| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Pohádka o občanských právech a nezadatelných lidských svobodách
Vydáno dne 15. 06. 2005 (4181 přečtení)

Nejdříve si dovolím ubezpečit všechny agentury, jež kamarádí pouze sami se sebou, ale naopak i ty, jež nekamarádí ani s tou první, že můj kladný vztah k Mr. Bombyrádovi z hranaté komnaty tmavě temného papundeklového ranče "U zvonící sklerózy" nelze nikterak přeceňovat.

Zvoník od Matky Boží

Wall Street Wizard Claims He's From Future...

Time Traveller Andrew Carlssin: The story claims that the FBI have arrested a Wall Street wizard named Andrew Carlssin, on insider-trading charges. The FBI claims that with an initial investment of only $800, Carlssin built a personal fortune worth over $350 million in just two weeks!

dnes již téměř neznámé stránky Internetu.

Wall Street hlásí, že je z budoucnosti...

Cestovatel časem Andrew Carlssin: Příběh pronikl na veřejnost v okamžiku, když FBI zatkla na Wall Street muže jménem Andrew Carlssin. FBI hlásí, že investice v hodnotě pouhých 800 dollarů zhodnotil během dvou týdnů, prý s osobním štěstím, na celých 350 milionů dolarů!

© Zdeněk Patrick _2004/carlssin.docByl žil, bylo nebylo....Za devaterými horami, devaterými lesy a devaterými řekami a možná i za devaterými zlatými vrchy s devaterými zlatými zámky, kdesi na pohádkově skleněném vršku, bylo kdysi jedno malinkaté království. Pravda tam byla nade vše. Mimo lží, drog, zlata, a drahého kamení.

A všichni poddaní byli ve své neskonale nevědomosti nanejvýš šťastni. Navzájem pospojováni podkožními čipy se denně mediálně radovali v relativní svobodě.

Jak už to ve virtuálních pohádkách skutečně bývá.

Několikahlavý policejní teror, ale i ostatní zločiny, pak vždy páchal jen podvodník Kožený a nejmenovaný zlý drak, krutý čaroděj se zlatými padáky, či odporně slovanská baba Jaga.

29. 12. 2002 Praha 16:05:15 SČ

Napsal-li jste v oněch dnech do libovolného internetového portálu, opatřeného příslušnými "vyhledávači", slůvka "Ondřej Karlšín", vzepjala se vaše přemoudrá "bedna" k nebývalému výkonu. Ano, ano. Dokonce na vás "vyplivla", v jedinečně překvapujícím okamžiku, nečekaně bohatou nabídku několika desítek www stránek.

V našich internetových krajích nuzné drahoty a vše vidícími a zapisujícími velkobratrskými deamóny trvale zavěšenými na příslušné telefonní lince, i s nezvykle smrtící rychlostí.

Zároveň nelze neočekávat, že by se, díky vašemu řádně registrovanému software, nejmenované výzvědné složky nezanedbatelných korporací, v tomtéž kouzelném okamžiku, dálkově neshromáždili ve vašem bytě.

A dějí se však i další pohádkové zázraky.

Ještě dříve, než řeknete "H****" (cenzurováno), "Váš počítač" již bezpečně vytuší, že konečně i vy, tam kdesi na konci MicroSoft světa, hledáte ve skutečnosti Andrew Carlssina (Nebo je to snad umělecký pseudonym? ...Andrew Charles Shin?).

Ačkoliv všichni zúčastnění víme, že takový člověk na této planetě nikdy neexistoval a neexistuje.

A co víc? Bezpečně již nikdy existovat nebude.

Jakoby byl vaporizován samotným Georgem Orwellem.

Přičemž ani náhodou neuvažujeme další schůdnou alternativu, že si jej pro své zvrhlé potěšení vymyslela příslušná agentura.

Snad právě ta, jež příležitostně potírá jakékoliv informace o čemkoliv.

I ty, které právě před chvíli sama vypustila.

Když "muži v černém" jsou rovněž k popukání.

Zdánlivě aprílová kreace, jejíž nulové příznaky věrohodnosti opět poslouží příslušným nadstátním servisním agenturám k dalšímu vyhodnocení zisků z boje kohokoliv proti komukoliv.

"Freedom for Andrew Carlssin" (Svobodu pro Ondru Karlšína) smutně řve velký rudý nápis z jedné oficiálně nabízené www stránky.

