| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Šoková terapie?
Vydáno dne 29. 08. 2007 (4154 přečtení)Ani náhodou!?

© dmk1994/2007

Šoková terapie? Ani náhodou!

Naopak cílené a celá desetiletí připravované a praktikované šokové monitorování (zkoumání odezvy) jednotlivců, rodin, uskupení, společenských vrstev a tříd, politických struktur, národů a národností, vedoucí k zjištění nejvyššího možného prahu, za nímž leží sociální otřesy nespokojenců.

Pokud je odezva (reakce na sociální a politické represe), při překročení předpokládaného prahu minimální, je jedinec, rodina, uskupení, společenská vrstva (třída), politická struktura, národ již zralý na okamžitou a totální likvidaci.

Dokonalá znalost osobních priorit předpokládá přesně zpracované informace o chování jedince, rodiny, uskupení, společenské třídy, politické strany a národa na jednotlivé šokové monitoringy ( např. zdražení pohonných hmot, daně ze zubů, prosazování dílčích zvráceností, likvidace bezplatného zdravotnictví společně s propagací euthanasie).

Podobnému cíly slouží např. cílená perzekuce různých skupin občanů, když průniky postižených jsou přesně stanoveny (kuřáci, řidiči, zadlužení, zdravotně postižení. nemocní, důchodci).

Asoicalitou systému jsou nejen vyvržená etnika mediálně masírovaná o hysterické xenofobii, rasizmu a zvrhlém nacionalizmu majoritního obyvatelstva (národa), jakkoli i ten je pod stejným asociálním tlakem.

Jinou skupinou v zaměřovači zavedeného systému věcí je celistvost rodin (V ČR je k srpnu 2007 uváděno 300 000 dětí z neúplných manželství).

Silná rodina z konce roku 1946 byla silná i ekonomicky a tedy politicky zcela nezávislá. Chovala se tedy nepřístupně a zakrátko i protizákonně.

Prvními ataky na základní formu společnosti (národa) se mohou pochlubit komunisté. Podle jejich tézí stát převezme veškerý dozor nad výchovou dětí již od nejútlejšího dětství, aby nebyly ovlivňovány členy rodiny. Výchova pak spočívala v debilním drmolení zaklínadel a oslavných jásáních.

Současná, rádoby pragmatická garnitura přisluhovačů zavedeného systému věcí, předhodila mládež drogovým dealerům a propagaci obdivovatelů zlaté éry "květinových dětí". Zbytek zaměstnala pocitem beznaděje, strachem, přetěžováním, stresem a prodlouženou pracovní dobou.

Otcové rodin pobírali směšné platy, zatímco manželky očekávaly výbuch zlatých zítřků již včera.

Poživačnost dělila rodiny a matky z neúplných rodin, v souladu s instruktážemi o možném blahobytu vychovávaly své dcery ve stejném spotřebním ritu a následném zbavení se energeticky prodraženého manžela.

Postupně se stav měnil až do podoby kuplířství. Jakkoliv silné slovo, přesně definuje i neschopnost otců pomoci své těžce pracující ženě a matce svého dítěte. Raději se stal úspěšným milencem několika matek v tzv. velké komunistické rodině.

Vzorek onoho chování se lehce přenesl i do postpučového období (po roce 1989) lehce nasílen o "peříčka, sexšopy a masážní strojky, či pomůcky rozličného druhu.

Správná emancipovaná žena (pokud nemá vizáž mateřského typu, jež dle interních instrukcí nejmenované instituce musí být okamžitě vyhozena z práce) nyní přesně ví, co si přeje systémový politruk.

A není toho málo. Od Reality Show, lehce zaměnitelné seriály, milenky politiků a po telefonním vzdychání jednonohé prostitutky.

Jejich děti pak vnímají tento svět zjednodušeně jako vzorek svého dalšího konání. V cíleně likvidovaných školách a početně navyšovaných třídách s nicotně klesající úrovní vzdělávací soustavy, jsou přetěžovány nic nepřinášejícími informacemi. Když umění přemýšlet jim navždy zůstane cizí.

To se nám to pak drancuje, podvádí, krade a vraždí!

I když vznešeným cílem tohoto zvráceného stavu je totální kontrola otroků samozvanými pseudoelitami.

Totální kontrola veškerých činností skrze lidskou zabedněnost směřující ke konečné podkožní čipizaci a závěrečného zotročení zbytků obyvatel planety! S pseudomotivačním bestsellerem o záchraně planety před lidskou polozvěří.

