| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač...
Vydáno dne 03. 06. 2012 (2192 přečtení)

Pani Sophie vypsala v komentáři sled poznámek, které mne přiměly pustit k vodě jiné výtahy Enochova apokryfu, i jiné, možná příliš komplikované úvahy.

Pani Sophie říká:
"Zaujala mne poznámka - uvěznit na špičatých kamenech ve tmě, co to jsou špičaté kameny? Mohou to být hroty krystalů? Síla krystalů ovládající a ukrytá ve tmě aby až na ně dopadne světlo, zničily vše?
Proč byly vlastně předány lidem hlavně zbraně - násilí? Měli to být námezdní vojáci?
Vlastně nesestoupil ani jeden anděl, který by byl ženou. 200 andělů a samí kluci? Taky zajímavé, přesto že asi nepotřebovali dřív ženu, měli schopnost plodit. Něco je tady divně,mají schopnosti plození, ale nemají ženy?ač byli jste svatí, žijící věčný život...

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2012

Pokusím se odpovědět na Vaše otázky, jednak verši Enochova apokryfu, též obecně i středověkými, tedy i současnými religiozními trendy, ale i skrze mé postřehy, které v několika větách sice nepostihnou samu podstatu mlžných stínů, přesto kompilacemi mnohých názorových rovin, jakž takž zjevnou.

Ústředním motivem nejen mých téměř marných snah je časování téměř fiktivních událostí. Přičemž slůvko "téměř" znamená výzvu: Skrze apokryf říci více, nebo tolik, kolik je právě třeba. Nejdříve se přiznám, že dlouhodobě pátrám nejen po vnějším vzhledu, ale i po duchovní úrovni všech zúčastněných andělů, archandělů (Archontů), či chcete-li anunnaki. Nyní lhostejno zda padlých knížat nebes, či jiných, připusťme i kladných andělských zjevů.

Druhou úrovní snah v celém mé připravované encyklopedii, je obklíčení dějinného období událostí, možných souvislosti i možných technologií.

Třetí úrovní jsou fyzikální zákony vesmíru, jehož vzdálenosti se zdají být nepřekonatelné fyzicky i duchovně, neboť prý nekonečné. A právě zde, v této nadmíru srozumitelné oblasti, vytvořila římsko katolická církev a podobně i některé servisní služby, nepřekonatelný zádrhel, skrze strach, teror a násilí, ale také i systémem kontrolované frontální výuky dětí i dospělých, skrze nedotknutelná posvatná dogmata: na př. o jedinečnosti života na Zemi, nepřekonatelných vzdálenostech univerza, aniž přesně definují, co je to nekonečno. Aniž se snaží rozlišit, co jsou kosmické vzdálenosti a co je nezaměnitelná vyšší dimenze, chcete-li: Vyšší nebesa. Odvozeně bytosti vyššího a niššího řádu. neboť život Univerzu (Odlišuji tímto slovem ustrojení veškerého jsoucna od kosmu, který je však rovněž součástí Univerza), není utvořen k obrazu Svaté inkvizice, či přáním utajovaných skutečností.

To, že Pavlova doktrína (Paulinizmus) lstivě odvrhla pravé Kristovo učení a lidská bytost může být spojena s Bohem jen skrze nepředvídatelný nástroj zvaný Svatá a neomylná církev, vůbec neznamená, že život v Univerzu není pestrý i udivující zároveň. Svoji rozmanitostí i substancemi. Příliš dlouho jsme byli přiškrcování několikanásobnými obojky, aby mnozí z nás nepropadli kouzlu "nic nedělání". V pohodlné vizi zákazu mnohosti světů (dimenzí, galaxií i slunečních soustav), odvozeně mnohosti projevené životní energie. A když jsem otevřeně psal (říkal a psal dávno před rokem 1994) o mnohých způsobech neviditelnosti, či odlišně odvozené teorie relativity, byl jsem uznán mimořádnými hlupáky za velmi vhodný terč.

Nyní k Vaší první myšlence:

Zaujala mne poznámka - uvěznit na špičatých kamenech ve tmě. Co to jsou špičaté kameny? Mohou to být hroty krystalů? Síla krystalů ovládající a ukrytá ve tmě, aby až na ně dopadne světlo, zničily vše?

Kapitola 10.

4. A opět k Rafaelovi pravil Pán: Spoutej Asaela na rukou i nohou a uvrz ho v temnotu. Udělej v poušti v Dudaelu jámu a uvrz ho tam.

5. Naklaď pod něho ostrých a špičatých kamenů a pokryj ho temnotou. Tam až bydlí na věky a pokryj jeho tvář temnotou, aby neviděl světla.

Jakkoliv jsem na tvrdo přesvědčen, že předkové Slovanů používali krystalů, přesněji napětí atomových mřížek, nejen k zaznamenání zvuku i obrazu, ale i k energetickému zisku, mám dojem, vyplývající z mnohých kapitol Henochových apokryfů (nesvatých svatých textů, jejichž autorem mohl být kdokoliv. Tedy i Henoch (Enoch), který je vzat anděli na seznamovací misi po celém Univerzu (kosmu, či vesmíru. Tedy i dimenzemi)... mám dojem, že ostré a špičaté kameny kombinované temnotou, aniž provinilec vidí paprsek světla, je srozumitelný i těm nejagresivnějším materialistům.