Ač lehce zaměnitelný za jiný, má i tento zřejmě pevně stanovený úkol. Musí očividně potvrdit, svými preventivně negativistickým zázemím se slibně demagogickými postoji, pravdivost jakékoliv preventivní negace.

Mimo to se z týchž "nezávislých" zdrojů dovídáme, že agentury, jež s nikým nekamarádí, pátrají po neznámých a tentokráte domorodých cestovatelích v čase. Přičemž v tomtéž okamžiku už nemusí být vymyšlený Andrew Carlssin - až tak úplně vymyšlený.

Co vlastně rozdráždilo Windows_angelos of darknis and his daemons (posly okenních temnot a jejich démony) v mém počítači, ostražitě sledující mé aktivity, skryti v počítačových pavučinách a sítinách temnot, že okamžitě sestoupili z výšin svých bezpečně utajených adresářů? Aby s vzápětí jejich tiše běsnící utilitky, zdávna do vašeho počítače dálkově dosazené, zaktivizovaly své osvědčené triky.

V následujícím okamžiku váš počítač pro vás nepracuje již ani "na oko".

Rovněž váš značkový FireWall (softwarová ochrana proti vniknutí nepřátelského počítače do příslušných dat, říkající si "Ohnivá stěna") se jako mávnutím čarovného proutku změnil ve velmi upovídanou až stařenu podezřele podobající se stálici někdejšího rudého uličního výboru.

Někým zkopírované textové poklady, registry a bůhví co ještě, odplouvá v tomtéž okamžiku z tišin vašeho počítače do zuřící temnoty internetové bažiny. Možná do míst, kde vaše DNK vyvolává u pracovníků tajných laboratoří neutěšitelné výbuchy smíchu.

Váš nuzný počítač si však musí pokládat za čest, že právě "hostí" významnou elitu techno agentů, kteří si ještě docela nedávno pilně listovali v adresářích vašeho neadekvátně spokojeného souseda. V modravém šeru přízračně zaprášeného hardware jeho podezřelého počítače.

Dílem dalšího okamžiku budou vyleštěny příslušné odznaky a do hlubokých tůní Internetu zahozena další návnada středně obyčejného kalibru.

Internetová džungle vám místo srdečného uvítání okamžitě a zcela nemilosrdně prohrabe všechny vaše kapsy, adresáře i účty. Nahlídne preventivně i do vašeho možného zločineckého mozku.

Ano, tam někde v temnotě černě pářícího se bahna Internetu je ono nevyzpytatelné místo, odkud zpravidla na každém banneru, vedle mírumilovných a neškodných hackerů a pěstiček zuřivých politruků zastupujících virtuální zájmy nikdy neexistujícího světa, přijíždí do vašeho počítače hned několik nezvaných agentů a záhadných čarodějů s neznámým posláním...

Držíc vás v šachu svými tisíci viry a nespočetným množstvím nevyžádaných spamů.

Ponuře a zoufale pomalu bublající internetové stoky, interaktivně pářící se s objednanými cinty multimediálních buzerantů, kanibalistickými kuchařkami nakašírovaných feministek, jež jakoby náhodou nestydatě sexuálně haraší vedle antičeské xenofobie, náhle vytryskly v gejzíru přebytečnosti opožděné informace:

"Byl to Andrew Carslssin, nezodpovědný cestovatel časem!".

Ticho prořízlo časovou hladinu.

Vzápětí počítač, jenž jste doposavad považoval za svůj nejsoukromější majetek, problikl svými dvěma dioadami. Vzápětí se, po zcela vyčerpávající odpovědi, servilně rozchrčel dosud nevídaným úsilím zjistit, zřejmě pro své nové páníčky, nejtajnější obsah vašeho počítače.

My se mezitím, co neznámé cizokrajné bezpečnostní složky drze listují ve vašich soukromých adresářích a prohrabávají váš počítač, seznámíme s příběhem, jenž si začneme vyprávět, pro lepší pochopení pointy, pěkně od zadu. A protože Andrew Carlssin neexistuje, nikdo takový ve Spojených státech nikdy nežil a nežije. A jak již jednou potvrzeno, nikdy žít již ani nebude!

Rozhodně nebyl ani vaporizován u kubánského komunisty Fidela, jakkoliv je "Vlastenecký zákon" (z roku 2002/2003) v pohotovostní poloze.

Proklatě nízko u pasu.