Snímání a přesné vyhodnocení chování (reakce na represivní ataky) monitorovaného vzorku již téměř bezprávních občanů, odvislé na použité technice, usilovnosti pak po přesném vědeckém rozboru slouží ke stanovení priorit a upřesnění dalších cílených ataků, represí a vynucovaných zvrácenostech.

Jedinec, rodina, společenská uskupení, národ nesmí mít ani čas, ani možnost tento proces zkoumat. Jeho pozornost musí být zcela absorbována nově a nově generovanými nicotnostmi. Musí zcela vymizet pojem volného času. Pracovní vytíženost, připravované stresy a starosti musí pohltit každého. Tedy i možného rebela, či buřiče.

Jedním s hybných mechanizmů zmaru je mediálně šířený strach nasílený represivními zákony, stádový pud, jenž je politruky zavedeného systému věcí zaměňován za prý nesmyslnou národní sounáležitost.

Ve skutečnosti patří stádový pud do řádově nižší oblasti pohybující se v úrovni lovené a lovící zvěře. Jakkoliv díky pracně budované asocialitě, egoismu, poživačnosti a pážravosti přechází do vyšších struktur Nových světových pořádků, které jsou systematicky budovány do dosud nebývalých podob otrokářství a genocidy.

Zavedený systém věcí zároveň počítá s naší poživačností, pážravostí, či egoismem. Tedy se vším, co lze jednoduše nazvat idiotismem.

Proč by to kdo dělal? Zeptá se právě idiot.

Nechť si odpoví sám, neboť to již dobře ví a proto ta naučená nevědomost.

Bohužel, převážná část občanů (dá-li se ještě tento termín použitých) setrvává ve své hlouposti, skrze svoji nezřízenou chamtivost, hraničící s nenasytnou pažravostí.

Informace o chování jednotlivých sledovaných skupin občanů je prováděno jednak elektronickými daty (zakládání registrů v nemocnicích, státních a silových úřadech), odposloucháváním telefonních rozhovorů, čipizací, kamerizací, prohledáváním popelnic, kontrolou četby sledovaného subjektu a posledním hitem: mikrovlnnými technologiemi, jež lze navíc použít jako zbraně se širokým spektrem účinnosti. Od bolestivých dojmů, navození vzorku potřebného chování, vymazání osobnosti jedince a konečně i smrt. Okamžitou či rakovinotvorným bujením.

Jedinými zbraněmi proti této fašistické doktríně jsou silné a zdravé rodiny, jejich energetická a potravinová soběstačnost, osobní skromnost, přiměřená energetická nenáročnost a smysluplná obrana planety před násilným a zhovadilým poškozováním hlupáky, poživačnými tvory a slouhy pseudoelit, nemající již žádného soudného úsudku.

Žít v souladu s přírodou a ostatními bytostmi této planety a žádat příslušnou osvětu a vzdělání.

Odmítat TV slátaniny mediálních prostitutů a požadovat okamžité zastavení embarga na pravdivé informace.

Odmítat čipizaci a kamerizaci, špiclování v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou. Předat k potrestání kriminální živly propagujících a parazitujících na těchto a jiných zvrhlostech. Předat je nekompromisně skutečnému Právu.

Trvat na vydržených právech našich předků. Hnědé, modré, růžové, rudé a tajně utajené mektaly poslat tam, kam skutečně patří. Na smetiště dějin, jež pro nás, právě oni, v souladu s vědecky propracovanými tezemi pseudoelit připravili.

Odmítat přepracování světových, evropských a českých dějin, jež by byly v rozporu s historickými událostmi, fakty, souvislostmi. Aniž bychom komukoliv dovolili zrudné vytrhávání událostí ze skutečných historických souvislostí. A to po jakoukoliv pseudo záminkou.

Žádat potrestání skutečných viníků současné hysterie, jež si nezadá s hony na čarodějnice. Směřující k provokaci a vyvolání celosvětového válečného konfliktu s kýmkoliv, jež by měl společně s laboratorně šlechtěnými viry, vyhubit nepotřebné občany. To prý zrovnovážní ekonomickou nestabilitu a zachrání planetu!

Zatímco energeticky pažravé pseudoelity mají geniální plán.

Jak obelstít Univerzální zákony!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0