| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)...
Vydáno dne 05. 04. 2012 (5321 přečtení)

Netajím se, že následující článek je rychlou jehlou spíchnuto hned několik sci-fi, co poslední možné sbohem Moně Lise falešného projektu Apollo 20 (s několika málo slíbenými odkazy), ve kterém se zabývám již jinými, stejně neuvěřitelnými okolnostmi z téhož zábavního seriálu. Jakkoliv se vynasnažím dát zřetelně a snad i s konečnou platností najevo, že antimise Apollo 20, a s ní nekonečné hordy dobrovolných brigádníků, sledovala... ostatně jako vždy... zhola jiné cíle, než v čase "mediálního Temna" vyjevit skutečnou pravdu.Apollo 20? Není možná...

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Můj závěrečný dojem: "Mise Apollo 20 (Mona Lisa)" je podrazem, v němž hraje prim zvláštní uskupení, s vlastnoručně vystavěným certifikátem na neudržitelné, neboť falešně vystavěné mýty "O nekonečně dobrém úmyslu". To vše ve stínu zlaté plakety z Voyageru, potácejícího kdesi časovými barierami vesmíru, přeplněn podivnými výpotky téhož uskupení, či chcete-li... S jedinečnou nabídkou "špičkového" mozkového trustu (jak nechávají mediální prostitucí o sobě šířít), avšak bohužel: Podle mého názoru, až po sám okraj uvěřitelnosti vybavenou neuvěřitelnými prohřešky proti bezpečnosti, ale i samé udržitelnosti života na této planetě (mám na mysli formu i přidružený obsah vzácné plakety zde - fishki.net ... Zlatá plaketa... Pozorný čtenář ani nemusí vládnout ruštinou. Případným zájemcům přeložím...

Neboť... po obsahové stránce mi připomínají možný marketingový počin obchodníků s otroky, či naopak nabídku levných náhradních orgánů, nabízející širému vesmíru (s očekávatelnou mnohostí i divých světů), celý sortiment s detaily náhradních orgánů získaných z neuvěřitelně snadno ulovitelného, neboť nanejvýš lehce přitroublého tvora z planety Země. Vystavujícího sám sebe, svá ještě nenarozená mláďata i děti, odvozeně i celou svoji budoucnost, neobyčejnému nebezpečí, co cíle nám zcela neznámých a nevyzpytatelných tvorů.

Aniž je znám obsah možná možné exkluzivní smlouvy, je zřejmý nejen možný profit, či obchodní marže (lidský život, bez banskterské dotace a vyplývajícího zisku z uměle vybuzených bolestí, je jinak pro tyto Zmetky zcela bezcenný...), ale i podmínky zákazníků při stále zřetelněji a razantněji stabilizující se tuzemské honitby. Jakkoliv skryté utajovanými skutečnosti, je všeobecně známo i přesné vymezení dosavadních hranic revíru, či chcete-li honitby: Je jím... stále jen a pouze... území smluvní strany, jakkoliv se ta, hrubou silou i lstí domáhá honitbu rozšířit (...a nyní zcela zanedbám, že s neuvěřitelnou nepřirozeností šířenou v rozporu se vší logikou a nikoli jen v rozporu s mezinárodním právem, ale i právem, jak jej od samé své přirozenosti ctili naši předkové i my... Nelze přeci, aby státně organizovaní teroristé osnující a financující celosvětově praktikovaný terorizmus označovali, skrze specializovaně vyškolené mediální prostituty, bránící se lid za teroristy. Sami sprostí teroristé.), v souladu s požadavky zákazníků". Pod rouškou fašisticky globalizovaných Nových světových pořádků? Když mezistupněm, a o tom již není sporu, je právě ustavovaný Sovětský Evropský Svaz. Nikoli doktrína nová, navíc podpořená více než několika tisíciletetými tradicemi surového otrokářství, s příslušným podílem a nikoli zanedbatelnou odpovědnosti při řízené genocidě autochtonního obyvatelstva. Urychleně dnes praktikovanou v Africe a bývalých národních státech (republikách) povětšinou slovanské "východní a balkánské" Evropy. Centrálním systémem všestranného ovládání skrze kamerizaci, šmírování i příkazový fašizmus s obzvláště nelidskou tváří.

