| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zařízení včasného varování a...
Vydáno dne 06. 11. 2011 (5863 přečtení)

10 490 př. n. l.

Léto 12 500 slovanského měření času
Informační pramen:
https://smit.wz.cz
https://www.matrix-2001.cz/ (autor: Jaroslav Chvátal)
Sovětská akta UFO
Paranormální jevy za železnou oponou.. str. 21 (autor: Paul Stonehill)

Cítím hluboký rozpor v příčinách dějinných událostí, na nichž kdosi podepsal neomylné bohy, mnohdy tvářící se jako jeden, nechávající svým jménem, či pod svým logem a zcela bez problému - zabíjet lidské bytosti. S cílem vyhubit mnohé rody, celé kmeny i národy, přičemž jednotným měřítkem pro beztrestnou likvidaci je fenomén, jenž lze velmi jednoduše označit Y DNK Hs R1, přesněji R1a. Přičemž mnohá Zjevení protagonistů světových religiozních společenství a souručenství nechávají tyto zločiny, táhnoucí se lidskými dějinami, zcela bez povšimnutí. Nebo se mýlím a skutečná informace, původně přeposlaná "Svatým otcům" k nám nikdy nedorazila? Skrze mediální síto?

A tak rozporuplný vývoj, již bystře směřující ke zničení samé podstaty udržitelnosti života na této planetě, odvozeně v naší rodné zemi, urychluje devastaci a ohrožuje v mnoha, ne-li ve všech oblastech, již samé základy smysluplnosti našeho konání.Pro mne samotného bylo, ač připraven, překvapením, kolik sníženosti se zúčastní, v okamžitě připraveném mediálním prostoru, na lžích ve prospěch své vlastní devastace a drancování planety a rodné země. V liché domněnce, že tak snáze přežijí?Když co nejpevněji sevřou oční víčka a vyoperují své svědomí?

Ze své bídné nízkosti si dovoluji poznamenat, že mnohé viděné přináší čím dál tím nálehavější otázky, jejichž zodpovězení již nepostačí samo svědomí, ač je s největší pravděpodobností nedílnou součástí včasného varovného systému a možné odvety.

O čem je vlastně řeč?

Zdůrazňuji: Nikoli o U.F.O. a mnoha uměle vygenerováných protimluvech těch, kteří jsou za uměle stvořené lži tu dobře, jindy hůře placeni, ale i vyráběné s příznakem vlastní ubohosti. Ačkoliv i tento fenomén může v brzku sehrát svoji sníženou roli v zotročení lidstva.

O nepřesně sděleném obsahu mnoha Zjevení?

O výskytu jevů zjevně bezproblémově procházejících dimenzemi.

O výskytu nepřirozeností, dogmat, doktrín, ismů atd., které přímo vycházejí z ničemnosti svých tvůrců a Donátorů.

Z téhož důvodu: Neexistence Pravdy z úst i pera snažících se mlžit svoji patologickou "objektivností", od jisté doby nepopisuji nic, co jsem na vlastní oči neviděl.

Říkám-li na vlastní oči při vědomí existence lidských Zmetků, vždy při účasti několika málo svědků.

Z téže příčiny (neexistence informací) hledám věrohodné příznaky i textech jiných autorů, aniž si dělám okamžité závěry. neboť problém je velmi složitý. Tak tomu je i v následujícím článku, kde se snažím, v návaznosti na slovanskou mytologii, hledat jednotlivé body, jež mohly být účastny v jevech mnou pozorovanými.

Z téhož důvodu jsem si dovolil citovat, či propojit některé mnou napsané články s cizími prameny, které cituji někdy v přepisu, jindy téměř doslovně, neboť velmi zajímavé a korespondující s mnohými věrohodnými příznaky, ačkoliv...

Nechť vážený čtenář posoudí sám:

Systém včasného varování a možné odvety...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Perunovy hromové kameny, ohnivé kamenné šípky, či hromové klíny měly být rozmístěny vlastně po celém území, obývaném slovanskými kmeny. Katolický wehrmacht je v čase násilné a krvavé christianizace přejmenoval a nazval: ďáblovými prsty, později v zapomenutí původního významu: Božími prsty a prsty matky Boží.

