| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zbraň Šebetu 3. část
Vydáno dne 27. 12. 2007 (1854 přečtení)

...Kdo zbraň neznal, má meč tasený

Kdo neznal luk , měl toulec plný šípů
Kdo neuměl skočit, již létá jako pták
Bůh války Erra IV. tabulkaZbraně Šebetu 3.část

© Zdeněk Patrick 1999/2007 Praha

© Pán chaldejských čarodějů

V ten samý čas, kdy vrcholí přípravy na trestnou výpravu proti Černohlavcům a jejich městům, v nebeském domě bohů Eanna pobíhají transvestité, eunuži a prostituti oblečeni do ženských šatů a předvádějí své kruté a obscénní pantomimy.

Bohyně Ninmach z Keši a Ninsina ze svatyně Egalmach společně prchají. Své sídlo již opustila i Inanna a spěšně odchází ze svého chrámu z Uruku. Z Chaldejského Uru odchází Nannar a jeho svatyně Suen (Bůh Měsíce uctívaný v Uru) E_Ki?_nu_gal zeje prázdnotou. Měsíční bůh společně se svou paní Ningal rovněž urychleně prchají do bezpečí. Žara opouští Emach, Ussacharra svůj chrám v Ummě. Bohyně Baba prchá ze svatého města Bagary.

A s nimi prchají další a další.

Již i divoký býk Enki Eridu urychleně opustil, když jeho znamení, kdysi vítězně zářící na nebesích, dnes ještě více potemnělo.

Útok byl zahájen v dalším prodiskutovaném termínu.

Vše je pak dílem okamžiku.

Město Dér je v okamžení přeměněno v pustinu.

Hradby Sippuru jsou již zbořeny a démoni Rabisu, skrývající se v temných koutech, přepadají nic netušící lid. Válečná vřava však již dosáhla samého Nippuru. Mrtví zaplnili ulice města Nippur (pur - město tedy město Nip). Mrtvoly hříšníků ležely v jeho pyšných ulicích, kde se dříve tak rádi procházeli. Poházené ležely na promenádách, kde Nipurští tak rádi slavívali své svátky.

A válečná vřava dosáhla již samého Babylonu.

Krví vážených obyvatel,

jak vodou ze šlabů se náměstí zaplnila

cévy jim otevřeš a krev necháš téci proudem

Ninivská verze C

Bůh války Erra nyní povoluje Išumovi vykonat závěrečnou část předem určeného plánu. Zničit města ve vzdáleném přímoří. Nositel zuřivých zbraní, sám planoucí jak pochodeň, se obrací k západnímu pohoří Chi_chi, a za ním letí sedmero božských hrůz. již rozevřel své ruce a celé hory a pohoří se zřítily srovnány se zemí.

Královskou cestou zamířil Išum dále západ. A s ním přichází zkáza. Padající kmeny cyprišů, města změněná v sutiny a pustiny. Vše spálené ohněm Girry tak, jako křoviny a rákosiště.

Lidé i dobytek jsou v okamžení na prach obráceni. Velké moře se rozbouřilo.

Erra udeřil svými strašnými zbraněmi, až se vzdálené hory zachvěly a vlny moří se do výše vzduly. Zableskla se zbraň (meč) a odlesk slunce v horách byl spatřen.

Erro, až udeříš svými zbraněmi

hory se zachvějí, moře vzdují,

až zableskne se meč,

až v horách uvidí odlesk Slunce

Bůh války Erra IV. tabulka

Ráno, když Slunce vycházelo nad zemí, a Lot právě, dle příkazu poslů (andělů) bezpečně již vcházel do Ségor, byla podvrácena hříšná města v rovině Siddim. Sodoma a Gomora i všechna ostatní (Cebojim, Adma a Coár) byla smetena, i se svými obyvateli, z povrchu země. Rovněž obyvatelé celé roviny v údolí Siddim i všechno, co roste ze země bylo zničeno.

I ohlédla se (Lotova) žena a proměnila se v solný sloup (dým).

Genesis, I. Mojžíšova kniha

Kap. 19/ verš 24

A Hospodin dštil na Sodomu a

Gomoru sirou a ohněm

od Hospodina s nebe.

A vstal tehdy Abrahám časně ráno, aby pospížil do míst odkud hleděl k Sodomě a Gomoře i na všechna ostatní zemi té roviny. Uzřel vystupoval dým z té země, jako dým z pece vápenné.

Tak zanikla Sodoma a Gomora. Města, která sloužila ukydaným bohům.

Hrůzám však ještě zdaleka není konce.

Déšť a "zlý vítr" ovládaný Errovými služebníky sedmera božských hrůz hubí bez milosti vše živé.

Tehdy mocný pán chaldejských čarodějů drak Enki pobízí černohlavce: Opusťte město, a jděte jedině na sever a neotáčejte se, neohlížejte se! Neberte sebou potraviny ani vodu, neboť by se nakazila dechem zlého větru. A ti co nemohou prchnout, nechť se skryjí v podzemních komorách ukryti v temnotách.

A tehdy povolal Enlil vítr z nebes...

Zdroj veršů: Mýty staré Mezopotamie

Překlad: Blahoslav Hruška, Lubor Matouž, Jiří Prosecký, Jana Součková

Nakladatelství Odeon KLU n.p. Praha 1977


Zbraně Šebetu 1. část
Zbraně Šebetu 2. část


Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0