| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nesouvisející výběr
Vydáno dne 23. 02. 2009 (3353 přečtení)Výběr nesouvisejících článků

kliknutím myškou = stop

pohyb myškou = posuv
K Zemi dorazí planetka dnes ve 14:45 SEČ
Praha 2. 3. 2009... K Zemi směřuje planetka o průměru 30 metrů, jež má údajně minout Zemi dnes v odpoledních hodinách ve vzdálenosti pouhých 63 500 km.

Planetka je nazvána 2009 DD45 a bude nejblíže Zemi ve 14. 45 hod. středoevropského času. Planetku objevil před několika dny astronom Rob McNaught z observatoře v australském Siding Sping.

Původní pramen: novinky.cz...


První nápověda rebusu ( Viz článek "Kdysi dávno"... )

Zarytí nevěřící Tomášové mohou, tak jak jim ostatně velí jejich nejvlastnější niterné nutkání, opět pochybovat o všem, co jsem kdy tvrdil, nafotil, či viděl, ale nic nezmohou proti tomu, že všechny stěny našeho rébusu jsou v neustálém pohybu, mnohé se po sobě dokonce v jisté zákonitosti posouvají, aby se v den "D" se konečně setkali všechny stěny v jednom jediném bodě.

Jak je to možné?

O tom někdy příště. Přeji všem dobrou zábavu.Viděl jsem velké množství těch nejpodivnějších věcí, do nichž mohu zařadit i zvláštní elektromagnetické bouře, z nichž jedna mohla úzce souviset s legendárním příběhem Karla Hynka Máchy. Z téhož důvodu prosím možné svědky této bouřky, aby se mnou spojili E-mailem... ...Země česká, slavná svými dějinami, i ponižovaná, až pod práh důstojnosti života člověka


Experimenty s dálkovým ovládáním lidské mysli
www.matrix-2001.cz S pokusy a vypracováním metod umožňujících dálkovou kontrolu mysli se začalo už v padesátých letech minulého století. Sověti začali s výzkumem biologických účinků mikrovln už před rokem 1953. V Sovětském svazu a ve východní Evropě bylo zřízeno několik laboratoří, jedna z nich přímo při Institutu zdravovědy a nemocí z povolání Akademie lékařských věd SSSR. Ačkoli sověti o svých experimentech podávali zprávy v dostupné literatuře, parametry, jež definovali, byly nepostačující k opakování jejich experimentů, takže si mnozí vědci ve Spojených státech kladli otázku, zda nejde o pouhou dezinformaci. Nešlo. Tehdejší fond CIA poskytl finanční prostředky na projekt...


Signoraggio nebo-li Panské - a frakční rezerva

zdroj: www.zvedavec.org velmi dobrý článek
Signoraggio je psychologický a monetární podvod, jenž si vzal za cíl nás všechny. Tento podvod se skrývá a posiluje za závojem mlčení a smrti a trvá již nejméně 300 let, aniž by na své existenci musel cokoliv měnit.. .
www.matrix-2001.cz- Peniaze bez úrokov a inflácie (1) Treba kus odvahy na to, keď človek, ktorý nie je ekonóm, sa pustí do písania knihy o ekonomike, najmä ak sa týka jedného zo základných štandardov profesie, ktorým sú peniaze.


Boj proti iluzi - velkolepá hra šachu

zdroj: www.matrix-2001.cz
www.matrix-2001.cz Může se zdát že se jedná o zcela samozřejmou věc, přesto to řeknu, protože se zdá že často zapomínáme, že jasné dorozumívání je zásadní pro vzájemné porozumění. Bez obecného porozumění co jeden druhému sdělujeme, se ztratíme ve zmatku světa Bábelu. Nebezpečí pro každého z nás v důsledku nedostatku obecného porozumění nelze zveličit. Uprostřed záplavy finanční pomocí, zachraňování a stimulačních balíčků neexistuje jasná komunikace ohledně toho, proč jsou uplatňována zrovna tato opatření a jakým způsobem mají vylepšit životy běžných lidí. Je víc než jasné že se jedná o záměr. .


Živá a mrtvá voda
Rané křesťanství bylo pro české Slávy přijatelnou, či spíše tolerovanou alternativou. Která nepřekážela a možná obohacovala pohled na vzájemnou toleranci.

Nebýt faktu, že pod rouškou christianizace, a na úkor slovanských rodů, bylo šířeno nikoliv slovo Boží, ale jeho deformovaná parodie. Krvavými křtinami skrze kmeny s pohansko barbarskou duší. Navíc z komplexy malého životního prostoru a vizí zlatých pokladů kdesi na východě. S činy na hony vzdálenými myšlenkám Krista a Nového Zákona.

