| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Ráma_jána...
Vydáno dne 28. 05. 2011 (4235 přečtení)

Upozornění:

Některé části tohoto kráceného článku, jsou součástí autorskými právy chráněného obsahu. Text lze prozatím (neboť neucelen), použít jen pro osobní potřebu, jeho krátké, avšak přesné úryvky lze citovat pouze k dokumentaci oprávněné i neoprávněné kritiky.
© All rights reserved.

Vítězná bitva Říše Ráma, jejíž základy položili božští Nágové z hvězd. Výstavbou sedmi z nejstarších měst Starého světa, když byli nuceni uchýlit se na Zem, aby i na Indickém subkontinentě vybudovali svá posvátná shromáždiště.

Sapta_purí, Sedmi městí. Sedm z nejstarších měst světa: Dváraku, Ajodhu (rodiště Rámy), Maduru, jejíž první Sangan (Univerzita) za účastí bohů z hvězd - božských Nágů sahá minimálně až za rok 10 350 př. n. l., Haridvár, Káší (Varánasí), Udžain a Kančípurám (Kančí město).

Význam slova Dváraka (sanskrt) - dver, dveře, viz české odvozené dvorana, dvořan, Dvorský, Dvořák (svobodný muž), podobně jako označení "Svoboda, Svobodni", zkomoleno županičš.), dvůr, dvorec.

Druhý Sangan již začal bez příslušných bohů z nebes, kteří se uchýlili do úkrytů jednoho z měst, které vystavěli a nazvali Dekkan (dnes Nag pur), když i počátky Mohendžodara (Pahorek mrtvých - původní jméno se nedochovalo), Harapa a KotžDidži (dnes v Pákistánu) jsou jim rovněž připsány na vrub, aby se později usadili v bezpečnější podzemních říši, či šelfových moří. Dále neúčastni na vývoji lidského společenství....Vítězná bitva Říše Rama

Severije © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Ráma - přistupuji na názor, že se jedná o jméno hrdiny, jež se v průběhu věků stane dědičným titulem, vítězného vojevůdce a vládce (odvozeně podobně Caesear - Císař atd.).

Ráma - jméno slavného vítěze Rámajány (Epos o vítězné bitvě říše Ráma, která proběhla roku 15 000 až 16 000 př. n. l. Časování určeno zjižtěnými příznaky, které úzce souvisely s nálezem mostu z hatí a kamenů, kdysi vystaveného mezi Indii a Lankou (Ceylonem). Nalezeného snímkováním z raketoplánu Shuttle, jenž relativně nedávno monitoroval tuto oblast.

Prastarý most, vystavěný v úžině mezi Lankou a Indii, dosahuje délky cca 30 km a nalézá se dnes hluboko pod mořskou hladinou. Vědci se domnívají, že je částečně vystavěn z prahů (hatí). Jeho výstavba je odhadnuta na období let 15 000 až 16 000 př. n. l. (viz začátek konce Atlantidy 15 600 př. n. l. způsobený, dle slovanských legend (Velesova kniha) válkou s prastarou mimozemskou entitou Kostějů pocházející z dávno zašlého vesmírů bohů nulté generace. Počátek válečných střetů říše Ráma lze spojit s rokem 18 000 př. n. l. a zánik 1 000 let po potopení tří z posledních ostrovů Atlanské aliance.

Představme si nyní část odpůrců Rama říše:

Rávana- vládce vzdušných běsů se sídelním městem na Lance (Srí Lanka). Pravděpodobný spojenec agresivní Atlantské aliance. Daémon (Vědoucí) schopný měnit svoji podobu od prostého mnicha až po svojí pravou podobu desetihlavé zrůdy s dvaceti rukama. Podle eposu Rámajána byl konflikt vyprovokován útokem vzdužných běsů na Rámu a jeho bratra Lakšmanu, kteří si dovolili odmítnout lásku běsice Šúrpanakhi, rodné sestry vládce oblasti Khara, ale i rodné sestry samotného vládce běsů Rávany. Se sídlem na Lance.

Povšimněme si: že i s takto mizerně vykonstruovanými prvky (odmítnutí lásky k běsici) se dá dodnes manipulovat s mezinárodním právem při vyprovokování válečného konfliktu.

Šurpanákha: Jméno běsice Šurpa nakha připomíná, že její jméno je tvořeno ze slov Sarp, či Šurpu (sanskrt) - had, Šurpu - drak, nakha - nága - had. Se vší pravděpodobnosti dračí entita genetickými prvky entity hadí. Pravděpodobně klon v podobě podřízených Rakšasů. Lačných lidského masa a krve.

Hadí krasavice by dozajista sama sebe vykreslila poněkud smířlivěji a ve prospěch svého nádherného zjevu, nicméně... již jsme si dokonale navykli, že dějiny píší pečlivě vybraní kronikáři vítězů: Smiřme se tedy, že dochovaný popis neobyčejné dračí krásy bude poplaten spíše vítězné propagandě protagonistů Rámajany: Svítící plamenné oči, špinavé tesáky v široce zející smrduté hubě, dozajista lačnící po odměně: V podobě teplé lidské krve a již neupotřebitelného lidského masa.

