| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nomen Omen 3. část
Vydáno dne 31. 12. 2007 (4179 přečtení)

Následující i předchozí texty, datace nutno brát s rezervou. Jedná se databázovou studii sloužící pouze autorovi.Nomen omen /3. část

© Zdeněk Patrick 2006

5. Vojen 678 - 718

Není prozatím zpracován. Jméno odvozeno z keltského slovního základu.

6. Uni Slave 718 - 758 n. l - Slávové spojeni(?). To, že všichni Slávové, od Polabských Srbů, českých kmenů, a všech Slovanů na pozdějším území Velké Moravy, byli spojeni od dob Samo děržaví, tedy ve volném svazku, nebylo nikdy zpochybněno dob Samo děržaví. udržovalo v závislosti na vnějších tlacích franské říše, až do oficiálně povoleného vzniku Velké Moravy. Když hlavním spojujícícm faktorem byl společný jazyk a mnohdy i společný nepřítel.

7. období Kreso My Sláve cca 758 - 798 n. l. se sidlem na Vyšehradě. (Christ, potažmo Krest medžu námi Slávy). Období prvních křesťanských misionářů. V tomto případě pravděpodobně příchod sv. Martina a jeho žáků mezi Slovany.

Neuvažujeme-li pozdější příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu r. 863 a nepočítaje divoké misie pasovských a řezenských agenty glaubebringerství, pak zbývá ještě Sv. Martin (* 316 n. l., otec římský legionář, matka Slovanka) se vrací do rodné římské Sambarie v Pannonii, ze své misijní cesty mezi Slovany roku 350 n. l. Došel prý až do východních Čech. Jeho žáci pokračují v misii snad až do roku 380 n.l.

Tuto raněkřesťanskou misi potvrzuje i nápis na náhrobku tourského biskupa sv. Martina, jenž k roku 397 n. l. uvádí Slovany ve výčtu národů na středním Podunají, které byly jeho přičiněním pojaty ve zbožnou Kristovu smlouvu.

Pokud bychom toto období spojili s misí Sv. Martina a jeho žáků, pak bychom bájného knížete Křesomysla vročili až do roku cca 380 - 420 n.l.

Což nelze. Zprávu o keltských obyvatelích, přežívajících v bídě ve východních Čechách, lze považovat následující text kroniky Václava Hájka z Libočan (?)

Někteří z Čechuov těch, kteříž se byli osadili v krajinách východních, oznamovali sú Křezomyslovi, knížeti vyšehradskému, pravíce, že by v týchž krajích nalezli na mnohých místech města dosti veliká, kteráž někdy pevná byla, kteráž také pro dávní starožitnost a pro nepřítomnost obyvateluov velmi zpustla. Vsi také, že se mnohé nalézají, kteréž široké někdy byly, ale na ten čas málo obyvateluov v nich se nalézá a ti sú lidé jako divocí a svú řeč mají jako obzvláštní, kteréž žádný z Čechuov nic nemuoš porozuměti. Kníže s svými radami to vyslyšav odpoveďal: "Poněvadž sú tu města již se zbořila a lesové, jakž pravíte, velicí v nich rostú, vsi také na větším díle že sú zpustly, nechte lidu toho pozuostalého, neboť sami do konce vyhynú, aneb se k nám přihrnúš"

Zpustlá a zarostlá hradiště v Čechách? Tento text lze, při hledání příslušných skrytých dat z historie naší vlasti, jako zprávu, že zbytky keltských kmenů žili, nejen za dob kněžny Libuše, ale i za časů Křesomysla.

V souladu s datací ranných křesťanských misí Sv. Martina a jeho žáků.

Možná naopak v souladu s datací příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jimž předcházely i divoké mise jejichž cílem rozhodně nebyla christianizace, či nedej bože dokonce láska k bližnímu.

8. Neklanova éra 798 - 838, možný otec Kostějvida se sídlem na Budči(?)

Počátky osídlení někdejšího keltského opidia Slovany je archeology datováno rokem 798/802.

Jeho jméno odvodil kdosi (Bohužel nemám podklady, či je původní myšlenka) od jeho nebojovného ducha Ne kláti. V této souvislosti si připomeňme okolnosti kolem Lucké války.

