| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Věrohodné příznaky?
Vydáno dne 04. 05. 2009 (2800 přečtení)Tamiflu, ó tamiflu? Přikládám si raději hlínu na prsa...

...A tak si zvykám a trénuji na Nové pořádky

glosy © dmk 2009 Praha

Nepochybně prožíváme dramatické období, ve kterém bychom měli velmi bedlivě pozorovat ty příznaky v jednání zájmových a nátlakových skupin, jež jsou v naprostém rozporu s "Morálním řádem", jenž je každé lidské bytosti vlastní - od okamžiku zrození. Řádem, od něhož se v průběhu života odráží jeho ideální obraz, zrcadlící se v nezčeřené hladině našeho svědomí.

Měli bychom pozorně nahlížet i na ty snahy, jež obluzenému davu nestydatě nabízejí www. zvedavec.org...."na svou čest" ideální odraz obrazu, jenž je již od samého počátku křivý, "jak turecká šavle". V souladu s křivostí svědomí právě přísahajícího "na svou čest".

Žádnou nemá!

Přičemž ve skutečnosti v jeho mírotvorném hávu, a všude kolem něho, již zuřivě podupává mediálně propagovaná asocialita, uměle generované stresy a propagace zvrácenosti. Zcela odporující samé lidské podstatě a dobrým mravům vůbec.

Nemůže jinak, neboť dědičně, či z osobní zbabělosti, spolupracuje na devastaci lidstva, s cílem oslabit a zotročit. Skryt vlídnými hesly. Což lze téměř snadno vystopovat na mnoha příkladech jak v současné epoše, tak dávných historických událostech.

Lidské (humanoidní) společenství je tvořeno samosprávnými jedinci, sdružujícími se v souladu s okolními informacemi a pod vnějšími tlaky do přirozených skupin (rodin), rodů, kmenů a národů. Vždy jen v té potřebné úrovni, kterou určuje přirozený pud "zachování rodu", potažmo zachování informací, zkušeností, tradic atd.

Metodika lovců naopak lovené lidské bytosti cíleně vnucuje představu, že lidská uskupení jsou kolektivní společenství podobná mravenčí, či včelí pospolitosti, v němž jedinec neznamená téměř žádnou, či dokonce nulovou hodnotu. Je jen poslužnou jednotkou, proti své přirozenosti systémově pospojovanou s ostatními jedinci podkožními nosiči dat, kontrolovanou ze všech pozic. Řízenou jako nesvéprávný, tedy zcela šílený, nesourodý agregát.

Do této kategorie zločinných příznaků patří čipizace, kamerizace, šmírování odposlouchávání monitorování lidských bytostí, bezhotovostní platba, věznění pro názor, diskriminace ras, zájmových skupin, mučení lidských bytostí, koncentrační tábory, euthanázie, deportace.

Nositelé a propagátoři těchto zločinných zvrhlostí a ti zákonodárci prosazující podpůrné zákony jsou nepřátelé všeho lidského pokolení.

Chceme-li se skutečně úspěšně bránit, je nutné tázat se: Kdo, kde, proč, jak, kdy, kudy, s jakým úmyslem, v čí užitek. S konečným cílem rozeznat pravé nositele zvráceností, pojmenovat jejich zločiny a začít se důsledně tázat viníků a spoluviníků.

To, co se jeví jako výsledek zmatenosti lidské bytosti nemůže být považováno za prostý stádový pud, pozorovaný u divé zvěře! Lidská bytost je, na rozdíl od divé zvěře, schopna vzniklou situaci, na podkladě pravdivých informací, nejen analyzovat, porovnat s letitými zkušenostmi, ale i vyhodnotit a navrhnout optimální řešení. Když i odeznění ohrožujících dějů zpětně přehodnocuje a hledá energeticky méně náročnější řešení.

Pokud má pravdivé informace, činí tak povětšinou úspěšně.

Doktrína stádového pudu a z ní vyplývající nasíleně vynucovaný kolektivismus, je u lidských bytostí, na rozdíl od divé zvěře, možný jen v důsledku překvapení. Přesněji: Z nesprávných či lživých informací, podle nichž, byla nesprávně určena výchozí strategie přežití.

Ten, kdo umlčuje pravdivé informace a nahrazuje je dogmaty a vykalkulovanými nepravdami, v konečném důsledku očekává chaoticky uspořádanou odezvu. jež je pak, jako vzorový příklad i úmyslně, skrze mediální prostituty, šířena skupinově lovícími predátory.

Pravdivá, respektive správná odezva na vnější podnět, přesněji její tvářnost, se řídí příslušnými pravidly, jež jsou v souladu s přírodními zákony, informační úrovní (vzdělání), průchodností toku pravdivých informací, přirozenou i nepřirozenou úrovní informačního šumu. Když předávání zkušeností předpokládá přirozenou, nepřerušenou a nenásilnou souvztažnost s lidskými uskupeními, jež jsou blízké nejen stejnými společenskými rituály, zkušenostmi, ale i stejným informačním systémem (např. jazykem, písmem, obličejovou mimikou, smluvenými signály a pojmovými obrazci atd.).

