| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Petr Cibulka
Vydáno dne 15. 06. 2009 (2655 přečtení)

...Chtěl bych naše voliče jako pětinásobný politický vězeň komunismu a nejčastěji trestně stíhaný a souzený občan dnešního (post) komunismu ujistit, že dokud budu stát v čele naší politické strany, jejich důvěru nikdy nezklameme!.Petr Cibulka

admin - Praha 2009

Česká republika a volby do Evropského parlamentu: Odpovědi - zatím necenzurované - volebního lídra politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net Petra Cibulky na povolební otázky novin Sedmička:

Otázka Sedmičky: Ve volbách do Europarlamentu jste získal jedno procento hlasů. Co říkáte na takový úspěch?

Odpověď Petra Cibulka: Zejména bych chtěl poděkovat za náš úspěch Bohu a jeho hierarchiím. Bez jejich podpory bychom s naší volební kampaní vevýši 7.500 Kč takový úspěch nikdy nedosáhli! Dále bych chtěl poděkovat těm nejodvážnějším z českých občanů, kteří dokázali překonat strach z vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie a z jejich parlamentních kriminálních pseudostran=kriminálních mafií a rozhodli se za nás v těchto volbách kandidovat. Takových lidí je dnes v naší zemi bohužel jenom několik desítek a my naléhavě čekáme na další! Ti ostatní se podstoupit takové riziko ke škodě nás všech zatím neodvažují. Přízrak nepotrestaného komunistického teroru se už dvě desítky let stále vznáší nad celou českou společností, ve všech směrech ji dokonale dusí a paralyzuje a překonat tento strach dokáží zatím pouze jednotlivci. Za třetí bych chtěl poděkovat všem 23612 českým občanům, kteří dokázali překonali svoje znechucení z dnešní politiky, šli k volbám a dali svoji důvěru naší politické straně Volte Pravý Blok www.cibulka.net, přestože nás všechna rusko-česká kriminální masmédia už od samého počátku naší existence téměř 100% bojkotují, a to včetně tzv. "veřejnoprávní" České televize a rozhlasu. Chtěl bych naše voliče jako pětinásobný politický vězeň komunismu a nejčastěji trestně stíhaný a souzený občan dnešního (post) komunismu ujistit, že dokud budu stát v čele naší politické strany, jejich důvěru nikdy nezklameme!

Otázka Sedmičky: Není výsledek jen tím, že lidí přišlo k urnám málo a Vy máte hlavně disciplinované voliče?

Odpověď Petra Cibulka: Ukažte mně jednu jedinou neparlamentní stranu, jež - kromě nehmotných, byť sebe originálnějších myšlenek - nemá svým voličům jinak co nabídnout, která má disciplinované voliče. Disciplinované voliče mají naopak rusko-české parlamentní pseudostrany, které okupují všechna rusko-česká masmédia a z našich kapes korumpují své zmanipulované voliče!

Otázka Sedmičky: Kolik má Vaše strana členů?

Odpověď Petra Cibulka: Máme 650 registrovaných členů.

Otázka Sedmičky: Jak si vysvětlujete, že dvacet let po "sametové revoluci" získáváte stále nové a nové příznivce?

Odpověď Petra Cibulka: Máme daleko nejlepší politický program a řešení ze všech politických stran a to ani nejtvrdší politická cenzura a diskriminace ve všech polistopadových masmédíích nedokáže před voliči stoprocentně utajit. Naše volební stránky www.cibulka.net jsou hojně navštěvované a volební lístky zatím cenzurovat nelze.

Otázka Sedmičky: Jak hodnotíte volební kampaň? O Vaší straně přece moc voliči nevědí. Tedy na rozdíl od Dělnické strany, která měla - alespoň v médiích - daleko větší "propagaci".

Odpověď Petra Cibulka: Nás rusko-česká kriminální fízlokracie - na rozdíl od Dělnické strany - rozhodně nemiluje! Proto na rozdíl od nich žádnou masmediální propagaci nemáme. Celá volební kampaň nás stála cca 7.500,-Kč. Za tuto částku jsme vytvořili naše volební televizní a rozhlasové spoty, které díky "veřejnoprávní" České televizi prakticky nikdo z voličů neviděl, přestože, anebo spíše právě proto, že závažností svého obsahu patřily rozhodně k těm vůbec nejlepším.

Všechny volební spoty politických stran, kandidujících do Evropského parlamentu, byly vedením televize trestuhodným způsobem zařazeny do vysílání v ten vůbec nejméně sledovaný vysílací čas, tedy krátce po obědě, kdy jsou všichni voliči buď v práci, anebo ve škole. Proto byla volební účast tak nízká. Tak si "veřejnoprávní" Česká televize, dodnes v rukou nejtvrdších komunistických kádrů, spojených s ruskou vojenskou okupací, představuje svobodu a demokracii! Proto naší nejsilnější volební zbraní zřejmě byly naše volební lístky s našim kompletním názvem, který je současně i našim základním volebním programem a naše volební stránky www.cibulka.net. Ty totiž zatím cenzurovat nelze! Jak mnohaleté zkušenosti ukázaly, jiným způsobem dnes nelze v rusko-českých masmédiích překonat jejich tvrdou politickou cenzuru a diskriminaci všech politických menšin! Volebním lístkům a Internetu tedy vděčíme za tento úspěch!