Pěrunovy zbraně jsou prý chráněny (systémově zajištěny) proti nešťastné náhodě, zneužití osobou nepovolanou, zlé a černé magii, účelové nákaze a jasně i proti setnutí sama sebe. Ohnivé kamenné šípky, vyznačovaly zájmovou oblast, pomocí sítě vyznačené těmito kamennými šipkami. Aktivovanými jednak dle okamžitých potřeb a libosti Pěruna, jednak zápornými emocemi Slovanů. Poslední nárůst potenciálu směřující k aktivaci nastal prý v čase zákeřné agrese NATO do Jugoslávie. Pěrunovy bleskové, či hromové kameny, ale i Pěrunovy kamenné šípky však podléhaly obnově. Tato obnova se prováděla cyklicky, jednou za sedm let, levitací nasílenou silným větrem se vracely zpět do nebes, aby se opět vrátily na Zem kde byly přeorganizovány v nově propojenou síť latentně odpočívajících energetických zbraní, vždy připravených, dle Perunových potřeb k okamžitému použití.

Hlavní postavou přepisu článku, jehož jméno mi uniká, avšak bezpečně vím, že pochází z www.matrix-2001.cz, Valerij Uvarov, údajný vedoucí oddělení pro výzkum UFO, vědy a techniky při Národní bezpečnostní akademii se sídlem v Petrohradu (Leningrad). Pracující v ruské vládní agentuře podléhající přímo prezidentu ruské federace:

Pramen: https://www.matrix-2001.cz/(autor: Jaroslav Chvátal)

Možná je fiktivní pan Uvarov je přesvědčen, že... "Objekt známý, jako tunguzský meteorit, byl zneškodněn technickým zařízením, jež bylo vybudováno v pradávných časech na Sibiři. Několik set kilometrů na sever od Tunguzsky. Přesněji: Na jihovýchod od Tunguzsky, kde se nalézá velké Bajkalské jezero. Směrem na sever od jezera se rozprostírá obrovské pusté území, pokrývající 100 000 čtverečních kilometrů, na němž takřka nikdo nežije. Nejsou tam žádná města, ani sídliště. A právě v těch místech bylo lokalizováno ono podivné zařízení...

Ruské průzkumy údajně ukázaly, že Země pulsuje na jemně naladěné frekvenci, ovlivňující všechno - každou živou věc. Před nějakými 12 500 lety (10 490 př. n. l. ) - podle studia starého egyptského kalendáře - korespondovala frekvence s rokem o 360 dnech, ale pak Zemi prý zasáhl a odchýlil asteroid. Věříme, že poté byla oběžná dráha Země uměle pozměněna tak, aby tato odchylka byla kompenzována.

Naše planeta se pohnula o něco dál od Slunce, na pulsní frekvenci 365."

"Toto zařízení má vlastní silový zdroj, zdroj energie". Byl, jak již řečeno lokalizován. A bylo to právě roku 1998, v období agrese NATO do někdejší Jugoslávie, když jsme u něj poprvé zaznamenali zvýšený energetický potenciál. I pro nás (Rusi) je to neuvěřitelné, ale dnes již bezpečně víme, že zařízení reaguje na sociální otřesy a konflikty. Součástí našeho výzkumu bylo, ale i nadále je, pátrání ve starověkých záznamech a archivech. a tam jsme narazili na texty "Echutin Apposs Alanhor". Říkáme jim Alanhor a jsou přinejmenším 4 000 let staré (pocházející cca z 2 000 př. n. l. Pravdě podobně pozdější opis chaldejských pramenů. Viz zbraně Šebettu použité cca roku 2 350 př. n. l. při zničení pětiměstí v údolí Sedím / Sidim pzn. ZP).

Autoři onoho dílka popisují nejen toto zařízení včasného varování a možné odvety, ale i to, jak pracuje. A co je nanejvýš matoucí - vše vypisují vědeckými termíny."

