| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Výběr nejčtenějších článků v roce 2011
Vydáno dne 28. 12. 2011 (3201 přečtení)

Vzhledem k tomu, že jsem již uspokojivě rozdýchal pilné státní oslavy i svátky vánoční, jsem nyní na rozpacích, zda se hodí podělit se s váženými čtenáři o obsah "balíčku poslední záchrany" (Ač úspěšně vyzkoušený v průběhu uplynulých dvaceti let, ponechám survival na příhodnější čas), jenž by dovolil nejen mým blízkým přežít zuřivě nadcházející Zlatý věk. Stále se mi zdá vhodnější popřát všem železné zdraví s hojnými pocity osobního i rodinného štěstí v nadcházejícím roce 2012.

PF 2012

Z celého srdce přeji nám všem, vyplnění všech přání. I ta ve prospěch těch nejpotřebnějších. K naší tiché radosti.
Zdeněk Šmitmajer (Patrick)Výběr nejčtenějších článků v roce 2011


Zařízení včasného varování ...

Neexistence Pravdy z úst i pera snažících se mlžit svoji patologickou "objektivností", od jisté doby nepopisuji nic, co jsem na vlastní oči neviděl.

Říkám-li na "vlastní oči", při vědomí existence lidských nepodařenců, vždy při účasti několika málo svědků.

Z téže příčiny (neexistence informací) hledám věrohodné příznaky i v textech jiných autorů, aniž si dělám okamžité závěry. neboť problém je velmi složitý. Tak tomu je i v následujícím článku, kde se snažím, v návaznosti na slovanskou mytologii, hledat jednotlivé body, jež mohly být účastny v jevech mnou pozorovanými.


Zlatý věk lidstva ...

Její potomci, se stali Titány Starého světa a budovateli mnoha civilizačních center. Mezi jinými i Altyn gorodu (Zlatého města) ve vysokých horách Alatyru (Původního Olympu Starého světa.). E_set, či její ženský potomek, pak krátce před vypuknutí války s daémony a zničením Severije, se uchýlila společně se svým doprovodem do Egypta, do města Iuno (Heliopolis) pod ochranu Usireva, jenž se mezitím stal, po svém příchodu z Orionu, překvapeným pozemšťanům, neobyčejně zdatným vládcem?


již dnes, nebo až zítra? ...

Předevčírem proběhla v noci nad ČR bouře s četností 36 000 záblesky. Místo pozorování Praha, kolem druhé hodiny ranní, s marnou snahou jev nafotit. Četnost záblesků mne inspirovala k pozorování této vyjimečné elektromagnetické bouře. Pro později narozené: Dříve k nevidění, v současném dvacetiletí nejčastější jev. Nechci-li rovnou říci, že běžný. Avšak - není až tak běžný.


Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné...

Avšak? Shrnu-li své poznatky do jediné kloudně vyhlížející věty: Marné příběhy Ferdy Mravence a brouka Pytlíka se jeví, i v očích mých trpělivých přátel, již na první pohled, podstatně věrohodnější, než veškerá má vyprávění.

A jakkoliv jsem si dovolil, o několik řádek výše, tvrdit, že "cíleně zvláštní jevy vyhledávám", pak opak je dnes syrovou pravdou: Od jistého večera nikoli, že nevyhledávám, ale přímo se jim úzkostlivě vyhýbám.


Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi...

Jakkoliv jsem vzdálen naslouchat kontaktérskému mektání o pomoci andělských teamů vytahovat za nás žhavé cereálie, které do svého mizerného ohníčku, ve své neuvěřitelné tuposti neustále házíme, přiznávám, zaskočen texty paní Boženy Cibulkové, které jsou pro mne natolik překvapující svými detaily, že nemohu jinak, než citovat některé z nich. neboť korespondující s tím, s čím jsem se ve svém životě setkal a pozoroval.


Výzva ...

Předevčírem proběhla v noci nad ČR bouře s četností 36 000 záblesky. Místo pozorování Praha, kolem druhé hodiny ranní, s marnou snahou jev nafotit. Četnost záblesků mne inspirovala k pozorování této vyjímečné elektromagnetické bouře. Pro později narozené:

Dříve k nevidění, v současném dvacetiletí nejčastější jev. Nechci-li rovnou říci, že běžný.

Avšak - není až tak běžný.


Gótština

Tento článek, je volně šířitelný. Včetně dvou kratičkých audio záznamů ve formátu MP3, neboť prozatím ochuzen o analýzy zpětného (reverzního) rozboru, o pracovní postupy při zkoumání textu, ale i o důkazové příznaky, neboť jsem usoudil, že výsledný dokument je tak závažného charakteru, že si zaslouží ode mne ještě hlubšího poznání příčinnosti. Váženému čtenáři předkládám k posouzení dva zcela a nesmiřitelně rozdílné audio záznamy téhož. Skutečného jazyka, kterým Gottové hovořili?