Jedinou z největších mezipravd onoho žalostného stavu systému věcí naopak může být informace, že:

"No one can find any record of any Andrew Carlssin existing anywhere before December 2002."

"Nebyl nalezen ani jediný záznam o jakémsi Ondřeji Karlšínovi existující před prosincem 2002".

Vzhledem k pokroku, o kterém se Georgu Orwellovi ani nesnilo, spočívá tato předchozí mezipravda jako další lstivě naivní návnada na povrchu smrdutě bezedné bažiny, ve které máte být bezpečně uloveni i vy.

A v této strašné souvislosti pak nesmíte na mnohé jiné otázky pak již ani pomyslet.

Natož je neopatrně vyslovit nahlas.

Atmosféra totiž zhoustla mnohem dříve, než Jan Theolog předpokládal, my bychom kdy připustili a žalostný Mr. G. W. Bombyrád světu tak radostně oznámil v souvislosti se Satanem, jehož prý tenkrát viděl, jak řve nedaleko.

Pokud rovněž vezmeme v úvahu, co všechno může z některých lidských jmen vytvořit výslovnost průměrného Angličana, či dokonce Američana, pak lze, s přihlédnutím k této nedůležité okolnosti, úspěšně tvrdit, že jméno tajemného cestovatele časem je neobyčejně sterilní a nic neříkající.

Zní podobně, jako Karlštejn v ústech, kde nedávno přebýval dostatek pokoutně páleného alkoholu. Zatímco co vy, s bezpečně vyhaslým zrakem, bezmocně tápete po bílé holi.

Zkrátka jméno Andrew Carlssin je vyrobeno zcela odpovědně a profesionálně.

Důležitou okolností, jež byla rovněž mezinárodními multimedii zamlčována, je nesporně národnost cestovatele časem.

Celá pointa příběhu spočívá v důvodném podezření (a takové skutečně vždy mezi oklamanými finančníky panuje), že cestovatel časem přišel z roku 2256, aby odporně zbohatl na svých lehce nabytých vědomostech o středověku světa a Spojených států zejména. Ty (vědomosti) však vykazují tak hrozivé mezery a nedostatky, že je lze snadno zaměnit i za příznaky slabomyslnoti budoucího vzdělávacího systému. Zaskakujícího spíše za SIE (Státně Informační Embargo na cokoli pravdivého). Rozhodně onen pán neprohloupí, požádá-li příslušné orgány o navrácení školného, neboť cílový čas byl vybrán velmi diletantsky.

K upokojení čtenáře potvrzuji, co bylo již potvrzeno: Po spáchání onoho odporného zločinu, jakým bezesporu snadný zisk na burze představuje, byl jmenovaný ničema a zákeřný zločinec neprodleně zatčen.

V rozhodujícím okamžiku.

Neboť byl zadržen právě v mezní situaci, chystaje se právě lehce nabytý bankovní lup nemilosrdně rozházet.

Kdesi na svých soukromých mořských plantážích, pečlivě ošetřován svými pozornými otrokyněmi.

Byl prý zatčen agenty FBI.

Ačkoliv vše připomíná spíše krimikomedii z oblasti "Filmové akademie". Jakkoliv je i logicky jasné, že tento neomluvitelný hrdelní zločin spadá pod kompetence podstatně ostřejších korporací.

Nejdříve však některá další základní fakta.

Píše se rok 2002.

Smluvně střemhlavý pád akcii na New Yorské burze se borcům na Wall Street neobyčejně vydařil. Množství investorů přestalo prakticky existovat, aby se naopak jiní postupem času stali nebezpečnými již jen sami sobě. Pokud vůbec kdy bylo povoleno jinak. Ba co víc. Všechny šťastné slípky vyhlédnuté k oškubání, tedy klienti zvláště vybraných peněžních ústavů, byli v krátké době dvou týdnů zcela eliminováni oškubáním do podoby nicotné a nepotřebné nuly.

Do podoby GBS (Globalizované Binární Soustavy).

My a jen My. A kolem nás jen samé bezvýznamné nuly.

Pouze neinformovaný a nezodpovědný šílenec by hrál na burze v době, kdy z pradávna vyvolení, loví.

Dnes možná jen tak pro zábavu, zítra již ve smečce.

Avšak stalo se a kdosi nezodpovědný právě obelstil pány světa! V době, kdy akcie mají podvodně vystoupat až v předem určeném čase, jiné naopak smluvně klesají téměř k nule, aby utajované fúze zůstaly i nadále utajované a vystoupaly k zisku možná pouze tehdy, až kýchne stařec nad propastí.

