazuje příteli, kdy si v?ichni chytráci myslí, že spapali rozum světa a na základě pouze jejich doměnek nakladených do jejich nezaslou?eného blahobytu - rozhodují a pak to přesně takto vypadá. Lidé jim věří, lépe řečeno musí věřit už každou blbost, kterou obhajují jejich nesprávné jednání a společnost mládě? atd. jede pomalu ale jistě do rozkladu. Chápete tu obludnost nevíry v to, že zde exituje jen "jediný bůh", který stanovil pravidla a hodnoty, které by se neměly překračovat a to zcela z prozaických snadno pochopitelných důvodů. Jenom?e ono se tak děje neustále, pravidla se nedodr?ují, lidé (ti zodpovědní za stav společnosti předev?ím) si hrají na bohy a tak proč by si na ně nemohl konečně zahrát i sám opravdový pánbíček. Nenechávejte se překvapit u?, ale přemý?lejte a v?ímejte si co se nyní děje.

Komentář ze dne: 18.02.2010 18:17:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Letadlo
Titulek: Re: Re: Václav Hájek z Libočan
Děkuji mnohokrát za v?echny odpovědi.

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1906 hl.)
 
Ne (1225 hl.)
 
Možná (1178 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4309

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0