Čas mého svítání, utkaného Rudou září

Abych předešel dalším nedorozuměním a vážený čtenář měl konečně jasno, kdo jsem a jaké ctím hodnoty a z čeho vyplývá má neústupnost, dovoluji si v následujícím článku poodhalit některé osobní údaje:

Kdo jsem, kam směřuji a s kým nehodlám dýchat stejný vzduch.

Abych jasněji, možná jen sám sobě k upamatování, vyslovil, nebo jen lehce naznačil, co je vlastně životní energií mého, a netvrdím, že snového světa, jsem si dovolil sepsat malé Curriculum Vitae.


Čas utkaný z jemného svitu tří lun

Mezi romantickými zasvěcenci panuje názor, že úlomky někdejších družic Země, mohou stále kroužit kolem Země. Přesněji: V libračních bodech Země, ale i v libračních bodech nejbližších planet. Tyto objekty jsou nazývány vesměs Trojany, aniž jsem se kdy dopídil proč název připomínající cokoliv.

Z téhož směru podzemního nezávislého zdroje pochází i názor, že současný Měsíc je více než zdařilou kamufláží mimozemského invazního plavidla, vyrobeného neobyčejně vyspělými technologiemi.


Když se řekne Morava...

Naše dějiny nezačaly na pokyn nesvatého Říma a doktrínou krvavé christianizace, aniž se skutečná Morava, kdy scvrkla na Prespurk, Brno a Pragitae. Scvrklo se jen sebevědomí lidského ducha neznalého vlastního původu, své pravé a laskavé víry, kterou nemůže nahradit mrmlání středověkých zaklínadel, k mrtvému kameni a dřevu, jež ani mluvit, ani myslet, ani chodit neumí. Při úplné ztrátě povědomí o příčinností a důsledcích. Odvozeně hovořím o skutečných cílech snížených duchů, skrze ty vnitřní, již pěknou řádku staletí usilujících o nicotu a nebytí naší rodné vlasti, jazyka Slovanů i této krásné planety.


Uroboros... Opět zpět u Opeřeného též zvaného Pěrun, právě operujícího na Kavkaze, poblíž Hvězdné brány, kterou do ochranného Velkého kruhu Rasy pronikali vetřelci z jiné část vesmíru. Je právě 40 015 let od roku 2010 n. l. V téže době se nedaleko na severu Iranu (Faersie), objevuje nový Y_chromozom Hs K. Víme zároveň, že vojenská akce je pouze dílčí odpovědí na drze pronikání Drakon - Ciakar i za hranice Ochranného kruhu. Vše za významné pomoci agregátu Antlanie.

V konfliktu, který neustále graduje.


Čipošelmostroj v ohrožení?

Podle mne hrozí efekt, který jsem sám pro sebe nazval "Den trifidů" (viz známý knižní příběh z oblasti sci-fi).

Vycházím z vlastních zkušeností, které jsem popsal již dříve. Oslepl jsem jednak při fotografování světelných záblesků na obloze, jednak nasíleným mikrovlnným atakem vycházejícím od nepříčetného šmíráka, jenž je bohužel mým sousedem. Oslepl jsem ve velmi rychle a v neuvěřitelně krátké době.

Zcela a úplně.


Čas tří Sluncí...

Ponechávám každému jeho vlastní vývojovou alternativu, ke které se přikloní. Přesto si dovolím začít až rokem označeným Léto 604 384 (od roku 2010):

Léto 604 384 - Tolik let nás prý dělí od časů "třech Sluncí", kdy se buď protnula trajektorie naší Sluneční soustavy s dvěma jinými, kdesi při periferii naší Sluneční soustavy. Nebo je hovořeno o jiné, prozatím utajené soustavě v naší, či jiné galaxii. Aniž lze vyloučit výbuch relativně nedalekých nov. Pokud si vůbec dovolím uvažovat o něčem takovém.


Hunové v. Hungaria "Origins"

Hunové jsou již podstatně jednodušší problém - jakkoliv za "pochodu" stále uměle přetvářený, tak jako drzé, neboť neexistující germánské kmeny (ve vztahu k němectví). Stejně vymyšlený, jako v součtu jiných neuvěřitelných záměn a přepisů, v soukromých sbírkách ztracených artefaktů a reálií minulosti, aniž může být název "Hunové" vysvětlen jinak, než nutný sjednocující výklad dějinných rozporů. Alespoň ve vztahu k rozkošatělému jmennému rejstříku tohoto svazu neobyčejně zdatných a velmi krutých válečníků, kterým Římská říše přislíbila uprázdněné šťavnaté pastviny Slovanů...Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0