| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Neboť sám počátek všeho našeho konání...
Vydáno dne 30. 09. 2009 (2860 přečtení)...i samotný průběh byl vadný?

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Neboť sám počátek všeho našeho konání i samotný průběh byl vadný.

A právě od tohoto zjištění lze uvažovat 2000 let staré poselství, jako alternativu záchrany, kterou jsme celá staletí míjeli téměř jakoby bez povšimnutí, neboť ani naši předci, ani my nemáme šanci změnit nic jiného, než sami sebe. Aniž je nám poskytnuta jakákoliv pravdivá informace o skutečném stavu. S postupným nárůstem v ponížení našich práv a svobod.

Jinou alternativou předchozího tématu je otázka, jak dalece lze ovlivnit vnějšími impulzy dějinné události. S jakými očekávanými relacemi, jestliže výsledek - současný nosný program, má ve své závěrečné fázi solidní fašizoidní příznaky. Reprezentující zarytou chtivost relativně velmi malého zájmového uskupení. Neuvažuji-li hordy vždy horlivých přisluhovačů spoluvytvářejících primitivní šmírovací a represivní hmyzí systém. O němž neúplně vypráví i Orwelova vize.

Předpokládejme, že hybatel událostmi, prochází libovolně časem. V souladu s úrovní svých, či spíše osvojených technologií.

Možná se tak dlouhodobě děje jen skrze dědičná společenství programovou konstantní eliminací jisté "nespolupracující" části lidské populace a časově neomezenými manipulacemi široké škály informačních mechanizmů, jež nám nejsou, ve své vnější projekci, kupodivu neznámé. Neuvažuji-li celou škálu fiktivních hodnot zapracovaných do systémové sítě nikdy neexistující reality, pak si dovolím některé z dalších možných příznaků jmenovat:

1. Janova Apokalypsa popisující děje, nikoli nepodobné vývoji současné situace. Naopak. Zdá se, že nositelé zvráceností nestíhají zadání předků v čase. Snad proto, že se i oni řítí po jiné časové linii, než byl původní úmysl. Sami k nenávisti rozděleni do frakcí. Pravděpodobně jsou si však této skutečnosti vědomi, přičemž by vše měly "napravit" shengenské podrazy X té generace, několikrát podsunutá EU ústava změněná na Lisabonský diktát + příslušné výhrůžky váhajícím. Možná, v krajním případě i globální chaos, virové nákazy i nově vyvolaná celosvětová potopa krve. S možností vyhlásit celosvětový výjimečný stav s doprovodnými "výjimečnými" zákony, nad nimiž by každý soudný člověk hořce zaplakal.

Z čeho tak lze usuzovat?

Nepochybně z faktu, že i sami globalizační tvůrci, nepochybně vzdělaní v mnoha oborech, znají "Janovu Apokalypsu" a přesto, znajíce své konce, se tak horlivě snaží tuto vizi beze zbytku naplnit?

2. Texty historicky ověřených dokumentů popisujících průnik nespecifikované entity svým konáním přechylující historické události např. ve prospěch Alexandra Makedonského, či Karla Velikého, tedy ve prospěch Velké Frankonie (včetně nástupnických států).

3. Texty, jež slují jako posvátné, jež jsou ve významném souladu s chaldejskými eposy hovořícími o dlouhodobém průniku několika entit, majících dominantní vliv na vývoj původních osídlení Mezopotamie a Palestiny.

4. Starohinduistické eposy hovořící o téže entitě, či podobných vstupech - včetně popisů daemonských válek (daemon - vědoucí).

5. Závažná tajení, případně mediální znevažování, či sofistikovaná výroba falzifikací zpráv o reálných archeologických objevech z dob, jimž kupodivu všichni, včetně ateistů, rozumíme skrze slova "před potopou".

6. Závažné tajení, případně mediální znevažování a masová výroba falzifikací zpráv o technicko fyzikálních jevech z oblasti mimozemských technologii.

Osvojených mimozemských technologii, či technologií, jejichž smysl uniká, nejsou-li zaměřeny proti samé podstatě lidství.

Řízených i neřízených jevech souvisejících s denními událostmi na této planetě, v naší sluneční soustavě i v galaxii. Projevujících se zejména v poruchách zdraví, ve snížení fyzické a psychické kondice, ale i v globálních klimatických odchylkách (Jejichž existence, jakkoliv uměle vybuzená, je zneužívána k dalším represívním atakům proti zbývajícím.).

O projektech směřujících k masovému omezení práv a svobod.

Projektech útočících na samou podstatu a smysl života na této planetě.

O průvodních jevech bezprostředně souvisejících s prostupy časem.