Na znamení souhlasu.

Právě tehdy převratné objevy, nebo naopak nové, i nadále dobře utajované technologické postupy, zhodnotí zisk.

Avšak pouze těm, kteří si jsou ochotni toto břímě unést.

A mají-li to povoleno.

Náhle však otřásl lety prověřenými bezpečnostními opatřeními, neobyčejný skandál. Vždy v rozhodujícím okamžiku, kdy již bylo možné vybrat med z ostře sledovaných úlů, ve kterých nic netušící pracovité včelky pilně shromažďují zlatý nektar, makléř zastupující zájmy nenápadného čtyřiačtyřicetiletého muže provádějícího fantastické nákupy akcií, vždy před nosem vyfoukl smluvním bankeřským stranám jejich oprávněné zisky. Mezi lovícími smečkami bankéřů zavládlo upřímné zděšení.

Člověk, jenž neměl dovoleno tušit ani svůj nos mezi očima, zhodnotil svoji počáteční investici ve výši 800 dolarů, během dvou týdnů, až na neuvěřitelných 350 milionů dolarů. Ke konečnému vítězství tak dotáhl celkem 126 velmi rizikových obchodů. A to i tam, kde zkušeným investorům zbyly oči jen pro pláč.

Na který jsme se tak upřímně těžili.

Byla to prý zvláště konečná výše jeho portfolia, jež neznámého cizince zcela automaticky usvědčila z několikanásobného zločinu.

Ano, nejmenovaný, avšak dobře informovaný člen Komise pro cenné papíry a burzovní obchody, nás nyní zve do nejpravdivější části celého podivného příběhu:

Potvrdil, že muž zvaný Andrew Carlssin nemohl objektivně zhodnotil ani dolar. Nebyl kompetentní, jsa jiné podstaty než bankéřská uskupení, ani v nejmenším neočekávaně předvídat některé tajně řízené vývoje a makléřské dohody.

Nelze totiž náhodně zbohatnout tam, kde neštěstí je programově přinuceno stát stále jen na té vaši straně. Což je ovšem velmi pozoruhodný poznatek.

Co jiní mohou páchat beztrestně téměř každý den, z jiných tatáž činnost vytvoří jediném zázračném okamžení - nebetyčné zločince.

Bezpečnostní komise {respektive Security and Exchange Commission (SEC)}prý potvrdila výpověď záhadného muže, jenž byl 28. ledna 2003 zatčen agenty FBI (federálními vyšetřovateli) a odveden v poutech do vazební věznice, aby pak navždy zmizel.

Možná orwelovsky vaporizován.

Zmizel zcela beze stop, jako včerejší aprílový žert o světovém nespiknutí.

Byl zatčen na popud důvodně znepokojených finančních kruhů, které se okamžitě obrátili na neviditelnou ruku trhu. Ta neprodleně příliš troufale informovaného muže zatkla.

Zmizel.

S dokonalostí kouzelníka Čitto_vrače (Kitovraze).

Ačkoliv jsem nucen přiznat, že i vaporizace je ve skutečnosti jen sci-fi výmysl pana Orwela.

Nikdy neexistující muž nám ještě zamával na pozdrav svým čtyřhodinovým vyprávění (tak dlouho prý trval jeho první výslech natočený prý na video pásku). Muž, říkejme mu ještě chvilku pro pořádek i nadále Andrew Carlssin, ve snaze o jistou shovívavost agentur, jež s nikým nekamaradí, přiznal ve své naivní dětinskosti, že je cestovatelem v čase (Time Traveller). Chtěl prý, aby vše vypadalo přirozeně. Byl však natolik stržen událostmi a snadným ziskem, že přestal kontrolovat nejen vyvíjející se stav věcí, ale i sám sebe.

Zřejmě však nechápal neúprosnost své beznadějně situace a dobu, kterou si zřejmě dobrovolně vybral.

Bože, jakoby ani nepřicházel z budoucnosti, kde údajně právě ráčí řádit informační exploze.

A stačilo by tak málo.

Příliš moudrosti rovněž nepobral. Jak jinak si vysvětlit, že se snažil, alespoň na uvedených stránkách Internetu, podplatit své věznitele. Těm prý dokonce nabídl prozrazení některých zásadních historických skutečností. Na příklad místo současného pobytu Usama bin Ladina, či informace o účinném léku proti AIDS. Výměnou za shovívavost úřadů vůči svoji osobě.