Pro úplnost si připomeňme, že Slávové souhrně nazývali všechny Kelty - Keli (pravděpodobně mírně pohrdavě Kapustňáci, Zelnáči. Pojídačí kapusty (zelí). V našich zemích běžně vyskytující se jméno Kelian, Kilián hovoří o nositeli jména, že je z Kelů. Tedy z keltských nebojských kmenů. Stejný

význam mají i jména Koler a Keler.

Bojové, o jejichž keltském původu pochybuje Velesova kniha (jež tvrdí že se jedná spíše o kmen s převahou Slovanů a jejichž jméno je naopak symbolem bojovnosti.

Ne Kelian může znamenat buď období, kdy mezi Slávy již Keltové nežili, či naopak vládce nebyl Keli, nebo skutečně odvozeně jako nebojovný kníže.

Každopádně nesídlil Neklьan na Vyšehradě, ale na Levém Hradci a vedl válku Lužickým Vlastislavem (Viz válka s Lučany).

Jedná-li se o Budeč, možné rodiště knížete Bořivoje, pak se informace o zdi tlusté jsou pravdivé. Jejich tloušťka dosahovala sedmi metrů, jež byly později po požáru zesíleny na 13 metrů.

Přičemž počátky osídlení někdejšího keltského opidia Slovany je archeology datováno rokem 798/802.

Hostivít je jméno, dodnes mírně znějící. Hosty vítá, tak nějak máme pociťovat jméno otce prvního křesťanského knížete. Ve skutečnosti Hostivít vznikl účelovým přepisem jména Gostěj - vid,

Gosti - kupci, vid - světlo. Světlo kupců?

Nikoli. Gostěj vid má jediný možný význam - Kostějovo světlo.

Kostěj Nesmrtelný, někdejší nositel smrti byl velkomoravskými, potažmo českými Slávy vytěsněn jeho milenkou a někdejší manželkou Dažboga - Moranou.

Období, jež předcházelo vládě Bořivoje a Ludmily, tedy období v němž žil Bořivojův otec, se vyznačovalo obdobím strašidelné Kostějovy záře.

Lze navíc s úspěchem pochybovat, že by v rámci sudby systému Nomen Omen dal otec, v tomto případě Neklan, do vínku právě narozeného syna smrtící Kostějova záře.

Jakkoliv se ono období, zejména na Velké Moravě, koncem starověrectví a tedy i Kostěje Nesmrtelného. A vzhledem dodnes přetrvávajícímu kultu Morany.

Nicméně?

Pátrejme po indicii, jež by byla ve shodě se jménem Kostějvid - (smrtící) Kostějovo světlo (záře)

794 Bretaň - Francie

Angličan Roger z Wendoveru, vyjmenovává ve své knize "Květy historie" řadu neobvyklých nebeských úkazů, jež se údajně vyskytly v letech 447 až 1235 našeho letopočtu. Dílo popisuje mimo dvou komet z roku 729, meteorického deště roku 747 i pozorování zvláštních světelných sloupů ve francouzské Bretani roku 794, ale i jinde v Evropě.

Tedy nikoli v éře Gostějvida, ale časech jeho otce Neklana.

Poznámky pod čarou: Budeč 798/802- staroslovanské hradiště (poblíž Zákolan, mezi potoky zakolanským a Týnickým) - centrum staroslovanské vzdělanosti. Hradiště patří svými 22 ha rozlohou k největším v Čechách (celková délka hradeb 2 km, výška 5 m a šířka po požáru rozšířena ze 3 metrů na plných 13 metrů byly vybudovány zřejmě na přelomu století v letech 798/802). Budeč měla ve skutečnosti , v jistém časovém intervalu, dokonce dva knížecí dvorce.

Opevnění hradiště zajišťovaly hradby o délce cca 2 000 metrů a výšce až 5 metrů, šířka 7 metrů.

Keli - české označení keltských kmenů. ¨

Bojové (Bonové) stojí v Čechách mimo toto označení. Podle Velesovy knihy jedinými Kelči (Kelty) byli totiž Rakotové viz Rakousko a Rokytansko (Rökycansko) a Kotíni (Kotetýni). Zatímco Bojové patřili ke prastarým slovanským kmenům. Což je překvapivé, ale i celkem možné tvrzení. Uvážíme-li plynulé prolínaní těchto entit. Valaši (Velšané, Volskové) přicházejí již v křesťanské éře.

A naopak Marko mani, v překladu Muži hraničáři, jsou typičtí Keltové, strážící za úplatu hranice římského imperia.

Pokračování možná jindy.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0