Otázka Sedmičky: Pokud by Vás pustili do médií, jaký by byl - podle Vás - volební úspěch?

Odpověď Petra Cibulka: Prostot v masmédiích a prostor ve sféře politické moci je přímo úměrný. Když nám dali alespoň v tzv "veřejnoprávních" masmédiích 1%, když všechna ostatní privátní rusko-česká masmédia nás absolutně bojkotovala, získali jsme ve volbách 1%. Kdyby nám dali 30%, získáme 30%. Pouze proto - díky informačnímu monopolu - mají kriminální parlamentní strany v každých volbách od zmanipulovaných voličů téměř 100 hlasů! Kdo kontroluje informace, kontroluje moc...

Otázka Sedmičky: S čím negativním jste se při kampani setkal?

Odpověď Petra Cibulka: Tak jako v každých volbách pouze s nejtvrdší politickou diskriminací všech českých politických menšin ve všech rusko-českých masmédiích, včetně "veřejnoprávní" České televize, na kterou jsme už podali žalobu.

Otázka Sedmičky: Tvrdíte, že jste měl problém s e-mailem. Myslíte si, že jste pod kontrolou fizlokracie?

Odpověď Petra Cibulka: Když by neměl být od kontrolou fízlokracie vydavatel seznamů 200.000 důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB a předseda jediné autentické opoziční politické strany, kterou fízlokracie nemá pod svojí kontrolou, kdo jiný by měl pod jejich kontrolou být?

Noviny Sedmička: Proč stále narážíte na to, že Vám vládní garnitura hází klacky pod nohy?

Odpověď Petra Cibulka: Vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie likviduje všechny české neparlamentní politické strany, nejenom nás. Nejstrašnější likvidační zbrani proti demokracii a politické, informační a myšlenkové pluralitě je dnešní brutálně protiústavní volební zákon a totální informační blokáda prakticky všech neparlamentních stran ve všech rusko-českých masmédiích, včetně těch "veřejnoprávních"!

Noviny Sedmička: Jaké byly přesné náklady na volební kampaň?

Odpověď Petra Cibulka: Účetně 7000,-Kč, ale ve skutečnosti ještě o několik set korun vyšší. V těchto neúčetních výdajích jsou telefonáty, poštovní známky, papíry, atd, které si platíme z vlastních kapes, tedy naprosto stejně, jako kdysi v dobách Charty77...

Noviny Sedmička: Jak naložíte s příspěvkem,který teď dostanete od státu za volební výsledek?

Odpověď Petra Cibulka: Stát nedává, pouze velice neochotně vrací to, co nám vzal. Veškeré finanční prostředky, které za hlasy našich politických příznivců z jejich daní získáme, budeme investovat do nadcházejících parlamentních voleb a na další posílení naší politické činnosti v našem úsilí, zaměřeném proti vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracii a jejich parlamentním pseudostranám, které nás národně, ekonomicky, kulturně i lidsky už po generace totálně likvidují. Věřím, že se nám v nadcházejících volbách podaří s podporou našich politických sympatizantů překonat všechny politicky diskriminační bariery, a to jak diskriminace protidemokratického a protiústavního volebního zákona, likvidujícího svými svévolnými omezeními jakoukoliv skutečnou politickou pluralitu, který přijaly parlamentní strany proti těm neparlamentním,tak i totální politickou diskriminaci ve všech rusko-českých masmédiích, včetně těch tzv. "veřejnoprávních", a náš volební zisk se bude pohybovat mezi 1,5% až 5% hlasy. To by nám v minimálním případě zajistilo dostatek finančních prostředků na posílení našich politických pozic a dalších možností, v optimálním případě pak umožnilo vstup do parlamentu.

Noviny Sedmička: Ve svém volební programu píšete, že chcete z ČR udělat bohatou zemi. Jak toho chcete dosáhnout?

Odpověď Petra Cibulka: Z České republiky uděláme zemi svobodných a bohatých občanů naprosto stejným způsobem, jako se těmito zeměmi dokázaly stát švýcarská konfederace a Spojené státy americké, tedy dva kdysi nejchudší, ale lidsky nejsvobodnější a proto dnes i nejbohatší státy naší planety!

Noviny Sedmička: Co chcete vzkázat voličům, které chcete oslovit ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Odpověď Petra Cibulka: Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROV-NANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! - jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za VAŠI podporu!!!Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukušima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasažér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno, odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Češi opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Titížisté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pražském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
Šedivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě škube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžou? (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? - 1 (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží slyší, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro přežití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0