| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)?
Vydáno dne 01. 03. 2011 (9831 přečtení)

S odvoláním na odkaz čtenářky "Z" v komentářích minulého článku

Je pro mne překvapením, ale nikoli až tak velkým, že jeden z nejznámějších snílků na egyptském trůnu faraon Achnaton, zakladatel Slunečního kultu v podobě egyptského monoteizmu, je nositelem Celtického Y chromozomu haplo skupiny R1b.

Odvozeně mladší bratrská větev slovanského Y - chromozomu haplo skupiny R1a...

Poslední získaná informace:

Záležitost se zařazením Amenhotepa III. a jeho potomků není stále jasná, neboť se objevují hlasy, jejichž utajení majitelé by Tutenchamona rádi viděli, co nositele chromozomu haplo skupin R1b1b2. Což by posunulo vznik návazností dynastií, nikoli k božským předkům, ale k mutacím vznikající v období rozloženému časově blíže k nám, tedy před 10 000 let. Směřujících v budoucnosti do příbuzenských vztahů se Šalamounem - skrze egyptské princezny v jeho harému. Odvozeně tedy: Od původu Šalamounových potomků musí být odvozeny dynastie egyptských faraónů...

A úplně poslední informace: Čeká se zřejmě na zprůměrování evropských a světových dějin... Prozatím byly totiž publikovány jen tří položky ze sedmnácti... Zkrátka informační exploze, kdy se vše nepotřebné dozvídáte s dostatečným předstihem. Určitě včas a přiměřeně, aby jste nebyl za hlupáka před Vaší nadanou kachničkou na koupání... Prý, abyste tolik netrpěl frustrací.

Z posledních informací sice stále zaznívá, že Tutenchamom (Amon tut Ankh) je nostitelem Y - DNK R1b, ačkoliv byly ve skutečnosti oficiálně publikovány jen tři ze 17 položek (DYS393=13, DYS458=16, Y- GATA-H4=10). Kdo chtěl, mohl prý odezírat s videa:Hodnoty, odezíráné prý podle videa: DYS 19 - 14 (nejasný), DYS 385a - 11, DYS 385b - 14, DYS 389i - 13, DYS 389ii - 30, DYS 390 - 24, DYS 391 - 11, DYS 392 - 13, DYS 393 - 13, DYS 437 - 14 (nejasný), DYS 438 - 12, DYS 439 - 10, DYS 448 - 19, DYS 456 - 15, DYS 458 - 16 DYS 635 - 23, Y- GATA-H4 - 11

Já jsem podle videa odezřel jiná čísla:

Tutenchamon 10 - 15 - 10 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34 - 8 - 13 - 19

Otec (KV55).. 10 - 15 - 16 - 15 - 16 - 26 - 29 - 34- 11- 13 - 16

Tuten 19 - 6 - 12 - - - - 23

KV55 19 - 9 - 12 - 20 - 23

R1b (celticko - vindijská), bratrská mladší větev slovanského R1a...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2010

Nezávislé dějiny, podivně závislé Evropy

Vlastně byla zkoumána Tutanchamonova mumie, jak po otcovské a tak maternální linii. A společně s ní mumie, o nichž se předpokládalo, že by mohly být v rodové linii, když tušíme, že Achnaton (1 352 - 1 336 př. n. l., mumie z hrobu KV55), jenž byl synem Amonhotepa III. (1 390 - 1 352 př. n. l.), byl Tutenchamonovým otcem. Což se skutečně výzkumem chromozomů vybraných mumií potvrdilo. A jestliže Tutanchamon (od svých devíti let faraonem 1 336 - 1 327 př. n. l.) je nositelem Y chromozomu R1b, musí téže haplo skupiny být i jeho otec Achnaton. A jak průzkum mitochondrické DNK prokázal, byla jeho matkou jedna z Achnatonových žen: Kyja, mitánská princezna.

Podle současného výzkumu Tutenchámonovy mumie, zemřel na malarii. Což je svým způsobem rovněž překvapující, neboť se mělo všeobecně za to, že jej nechal odstranit Haremheb.

Ačkoliv se západní vědci velmi neradi zmiňují o bratrském vztahu mezi R1a (slovanský) a R1b (Celtický), neboť by rádi konečně někam připojili neexistující "germánce", majíce zřejmě hrůzu z rozsáhlosti slovanského lidu, jednotné řeči a odvozeně výskytu původního R1a (slovanského) chromozomu DNK, rádi programově hovoříce jen o tzv. západoevropské entitě R1b. Ke které pak hbitě připojují nepříslušející příznak kelticko germánského, či dokonce tzv. "románského" etnika.

Opakuji, nic podobného jako kelticko - germánský, germánský, či latinsky a odvozeně (od Říma nazývaný) románský gen - neexistuje, jinak než v myslích politruků a eu_nácků. Ostatně... Tak jako neexistuje proto indo evropský lid, či proto indo evropský jazyk, jinak než v původní podobě slovanského jazyka a ostatních odvozených dialektů. Pokud neuvážíme uměle sestrojenou latinu, stejně tak pozdější umělohmotnou němčinu a maďarštinu.

