| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Nemusí to být totéž...
Vydáno dne 21. 02. 2008 (3670 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

To co "létá" poblíž naší planety (A buďte ujižtěni, že se jedná o zcela reálně pragmatickou skutečnost. Uvážíme-li systémové vymlčení elementárních skutečnosti, nemusí to nutně být naši potomci na romantickém výletě do minulosti.

Může to být i ta horší varianta.

Přičemž tu nejhorší z variant vyslovili odpovědní svým mlčením.

Zkrátka viděl jsem, během 30 let, velké množství objektů, jež se mnohdy pohybovaly a transformovaly své tvary tak, že nerespektovaly nejen newtonovskou fyziku, ale i žádné z vědeckých a novinových doporučení o své neexistenci.Nicméně je to totéž...

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Jednoho říjnového dne roku 1973, Praha - Československo. 2. pozorovatel

Když dva vidí totéž, nemusí nutně vzápětí popsat minulou událost stejnými slovy. Každý z nich vychází z úrovně svého poznání, zdravotního stavu, schopností postřehu detailů, či elementárních vlastností pozorovaného objektu, využitím své slovní zásoby, momentální nálady v okamžiku překvapení, životních hodnot a podobně.

A protože když říkám "viděl jsem" - byli jsme vždy u toho nejméně dva. O těch ostatních programově mlčím.

Nyní nechám "hovořit" svoji partnerku o tomtéž, co jsem již minule popsal.

O obřím objektu "zavěšeném" na obloze - kdesi na pražské periferii.

V roce 1983 se nám dostal do rukou jeden z tehdejších časopisů "Svět socialismu". Na posledním listu tohoto plátku byla zajímavá výpověď jednoho z pilotů, kteří před deseti lety nalétávali na neidentifikovatelný předmět. Z důvodů utajení, či nepříjemností mohl letec poskytnout tyto informace až s desetiletým zpožděním.

Popisuje své setkání (1973) s neznámým objektem visícím nad Prahou, když při přiblížení jeho stroje, neznámý objekt odlétl směrem na sever nezvykle vysokou rychlostí.

Se zájmem jsme si s manželem přečetli tento, bohužel mnoho neříkající, a poněkud zavádějící článek, jež ani nezůstal mezi našimi archiváliemi... Naše vlastní pozorování před deseti lety (v roce 1973) bylo však potvrzeno později i dalšími nezávislými svědky a vzhledem k závažnosti pozorování jsme si nemohli namlouvat jakákoli jiná vysvětlení. Což jsme, vzhledem k jednoznačné realitě, ani nečinili, Zůstával však velký otazník - bez jakékoliv odpovědi.

Co se vlastně onoho krásného srpnového odpoledne roku 1973 událo. Léto bylo na sklonku, vanul příjemný vítr, bylo pozdní odpoledne. Nebe nad námi bylo bez mraků. Krásně modrá obloha.

V kočárku, který jsem tlačila, ležel náš šesti měsíční syn a bylo znát, že se cítí v prostorném kočárku nanejvýš spokojeně. Syn ležel na zádech a díval přímo nad nebe. Sluneční paprsky již slábnoucího slunce dopadaly do kočárku a nijak neoslňovaly dětské oči hledící k obloze. Pohlédla jsem tím směrem a spatřila na nebi dvě stíhačky.

Třpytily se jako stříbrné hvězdičky a za nimi se vlnily bělavé pruhy sraženého vzduchu.

Žádný zvuk nebyl slyšet. Stíhačky letěly ve velké výšce, měly velikost špendlíkové hlavičky. Sklonila jsem se nad kočárek k synovi a ukazovala mu letící hvězdičky, když tu náhle jsem spatřila cosi, že jsem překvapením zůstala mlčky stát. Zvedla jsem ruku k nebi, rozevřela palec co nejdále od ukazováčku a začala poměřovat na nebi to "cosi". Manžel, pohroužen do svých myšlenek, nevěnoval příliš pozornosti mému jednání. Upozornila jsem ho a on letmo pohlédl na oblohu. V té chvíli užasl, když spatřil to, co já. Na modré obloze, přímo nad námi, stál osvětlený objekt velikostí i tvaru veliké fazole. Viděla jsem v té chvíli snad celé spektrum barev. Nádherně zářící drahokam, který hrál všemi barvami, žlutá, bílá, červená, zelená, fialová i modrá barva. Drahokam visel a nebyl v pohybu.

