| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Slovanské pyramidy
Vydáno dne 24. 09. 2006 (6948 přečtení)

Na Ukrajině nalezena slovanská pyramida z období cca 3 000 let př. n. l.

Ukrajina - nedaleko LuhanskaSlovanské pyramidy

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Suže konstatuji, že zásadní informace o našich předcích nezískáváme z domácího pramene servilně zakaleného přisluhující protentokrátní obludou Her Hevil & Hevil und his State Destroyers, nýbrž až z daleké Anglie.

Jakkoliv Ukrajina leží téměř za našimi humny.

Nález pyramidy na ukrajinském Luhansku byl oznámen krátce po objevení možné slovanské pyramidy v bosenském Visoku. Za slovanskou pyramidu je považován nedaleký pahorek Vysočica. Avšak teprve důkladný průzkum má tuto hypotézu potvrdit, či vyvrátit.

To ovšem nevadí protektorátní obludě vyhlásit slovanskou pyramidu, pokud vůbec dovolí o ní hovořit, za dílo Ilyrů (o nichž tiše doufá, že široká veřejnost netuší o čem je vlastně řeč.). Hlavně, že není pro tento kratičký okamžik slovanská.

Ilyrové je pojmenování pro keltské kmeny sídlící na území dnešní Jihoslávie a části dnešního Rakouska, kde naopak sídlili nejen keltší Rakotové, ale i slovanští Vendové (Venedi). Podle téhož pramene jsou pyramidy po celém světě a tak evropské nejsou prý až takovým hitem.

Povšimněme si v souvislosti s tímto vyhlášením, jak lehce se změní slovanská pyramida na evropskou!

Archeologové na Ukrajině svůj nález slovanské pyramidy naopak již potvrdili, Tvrdí, že byla vybudována staroslovanskými uctívači Slunce. Tedy přímými předky všech slovanských národů v Evropě. Pyramida je součástí celého náboženského a kalendářního komplexu nalezeného pod mocným nánosem půdy. Stáří je datováno rokem cca 3000 př. n. l. Což koresponduje se starověreckými slovanskými legendami, ale i legendami o Koledovi (též Koladovi - hýbateli Svarogová hvězdného kola), jenž sestoupil společně s ostatními svarodžici (samozrozenci) ze souhvězdí Velkého vozu (respektive Velké Medvědice) a daroval našim slovanským předkům kalendář.

Mělo se tak stát roku 6 400 př. n. l. přičemž si připomeňme že chaldejský (sumerský) kalendář byl nastartován až roku 3 760 př. n. l.

V českých zemích zemích byl onen starověrecký svatý muž a svarodžic uctíván pod jménem Koloděj . , či Koleda. Otáčející svargou (Nebeskou bání, nebem), v přeneseném významu "kolem dějin". Dodnes jsou, přes christianizační propast, na tyto oslavy zbytkové vzpomínky v podobě vánočních "koled" a názvů místních lokalit (viz na př.Jižní Čechy) viz heslo Koleda, Koloděj zde .

Samotná luhanská pyramida je kruhová a je vybudována z 2 tunových desek na sebe postavených. Podle uspořádání a tvaru připomíná ukrajinským archeologům spíše než egyptské - jiho a středoamerické pyramidy.

Mohu se velmi mýlit, avšak porovnejme si v této souvislosti i etymologickou podobnost názvu jihočeské obce Čičenice, ležící relativně nedaleko obce Koloděje, s názvem Chichen Itza (čti Čičenica), kde se nalézá pyramida slunečního boha Mayů Kulkuna - Létajícího hada.

Jestliže zanedbáme nesporný fakt, že starověrečtí Slávové doslova žili kultem Slunce, pak nelze opomenout, že někdejší staroindická legenda o jednonohém hadu jménem Tata Naga (česky Táta Njádža) se naopak vyšuměním časů proměnila na slovanskou pohádku s dominantní protagonistkou Babou Jagou.

Když i česká verze o Ježi babě, pochází z téhož ranku (g je změkčeno na dž, jak přikazují pravidla sanskrtu). I ona původně byla, podle věrohodných indicií, legendárním létajícím jednonohým hadem.

Ježi baba?

Chaloupka Baby Jagy na kuří nožce, jež se díky Bož eně Němcové proměnila na Perníkovou chaloupkuž

Nikoli.

Čarující Jadža (baba, babiti staročesky, či staroslověnsky - čarovati, kouzliti).

Posvátný had se zlatou korunkou. Ochránce prahu každého správného Slávka.

A perníková chaloupka?

PR AGA.

PĚR Adža. Dům, či příbytek Adži (PR - egypt. dům příbytek, PUR sanskrt - město, dům, příbytek, PUR ink. - dům, příbytek)!

Po oznámení nálezu vyslala ukrajinská Akademie věd do oblasti Luhanska pracovní tým, jenž má potvrdit, či naopak vyvrátit tvrzení o stáří nalezených pyramid, jež mají být nejméně o třista let starší než egyptské pyramidy.

Archeologové však již nyní nepochybují o významu a stáří pyramidy a považují nález za jeden z nejvýznamnějších v celé historii.

Slovanské pyramidy v Evropě mohou být pro mnohé nezasvěcence, odkojené protektorátní informační rétorikou, nečekaným překvapením. Nicméně korespondují s dávnými starověreckými legendami našich slovanských předků - uctívačů Slunce a jeho Svatého světla (Svanto_vida). Z dob, kdy na nebesích vládlo souhvězdí Velkého býka.

Popisující dokonce i nejstarší období - před 20 000 lety.

Hovoří se v nich o pradávné slovanské vlasti z dob před cca 20 000 př. n. l.), jež před 15 000 lety, po celoplanetární katastrofě definitivně spočinula na dně oceánu, o velké zimě, kterou způsobil únosce bohyně Morany a její pozdější milenec Kostěj (Kostroun) Nesmrtelný, o slunečních chrámech a zařízeních pohybujících se díky sluneční síle, drahokamech, jež posilovaly myšlení, či reprodukovali mluvené slovo, či hudbu.

Jsou dokonce možné i jisté souvislosti s jiným významným objevem, jenž provedl český vědec přímo v ukrajinském hlavním městě Kyjevě.

Krátce před "Velkou říjnovou socialistickou revolucí" a hrůzovládou masového vraha Vladimíra Iljiče alias Lenina.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0