| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Tajemství tetáže princezny "Kadyn"
Vydáno dne 26. 04. 2011 (3865 přečtení)

Pazyryk kultura (Пазырыкская культура) - pohřebiště v podobě kurganu (mohyl) 400 - 300 př. n. l.

Y-chromozom Haplo skupiny R1a - Arijská (slovanská)

Zřejmě potomci časných jezdců na koních z Repin kultury (3 700 - 3 300 př. n. l.), kteří migrovali z Volho - Donské oblasti do hor Altaje, kde založili Afanasevskou kulturu 3 600 - 3 300 př. n. l. odkud možná mírně modifikovaná část R1a1a a R1b vyrazila i na jih do Tarim Basinu.

Altaj (Алтай) rozsáhlé členité horské území rozprostírající se v délce 2 000 km do šíře až 600 km v centrální Asii (Rusko, Kazachstán, Čína, Mongolsko. Nejvyšší vrchol Bělucha (4506 metrů) se nachází na Sibiři. Vzhledem k rozlehlosti Altaje hovoří někteří o Ruském Altaji, Mongolské Altaji a Gobijské Altaji.Mumifikovaná "princezna Kadyn (принцессa Кадын)..."

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Pátrání po ženském chromozomu mtDNK H5 a mužském Y chromozomu (DNK) Haplo skupina R, R1, R1a, R1b a odvozené DNK

© foto: prozatím neznámý autor

Původní zdroj a obrázky: https://www.pravda.ru/science/mysterious/human/04-04-2011/1072150-princesse_Ukoka-1/

volně zpracováno dle článku ?Тайна алтайской принцессы не будет разгадана??

Autor: Igor Bukker - Игорь Буккер

Původní zdroj a obrázky: http://www.pravda.ru/science/mysterious/human/04-04-2011/1072150-princesse_Ukoka-1/

V oblasti pohřebiště na planině Ukok při hranici altajské republiky a Mongolska, v oblasti zvané Pazyryk (Ак-Алаха-3), byla v kurganu objevena poměrně zachovalá mumie mladé, asi 25 leté ženy, (zde byl mojí ledabylostí Ctrl + c/v chybný zápis překladu: "jejíž y - chromozom") její fyziognomie nevykazovala, ani náhodou, znaky mongolské rasy a její původ byl po předchozích a následných zkoumáních přiřazen k arijskému - slovanskému Hs R1a. Tedy z rodu ryze arij - slovanského.

Mladá žena žila v těchto místech a v čase, ve vědeckém světě známém pod názvem "Ukoka"

Archeology objevený pohřeb v kurganu skýtal mnohá překvapení, vykazující věrohodné příznaky, že se jedná o pohřeb mimořádně významné mladé ženy, jejíž mumie byla i po 2500 letech, nad všechna očekávání zachovalá. A navíc ženy potetované s dochovanou kvalitní tetáží zobrazující mýtické výjevy. ženy arijského - slovanského původu a nepochybně i vzhledu, s tetáží tématicky snad směřující k legendám o Hyperboreji - Severiji.

V komoře kurganu (mohyly) bylo, mimo výjimečné mumie vznešené mladé ženy, prý nalezeno šestero osedlaných koní s příslušnou výstrojí, potřenou ryšavou mastí (Původně snad rudou hlinkou obřadních žreců). S dalšími nepochopitelnými příznaky: Dřevěná kláda (neurčené délky) z modřínového dřeva, pobitá bronzovými hřeby.

Mumie na tu dobu relativně vysoké ženy (cca 170 cm), s parukou na hlavě, byla před pohřbem zbavena vnitřností a mozku. Vše ostatní, včetně lebky a kostí nevykazovalo známky násilné smrti. Oděv z jemného hedvábí olemovaný tlustým rudým pásem, prý označujícím bojovníky. Zatímco v rukách mumie objevené paličky z modřínového dřeva, byly dalším rituálním symbolem, zřejmě napodobující zbraň z časů nového stvoření světa.

Symboly vkládanými jen do rukou božských bytostí.

Veškeré vybavení a uspořádání pohřbu, včetně vysoké a složitě formované hlavové přikrývky, ozdobené zlatými odlitky složitého tvaru, svědčí nejen o vyjimečném postavení, ale i o magické síle ženy, která byla v dávných časech prý nepochybně uctívaná, neboť snad ochraňovala tajemství nesmrtelnosti.

Po čase byl do téhož kurganu pohřben vojín - strážce kurganu "altajské princezny" (karakobiněc - каракобинец), jenž měl jediný podřízený úkol: chránit věčný spánek princezny, místními usedlíky pojmenovanou Kadyn (?Кадын, či Кыдын), proti zlým úmyslům a naopak k spokojenosti duchů, chránících klid princezny.

Podle některých zasvěcených Altajců je tetování, objevené pleci a rukou mumie, tajným vážným poselstvím směřujícím k lidstvu budoucnosti. Zároveň jsou přesvědčeni, že "princezna Kadyn" (Kadyn = Vznešená žena a žena vůbec) byla sama obřadním žrecem a odešla prý z tohoto světa dobrovolně: Její tetování, je prozatím neodhaleným dopisem směřujícím z minulosti, zaslaným našimi předky do budoucnosti.

Aniž se prozatím našel adresát.

Tetování je dobře viditelné na levé i pravé pleci mumie i pravém předloktí a směřuje až k zápěstí.