K němu se pomaloučku a nehlučně sunuly dvě stíhačky. Když se přiblížily asi na vzdálenost "deseti centimetrů" - předmět odlétl obloukem, jako by ho někdo uchopil a prudkým pohybem ruky odhodil za koruny stromů lesa, který se po pravé straně vypínal. Zářící drahokam zmizel z oblohy, kdesi za stromy a nic po něm nezbylo. již nebyl vidět a dvě stíhačky se pomalu přibližovaly k místu, kde dříve nehybně visel. Dívali jsme se tedy na ně.

Pohybovaly se velmi pomalu a nehlučně ve své původní dráze. Minuly místo, kde před několika okamžiky ještě předmět "parkoval" a rovně bez odbočení pokračovaly v letu. Objekt jim odlétl doprava směrem k severu, ale posádky letadel asi nic neviděly, neboť neodbočily. Nebe bylo za chvíli opět prázdné, až na dva potrhané slábnoucí pruhy.

Nikde nebyla jiná osoba, která toto naše pozorování mohla s námi sdílet. Všude byl klid a ticho.

Ještě chvíli jsme postáli a pak pokračovali v cestě směrem k lesu, který byl cílem naší vycházky.

Začali jsme zvažovat, co jsme to vlastně spatřili, jakou rychlostí se to pohybovalo (manžel později odhadl rychlost předmětu v první polovině vteřiny na 80 000 km/ hod). Ozáření předmětu sluncem, které se blížilo k západu bylo nádherné. Připadal mi jako duha v chomáčku. Nyní jsem si vybavovala i další souvislosti.

Než se dal objekt do pohybu, zakouřilo se a jas záře pohasl. Objekt potemněl a zdálo se, že se i zmenšil.

Start pohybu byl jako když vystřelí. již na počátku stejně vysoká rychlost s jakou zmizel bez nějakého rozjezdu. Bylo to neuvěřitelné. Další dny jsme sledovali tisk, zprávy v televizi a rozhlase, vyptávali jsme se, ale žádné jiné konkrétní informace jsme nezískali. až po deseti letech ve zmíněném článku.

Manžel se dál věnoval pozorování těchto jevů, já jsem však již nikdy tak krásný létající objekt nespatřila, i když mnoho dalších ano. Ty však nehýřily tolika barvami, jako ten první.

A pokud si po letech vzpomínám, barvy objektu byly spíše úsporné (bílá, oranžová, načervenalá a nazelenalá, snad i fialová), nikoli však celé spektrum barev.

V. Š.

Z jistým překvapením musím přiznat, že ač jsme viděli totéž, každý z nás se soustředil na jiné detaily a další posuzování je pak ovlivněné získaným dojmem.

Já byl osobně překvapen velikostí předmětu a jeho transformací, co do tvaru (kruhového na doutníkový).

Marným útokem stihaček (MIG 21 z budějovického letiště), které z jihu obchvatem na objekt bezmocně nalétávaly.

Barvy jsem vnímal spíše jako kamufláž, neboť se mi zdálo, že se chce objekt ve své první fázi podobat spíše Měsíci na denní obloze. A duhových barev jsem si všiml teprve tehdy, když mne manželka upozornila. K potemnění objektu podle mne došlo v okamžiku druhé fáze, kdy se přestal otáčet kolem své podélné osy a změnil tvar na velký doutník.

Fazoli jsem žádnou neviděl. Pokud fazoli nelze úspěšně zaměnit s doutníkem.

Rovněž krátkodobý výtrysk tří praménků černého dýmu, jež vytryskl z objektu (dvě vteřiny před jeho "odletem") do vzdálenosti cca 800 metrů, jsem nevnímal jako "zakouření".

Velikost objektu byla, co do délky přes kilometr a největší průměr 600 metrů. Ve svém knize jsem použil podstatně mírnějších, pro čtenáře snad přijatelnějších rozměrů.

Rychlost z nuly na maximum byla okamžitá a newtonovská fyzika v tom samém okamžiku sbalila svá "fidlátka" a na tuto malou chvíli se odbelhala se na smetiště dějin.

Vše proběhlo tiše. Bez jakéhokoliv zvuku, či dokonce třesku při překonávání zvukové bariéry.

Předmět byl ve výšce cca 8 000 metrů.

Rovněž původně (podotýkám velmi přesně) vypočítaná rychlost, potažmo zrychlení bylo v té době jednoznačným šílenstvím. Zůstává jím dodnes.

Ačkoliv jsme viděli totéž a popisovali různě - oba víme velmi přesně, co jsme viděli.

Zároveň víme, čím "záhadný" objekt nemohl být ani náhodou.

Vším tím, čím nás v této oblasti hojně naopak zásobují ti, kteří neměli pravdu nikdy v oblibě.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0