Nic, co bychom neznali? Cosi podobného se na Zemi pravděpodobně odehrávalo v rámci válečného konfliktu Antlánie v. Severije (později skrze Říši Rama).

Odvozeně lze, dle potřeb urychlujících se zákonů kolem rozšiření honitby (námatkou jmenuji jen některé: chemtrails, GM potraviny, laboratorně vybabrané smrtící viry, neomalenými mediálními útoky proti autochtonnímu lidu sledující sprostou destrukci suverenity národních států, vynuceně vyráběnými zákony urychlujícími šíření někdy až nelidských genocidních životních podmínek, propagací násilí a válečných zločinů, ničením potravinové soběstačnosti s cíly průběžně vytvářet globálně ničivé podmínky hladomorů, ekoterorizmus, kamerizací, zcestnými příkazy a stejně idiotskými zákony, obhajobou a mediální propagací fašisticko hitlerovské euthanasie, zákaz platby v hotovosti, šacování soukromých účtů pseudo bezhotovostními platbami, i narůstající moc obchodníků s lidskými emocemi, krevní plazmou, orgány, ale i otroky.). Dnes stejnými intrikami a podvody, jako i kdysi dávno, v čase již velmi vzdáleného Průšvihu zaniklého Starého světa?

Třetí oko živovo (Mona Lisa)...

Detail

Přestože mám jinou představu o logickém časování možných událostí, porovnejme nyní, co se nedaleko Měsíce, údajně bombardovaného obřími kosmickými tělesy, či s pozůstatky měsíčních mimozemských základen (ML bytostí) souvztažně neodehrálo na Zemi před více než 1,5 miliardou let (rozumějme 1 500 000 000 let), neboť v té době, podle již nepříliš šťastného odhadu, byla, či snad měla být, napadena měsíční základna - město, mateřská loď i marně ze základny unikající objekty:

Můžeme-li věřit ideologii o přesnosti měření a časování jednotlivých vývojových období pak v uvažovaném období planety zde naplno řádilo nevlídné nejstarší období Hádovo prekambrium - Hadaikum (Vlastně od samého prvopočátku planety: 4 600 až 3 800 miliony let.). Tvoří se zemská kůra při navýšené sopečné činnosti, aby i další čás prekambria, první vrásnění zvané archaikum - "prahory", v časovém intervalu 3,8 až 2,5 miliardy let, Následovaly starohory 2,5 miliardy až 542 milióny let. Další vrásnění - Prvohory atd... atd... (kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm) cca 540 miliony let a níže.

Jak jsem přečetl z moudrých knih: Období prekambria bylo zcela života prosté. Oceány i atmosféra se teprve pozvolna vytvářejí. Prvmí známky primitivního života se objevují ve vodě, v čase ve kterém se lze předpokládat zachycení Měsíce. Pevniny jsou tvořeny štíty s nejstaršími horninami (Nejrozsáhlejší je Kanadský a Baltský štít). V období crygenu - 630 - 850 miliard let) se země ochlazuje a pokrývá ledem. První mnohobuněčné organizmy se objevují až před 542 miliony let. A přesto: Jsou na Zemi nalézany artefakty, jež jsou v plném rozporu s předchozími údaji...