"Navštívil jsem tu oblast dvakrát", říká Valerij Uvarov. "Hned napoprvé jsme skrze naše elektrotechnické vybavení odhalili velmi výrazné hladiny radiace. Musím říci, že naše konání bylo velmi riskantní. Nemohli jsme se totiž před radiačním zářením nikam skrýt. Několik málo místních obyvatel o tomto zařízení přirozeně vědělo a popsali nám ho. Popisovali jakési podivné kovové struktury, které i nakreslili. Nelze jinak, než konstatovat, že zmínění usedlíci, jejich rodiny, ale i domácí zvířata, včetně okolní volně žijící zvěře jsou radiací postižení a trpí nemoci z ozáření

Úroveň radiace byla v uplynulých šesti letech nepřetržitě monitorována, a nyní vše, lidé - včetně divokých zvířat - museli les(?) opustit. V této souvislosti vám o tunguské explozi musím říct ještě něco, o čem se nikdy předtím nemluvilo.

Dva měsíce před explozí uprchla z této oblasti všechna zvířata a řeky jsou stále prosty ryb. Jakoby v souvislosti s akumulací energie, kterou se zařízení začalo zásobovat, aby se následně mohlo vypořádat s s asteroidem. S tím souvisel i nárůst radiace. "

Totéž se odehrává i v současné době varuje Valerij Uvarov, který nabídl americkým, odvozeně tedy i izraelským vědcům účast na zkoumání onoho fenoménu.

Výměnou za co?

Legendy o svítící - ohnivé lebce...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nemohu jinak, než v souvislosti s předchozím tvrzením o nálezu zařízení včasného varování a místní legendou o "Ďáblově ohnivé lebce", kterou jsem našel na str. 21 "Sovětská akta UFO" (autor: Paul Stonehill), rozpomenout se na pohádkový příběh "O Vasilise Překrásné", prchající z dosahu babušky Jagušky, která, jak již víme, co pohádková bytost, vlastnila i svítící lebku hovořící lidským jazykem a která znala i odpovědi na mnohá tajemství. Jak jsem již předznamenal, svítící lebka si vedla skvěle nejen ve službách Baby Jagy, ale i v únikovém orientačním běhu Vasilisi Překrásné, co průběžná navigace krasavice neznámým terénem. Cosi jako GPS. Očividně se jednalo o víceúčelové a velmi sofistikované zařízení, jak je popisováno na samém závěru pohádky. Přístroj, jehož TTD (Technicko taktická data) si v ničem nezadají s velmi podobným mluvícím navigačním systémem:

Hlavou Huiztlipocztliho, jež na americkém kontinentu řídila více než třistaletý indiánský exodus.

Svítící lebka na tyči, hovořící lidským hlasem - GSM Starého, dnes již zaniklého světa, se smrtícím mikrovlnným zářením, jež bylo schopné vyvolat, nejen příjemné teplo, ale také tak vysoký žár, že spálilo na prach, jak macechu, tak její dvě nehodné dcery, které na samém začátku vyprávění vyslaly Vasilisu k nebezpečné Babě Jaze pro nikdy nehasnoucí oheň.

" Jakutsko, oblast hustě zalesněná tajga asijské části Ruska, bude zřejmě tím místem, o kterém hovoří pro mne stále fiktivní Valerij Uvarov. Přesněji na severozápadě v povodí Horního Vilije. Tam někde se nalézá i Uluju Čerkeček - Údolí smrti. Zdejší tunguzské kmeny z dávných dob obývající tento kraj s vyjimečnými legendami a pověstmi si vyprávějí pozoruhodné legendy:

Říká se, že před první světovou válkou pozorovali místní lovci kmene Udege i jejich ruští přátelé z řad starověrecké obce (v místech nazvaných Annuye a Bikin) řadu záhadných úkazů, které popisují jako tři zářící body létající vzduchem, či pohybujících se po zemi. Když kulový objekt, podobný kulovému blesku, pohybující se světelnou stopou oblohou nazývali "Goloan".