Z části zasahuje palce obou rukou. Na levém pleci je zobrazen fantastický tvor: Jelen (sob) se zobanem grifa, rohy jelena a kozoroha. Rohy vyzdobené hlavičkami grifů. Na levé, méně zachovalé paži, je tetáž nečitelná.

Podobná hlava se nachází i na zádech již zmíněného tvora s překrouceným tělem. O něco níže, v téže poloze je zobrazen beran s hlavou zvrácenou nazad. U jeho nohou - sevřený pašerák (tlama) skvrnitého sněžného levharta s dlouhým zakrouceným ocasem. Igor Bukker vzpomíná, v souvislosti s tetováním, i římského básníka Vergilia, kterého v antice považovali za mága. Ten byl přesvědčen, že: Grifové jsou divocí ptáci, které bylo možné spatřit ve Skytii (Rusku), či v oblastech Hyperboreje (Severije). Lákají k sobě koně s jediným cílem škodit. Grif (česky Noh), o němž hovoří Vergilius, je bájný tvor vybavený orlí hlavou s mohutným zobanem, opeřenými křídly, tělem lva a čtyřmi pařáty s drápy.

V českých pověstech Aloise Jiráska se objevuje, odmyslíme-li zákrytné významy, nejen v celku neživotném příběhu "O Bruncíkovi", ale i na Mostecké věž i u Karlova mostu. V podobě prolnuvších se stínů, které při určité konstelaci Slunce vrhá na jedno místo zpodobnění zemských a královských znaků českých zemí a Lucemburků (orlice a se znakem lva).

Střet gryfů s koňmi naopak, podle některých ruských badatelů, v kosmologickém významu představuje střet dvou odlišných světů: Dravci z níže ustavených dimenzí (podzemních světů) proti býložravcům - zemským stvořením středního světa (3D).

Jiný názor hovoří, že tetáž zobrazuje archar (velkorohou pamírskou ovci) a irbise (sněžného levharta, či pantera, posvátného strážce brány do Šambaly - Bělovoda. Mimochodem nádherného tvora.). Totémové, posvátné bytosti kmene, ke kterému mladá žena patřila.

Dovolím si k zajímavému tématu pana Igora Bukkera ještě poznamenat: Panuje přesvědčení nejen o technicky a vědecky vyspělé Severiji, ale i skrze pre slovanské védy hovořící o systémů energii a odvozeně i dochovaná učení o životních energetických proudech, tryskající skrze prameny vyspělým lymfatickým systémem lidské bytosti, jež může být, mimo reálný svět, propojena i s vyššími dimenzemi. Skrze čákry, jež jsou uloženy v oblasti levého plece: Ovládání srdce a intuice. Přijímá vnější energie usnadňující příjem Javi (V okamžitém intuitivním poznávání reálného světa, mnohdy nezávisle na čase - viz vnímání světa srdcem, předtuchy, či vyjímečně i predikce.).

Je-li příslušná tetáž na pravé pleci a pažích, pak hovoří o preslovanském systému energií proudící lymfatickými kanály (chcete-li: čákrami) skrze pravou pleci a paži. Pramen tryskající energie, jenž přeposílá dále, ale i přijímá pocity vyplývající s endorfínů lásky a pocitů dobrého.

Když ano, pozemní tvor, v tomto případě Irbis (sněžný levhart), je posvátným symbolem síly proměnného potenciálu pocházející z posvátného energetického zdroje - Šambaly Bělovodu. Oblastí stojícími mimo tuto dimenzi. (Mimochodem: čteme-li IRBIS obráceně: SIBRJ - Severije?)

Šest osedlaných koní - s příslušnou energetickou silou Země. Tedy záporného potencionálu. Slabika Ra, je pojmem vyjadřující energii. Nejlépe sluneční.

Vnější energie přicházející z kosmu, prezentovaná dravcem ovládajícím vzdušný prostor, či energii jiné dimenze, musí být odvozeně kladného znaménka (U Slunce pravidelně kolísá plus a mínus potenciál.).

Tetáž tedy hovoří o střetu možné zemní a kosmické energie, nezahrnující však spojení se sluneční energii, jejíž životní a denně tryskající silou byli Vanové fascinováni.

Prozatím nelze reálně, v souvislosti s tetáží, uvažovat o Gryfovi (česky "Noh"). Nicméně reálná dobrovolná smrt významné ženy arijského (slovanského) původu mtDNK Hs H5 , v součtu příslušných příznaků nalezených v komoře kurganu, vykazují nezvyklou a vyjimečnou atmosféru okolností, které souvisely se smrtí mladé ženy: Tetování v oblasti slovanských pramenů energií, to vše muselo pocházet ze silného emotivního, možná i religiozního náboje. Vyplývajícího z neobyčejného zážitku, nebo naopak z Orakula, požadujícího předat prozatím nečitelnou informaci o minulém světě skrze lidskou oběť?

Vykrvácením?

Popustíme uzdu fantazii a přepíšeme počátek dopisu:


Zde ve formátu pdf trochu více. I když nikoli vše... Ošetřeno heslem, které jsem možná i zapomněl? Určitě si vzpomenu v těch okamžicích, bude-li potřeba těch, kteří se mnou zacházejí, k mé nesmírné radosti, mírně... - 400_300pr__Altajská princezna.pdfSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0