Nikdo není schopen říci, kdo za dávných časů, kdy na Zemi nikoho, kdo by pojmenoval děje, pojmenoval a vytvořil průniky dimenzemi, aby i přesně určil, kam a zda vůbec odešla nejstarší, z nejstarších Entit, o které můžeme skrze do morku kostí zažitá dogmata religiozních ideologií, jen velmi neurčitě tušit, že se odebrala do své (anělsky) hyperdimenzionální podstaty, kterou odvozeně můžeme, máme-li tu odvahu, ale také i nemusíme, považovat za "domov" duchovních Tvůrců našeho třírozměrného Univerza (jiní D3 matrix sítě). Radostně bychom možná souhlásili i s holywoodskou variantou, že některé průniky dimenzemi (hvězdné brány) trvají dodnes, jiné byly naopak neuváženě zničeny výbužnými projekty, či vývojovými trendy vesmíru, zhrouceny k nepoužití. Na některé se možná dokonce míří raketami (?), nebož, jak těžké chápat souvislosti skrze primitivní politicky neprůchozí dogmata, neb možná pravda musí být preventivně, až do morku kosti popírána. Ač tajně zkoumána i skrze neúčinná zaklínadla a prastarou magii. Jen dvě, či dokonce tři jsou, ač řádně tutláné v celosvětově ošetřené nízko intelektuální politické rovině, všeobecně přístupné všem domorodcům bez rozdílu. Při příchodu i odchodu duchovní podstaty skrze podivuhodné rozhraní života a smrti. A povětšinou s jistotou, že nikdo z nás zde "nezůstane na semeno". Ani ti, co na nás nechávají dříví štípat, vyrábějí zákony o snadných, byť surových potratech, aby se věčně omlazovali transfuzemi mladické lidské krve, či čerstvými výtažky nenarozených dětí: Aby i nabízeli zjevně i skrytě omlazující esence z lidských embryí, nikoli starších čtrnácti dnů, či ochucovali celosvětově "oblíbené" nápoje (Jak tvrdí konkurenční firmy, vyrábějící chutné esence svých VIP nápojů z nevzhledných brouků?)! Ani ti, co si právě budují své podzemní a skalní rezervace. Ba ani movití bankstéři.

A protože jsem na vlastní oči viděl průnik našeho světa s jinou dimenzí, nikoli nepodobnou starému obrázku "z jiné dimenze vstupujícího živy", chopím se příležitosti, abych ukončil kapitoly o nejisté, či spíše neexistující výpravě Apolla 20, nesoucí zákrytně, a tak jako ostatně od samého počátku projektu Apollo, nejen slovanské barvy, slovanské symboly, ale i jméno bájného slovanského knížete Jary - Rudého slunka, jenž se má ve své nejisté další podobě vrátit ke svému lidu, aby konečně zjednal pořádek. Rozpomenu se tedy na pána z města bohů (Deva Nágarí), trojokého Šivu.

Šivovo třetí oko

Trojoký živa (Devanágarí) hinduistický bůh (Trinetríšvara, též zvaný Nágešvara - pán hadů.), jehož třetí oko hledí dále, jenž je projevené Javi. Podle doplňujících legend spálil žár živova oka boha Kamu (představitele nezřízené vyvýšenosti a požitkářství), jenž měl z příkazu bohů donutit živu přestat v meditaci. A co kostěný výstupek na čele, jenž může svými funkcemi připomínat třetí oko Šivovo?

Princezna se zlatou hvězdou na čele: Perunica, Pěrunova dcera? Nebo v souladu s českou pohádkou, z rodné země (Siria) prchající krasavice, neboť byl napaden zlými válečníky (A jak něžný český film tvrdí: Hordami vedenými Kazisvětem I.). Aby nalezla úkryt a ochranu v jiné daleké zemi. Ke které již hordy Kazisvěta I. rovněž směřují.

Rozhodně jmenovaná česká pohádka hovoří o dávnějším než dávném příběhu. Z dob možného surového napadení i některých planet naši Sluneční soustavy (Mars, Venuše, Země).

Jakkoliv obrázek ukazuje kryt kostěného výčnělku, neznamená to nic jiného, než možnou hru lstivě zkoumající, jak snadné je vyhledat další cizí tajemství a opět... a nedělám si iluze... jak je zneužít ve svůj prospěch.

K téže, ale i jiné problematice: Stále platí, není-li vůle objektivně a skutečně posoudit možné, jednoznačně si v obráceném gardu nelze vymoci tvrzení, že je to nemožné...

Zde slíbené odkazy:


www.matrix-2001

Záhada mise Apollo 20

Autor: Jaroslav Chvátal...

Mise Apollo 20 - https://www.youtube.com/watch?v=Ysh18kT0ntsSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 37 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0