Velmi blízko byl Sv. Petr, který prohlásil o knížatech nebes, která si nepodržela svoje svatosti, že byla dána do propasti nebytí, kde jsou spoutána mrákotami a držena až do konce dní, kdy budou souzena společně s vládci světa. Slovo "nebytí" může být jakákoliv bezrozměrná část Univerza, jakkoliv zde je jmenována jako poušť Dudael (Neznám a chápu, jako příměr).

Kapitola 18,

1. I viděl jsem tajemství všech větrů: Viděl, jak opatřili celé stvoření (světa).

2. Včetně pevných základů Země. A viděl jsem i základní kámeny Země: viděl i čtyři

3. větry, jež nesly (zemi a) klenbu nebes. A viděl jsem, jak větry natahují klenbu nebes i její ustavení mezi nebem a zemí: Tam jsou sloupy nebe.

4. Viděl jsem větry nebes, které se otáčely a přinášely obvod Slunce a

5. všechny hvězd k jejich místům. Viděl jsem i větry dopravující mraky na Zemi.

6. Viděl jsem i cestu andělů. Na konci země jsem spatřil nebeskou klenbu i nebesa nad ní. Pokračoval jsem dále i viděl místo, které pálilo ve dne v noci tam, kde je sedm hor z velkolepých kamenů.

7. Tři směrem k východu a tři směrem k jihu. A pokud jde o kámen směrem k východu, byl červeně zabarven , druhý jako perla, třetí z jacinthu, a ty směrem na jih od červeného kamene

8. co byly z alabastru dosahovaly nebe jako trůny Boží, a vrcholy

9. trůnů byly safírové.

10. A viděl jsem žhavý oheň. A za těmi horami, kde je konec krajiny veliké Země: Tam kde bylo nebe ukončeno. A jsem viděl hlubokou propast se sloupy nebeského ohně, a dohromady jsem viděl sloupy ohnivé stěny, které si byli nadmíru podobny směrem k

12. výškám a směrem k hloubce. A za propastí jsem viděl místo které nemělo nad sebou žádnou nebeskou klenbu, a žádnou pod tím založenou zemi: Nebylo tam žádné vody, a žádný

13. z ptáků. Bylo hrozné a pusté místo. Viděl jsem tam sedm hvězd jako veliké hořící hory,

14. I řekl mi anděl, a mně, když jsem je šetřil: "Toto místo konce nebes a země: Stalo se vězením pro hvězdy a množství (dav) nebes. A hvězdy, které převalí oheň, jsou ty jež překročily přikázání Bož í."

16. Protože jejich jejich vznik vychází z jejich ustanovených časů. A byl bych psal o nich, ale hranice času je jim vymezena, když jejich vina by měla být navržena (stejně) za deset tisíc let.

Kapitola 19.

1. I Uriel řekl mi: "Zde budou pobývat andělé, kteří se spojili s ženami a jejich duchové vymý?leli mnoho různých forem, jak znečistit lidstvo. Míří jako bohové do obětí démonů, neboť sešli z pravé cesty. (Zde budou postaveni)

2. Ve dni velikého soudu, ve kterém budou souzeni a ukončeni. A ženy andělů, které

3. rovněž zatraceny, stanou se sirénami (mořskými pannami?)." A já, Enoch, samotný viděl vidění konce všechněch věcí: A žádný člověk neuvidí, jak já viděl jsem.

Kapitola 21.

1. I přešel jsem do (míst), kde věci byly chaotické.

2. A jsem viděl tam něco hrozného: Neviděl jsem žádné nebe nad tím.

3. Ani založenou zemi. Nýbrž jen místo chaotické a hrozné.

4. viděl jsem tam sedm hvězd nebes spojených, jako veliké hory planoucí ohněm.

5. I tázal jsem se: "Pro jaký hřích jsou ony spoutány a z jakého důvodu mají být smeteny?" Tehdy Uriel, jeden ze svatých andělů, kteříž byli se mnou a byl hlavním nad ostatními, řekl:

6. "Enochu, proč se ptáž ty, umění a pravdy chtivýš Toto jsou nespočetné počty hvězd nebes, které překročily přikázání Bož í, a musí zde být spoutány deseti tisíce let..?

7. Čas působení jejich hříchu, je (tedy již) zavržen A odtud jsme odcestovali do jiného místa, které bylo ještě hroznější než první. Viděl jsem strašnou věc: Veliký oheň, který stále hořel a (šířil) žár. Místo puklé jako propast. Plné velikých sestupných sloupů ohně:

8. Jeho rozloha, či velikost nemohla být viděna, byla nezměřitelná, aniž bylo možno se o ní dohadovat. Tehdy jsem řekl:

9. "Jak strašidelné je to místo a jak strašné hledět na ně!" Pak Uriel, jeden ze svatých andělů, kteříž byli se mnou, odpověděl a řekl mi: "Enochu, proč máš takový strach a obavy?"

