| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Technologická singularita...
Vydáno dne 08. 03. 2011 (4309 přečtení)

Není tak dávno, kdy jsem si na stránkách tzv. Sorcha Fall přečetl další nedůvěryhodný článek, jakkoliv zní logicky a jako vždy začíná příznačně:

"Ponurou vrcholně tajnou zprávu pro prezidenta Medvěda napsala vědecká výzkumnice Tatjana Sannikovová z Institutu numerické matematiky varující, že Spojené Státy právě útočí na náš Svět technologickou singularitou, čímž je míněno, že Éra lidstva se právě nalézá za začátkem svého konce?"...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Glosy

Jakkoliv se může zdát, že se nemůžeme nalézat v podobném průšvihu, jaký je popisován, pro mne v nepříliš důvěryhodných stránkách Sorcha Fall, či v příběhu RUR od pana Karla Čapka, převážná část šťastného lidstva ani netuší, oč právě přichází. Ačkoliv se možná nacházejí ve šťastné konstelaci hvězd: Mohou být očitými svědky a být při tom, aniž utratí jediný zlaťák navíc - za předraženou sci-fi literaturu!

Technologická singularita: Zlomový bod biochemicko fyzikálně technologického, neustále se urychlujícího procesu, který je na samém konci definován lavinovitou proměnou lidských bytostí v poslužné biostroje. Zpočátku jen lehce mentálně upravené, nakonec plně vyrobené selfmade technologiemi (sebezdokonalující se) méně "poslušnou", rozumějme nezávislou automatizací. Tedy v procesu urychlujícího se a obtížně již kontrolovatelného rozvoje. Při plně automatizované výrobě biorobotů. S nosnými prvky charakteristickými pro někdejší lidský druh. S duchem kdesi navždy uvězněným a plně pod kontrolou čipošelmostroje.

To se prosím pohybujeme stále jen v omezené oblasti vyspělé bio robotiky, kybernetiky, číslicově řízených bioagregátů, v projektu měření a regulace, vše nasíleno výdobytky chemického průmyslu, matematiky a informatiky. Spektrum oborů podílejících se na možné zkáze nazvané "Technologická singularita" může být však podstatně rozsáhlejší.

A navíc: Nelze tak jednoznačně v čase nasilující se globalizace, specifikovat útočníka. Neodpovídá to reálné skutečnosti. Potenciální hybatelé projektu mohou být rozprostraněni nejen po celé planetě a nikoli jen v závislosti podle počtu zlatovodů.

To vše v čase mediálně násilně nahrané změny časové linie padajících dvojdomků, při neexistenci vzápětí existujících nebetyčných problémech. Při úmyslně bleskurychle snižující se vzdělanosti a vzdělatelnosti, ruku v ruce s dezinformační explozí a blikajícími přízraky narychlo mediálně slepovaného matrixu. V čase masivního útoku na děti a mládež drogovými dealery. A vlastně pod vším tím marasmem, kterého jsme denně náhodnými i nenáhodnými svědky.

Termín "Singularita" je odvozen ze slovníku, jenž se snaží teoreticky vysvětlit fyzikálně gravitační procesy probíhající v pomyslném jádru černých děr, když právě kolem fyzikální (gravitační) singularity se nachází (ač někdy nemusí) horizont budoucích událostí, k nimž trojrozměrný objekt obdařený smysly a nesmrtelným duchem fyzicky i v čase neúprosně směřuje. Ač někdy, za zcela zvláštních, prolínajících se fyzikálních procesů, tak nemusí být. neboť se můžeme, čistě teoreticky, nacházet v modelové situaci někoho, koho jsme většinou neočekávali, či prostoru podobné (matrixové) poloze. S možností se vyhnout relativně časově blížící nepříjemnosti. Když nejen kapacity podzemních a skalních komnat jsou velmi omezené.

O horizontu budoucích událostí jsem již hovořil v teoretickém náhledu v článku: Před branami Věčnosti... společně s ostatními přiřazenými tématy, k nimž se již nevracím, neboť jsou rovněž k nalezení na mých stránkách.

