| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Rok 2010 - Doomsday
Vydáno dne 24. 11. 2009 (3239 přečtení)

Starověké dění na této planetě je hluboká studnice nezodpověděných otázek, když vědecký a archeologický výzkum jistě přináší mnohá vysvětlení, jež jsou však plochá nejsou-li uvedena do souladu, či rozporu s mýty a legendami mnoha národů s pamětí... Přičemž časovaní, chronologické zařazení možných události se zdá být nad naše síly...Jenž je verbálně stabilizovanou položkou...

© Zdeněk Patrick - 1998/2009 Praha

"Nicméně v časech tutlání a sílících dezinformací" A navíc jsem se spletl v datumu. Jako ten obchodník s nesprávně vypsaným vývěsním štítem, aby zvýšil obrat o vzdělance, kteří jeho obchod navštíví, aby jej upozornili na hrubky v poutači. Omlouvám se: Správný název zní Rok 2012... děkuji za pochopení.

(podstatně kráceno)

Velký díl odpovědnosti za tento stav nesou starověcí profesní tutlalové - tedy příslušní chrámoví služebníci, žáby na prameni - nositelé informací a zastíracích posvátných dogmat. Následně idealistická doktrína pozdějších věků.

Možná též proto, že bychom v dávné historii lidstva objevili fenomén, jenž by mohl slabší jedince vyděsit, jiné naopak připravit o vůdčí roli.

A tak postupem věků z koule vysublimovala placka nesená slonem na hřbetu želvy a v při opačném názoru inkviziční plameny.

Při pokusu o chronologické zařazení dominantních událostí souvisejících s planetárními katastrofami minulosti, spějícími mimo jiné, údajně až k Soudnému mayskému dni roku 2012, jsem spojil mýty, legendy a části výsledků některých vědeckých bádání, jež mají, z mého pohledu, stejnou vypovídající hodnotu.

Přičemž prozatím úmyslně vynechávám jiné legendy a eposy, hovořící o možném a cíleném vměšovaní se vnějších inteligentních sil do pozemských záležitostí.

Připomeňme si nyní ještě jednou mayský kodex, hovořící o dni smrti, kdy byla zčásti ukončena lidská společenství v pásmu života planety:

14 471 př. n. l. - Den smrti

Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios (14 471 - 10463 př. n. l.) Nastal den smrti!

Nadešel den smrti a dospělí odešli do kraje Mictlan. Pouze malé děti mohly zůstat poblíž stromu života. Tehdy se zrodila nová rasa obrů, jež opanovala tuto zem plných 4008 let. Pak je smetla potopa.

Jak jsem říkal, zapomenu pro tento okamžik na Daemónské války (včetně Ramajány), jež ukončily v těch časech vládu starých bohů na mnoha místech planety a podíváme se do kosmu, zda-li v se v relativní blízkosti planety neodehrály odpovídající energetické proměny.

Kolem roku 14 471 př. n. l. zasáhly Zemi energetické síly, zapříčiněné snad výbuchem supernovy Vely (G263.9-3.3 ve vzdálenosti 45 světelných let od naší sluneční soustavy) společně s výbuchy dalších pěti supernov v intervalu 15000 - 11 000 let př. n. l.

Účinky se mohly skutečně projevit na naší planetě v podobě globální katastrofy, jež vyvrcholila v letech 10 463 až 9 572 před n. l. Což by mohl být nejen časový horizont Sutechovy vlády, kterou byla ukončena vláda božského Usirevova syna Hora.

Rozhodně může být rok 14 471 př. n. l. časem velké katastrofy, o níž hovoří i část mayského kodexu. Pak by za záhubou části lidstva byly primárně vysokoenergetické emise tvrdého záření porušující magnetosféru planety, jež by i druhotně dokázaly, skrze proměny ionizace magnetických polí dominantních planet sluneční soustavy, ale i procesy na Slunci, na dlouho dobu ovlivnit životní podmínky na Zemi.

Právě do tohoto časového intervalu lze zařadit budování rozsáhlé soustavy podzemních prostor v pásmu života planety, schopných odolat i dopadu tvrdého záření.

Pokud nejsou výbuchy nov pouze Cover Story (zákrytným příběhem) zcela jiného Průšvihu.

Když i nevyzpytatelná role, jednostranně směrem k Zemi zbrázděného Měsíce, ještě včera ustaveného do nejzajímavějších poloh a způsobu oběhu, je nadevší pochybnosti - podezřelá.

Každopádně dalším fenoménem je epocha kolem 13 000 př. n. l. - zvaná Dark Age. V této době došlo k nevysvětlitelnému jevu, jež můžeme pozorovat i u nás roku 1999 (masově od roku 2004 a před tím všude po světě) v podobě umělého stmívání pomocí vypouštění chemtrails). Vědci hledali v letech stromů, v ledovcích, věčném sněhu a v usazeninách na dnech oceánů. Zjistili mimochodem, že stejnou anomálií se může pochlubit i období 535 n. l.

Snad v důsledku téhož stmívání dochází prvnímu prudkému oteplování planety.

Zůstává sice otázka co bylo příčinou planetárního stmívání, nicméně výsledek je notoricky známý:

Celkem 62 383 000 km3 ledu, což představuje asi 57 383 000 km3 vody. Hladiny světových oceánů se zdvíhají a to až do doby kolem 7 000 l. př.n, l. Tehdy dostoupila hladina oceánů svého maxima.

Když ani mezičas nebyl pro domorodce příznivě nakloněn.


Rok 2012 - Doomsday... 2. část (Právě čtete)
Soudný den (Doomsday)...1. část


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0