Jiný objekt, který kdysi "spadl z nebe", či se znenadání vynořil nedaleko jejich obydlí, nazývali domorodci Amban Khotongon (Amban Chotongon) - Ďáblova ohnivá lebka. Vystražil je tak mocně, že se nemohli doslova pohnout z místa. Navíc měla "lebka" na lidský organizmus nepříznivé biologické i fyziologické účinky.

Jak domorodí obyvatelé zaznamenali, byla-li lebka poblíž vlažné vody, přivedla ji v okamžení do bodu varu. "

Pramen: Sovětská akta UFO,

Paranormální jevy za železnou oponou... str. 21, autor: Paul Stonehill

Mikrovlnné vyzařování, tak podobné účinkům svítí lebky z majetku Baby Jagy:

"Je" bylo schopné vyvolat, nejen příjemné teplo, ale také tak vysoký žár, že spálilo na prach, jak macechu, tak její dvě nehodné dcery?

Jiná související legenda z téhož pramene se již přímo týká přístroje včasného varování. O němž je řeč v předchozím textu. Cituji:

"Jednoho dne se vše zatáhlo tmou a svět všude kolem se otřásal burácením a ohlužujícím řevem. Vichřice a blesky ozařující oblohu. Když se vyjasnilo spatřili ohromení Tunguzové v záři Slunce lesknoucí se obrovitou, vertikálně volně ve vzduchu visící konstrukci, viditelnou z míst vzdálených mnoho dní. Z objektu vycházely nepříjemně ostré zvuky, aby se naopak zvláštní konstrukce pozvolna nořila do země, až zcela zmizela v podzemí.

Ti, kteří odešli oblast prozkoumat, se již nikdy nevrátili. Čas běžel a příroda se postarala o obnovení květeny i fauny. Jednoho dne se kočovní lovci vydali do těch míst, kde našli podivný kupolovitý "železný dům" s mnoha postranními podpěrami na jehož hladkém povrchu nebyla žádná okna, žádný vchod. Poblíž se rovněž nalézaly další v zemi zabudované kovové stavby,

V místech, kde byla původně viděna vertikální konstrukce nalezli Tunguzové velký svislý kráter, vytvořený třemi propastmi, z nichž vycházel dusivý zápach.

V průběhu staletí permafrost "železný dům" zcela pohřbil, ale v jeho kupoli se objevil otvor, jímž domorodí průzkumníci sestoupili. Aby objevily točitou dolu sestupující chodbu spojující v kruhové galerii mnoho kovových místností.

V místnostech bylo i při venkovní zimě stálé teplo, avšak ten, kdo strávil uvnitř několik dní, záhy zemřel s příznaky zcela neznámé nemoci. Stařešinové kočovných kmenů zakázali všem zákaz přístupu do této smrtící oblasti.

V letech 1933 - 1939 jakýsi Michail Petrovič Koreckij oblast navštívil a objevil několik zvláštních kotlů z kovu, jehož složení nebylo určeno a jejichž průměr se pohyboval od 6 do 9 metrů. Okolní vegetace byla výrazně bohatší a tráva zde dorůstala dvojnásobné velikosti člověka. Koreckij, společně s dalšími pěti kolegy strávili jednu noc uvnitř jednoho z kotlů, aby za tři měsíce poté jeden z nich přišel o své vlasy a Koreckému se objevila po stranách hlavy bolestivá místa".

Jak šel čas stalo se Údolí smrti centrem sovětských jaderných pokusů. V padesátých letech zde byla proveden jaderný výbuch o síle 10 kilotun (1000 tun TNT), Naměřená síla exploze však byla třitisícekrát silnější. Přístroje naměřily 20 - 30 megatun (milion tun TNT), aniž existuje rozumné vysvětlení?

Pramen: Sovětská akta UFO

Paranormální jevy za železnou oponou... str. 21, autor: Paul Stonehill

Poznámky pod čarou:

Zásadním problém tvrzení pana Valerije Uvarova je "asteroid", mající být oficiálně ústřední příčinou tunguzského fenoménu z roku 1908.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0