Cosi, co připomíná o několik tisíciletí pozdější příběh: Jaguáry z nebes mayských kodexů, kteří pohltili zbytek lidstva po jedné z planetárních katastrof:

Uměle vyvolaném Urganu z nebes (Mayský kodex Teleriano Remensis a Riosú).

Kharovi Běsi vedeni zhrzenou Šurpanakhou - vzlétli jako cáry mračen hnané větrnou smrští, aby zaútočili na Ramovo sídlo. Tisíce strašných oštěpů a ohnivých šípů zničilo v krátkém okamžení první bojovou letku Běsů. Jen Šurpanakha unikla pod ochranu Khary. Ten nesmírně rozzuřen okamžitě vyslal proti Rámovi a Lakšmanovi dalších 14 000 běsů Rakšasů. Celá krajina se ponořila do temnoty, když letky zhoubných a mocných Rakšasů pokryly celou oblohu a země se bolestně zachvěla ve svých základech. V čele Rakšasů stanul sám zuřivý Khara. Děsný jekot ohavných Běsů, s očima podlitýma, ze smrdutých tlam šlehající plameny budil hrůzu.

Ale i toto mohutné vojsko Běsů Rakšasů bylo zničeno Rámovými a Lakšmanovými plamennými šípy a strašnými ošěpy. Při leteckém útoku byl zabit i démon Khara.

I tentokráte běsice Šurpanakha zachránila svoji dračí kůži a prchla ke svému bratru, vládci Lanky, kde strašný vládce Běsů Rávana měl své opevněné sídlo. Nepříznivými zprávami o síle Rámových a Lakšmanových plamenných šípů, rozezlen přelétává král démonů Rávana v zázračném voze moře, aby se poradil s poustevníkem Maričou. Na jeho, Šurupakhinu i radu svých rádců, použije lsti a unese na Lanku Rámovu manželku Sítu. Kde sliby a triky se snaží získat ji za ženu, aby Rámu co nejvíce rozhodil a ponížil. Ta však, chráněna dávnou osudovou klatbou, omezující někdejší nezkrotné násilnosti Rávany k ženám, spolehlivě oddolá. Mezitím se Ráma spojuje s vládcem opičího lidu Sugrívou. Ten vyšle svého rádce Hanumana na výzvědný let monitorující Rávanovo sídlo Lanku. Za rachotu a hor třesení, jedním skokem dlouhým 100 mil, silou skrytou v pohybu ocasu, vznesl se Hanuman do širého prostoru, aby přistál nedaleko výstavného Rávanova sídla. Plného paláců z bílého kamene, obklopené pevnými hradbami. Mise je úspěšná, rozvědčík Hanuman, nikým nepozorován, získává potřebné informace při svém tajném setkání se Sítou. Krátce poté se Hanuman vrací zpět na kontinent a předává Rámovi veškeré informace.

Bylo rozhodnuto. Velké spojenecké vojsko krátce poté stanulo na březích moře. Hned naproti ostrovu Lanka. Výzvědné démonské letouny ihned předávají informace o pohybu protivníka, jenž měl být, dle připraveného válečného plánu, zahlušen nenadálým výpadem. K takovému činu však nenalezl Rávana odvahu.

A tehdy byla, jako jediná možná varianta útoku na Rávanu, započata stavba legendárního mostu mezi Indii a Lankou. Z kamenů, skalisek, kmenů, pařezů i mazlavého jílu. Zkrátka most z hatí. A již se přes vystavěný most na Rávanovo sídlelní město krále Běsů žene vojsko medvědů a opic. V krutém boji Rávanův syn Indragit (Indradšit) i ostatní běsové používali kouzel neviditelnosti, s jejichž pomocí se, ve válečné vřavě, nikým nezpozorováni, přiblíží až k Rámovu i jeho bratru Lakšmanovi a zabíjí je.

A tenkrát se Hanuman vydal až k pohoří Himálaje pro čtvero kvítí. Čarovné čtvero kvítí s rozličnými účinky. Vdechnutí prvního kvítku spojuje odseknuté údy. Vůně druhého zaceluje rány (podobně jako mrtvá voda). Vdechnutí vůně třetího kvítku ožví tělo (jako živá voda) a čtvrtý kvítek zpevní tělo tak, že se stane nezranitelným.

Hanumanova mise byla i tentokrát veskrze úspěšná a oživení válečníci se opět vrhnou do vítězného boje, na jehož konci jsou v hořícím městě běsové společně se svým králem, strašným Rávanou, zcela rozdrceni.

Vítězný Ráma se vrací se svoji manželkou Sítou, doprovázen svým vojskem do rodného Košalska, aby se stal vládcem říše svých otců...Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0