| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Starověrecký původ symbolů české státnosti
Vydáno dne 15. 10. 2006 (5623 přečtení)

Motto:

Jedinečným symbolem českého panovníka (v předheraldických dobách) bylo kopí s praporcem s několika cípy (gonfanon), jednoznačně vyjadřující knížete knížat. Panovníka s mečem. Na praporci pak v modrém pozadí zlatá šesticípá hvězda. Starověrecký symbol Siria, hvězdy všech Slávů.Starověrecký původ symbolů české státnosti

©Zdeněk Patrick 1994/2006

Země zlaté hvězdy Margity 1.díl

Eseta, egyptská bohyně se zlatou hvězdou na čele, sestra a později božská manželka Usireva, bývá rovněž zbožňována jako právoplatná bohyně Měsíce. Bývá tedy vybavena, vedle zlaté hvězdy i zlatým, či stříbrným symbolem Měsíce.

A to i na původních slovanských a později i starých českých erbech, jež v mnohých variantách přetrvávají dodnes.

Na městských znacích českých měst.

Jakkoliv má být, pro mnohé z rodilých Čechů, utajen pravý význam a smysl poselství dávných věků, jedná se o věrohodné příznaky odkazu, jež českému národu bezezbytku náleží.

E_set - (Boží sed, boží trůn. Místo, kde trůní Sirius) ,

Místo odpočinku egyptského vládce a později i egyptského boha Usireva.

Bohyně Eseta, bývá mnohdy zobrazována s pochodní, neboť je též bohyní kouzel. Když poblíž může být zobrazen i roh hojnosti, protože představovala i dárkyni potravy.

Její kult se šířil i mimo Egypt a dosahoval kupodivu, avšak zcela logicky, všude tam, kam pronikl slovanský živel (Podunají, Velké Chorvatsko, Lužice, Berlín, Retra). Pak ještě dále na sever, k pobřeží Slovanského moře, kde se tyčila staroslavná a všemi Slovany respektovaná Arkona.

Starověrecká "Bohyně se zlatou šesticípou hvězdou na čele", se později ukryla, společně se třemi zlatými vlasy děda vševěda Pjěruciho, do českých pohádek Bož eny Němcové. Když Svantovid (s týmiž atributy, jimž byl vybaven egyptský bůh Hor syn slunečního božstva Ra) stál nedaleko.

Jakkoliv to zní neuvěřitelně, je pohádková "princezna se zlatou hvězdou na čele" ve skutečnosti dávnou vzpomínkou na jednu z nejvýznačnější bohyň, ze čtvrté generace egyptských bohů. Božskou matku Hora, boha se sokolí hlavou. Vyobrazeného mnohdy v celé jeho sokolí kráse (RaHor přesmyčka Raroh viz český a slovanský rod Rarohů, či sokol nevšedního typu Raroh).

Esetu, bohyni se zlatou hvězdou na čele připomíná i zlatá přezka na opascích starověreckých českých Slávů. V podobě zmíněné hvězdy.

Ta byla uzpůsobena tak, že v dobách obřadních válečných her a bojů, chránila obřadní boga_stýry a vybrané slovjěnské knjaze (knížata) v oblasti solar plexus. Hvězdu Sirius, hvězdu všech Slávů (Hvězdoslavu). bylo možno spatřit i na někdejším symbolu českého knížete, modrém praporci, do půli rozděleným na znamení, že jej užívá panovník panovníků.

Starověrecký zemský symbol je později, v dobách christianizace. připomínán již jen jako praporec sv. Vojtěcha na kopí Sv. Václava.

Jediného zákonného dědice zemských symbolů a české země.

Ještě dnes, na velké většině současných městských znaků v Čechách i na Moravě, můžeme tuto dávnou vzpomínku spatřit právě v podobě zlaté šeticípé hvězdy. Případně doplněnou stříbrným Měsícem, čí rohem hojnosti (připomínající, se vším všudy a sakumprásk, právě symboly egyptské bohyně Esety).