Jevech, jež souvisí s bohatým výskytem "Zjevení" římsko katolickou církví přidružených protagonistů Nového zákona, které jsou kupodivu v souladu a pod úplnou kontrolou římsko-katolické věrouky. Vše pečlivě zmapováno nadšenci, ale i profesionálními institucemi Vatikánu. Přičemž vizionáři jsou, pokud nezemřeli krátce po setkání s vizí, neprodyšně uzavření klášterech, kam veřejnost nepronikne ani náhodou.

V souvislosti s těmito "zjeveními" si připomeňme, že skrze vizionáře je lidstvo nabádáno k nápravě zavedených nectností. Když pro čas nápravy je vždy stanoven, s jistou časovou rezervou, dostatečně dlouhý interval nutný nejen pro nápravu, ale i odpuštění.

Zde se zdá logika věcí, z pohledu nápravy a dostatečného časového intervalu pro nasměrování na správnou časovou linii, zcela jasná.

Avšak jen do té míry, že z nízkého na vysoký nelze dosáhnout. Ve skutečnosti je tedy náprava zhola nemožná.

Z téhož poznání je pak podivné, že římsko-katolická církev tajila a dosud přísně tají některá zásadní poselství své nejvyšší církevní Autority adresované lidstvu. A nyní zdůrazňuji: Poselství od tak vysoké církevní Autority, za níž se Zjevení vždy a se vším všudy vydává.

Nyní si všijme do myslí náčelníků servisních služeb, vojensko hospodářského komplexu, služeb shromažďujících automatizovanými odběry z našich soukromých počítačů informace o stavu průměrné mysli lidstva. S cílem vyhodnotit a stanovit procentuální pravděpodobnost možné záměny směru vývoje světových událostí směrem k další možné devastaci. Povšimněme si rovněž pravidelných globalizovaných kampaní útočících na relativně oddělené skupiny lidského společenství (bezdomovce, důchodce, závislé nájemníky, bezzemky, nižší střední vrstvy, kuřáky, nespolupracující a mnohdy i podvržená politická uskupení, odpůrce euthanazie, odpůrce čipizace, vlastence, lokální patrioty, smyšlené i skutečné náboženské sekty, prosté řidiče, matky rodící doma atd.).

Povšimněme si i pravidelnosti v pulzujícím nasilování a programovém načasování těchto kampaní, včetně okamžité pokoutní výroby potřebných, dávno cizorodými elemetny vypracovaných určujících zákonů. Povšimněme si též diskriminace mladých žen v plodném věku, diskriminace matek, diskriminace žen "po padesátce". Ty první jsou vzácnými nositelkami života, ty druhé vzácnými podporovatelkami nezkušených rodin.

Povšimněme si rovněž délky pracovní doby a celkového času stráveného nejplodnější části lidstva v pracovním záběru. Přetékající jednak zákonitě a logicky klesajícím pracovním výkonem, jednak zbytečně promarněným časem a mnohdy následnou závěrečnou vyhořelostí. Když nesmyslná buzerace skrze pomyslné doktríny halasných dogmat o nutnosti plného pracovního nasazení v mladém kolektivu a fámy o bezmezné oddanosti k podniku.

Což považuji za nejzákeřnější bláboly od dob Svaté inkvizice, jež jsou v zásadním rozporu s vědeckými poznatky o "v čase logicky klesajícím pracovním výkonu". Oddanost firmě a cílevědomém mladém kolektivu jsou teroristickým mektáním, neboť z téže přirozenosti (v čase klesajících výkonů - zcela závislých nikoli na vůdci, ale na biochemických pochodech a termodynamice. Se všemi důsledky. Neuvažuji-li ostatní lidské přirozenosti.

Na konci individuálních časoprostorových linií, trčí pak systémové odkopnuté frustrované trosky důvěřivých a následně i nesmyslně zadlužených a krátce před zimou i bezdomovců.

Ukončím tento výčet, neboť není v mých silách, ani v úmyslu, vypočítávat všechny tisíciny milimetrů vzdáleností skutečné pravdy, oddělující nás stále ještě od propasti. Aniž jsem se zabýval pracným reverzním průzkumem dominantních událostí.

Neboť pravdivými poznatky nezdravě riskujete, že se z vás stane, z minuty na minutu, vhodný abonent vaporizace.

Postačí uvědomíme-li si, že nastal velmi zajímavý úkaz, kdy se relativně nekonečné fraktály časových linií nečekaně prudce, možná již lavinovitě, nasměrovaly tam, kam jsme nikdy nechtěli. S podezřením, že tyto ataky nejsou ani bezděčné, ani spontánní.

Jsou usilovně cílené. Směřující, jako vody prudkých řek do propastí.

Když není ponechán ani čtvereční milimetr v klidu.

A jak z toho ven?

Ach? Velmi, velmi těžko!

Když jedinou alternativou je snad jen velké a skutečné, nikoli vagabundy sehrané odpuštění. Bez jakýchkoliv lstivých podmínek a postranních úmyslů.

Tedy velmi, velmi těžko?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0