Co vše si neseme životem v genetických informacích, v duchovní sféře i v astrální?

Jakkoliv si v sobě neseme informaci nelítostných, nicméně statečných bojovníků, má být tato složka použita jen k ochraně rodu a všeho, co úzce souvisí se zachováním životních podmínek. A to mnohdy dalece tak tvrdě, až do vlastního sebeobětování. Když sebeobětování je dílem mnohovrstevné lidské lásky a přátelství. Jedná se však o velmi citlivou oblast, kde nastupují lehce manipulovatelné (tedy vždy zneužitelné) emoce.

Odměnou je pak skrze systémové manipulace "hrdinná" smrt a posmrtné poplivání masových hrobů prvočiniteli těchto zločinů.

Podezřelé souvislosti, jež by nás měly důrazně varovat, že se děje v oblasti manipulací s emocemi cosi nekalého, jsou všechny lidskému Mravnímu řádu, lidskému genomu, tedy i naši přirozeně vnímané logice, odporující vstupy.

Jmenujme alespoň některé z nich:

V okamžiku nepřirozených a lidským bytostem a jejich mravnímu řádu odrážejícím se svědomí niterně pociťovaným negacím hodnot patří:

Lež, jako opak Pravdy. Zvrhlá nepřirozenost, jakkoliv bídná náhražka zásadního faktoru, orgaisticky uplácávaná do jedinečné podoby příjemných a mediálně doporučených lidských nadstandardů.

Hysterické omílání a nespokojené vřískání kolem mizerných dogmat, transponujících se skrze pseudozákony a mediálními prostituty do nedotknutelných podob, skvostných ideí atd.

Aby lež, nepravda, mezipravda a odvozená dogmata společně s vynucenou cenzurou, mohly prosperovat a umožnit záporné síle excelovat, musí být Pravda průběžně potlačována.

Buď pseudozákonnými ustanoveními, dohodami tlupy ničemů a psiodeprivantů. Vše nasíleno informačním šumem, systémem protichůdných polopravd, k zahlcení toku informací.

K zahlcení informačního toku velice progresivně poslouží uměle vygenerované stresy, strachy, starosti. Lidská bytost nekompromisně omezena časovým tokem je nucena nejdříve vyřešit pseudoproblémy, jimiž ji bezprávný systém programově zahrnuje.

Dravec, jenž tuto špinavou hru praktikuje, pak energeticky vyčerpanou oběť, nemající čas vyhodnotit pravdivostní tabulku, odrážející skutečné, nikoli fiktivní události, s nižší energetickou náročností snadněji uloví.

Lhostejno zda v podobě šířící se hysterie kolem smrtelné nákazy, uměle vyvolanou finanční a hospodářskou krizí, světovou válkou, Velkou Říjnovou revolucí, či atomovým úderem jedněch idiotů proti druhým.

V nasílené hysterii je pak vše umocněno. Možná, že si v té chvíli i lidská bytost uvědomí, že je lovena. Což je idioty poskakujícími kolem lovících dravců programově vykládáno jako paranoia.

Ostatní, z téhož uměle vytvořeného stáda, nezažité zkušenosti jiných považují za fantasmagorie. Je to i logické: Se vcítěním se do problematiky nepospíchají. Nepociťují prozatím, že jsou "loveni" a navíc se k nim se žádná pravdivá informace ani nedostala. A pravděpodobně nikdy nedostane, neboť ji ani nevyhledávají.

Nic se neděje.

Dravec, jehož vlastní energie je též limitována, totiž nikdy nevypustí informaci, jež by vyzradila jeho pravé úmysly. Naopak. Vydává příslušné množství šumů a proti řešících si signálů, nutných k obluzení signální soustavy lovených obětí.

Tedy takové informace, které přispějí ke snížení energetické náročnosti, pro lidské bytosti, zcela bezprecedentního lovu.

Když jako nadháněči fungují idioti a programoví ignoranti. Za nuzný příslib exotických počitků. Programově potírajíc vše, co se jen v náznaku blíží možné pravdě.

Součástí této metodiky jsou verbální ataky postupně cílené na vybrané okruhy, či časti lidského společenství (příprava cíleně promyšlené eliminace systémově nepřijatelných lidských bytostí, nepříčetným omíláním pojmů rebel, buřič, čarodějnice, třídní nepřítel, terorista, sektář, náboženská sekta, odpírač, popírač, kuřáci, extrémisté atd.)

A právě verbální ataky jsou mnohdy tím jedinečným příznakem dokumentujícím existenci opačně polarizovaných vetřelců. A nás by mělo zajímat nejen, kdo vlastně stojí v pozadí takto motivovaných ataků, ale i příčinné souvislosti.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0