Do této této zákrytně zasvěcující hry patří legenda o knížeti Brůnovi (vyněmčený na neškodného Bruncvíka, jehož socha byla postavena v místech, kde původně stála Perunova socha a stáje obřadních běloužů - brunů).

Legenda skrytě hovořící nejen o Pjěrucím a svarodžici Svantovidovi, ale i o českém královském, ale i současném státním znaku. Mající podobu vztyčeného dvojocasého lva.

Jeho mohutná hříva, vlastně představuje kouzelné "zlaté vlasy děda Vševěda" - zlatohlava Peruna (viz léčivé zlaté kadeře egyptského slunečního boha Re), Jeho koruna pak sluneční paprsky (respektive koronu - mající podobu královské koruny Pjěruciho, jež je vlastně zákrytné zpodobnění jeho choti (Zarji, Zarjanice, Záře). Viditelné zejména při průchodu paprsků svatého světla (Sventovida) černého Slunce (tj. při zatmění).

Jeho zdvižené pracky jsou pak symbolem panovnické moci a zdroje jeho mocné a léčivé síly.

Dávné poselství části našich vzácných předků. Přicházejících kdysi do naší vlasti z různých stran a zpoza hvězdy Arktur. Když jiný proud směřoval v jiném čase, skrze někdejší egyptský On (Heliopolis), mezopotámský (chaldejský) Ur, Řecko, Ilýrii a Dalmácii, aby si jejich potomci brali ženy z kmene Goméra. Dcery národa Keltů, za své manželky.

Zkrocená Margita - Sirius, bogynja se zlatou hvězdou na čele (rozuměj televizně pobělohorsky osedlaný lev), je pak jen zbožné přání nevědoucích milců naučené nevědomosti, podpořených zaváděným systémem a dobře utajovanými skutečnostmi!

Když Velká Morava, od Jadranu po Slovanské moře, je nezaměnitelnou Zlatou hvězdou naděje a nezadatelných práv!

Jakkoliv je někdejší starověrecká Margita - Sirius, dodnes dobře utajená archetypálně staroslovjěnská bohyně (zákrytně princezna z českých pohádek, kam se společně se zlatohlavem Perunem, či Svantovidem (v podobě děda Vševěda a jeho zlatými vlasy) byli nuceni navždy(?) uchýlit před arogantně nepřejícím okem pseudo_pangermánského společenství tzv. Pavla. Téhož jež v úzké součinosti s řezenskou markou usiluje o vyhlazení plemene Slávů. Respektive se stále velmi aktivně zabývá nejen genocidou českého národa.

Avšak, cokoliv kdy posvátného uzmou jedinému dědici České země, si ponesou neveselými stezkami zapomnění, následováni žalostnou ponurostí.

Tak, jak se již stalo.

I stane?

Poznámky pod čarou:

Eseta (řecky a latinsky Isis). Manželka a božská sestra boha Usireva, zároveň i matka Hora boha se sokolí hlavou

Nejvýznačnější bohyně čtvrté generace bohů a z devatera egyptského božského panteonu.

Byla považována za matku egyptských vládců. Otec Geb (Bog), přičemž její matka Nut (Noc) pocházeli ze třetí generace bohů.

Otec bohů Geb (boG) byl uctíván zejmena v egyptské Heliopolis, odkud dle prastarých legend a pověstí vyšli i naši jižně usídlení slovanští předci, aby se v nepříznivých dobách bezzákoních nájezdníků uchýlili pod ochranu mezopotamských měst. Přičemž se ani tento krok nejeví dnes jako ten z nejmoudřejších!

Ještě kroniky z dob Otce vlasti, ale i sám český král a římský císař Karel IV. věděl navíc i to, že část našich slovanských předků po odchodu z egyptského města ON - Heliopolis zamířila skrze Mezopotámii a Řecko do Herčínského lesa, kde si brali ženy z kmene Gomera za manželky.

Kmen Gomera? Tak byli v minulosti pojmenováni Keltové!Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0