Již samotný výčet a nezajímavost nabízených komodit byla svým způsobem rizikovým příznakem slabomyslnosti poukazující na zvýšenou zločincovu nebezpečnost. On sám jakoby přicházel z virtuálního (nikdy neexistujícího) světa.

Nikoho, mimo prostý lid, totiž ve skutečnosti vůbec nezajímá, kde spočívají kosti dvojitého agenta.

A zda vůbec spočívají.

A účinný lék proti AIDS?

Kdo by se jen opovážil?!

Tajemný muž prý rovněž potvrdil, že cestoval skrze a napříč časem. Z nejméně 200 let vzdálené budoucnosti.

Přiharašil si to prý přímo z roku 2256. Řádně vyzbrojen znalostmi a detaily návodu "Jak Andrew k štěstí přišel".

Vše mělo vypadat velmi přirozeně? Jediné, co neprozíravý zločinec odmítal vyzradit bezpečnostním složkám bylo místo, kde ukryl svoji "časokoloběžku".

Nenapravitelný kriminálník zarytě mlčel, ačkoliv zainteresovaná strana se netají, že toto téma a informace o spolupachatelích, je vše oč tu, společně s jeho životem, vlastně běží.

Dalším příznakem věrohodnosti celého příběhu může pak být i deklarované obvinění ze zneužití "tajných" obchodních informací.

Ničema, mající nepovolené vědomosti o našich středověkých praktikách, musí být neprodleně zmimoprostorněn vaporizováním.

Stalo se tak prý ve vězení na ostrově Rikers (Rikers Island??). Kde si údajně odpočine až do té doby, dokud nebude ochoten prozradit úkryt ostatních spolu_zločinců a kde skrývá (nyní již) majetek Spojených států.

Bůh mu buď mislostiv po libovolný časový interval.

Než si jej převezme jiná neviditelná ruka trhu. Možná v nepřesně přesně deklarované budoucnosti. Pokud jeho tělesnosti bez úhony odolají času a důmyslným drtičům mysli a kostí.

Nic není totiž nemožné.

Zvláště pokud se držíme zásady, že si burzy nenecháme rozvracet ničemně poflakujícími se cestovateli časem. Právě těmi možnými kriminálníky, o nichž jde naším světem fáma, že kolem krku mají pověřené nezodpovědné víly štěstí, nebo dokonce minikrystaly s tajnými informacemi z oblasti našich podvodů a financí.

Promiňte? Obchodů a financí!

PS Patriot akt/2003!

Jehly hluboko vražené pod vaše nehty nechť jsou řádně sterilizovány. Tomuto zpravodajsko - vytěžovacímu procesu musí asistovat minimálně jeden skutečný lékař. Jinak se vyšetřovaný ničema, počínaje rokem 2002/2003), vystavuje dalšímu důvodnému podezření: že jsou jeho nezadatelná občanská práva a svobody, opětovně porušovány...

Chartizáni všech frakcí spojte se!

https://www.ufodigest.com/aprilfool.html

Poslední informace z konce roku 2004 nepřesahuje úroveň zpráv závislých, či spíše multimediálně zavilých a aktivizovaných v bývalém regionu Böhmen a možná už zase i und Mähren: Ruský prezident Jelcin se právě poblil u kremelské zdi, kde byl za svůj podlý a hanebný čin humanitárně bombardován na příkaz někdejšího Schaschek(a)I. von Prag.

Nebo také ne!

A nyní z udičky hozené do bezedných internetovských bažin:

"Don't believe me?" Search on Google for Andrew Carlssin and see what you come up with. NEW YORK

Federal investigators?

"Vy mi nevěříte?" Hledejte googlem (internetovský vyhledávač možných myšlenek) heslo Andrew Carlssin a dívejte se, co na vás vyskočí!

Mňau York

tajná policia... oj, čo to tárám ...

Federální badatelé z Washington DC + made in Spy Ware

https://www.dulac.ca/cookdocs/timetrading.html

Jen pro silné nervy... Pravda je prý jen nepovedený černý humor. Zatčen pro příliš veliký a tudíž nepovolený výdělek?

Jedině tak lze vybudovat důvěru v cokoli, na co nám post_puč_hadroví politruci ukáží...Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0