Oslovení (Českého) národa
Osudy národa

Národe mučedníků a bojovníků za Bož í pravdu, ve vznešeném, slavnostním patosu Boha chci s tebou hovořit, i tak jednoduše a přímo, jako mluvívá člověk k člověku o společných problémech, tíživých i krásných věcech života. Slyš mne ve slovu Otce svého i Pána svých cesta a života, i v laskavosti své nebeské Matky. Spojili jsme se v jedno jméno, které je sluncem tvých dnů i zářivou hvězdou, jdeš li nočním setměním a v prostoru hledáš orientaci...Jsme zde... ...Neboť karty byly rozdány na počátku věků, skryté v přesném množství výsledných energii. Když ani jeden zákon nechyběl, ani jeden nepřebýval.Děti Zimy... ...Velká Říjnová revoluce byla generována finančními šoky skrze uměle vyvolané hrůzy a bídy I. světové války. Cílem bylo potrestání nepoddajného ruského cara Nikolaje a postupné vyhubení ruského národa...
Mimořádná aktivace jevů na jihu Čech... ...Aniž víme, co je dobré. Kladou-li před nás jen věci Zlé...


Zvláště mocná kouzla na CNN


Na mnohých a spíše okrajových místech oblohy bylo možno pozorovat magnetické siločáry, když "uvnitř" se měnily průběžně podivné obrazy, z nichž vynikal obraz madony s dítětem a velký drak. Přičemž jeden z fotografujících byl na krátký čas na obloze dvojrozměrně vyfocen. Jakkoliv to zní neuvěřitelně....


Looking Glass
V těch dnech, právě za našeho života a nasíleného bezpráví, k nám promlouvá cosi, co mnohá lidská bytost jen těžce pojmenuje, neboť je to pro mnohé nepřijatelné. Jsou to poslední varovná slova. Nehlasná, ale o to důraznější. Vstupující do našich myslí skrze svědomí, jež odráží ustanovený Mravní řád. Hovoří k nám bez hlasu. Mezi řádky nevyslovených utajovaných a zamlčených skutečností....


bin Satan
Jsem u vytržení, jak jednoduše lze, vytržením slov z kontextu, jindy za asistence možného strachu " a přirozené línosti, modifikovaného teroru a pilné práce politruků - motivovat? ještě nedávno svobodně hýřící optimismem spoluvytvářet jakoukoliv virtuální realitu, jež je zcela pohltí a promění v nevidící a neslyšící dav nad nímž údajně vyšuměla naděje do ztracena. ....Srbsko disponuje novými důkazy o obchodu s orgány Srbů zajatých kosovskými Albánci během konfliktu v Kosovu a bude po Albánii požadovat více informací ...


...A ženy budou lámány pekelnými koly?
Nová studie římsko katolické církve o mukách pekelných. Vědecká vize pekelných trestů tentokráte z 21. století....Texaská čeština


A druhým okem pozorujte Sběř?
Podle U.S. ministerstva spravedlnosti bylo nahlášeno za posledních 12 měsíců zmizení celkem 797 000 dětí. Zmíněný Department konstatuje, že je to kolem 2100 dětí za jeden den, které beze stopy mizí! Za jeden jediný den! Ještě včera v jedné z nejpřednějších zemí světa. ....


25. února 2009 Praha

© Zdeněk Patrick

25. února 2009 Praha 9:00 kuchyňského času I.

Po více než třech měsících intenzivního stmívání chemtrails průšvihem, kdy Sluníčko pronikalo skrz rozsévané svinstvo jen na několik málo okamžiků, se konečně nad Prahou obloha na chvíli lehce zamodrala.

Netrvalo až tak dlouho a po několika málo okamžicích se na Krčským údolím a okolí objevila cca flotila 50 letounů, které tentokráte nejen v trajektorii Slunce zasvinili, co se dalo.

V tomto nezákonném aktu se zřejmě skrývá jeden z faktorů manipulace s informacemi o údajných změnách klimatu. Podvod a sprostý trik nadstátního terorizmu mající ospravedlnit další příští daňová a sociálně - politická zatížení obyvatel, jež v souhrnu s ostatními vstupy fašizoidních snah agentů - deprivantů, mají v počáteční fázi fašizace umenšit naše práva a svobody.

Netajím, že jsem velmi nahněvaný a tak každého mektala s nespornou prospěšnosti takových opatření, okamžitě odešlu tam kam patří. A protože se letouny pohybovaly níže než 5 000 metrů, pošu do těch samých míst mektaly blekotající své geniality o běžných kondensačních pruzích.Co nám létá nad hlavami? Praha - Pražské ruzyňské letiště dnes po 20:00 vyhlásilo stav tísně. Důvodem bylo letadlo americké armády C17 se šesti lidmi na palubě, které hlásilo problémy... viz ceské noviny.cz
Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0