A pokud budeme naopak vycházet z legend a mýtů: Egypt, co někdejší spojenec Severije, později - po planetární katastrofě spojence Rama říše, jehož spojení lze předpokládat i skrze příbuzenské vztahy s říší Mitanu, pak nelze neuvažovat odvozeně napojení egyptských faraonů a vládnoucích rodů na vindické vládnoucí kasty (brahmany). Nelze nepřipomenout, že Eseta (pohádková princezna se zlatou hvězdou na čele, známá z českých podádek) se z preslovanské Severije (Altyn gorodu (Hyperboreje) po planetární katastrofě uchýlila do staroegyptského města čarodějů (vědců a myslitelů) Iuno (Heliopolis).

Obrázek autor: EU studie Eupedia : Europe Guide & Genetics Zpracováno dle podkladů: Eupedia : Europe Guide & Genetics

* K => 40 000 let severní Irán

* T => 30 000 let kolem Rudého moře

* J => 30 000 let střední východ

* R => 28 000 let centrální Asie

* R1 => Ural (jižní Rusko)

* E1b1b => 26 000 let jižní Afrika (židovští předkové Adolfa Hitlera)

* I => 25 000 let Balkán

* R1a => 24 000 let severní a centrální Evropa, Asie, Indie, Turecko, Iran, Anatolie

* R1a1 => 21 000 let jižní Rusko

* R1b => 20 000 let Kaspické moře a centrální Aise

* G => 17 000 let mezi Indii a Kavkazem

* I2 => 17 000 let Balkán

* J2 => 15 000 let severní Meozopotámie

* I2b => 13 000 let centrální Evropa

* N1c1 => 12 000 let Sibiř

* I2a => 11 000 let Balkán

* R1b1b2 => 10 000 let severní a jižní Kavkaz

* E-V13 => 10 000 let Balkán

R1a haplo skupina (slovanská, se nalézá od Skandinávie, Veltik (Baltik), střední a jižní Evropu, Řecko, Mykény, Makedonii, Trácii, Turecko, Perzii, Rusko, Afganistan a severní Indii.

V současné době výskyt původního slovanského Y chromozomu haploskupiny R1a:

Polsko 56%,

Ukrajina 50%, Rusko 45 až 65%, Bělorusko 45%

Slovensko 40%, Litva 40%, Lotyšsko 38%

Česká Rep. 34%, Estonsko 32 %, Maďarsko 32%

Chorvatsko 29 %, Norsko 28 %, Rakousko 26 %

Švédsko 24%, Sever SRN 23 %, Východ SRN 24%

Rumunsko 22%, Bulharsko 18 %

Je faktem, že v současné době se Skandinávie prezentuje skupinou I1 40 % a R1a 20% a R1b 40 %

Srbové 14 % veškeré populace, Řekové 15 % veškeré populace

Kréta 8%, Tesálie 13,5%, Řecko 12%, Island 23%, Itálie 3,5%

Skotsko 8,5%, Slovenia 34,5%, Turecko 7,5 %, Švýcarsko 5%

Haplo skupina R1b (tzv. Keltická) je po slovanské R1a Y DNK haploskupině nejrozšířenější nejen po západní Evropě. Více než 80% irské populace, ale i ve Skotsku, západním Walesku. V Brataňsku a Velkém Brataňsku při březích Atlantického oceánu. V Baskicku, Anatolii, ale i na Kavkazu, v části Ruska, v centrální a jižní Asii. Od Atlantiku po Severní moře a údolí v severním údolí centrální Itálie (až 70%), Osetínci na severu Kavkazu 40 procent, Arménie 35%, Baškirové na Uralu (Rusko - 50 %) Ujgurové v západní Číně 20 %, Nepál 11 % . Další mutace R1b - V88 lze nalézt v Subsaharské Africe, 60 - 95% v severním Kamerunu.

Oficiální prameny EU studie opakovaně tvrdí, že dodnes není jasně vysvětlen obsah R1b, neboť nemohou nikam podstrčit, či nalézt (?) typický "germánský" chromozom. R1a (slovanský) a R1b (keltský) a odvozeně R1b1 a R1b1a (Nazvaný pro odlišení M18) pochází z téže otcovské linie R a R1. Přičemž R1a (Slovanský) je starší bratr skupiny R1b. A je patrné, že se v Evropě i jinde vyskytovat společně s R1a již v neolitiku (v době kamenné).

R1b1 a R1b1a byl nalezen v Libanonu, Fénicii, Sardinii a Magrebu. Odvozeně R1b1b v Anotolii a Kamerunu. Prohlédněme si nyní zkrácenou verzi jednotlivých Y - chromozomů blízkých K, P, R, R1, R1a, a R1b (a jimi odvozenými).

Dříve, než nositelé R1b vykročily do světa, byl zde lid s y chromozomem typu K, NOP, P, R, R1 a následně R1a. Jednotného jazyka, jemuž v žárlivé nedokonalosti říkají ideovědci proto_indo_evropský jazyk, proto_indo_evropského lidu.

Je však zcela jasné, že nic takového, mimo jednotný slovanský jazyk a velký slovanský a keltský národ a odvozená nářečí nositelů R1b... opakuji: Neexistovalo jinak: Než zbožné přání.

Odkazy:
Evropská studie dračích linií...

https://dsc.discovery.com/videos/king-tut-unwrapped-king-tuts-paternal-line.html

Viz https://www.eutimes.net/2010/06/king-tuts-dna-is-western-european/Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0