| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie
Vydáno dne 09. 02. 2011 (2820 přečtení)

Součástí úvah o historii lidstva by mělo být porovnávání veškerých dochovaných starožitností, včetně legend, s cílem zjistit, co se skutečně na této planetě kdy odehrávalo a co nám legendy, mnohdy předkládané za neuvěřitelné, skutečně sdělují.Z dob konců nejsevernější Severie

main UFO, legendy, mýty © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Zlatá koruna, splývající v podobě zlaté síťky po obou stranách hlavy a zároveň zakrývající celé temeno. Aby současně kryla nejstarší část lidského mozku i dolní mozkový podvěsek. Včetně vazu. Zhotovená tak, aby co nejlépe chránila nejdůležitější ústrojí majitele nejen ve spánkové části, ale i včetně uší a bočních tepen - krkavic. Aniž bylo čelo ponecháno na pospas. Z dnešního pohledu účinná proti mikrovlnná ochrana v podobě solidně upředené Faradayovy klece.

Stejnou, nebo podobnou ochranu, lze pozorovat na hlavách mezopotamských a babylonských vládců, nicméně nemající prý prý jiného valnějšího významu než, co součást prosté "drátěné" košile, neboť původní informaci, čas a cenzorské tlumiče poslaly do nirvány. Společně s vědoucími a dobře načasovaným masovým pálením knih.

Na rozdíl od Zlaté koruny, jež se spíše podobala síťce, kryjící popsaným způsobem hlavy mimozemců reptoilidů, popsaných při údajném setkání US administrativy a generality téže provenience s nosatými šedivci (Nouse Greys), kteří jakoby z oka vypadli z dobových vyobrazení chaldejských dračích bohů. Účel zlatavé síťky na jejich zátylcích odborným pozorovatelům prý unikal. Její pravděpodobnou funkci si někteří vysvětlovali, co technické zařízení umožňující okamžitou informaci skrze vzájemně propojenou komunikační síť. Přesněji: okamžitý přenos informací a myšlenek.

Z téhož neuvěřitelného tvrzení probleskujícího, čas od času, i z bohatých a nepřeberných vymožeností virtuální reality a jejího nedílného nadstandardu: V podobě dálkově řízené mediální žumpy, lze posuzovat cesty, kterými se ubírají současné válečné výzkumy saturované Ničiteli a praktikované námezdními "všeumělci":

Plně řízené ovládnutí mysli lidské bytosti. Z hlediska práv a svobod lidských bytostí další nehorázná ničemnost, jež s jinými vymoženostmi mediálně ošetřené fašizoidní fiktivní reality, určující nepřirozený běh událostí. Z téhož lze usuzovat, že ti, kteří vypouští tyto "zkazky", mezi mínusově informovaný lid, nahazují své udičky políčené, jak jsem se někde dočetl: Na možná možné indigové, křišťálové a rychle čtoucí mimozemce, lstivě se rodící mezi námi, až k nerozeznání od "ojetého a bohy již okoukaného" nepovedence (člověka sehnutého nemoudře nemoudrého :=))

Téže provinience, co jeden z primitivnějších nástrojů průzkumnického centra pro ovládání nepřátelské mysli, se zdá být tzv. Zlatá koruna (též Zlatá přilba), jež přenášela nejtajnější myšlenky hrdiny kavkazských bájí Soslana, do myslícího kola, jež se v těch dobách skrývalo na obloze v podobě černého mraku. Schopné přijímat i ty nejtajnější myšlenky vyhlédnuté oběti a podle těchto spy info, spřádat logické plány a vydávat příkazy sofistikovaně řízené zbrani: Mnohem menšímu "myslícímu" kolu. Opatřenému po obvodu a na ploše kruhu ostrými rychle otáčejícími čepelemi.

Diskovitá zbraň (myslící kolo s čepelemi) drakonských vazalů, nosatých šedivců, pravděpodobně Kostějů Nesmrtelných. Ze staroslovanských legend.

Disk lehce se přemisťující prostorem, o průměru cca 30 cm, v pohotovostním stavu rudé barvy, vydávající slyšitelné bzučení. S břity složenými na čele disku. Lehce v kruhu postupně se neznatelně zvedajícími a klesajícími, jakoby varovně vibrujícími. Při zvýšení obvodových otáček vysunujícími se po obvodě disku. Následuje bleskurychlý pohyb sem a tam, a již nebezpečný kotouč, krouží kolem vybrané oběti, aby jej v příhodný okamžik zasahoval otáčejícími se čepelemi v bleskurychlých výpadech. V případě legendy o Soslanovi, byla tato technologie použita i při ostraze vstupu do opevnění netvora E-manese, jehož typ jsem zařadil, z nedostatku dalších TTD (technicko taktických dat), prozatím, co typ Titánka Dagona.

Co řící nakonec: Viděl jsem a dlouhé minuty pozoroval ze svého bytu podobné zařízení. A zároveň i nepříliš zdatně popsal (Prohřešek v brzké době napravím.). Ačkoliv jsem neměl (jak také?) na hlavě příslušnou zlatou síťku - čtečku myšlenek, došel jsem k jednoznačnému názoru, že pozorovaný objekt přesně věděl, co si právě myslím a jaký úhybný, či naopak vstřícný manévr provedu. A věděl o mně již 15 minut před přiblížením z výšky cca 700 metrů a vodorovné vzdálenosti 1 km.

Když závěrečné setkání bylo pro mne zcela překvapivé, neboť nečekané: Objekt se očividně nenáhodně vynořil zpoza nedaleké budovy. Tehdy jsem nabyl dojmu, že jde o zvláštní kombinaci dosud neviděného a očividně nebezpečného. Něco, co sice logicky reagovalo na vnější podněty, ale jehož podstatu jsem si neuměl po dlouhé roky nijak vysvětlit, ač jsem objekt pozoroval ze vzdálenosti cca 8 - 10 metrů. že se jedná o živoucího tvora, jsem se začal domnívat na samém počátku svého pozorování (Jakkoliv se můj pocit neurčitosti měnil v čase pozorování úměrně s narůstajícím pocitem, pro mne do té doby neznámým - okamžitého a bezprostředního ohrožení.). Na živého tvora jsem typoval podle ptačí odezvy: Za hlasitého vřískání neuvěřitelně velkého hejna ptáků, kteří jednostejně a bez ohledu na druhovou odlišnost (včetně dravců), sjednoceně a koordinovaně, jako jeden jediný druh, utočilo na objekt, jako by ten byl nevítaným dravcem.

Tento zápis je pouze upřesňující kompilací viděného. Vracím se k němu po přečtení legendy o Soslanovi, kterou jsem byl motivován po přečtení článku Františky Vrbenské: "Soslan a bojovníci ze ztracených příběhů", které jsem náhodně skrze stránky "Cez okno" (viz Kybernaut) následně objevil na dnes již neexistujících stránkách:

https://www.ikarie.cz/clanek/soslan-bojovnici-ze-ztracenych-pribehu

PS.

V současné době se pídím po autorizovaném potvrzení této zvláštní legendy, ale i knize (i v elektronické podobě):

Mýty a legendy - Evropa

Autor Gilles Ragache

Nakladatelství Gemini Bratislava 1994

ISBN 80-7161-105-0Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0