| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Paměť národa
Vydáno dne 18. 03. 2007 (4045 přečtení)

Paměť národa je mnohem více, než několikrát umělohmotně, v souladu se všemi směrnicemi Dederonie, převyprávěných 65 let.

Pokud nevíš odkud a kam jdeš, jsi politování hodný. Pliveš-li navíc do svého rodného hnízda a drancuješ-li jej, abys dokázal svoji oddanost těm za humny, domnívaje se, že na jejich ramenech vyrosteš v obra, brzy poznáš, že jsi jen ubohým trpaslíkem v jejich malinkaté a kýčovité zahrádce.

Nebo nepoznáš vůbec nic a pak tě není škoda!

Tedy jdi a nezastavuj se!Platíme a solíme?

© Zdeněk Patrick 1994/2006

Země Zlaté hvězdy Margity 1. díl

Z čistě nezávislého zdroje (velkoobchodníka a diplomata na výzkumných cestách ibn Jakuba) máme potvrzeno, že staroslovanskou tvrdou valutou, respektive českým platidlem (mohu-li vůbec pro ono období tento titul použít) byly jemné plátěné šátečky, jež byly pečlivě složené kolem kovového jádra obdélníkového tvaru.

Od slova plátno je pak odvozené i naše skvělé slůvko platit (potažmo též proplatit, vyplatit, splatit, možná uplatit, či nedej Bože dokonce zaplatit).

Na rozdíl od anglického salary známého i u nás (snad z dob možných keltských praprababiček) v podobě: solit , vysolit, zasolit. S příslušným gestem v podobě významného mnutí ukazováčku o palec napodobující solení. Doprovázené mírně vyzývavou obličejovou mimikou.

Semitští velkoobchodníci se smíšeným zbožím a slovanskými otroky omdlévali z platné slovanské měny. Uklidnili se teprve, když byli ubezpečeni, že čeští Slávové pravděpodobně háží zlatými hroudami po svých ovcích (České země byly po Egyptu druhým historicky největším nalezištěm zlata).

Nicméně... Měnový hit z Prahy později inspiroval naopak potomky jejich potomků k vytěsnění zlatého oběživa bezcennými hadrovými papírky.

Potvrzuje se navíc všechno, co víme o tržních smlouvách našich předků, jejichž platnost byla stvrzena tak zvaným trhem.

Roztržením příslušné textilie na znamení, že obchod byl uskutečněn. Od tohoto, dnes i pro nás, jaksi podivného zvyku "trhat" pochází české slovo trh - tržnice, ale také zatrhnout, atd.

Jiným zvykem, jež bezděčně přejímame, je vánoční zdobení obydlí větvičkami borovice, jmelím a cesmíny (tak, jak to dělali staří Keltové o zimním slunovratu). Totéž platí o zapalování svíčky o Hromnicích, pálení "čarodějnic" v předvečer 1.května, nebo uctívání "Dušiček", památky zesnulých.

To vše jsou původní keltské zvyky, které přežily v našich krajích, přes dva tisíce let.

Sypání hrstě zeminy do hrobu je naopak připomínka někdejšího vržení mohyly nad zemřelým bojovníkem.

Přičemž naopak posvícení, svěcení úrody je čistě slovanský zvyk rozsvietit sviečky (svьetit), aby příslušní bohové viděli, jak se Slávům daří.

Naopak v dobách neúrody zavládla všude naprostá tma, aby naopak zainteresovaní bohové "viděli".....

Zajímavým slovem je vraž - léčitel. Krvaví šiřitelé lásky (k bližnímu svému) úmyslně zašmodrchali jméno Vražbí tak, že jej máme rozumět v souvislosti s vrahy sv. Václava.

Skutečnost je však zcela jiná:

Poznámka pod čarou:

Vraž - místní jméno označující oblast božiště slovanských žreců, zaklínačů, zaříkávačů a léčitelů viz např. Vráž u Písku, Vrážky, či Vrážbí)

vračevati (staročeské) - léčiti,

vračilina (staročesky) - lék, dnes rašelina - rašelinové koupele v bahně s léčebnými účinky, zbytkový výraz původního vračelina - lék. Lázně Vráž u Písku - lečba pohybového ústrojí rašelinovými zábaly)

vražiti (staročesky) - věž tit, nepřesně odvozeno čarovati

vražka (staročesky) - věž tkyně

vražec (staročesky) - věž tec

vorožit (rusky) - předpovídat

vrožič (polsky) - předpovídat.

vračebný, vražebný (staročesky, jihočesky) léčebný, v souvislosti s očistnou koupelí.

plátno - platiti (zaplatiti, podplatiti, odplatiti atd.)

trhati - trh, tržnice, tržní, zatrhnout odvozeně též s konečnou platností ukončit obchod

slave - otrok, ceněni byli obzvláště mladičtí pražští (slovanští) kastráti a ještě mladší dívenky

slavisch - otrocký, otrokářský

Pragitae - Pražané potažmo Češi

Posvícení - děkovná slavnost za úrodu požadovala mimořádně jasné osvícení všech posvátných míst i v nočním čase. Od toho pak odvozeně slovo posvícení.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0