| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Množství jistot nedaleko černé díry...
Vydáno dne 21. 01. 2010 (1850 přečtení)

Prosím váženého čtenáře, aby uvážil, zda číst, či nečíst tento článek. Přiznávám, že následující řádky si jen tak tichounce šeptám do svého ucha, sám pro sebe, v čirém osamění, pod sedmnáct let temnou a stále více stmívající se oblohou s minimálním slunečním svitem, aniž mne inspiruje bezživotní nečitelnost oddaných poddaných pánů virtuálního světa, sám zasněn do časů, které nikdy nenastaly? Nicméně... Něstěžuji si. Aniž chci být náhodnému kolem jdoucímu i sám sobě protivný.

Jsem rovněž dalek obtěžovat výčtem svých radostí, smutků a podivností, jež mi dává souhrn životních jistot. I když se netajím, že nejpodivnější životní setkání nebylo s programově naučenou nevědomostí, jejíž nástrojem jsou vědomě věrolomné lži, jako spíše s navyšující se četností téhož jevu...Popoháněn jistotou, že jakékoliv rozumné konání v tomto reálném matrixu i následné nulové odezvy, či řízené masivně interaktivní mlčení násobené shlukem nesouhlasného řevu při ubíjení Pravdy, vyvolává úžas nad pokročilosti naučené nevědomosti. Výsledně pak do blízké budoucnosti i nezměrný pocit jistoty?

Pod silným dojmem výčtu událostí, již řadu dní sčítám své jistoty a překvapen jejich množstvím, nikoli však nadžen, posuzuji své někdejší mizerné šance směrem do minulosti, abych výsledně odhadl a dnes i přesně určil, co do budoucnosti.

Přičemž zbytkový dojem: Jakoby tehdejší i nynější světa běh řídil podřadný věští kouzelník, jenž pak skrze informace vytažené z tajného rukávu bludných izmů a tajných dogmat spěchajících do minulosti z neexistující budoucnosti, či co nejspornější paralelní časové linie. Aby skrze bezcenné Looking glass podklady, získané z podvrženého kouzelného zrcadla, udílel světu přesně nepřesné globalizační příkazy. Přičemž vše se musí, mnohdy se zpětnou platností, podřídit požadavkům mizerných čarodějů a jejich tajných komponentů.

Jakkoliv zásadní poznání nelze říco, ani v dnešní vyspělé demokracii, pro mne stále v neuvěřitelné, až šílené verzi, nejen co do šíře, výše i hloubky dozajista zcela nezasloužených osobních svobod, ubezpečuji váženého čtenáře, že ač přirozený pragmatický optimista (nebýt, tak nenapíši ani řádeček), si dovolím pokračovat ve svém ustrašeném šepotu do vlastního ucha?

Veškeré dění nevšímavě šumící nad mou mladou hlavou v rozmarných dobách Rudého práva trčícího demonstrativně z téměř devadesáti procent kolemjdoucích svéprávných kapes, když zbývajících a nyní čistě subjektivní pocitový odhad: Zbývajících 09, 999 procent svéprávných práskalo rudoprávným kapsám.

Povšimněte si prosím, že hovořím čistě procentuálně, aniž upřesňuji základ, ze kterého vychází mé čistě pocitové, nicméně velmi přesné kalkulace.

Aniž hovořím o jiných mnošinách, ve kterých se v průniku zasloužených a nezasloužených, avšak vždy výtečně zdaněných mezd, jednou do měsíce, objevili i mlžné stíny dávno odepsaných.

A zde nacházím jednu ze svých dominantních jistot: být dávno odepsaný, je výsadní právo mít jedinečnou privilej: Být vnitřně svobodný a nezastižen dogmaty.

Aniž jsem byl jinak omezován, než běžným, čistě formálním šmírováním a stabilně nízkým platem.

Druhá jistota: stabilně nízký plat, nezávislý na jakékoliv smyslupnosti. Když vyjímečné pracovní výsledky mohly být někdy i přitěžující okolností.

Třetí jistota: Můj důchod lze tedy odvodit z počtu šancí na suchu mrskajícího se štědrovečerního kapra.

Čtvrtá jistota: Jako mrskající se štědrovečerní kapr, mám větší šance, než současní mladí kapři, pracující pro neocons&slavers "od nevidím, do nevidím".

Další z mých jistot vyplývá z negace první: Mýlil jsem se, co do možností vnitřních svobod. Toto resumé vyplývá z jistot současných (uplynulých dvaceti let), jejichž výčtem nechci unavovat. Nicméně? Z porovnání jistot předchozího rudoprávného a uplynulého pravdoláskovského období vyplývá, že nula od nuly sice pojde, ale ve svém součtu se i dvě nuly stávají nepopsatelným fenoménem. Když i neuvěřitelně minusové nuly (virtuální dluhy jednotlivých právě narozených a nikdy nenarozených občanů), kdesi v tajemném šeru bankovních domu i domů "výhodně rychlých půjček", skrze načítající se mínusové nuly z penále, exekutorských poplatků, správcovstvím minusových nul, narůstají do tak neuvěřitelných hlubin, až srdce buší o závod, marná mysl jásá?

Přičemž, v uměle vytvořené krizi, lze již dnes mít jasno o souvislostech tajných usklepení světa, kde se mínusové nuly zázračně stávají alefem, aniž je znán další z kouzelníků, pro nějž alef + alef není alef (sčítání nekonečna), pro nějž není problém z virtuálního (nikdy neexistujícího) nulového tarifu vykouzlit proměnu našich dlužních nul ve svoji kopu zlata a diamantů, či připojených otrokářsko neofeudálních počitků a prebend.

Což je má další jistota i do budoucnosti.

Po jistotě "osobností českého politického spektra" jsem časem získal dojem jistoty svého celkového otupění. V podstatě jsem se mýlil. Tu pravou jistotu jsem získal po nedávném televizním šotu ze zákulisí jednání tak zvaných poslanců evropského parlamentu.

Zděšen více, než po TV půlnočních orgiích zákonodárných sborů sněmovny a senátu ČR, mám jedinečnou jistotu: Houšť a větší kapky...

Hříšnou myšlenku okamžitě odhazuji při opakování téhož pořadu, neboť ještě více vyniká mizerná úroveň protagonistů, aniž získávám jistotu hloubky dna propasti, ke které nás násilně vlečou.

Což je má jistota i do budoucnosti.

A může to být černá díra, povyšující i jejich globální radosti na marnost.

Nejtemnější z temných ústraní, kde ani nejušlechtilejší kov, již není kovem. Natož ušlechtilým. Bezrozměrně rozměrné temno, kde není žádného potěšení a radosti, přesto relativně bezedné.

Místo nad kterým i naučená nevědomost, v ideálním akordu alikvotních frekvencí uměle vyvolaných děsů, společně s lidským duchem usedavě pláče a zatvrzelé srdce nezvyklé soucitu - puká žalem. Když i to může být, ve srovnání s jinými netrpělivě poklusávajícími legracemi, jen Reality Show nižší jakosti.

Zdeněk PatrickSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0