| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Predikce bývají dnes šílené
Vydáno dne 04. 12. 2008 (3188 přečtení)Vysmívaná duše národa

glosy © Zdeněk Patrick 2008 Praha

Vidět odděleně problematiku urychlující světové, ale i národní devastace, s jevy vyskytujícími se ve vzdužném obalu planety (včetně smrtících chemtrails), se všemi nepříjemnými příznaky, by rozhodně nebylo prozřetelné.

Neboť současný vývoj ostře nastupující globalizace nadstátního fašizmu s vypsanými jevy bohužel velmi úzce souvisí. A to v té nejvydařenější variantě.

Která je tak šílená, že i ten nejzanedbanější šílenec ze všech nejzanedbanějších šílenců, by nezplodil ani zdaleka tak šílenou.

Naopak nabývám dojmu, že jmenování pánové a dámy jsou, na rozdíl od global náčelníků - moudří. I když jen, čas od času, velmi nešťastní, při drcení osobnosti chemickým průmyslem a profesně i lidsky vyhořelými "odborníky".

Uvážím-li navíc tisíce guruů zasvěcujících do nezasvětitelného, desítky soukromých agentur www. vesmirnilide.cz, strukturovaná uskupení religiozních, či naopak materialistických satanistů, pánů švýcarských Mayerů s bezprostředními kontaktů na záchranné andělské teamy, gangy podivných pseudovlastenců z levného dovozu, šokující německým hajlováním na počest Hitlera, aby řízené útoky na vlastenectví byly konečně oprávněné. Státními agenturami (jež nikoho netolerují), tolerované sofistikované teamy ufologů opisujících bláboly jiných mektalů a čarodějů, s cílem vytvořit mimořádně nepřehledný, nicméně snadno odstřelitelný guláš polopravd, s dalšími desítkami ústředních poboček bedlivě střehnoucích na zdeptání možných pravd.

Neuvažuji nyní ani lidské společenství protkané, jak nepovedený ementál sítěmi tajných, méně tajných a zákrytných společenství s cíly, jež jsou ve své samé podstatě zločinnými spiknutími proti lidstvu. Aniž naslouchám těm, kteří nikdy, vyjma svého prospěchu, nic raději neviděli a jejichž cíle byly pro mne ještě nedávno záhadou, či omluvitelnou slabostí.

Neuvažuji nyní ani podlé činy teroristů, jejichž náčelníci náčelníků netuší, kterou tajnou službou jsou vlastně placeni a jakou medvědí službu konají nastupující vládě Smrtonoše.

Naší jedinou nadějí a možnou obranou je udržet si svoji duši svobodnou.

Z téhož důvodu považuji za scestné útočit na systémově podvržené a klamavé cíle, které sice ochotně dělají klamavé cíle, jakkoli jsou ve skutečnosti oběťmi stejného podvodu. Avšak s podstatně krutějšími dopady.

O nichž nic netuší a objektivně ani nemohou. Nešťastní šťastní jsou-li dobře použitelní proti právě utlačované majoritě.

A naopak cílené útoky na naše děti skrze drogové dealery, tabákové korporace, bezzákonné zákonodárce, lži dějepravce podporované humanitárními bombardéry, je nutné považovat za útok na samou podstatu lidství.

Jež je nedílnou součástí duše národa, tak jako jeho jazyk a dějiny. Ideově, či religiozními falzifikátory nepřekroucené. Se všemi dopady na jednotlivce, či vrstvy obyvatel s vyplývajícími poučeními směřujícími ke skutečné, nikoli fiktivní, či podvržené nápravě obecných věcí i věcí zahraničních.

V naší vlasti kdysi, na samém počátku českého národa, byly kraje, kde zasadit jedno zrno znamenalo mnohdy pouze čtyři zrna úrody. Což ve své době znamenalo únorový smrtící hlad navyšující se s příchodem jara.

Vydobývání orné půdy z lesů, její krvepotné postupné zúrodňování, trvající mnohem déle než celé tisíciletí, přineslo postupně potravinovou soběstačnost. Mnohdy šílenými plány zbytečně nasílenou devastací umělými chemickými hnojivy.

Po ukončení Ostereich - Ungarn chaganátu práce našich předků nesla konečně ovoce i jejich potomkům. Jakkoliv zděděný C & K svrab, tubera a bída byly na samém počátku zdrcující.