10. I odpověděl jsem: "Z tohoto bázlivého místa, a kvůli pohledu bolesti." A (Uriel) hovořil dále: "Toto místo je vězení (padlých) andělů, a zde budou uvězněni navždy."

K Vaší druhé poznámce: Proč byly vlastně předány lidem hlavně zbraně - násilí? Měli to být námezdní vojáci?

Odpověď: Příliš rozsáhlé téma, jež bude součástí mých knih.

K Vaší třetí poznámce: Vlastně nesestoupil ani jeden anděl, který by byl ženou. 200 andělů a samí kluci? Taky zajímavé, přesto, že asi nepotřebovali dřív ženu, měli schopnost plodit. Něco je tady divně,mají schopnosti plození, ale nemají ženy?

Nevím, jak dalece si autor předsevzal, že bude ctít římsko katolickou dračí linii i když vím odkud béře invenci a odvozeně i odvahu hovořit jen o "klucích", nicméně...

Kapitola 15.

1. A on odpověděl a řekl mně, a slyšel jsem jeho hlas: Přistup blíže, Enochu, ty spravedlivý člověče a písaři spravedlnosti: předstup přede mne a slyš můj hlas.

2. Jdi a vyřiď Strážcům nebes, kteří tě poslali, abys za ně prosil: Měli byste vy prosit za lidi, a ne lidi za vás.

3. Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač byli jste svatí, žijící věčný život, spali jste s ženami, znečistili se s dcerami lidskými, brali je za ženy, jako dělají děti Země, a zplodili syny - obry?

4. A ač byli jste svatí, spirituální, žijící věčný život, sami sebe znečisťujete krví žen, a plodili jste děti s krve a masa, a, jak děti člověka, bažíte po masu a krvi, jak to také dělají smrtelníci podléhající zkáze.

5. Proto jsem jim dal ženy a možnost oplodnit je, a plodit

6. dětí sobě, tak že nic jim nemohlo chybět na Zemi.

7. Ale vy jste byli dříve spirituální (duchovní bytosti), žijící věčný život, a nesmrtelní, po celá pokolení světa.

A proto nemohu ustanovit ženy i pro vás; protože, pokud jde o duchovní z nebes, v nebesích je jejich obydlí.

Kapitola 16.

1. Za dnů porážky a smrti obrů, z duše duchů, jejichž maso má pokračovat dále, budou zničeni bez ustanoveného soudu - tak budu zničeni - až do dne dokončení, velikého soudu, ve věku, ve kterém bude vše

2. zavrženo, nad strážci a bezbožnými, ba, bude vše zcela dokončeno." A teď jdi ke strážcům, kteří tě vyslali orodovat za ně, kdož stáli v nebi na přídi času a řekni jim:

3. "Vy v sedmém (nekonečném) nebi, ač všechna tajemství ještě nebyla vám odhalena, znali jste některá z nich, a v tvrdosti svého srdce uvedli jste je ve známost ženám, a skrz tato tajemství ženy a lidé způsobí mnoho zla na Zemi."

4. Řekni jim proto: "Vy nemáte mít žádného pokoje."

Nebudu již opakovat proslov Jana Pavla II. na Petrském náměstí o duchovních bytostech, které nás doprovázejí celým naším životem, přesto vzpomenu současné téze servisních služeb i profi zažehnávačů tzv. Satana, jak vyhledat a zničit pozůstatky padlých andělů, nejen podle DNK, ale i v jejich zákeřné modifikaci duchovní hybridizaci. neboť se má v jistých v kruzích stínových managmentů za prokázané, že se nepřátelské síly zrodily do lidských těl, aby opanovaly situaci.

Vyhledat takové a zabít, prý co nepřizpůsobivé a teroristy.

Možná proto bylo upáleno miliony čarodějnic, duševně nemocných a heretiků.

Možná proto se stává mediálním hitem sedm miliard nadbytečných, vize plošné čipizace jasnou současností, šmírování realitou a fiktivní realita fašizmu reálnou mediální skutečností.

Každopádně duchovní bytosti schopné parazitovat na lidské podobě a opouštět lidská těla v čase ohrožení, bylo velkým hitem kresbiček k oficiálním křesťanským výkladům o Potopě světa.

Jen mne trápí otázka, který hlupák bezpečně určí, kdo se jak a s jakými cíly zrodil do lidského těla. Mučením? Šmahem smrtící nákazou. Nebo, jak dobrým zvykem, kam ukáže v pravdě uhnilý prst NVO faš_politruka?

K těm klukům a ženám: Jako Slovan jsem byl vychováván v tradici svých předků k úctě k zázračnému daru života, skrze ženy. Maminkám, které předcházely i přicházejí s kouzlem, kterému ochotně podléháme a na které stále vzpomínáme. A pokud v Univerzu existují duchovní bytosti, které toto nepoznají - lituji je.

PS

Jakkoliv jsem měl v úmyslu, nemohl jsem říci vše, co ještě třeba alespoň jen naznačit. Pro rozsáhlost tématu, snad jindy. Rozhodně na téma "kluci a holky mezi anděli" :=))Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0