| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Slávové - 2. část
Vydáno dne 25. 01. 2007 (5645 přečtení)

Pokud nechceme o Médech a Skýtech uvažovat v rovině informací o předcích Slovanů, pak nelze jinak, než potvrdit mezi idealistickými vědci rozšířenou fámu, že Slávové snad "spadli z nebes".

S vědomím téhož lehkého srdce přistupujme i k tajným římským sejfům a odvolávejme se na řecké, potažmo i římské autory.

Pro tuto variantu nechť platí, že jedna z migračních skupin starých Slovanů směřovala na západ Evropy i od hranic dnešní Číny a Indie.Slované - 2.část (Vendové, Antové, Veneti, Slávové, Slavníci, Slované a pravděpodobně i Médové a Skytové)

© Zdeněk Patrick - 1994/2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Pokud nechceme o Médech a Skýtech uvažovat v rovině informací o předcích Slovanů, pak nelze jinak, než potvrdit rozšířenou vědecko-idealistickou fámu, která pravděpodobně předpokládá, že Slávové snad "spadli z nebes".

S vědomím téhož lehkého srdce přistupujme i k tajným římským sejfům a odvolávejme se na řecké, potažmo i římské autory.

Pro tuto variantu nechť platí, že jedna z migračních skupin starých Slovanů směřovala na západ Evropy i od hranic dnešní Číny a Indie.

V prvním století římští autoři Plinius starší a Taxitus objevují pro Římany Venedy, žijící na východ od Visly.

Ve druhém století, tedy o sto let později, se k nim přidává i Klaudius Ptolemaos.

Ptolemaios (řecký astronom z 2. století) podává základní informace o slovanských kmenech.

Podle něho jsou Slované většinou rusých vlasů, ruměné pleti, velké síly a ztepilých postav. Dlouhé vlasy s možnými culíky a bujné vousy hovořily o svobodném postavení majitele.

Jejich domovem se stala území, kde se po čase rozprostírala Samo_děržava a později i Velká Morava: Slovensko, Morava (někdejší severmí území Velké Moravy) Blatensko (Panonie), Bíle Chorvatsko (na Balkáně), Štýrsko, Koružka (Korutany), přičemž někdejší území keltských Rakotů (odvozeně český název Rakouska) osídlili Slávové zejména kolem dnešní Vídně (viz římská provincie Vindebona).

Nelze opomenout Srbskou Lužici, Velké Chorvatsko (české země). ani území severních a východních Slávů: Polsko, Bílou Rus, Červenou Rus (Kyjevská Rus).

Jakkoliv jsou tyto názvy dílem pozdějších dob.

Vindebona (dnešní Vídeň), je název, jenž je naopak odvozen z keltského slova vindos (kelt.) - bílý, jež Keltové používali pro nově příchozí Slovany (odvozeně viz Vendové, Venedi, Veneti). Samotný název Rakouska je jedinečným z příznaků dokumentujících pospolitost Keltů a Slovanů. Byť v omezeném časovém intervalu.

Nyní k několik málo slov k údajné české xenofobii vůči málo bílým spoluobčanům.

Jedná se o neupřímnou fabulaci importovaných zbožných přání, jež se má proměnit v hůl sprostého antiočechismu, přicházejícího nejen z temných rakousko-uherských a protektorátních komnat neupřímného tzv. Společenství Pavla.

Téhož, jež nevraživě kráčí ke zničení veškerého Slovanstva a Čechů zejména.

Ve skutečnosti se velká část "českých" kmenů se odlišovala a dodnes zbytkově odlišuje temnější pigmentací.

Tato skutečnost byla i historicky zaznamenána.

"Pouze České kmeny se vyznačují", podle židovského velkoobchodníka se smíšeným zbožím a otroky, diplomata ve službách kordobského chalifátu Ibráhima ibn Jakuba, "typovou odlišností".

"Jsou převážně snědí, černovlasí".

Jedná se sice o pozdní záznam (z roku 964), jenž potvrzuje jednak částečné promísení slovanských Doudljebů (dnes východní část Bavorska, severní Rakousko a Jižní Čechy) z čas Bajan chaganátu, jednak jižní migraci části "českých" Slávů skrze Egypt, Chaldejsko, Perzii. a Řecko. Jejich pokožka se, mnohdy dodnes, vyznačuje kouřově, či lehce hnědým nádechem.

Jsou i jiné informační kanály.

Neméně zajímavé.

Tzv. Pseudo_Caesarius (autor teologického traktátu ze 6 století, vycházející ze zpráv od zajatých Germánů) vydal spis plný neuvěřitelných hloupostí.

Slované spalují a palicemi utloukají své zajatce.

Slované rozbíjejí hlavy kojenců o skály, jako se to dělává s krysami.

Pochutnávají se na ženských prsech nalitých mateřským mlékem.

Nejhorší jsou prý Češi. Jsou prý zuřivější než šelmy.

Zajímavý traktát! Bohužel se jedná o další cíleně vyrobený podvrh, jenž je pragmaticky antidatován.

Češi totiž tehdy, jako smluvní národ, soudě podle idealistické historické vědy, ještě nemohli existovat.

Ano. Jinak je všeobecně známo, že Slované jsou smutně proslulí svojí zpupností a nehoráznou nepřizpůsobivostí se germánským požadavkům.

Rozhodně, v šerém středověku, dráždila kde koho, snad až k samé nepříčetnosti, nejen příslovečná česká nadutost a xenofobní roztahovačnost, ale i nezměrné bohatství, na němž si Češi od pradávna, čím dále, tím drzeji seděli.

Po Egyptě druhé největší naleziště zlata a stříbra v tehdejším známém světě. A co nevidět přibude i uran. V Jugoslavii dokonce ropa.

A bůví, co ještě.

Nesnesitelný pocit.

Pokračování příště
Slávové 1. částSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0