V této souvislosti si dovolím připomenout fakt, že plně robotizované továrny na nepřetržitou výrobu robotů, kde není živé duše, kde se v noci nesvítí, aniž je potřeba jakékoliv ostrahy, je v mnoha zemích skutečností. Tak jako není problém zhotovit software, jenž sám sebe zdokonaluje, odvozeně i jakýkoliv jiný výrobek.

Takže nastíněná vývojová varianta není až tak marnou vizí. Za předpokladu:

Že se pomyslné nůžky mezi vrcholným výzkumem a průměrnou vzdělaností propastně rozevřeli tak, že se vlasy samovolně ježí a vstávají hrůzou "hore dubkom"?

Že se pomyslné nůžky mezi průměrnou vzdělaností a podporovaně narůstající nevzdělatelnosti společně s direktivní eu_doktrínou nařízeným úbytkem dětí, v tak neuvěřitelně krátkém časovém intervalu, rozevřely o to hrůzněji?

Že náš nihilizmus je rafinovanou zbraní strany protivné, jež nám byla lstivě podstrčena skrze naší línost a je plně k našim potřebám.

Že vlastně vše, na co pokorně poukazuji a s umírněností žehrám na stránkách DZ, není jen výplodem mých nedokonalostí atd., atd.

Technologická singularita nespočívala jen na vyjmenovaných vědních oborech, nemajíce jiného smyslu, než tu a tam ojedinělý počin šíleného vědce.

Nic z toho, co Technologická singularita představuje, se nebude konat. Za podmínky všeobecného vzestupu mravního, etického a filozofického.

Jakkoliv se již pomyslné nůžky propastně a lavinovitě rozevřely právě mezi pokleslou mravností, neexistující etikou a skomírající filozofii na jedné straně a používanými technologiemi, jež se zdají být nesouměřitelné s průměrně vzdělaným lidským umem. Jestliže vše zákrytně zaštítíme utajovanými skutečnostmi z oblasti systémově budovaného strachu: Z téměř podprůměrného tušení záležitostí magických a celkem běžného, někdy až náhodného poznání. Ač pro mnohé přezaměstnané, zřejmě stejně fantasmagorické, jako celý tento článek.

Přičemž úhlavní roli při sestavování preventivní matrixové sítě sehrají stabilně se hašteřící političtí giganté a mediálně prosperující VIP elity, kteří si vystačí svými počiny - sami o sobě.

Proč by to vlastně dělali? Problém zajisté nespočívá v této chytře položené otázce. Jako spíše v okolitém vesmíru, jenž má tendence, které bychom zřejmě nečekali ani ve snu. A nikoli tak brzy... Aniž přesně víme co se děje, protože ze zásady pohodlně nevzdělaní.

Nechť tedy, alespoň pro tento krátký okamžik, pokládáme za podivné tisíce a tisíce zásadních pochybení proti veškeré logice, které pochybeními nemusí být. Nýbrž záměrem:

Ve snaze vyhnout se, skrze možnou technologickou singularitu, zasloužené odměně, která možná... říkám možná... Přichází.

To by však musel být výčet technických opatření pro spuštění nabídnuté varianty: Ukončení lidstva skrze technologickou singularitu, být značně rozšířen o elektronické, mikrovlnné a vysokofrekvenční a pulzní zbraně, ze zásady směřující k kontrole mysli, při nezměrném utrpení jednotlivce.

Na konci vývoje nelidského společenství, neuvažuji-li zlé mimozemce, se z podzemních komnat, až nebezpečí pomine, mají vynořit prý jen nemnozí. Každý s příslušným počtem biootroků a vraždících biostrojů? Řekněme typu: "Univerzální voják"?

A opět zdůrazňuji: "V této krajní vývojové variantě neuvažuji možné mimozemce"!

Nyní, abych byl vůbec k pochopení, si přiberu na pomoc ty části predikcí paní Cibulkové, které nečekaně zasvěceně hovoří téměř na podobné téma, avšak právě z opačného konce: viz nejen "Tajemství galaxie"...


https://buh.webpark.cz/texty/ tajemství galaxie
http://buh.webpark.cz/
https://www. amezdas.cz/.... Božena Cibulková: Český národ, Jazyk českýSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0