A přišel čas, kdy naše oprávněné naděje opět beznadějně vyšuměly nad našimi hlavami do shangensky strašidelného mínusu lisabonského diktátu a naše životy opět řídí zlomyslná ruka zmítajícího se neoizmu, je již zřejmé, že naši rodnou zem opět ničí podivné hordy zemských škůdců.

Právě ti, kteří v rámci budování tranzitní velkokapacitní zemičky plné nezaměstnatelných námezdných nádeníků (dovybudováním Hitlerových dálnic stvrzujících mocenskou sílu systému), ničí vše, co nám naši předci předali pro příští generace.

Téměř chaotická skrývka orné půdy po celé naši vlasti, její odvoz a prodej záhadnými s. r. o. Group, buldozery a bagry devastovaná úrodná pole, gigantomaniacké ničení chráněných oblastí, masová výstavba superskladů a šílených supermárketů na zelené louce (rozuměj na tisíce let našimi předky zúrodňované hospodářské orné půdě.). V podezřelém souznění s ultimativními příkazy a zákazy a mektáním o šedé ekonomice vyhýbající se doporučeným GM zrůdnostem. S divokými kvotami Eu a dovětkem: aby napříště byl u neobdělávané půdy zachován alespoň původní ráz krajiny.

Neboť právě na polích a loukách se projevil původní záměr škodit, devastovat a zničit.

Když naopak velká benevolence byla poskytována masovému dovozu smradlavého německého a rakouského odpadu do naší vlasti.

To jsou důmyslné ataky na duži národa, kterou zemští škůdci, z pověření zmítající se ruky fašistického neoizmu, hodlají rozmělnit a zničit.

V součinnosti s ataky na naše děti a jejich myšlení s krajní neznalostí sounáležitosti s rodnou zemí a rodným jazykem.

Mám na mysli cílené útoky na naše děti skrze drogové dealery, tabákové korporace, bezzákonné zákonodárce, lži dějepravce a humanitární bombardéry. Je to zlomyslný útok na samou podstatu duše národa.

Vyjdi člověče někam na horu a rozhlédni se po kraji. Rozhlédni se po svém rodném kraji při ranním kuropění a večerním stmívání, kdy chemtrails letadla, o nichž mediální prostituti záměrně mlčí, nasilují svoje hanebnosti. Vytrvej i do pozdějších hodin, abys viděl, co to vlastně za svinstvo padá každý den na tvoji rodnou vlast, kde budou žít i tvoje děti. A řekni mi, je-li to, co si spatřil dobré, či zlé.

Pokud však budeš jen mektat ze skrytu svého domova v šílené rozblikanosti TV, pak jakou hodnotu má pro tebe tvé mektání? Že v poklidu přežije??

Nespornou pravdou je, že současná generace již neví o čem hovoříme, vyprávíme-li o krásném jarním, či letním dni, o čisté obloze a osvěžujícím vzduchu. O hvězdné obloze, či letních bouřkách.

O čisté a chutné vodě, vodnatých račích potocích a pstruhových vodách.

Je potřeba vyprávět o faktech, která byla a nelhat o prázdných obchodech za komunistů. Jakkoliv je nemiluji.

A ačkoliv nás "živili" vším možným? nebyli to tuční supermarketoví červi, či marně fosforeskující maso z předraženého dovozu.

A pamatujme: Zákony mají být vždy jen a jen ku prospěchu a k dobru občana. Nikoli proti němu, či ku prospěchu mikromenšinové pseudoelity, jež se očividně všelijak podvodně přeskupuje, neboť se již dávno spojila s nastupujícím Zlem vlády Smrtonoše.

A vydržíš-li vycházet na horu a rozhlížet se do kraje uvidíš zanedlouho to, co nejen já, ale i mnozí jiní. že se na obloze dějí dříve zřídka, nyní lavinovitě, nevídané jevy. Jen měj odvahu a ještě chvíli vytrvej. Dívej se pečlivě a s odvahou, než mi bude? psát své bezcenné komentáře o neexistenci existence. Či o tom, jak vypadá to, co jsi nikdy neviděl. A to natolik přesvědčivě, že vím přesně, jak velmi lže?.

Otázkou je proč?

Na adresu čtenáře, jež několikrát vyslovil obavy o moji bezpečnost: Pokud by jste skutečně cítil obavy o můj život, mlčel by jste.

Bohužel se tak nestalo. To je má odpověď.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0