| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní
Vydáno dne 11. 09. 2006 (4563 přečtení)

Motto:

Problém ve kterém se bezprostředně nacházíme, nezačal ani v roce 1945, či v roce 1917, ani koncem 19. století a dokonce ani v roce 1532 (k němuž se v tomto okamžiku odvolávám).

Zdá se, že neplatí ani známé zaklínadlo mediálních prostitutů a idealisticko až pseudovědeckých programů SETI, potažmo CETI:

"Tak je tam k sakru někdo! Tam venku?

Prozatím se spokojme s konstatováním, že utloukání pravdy je projekt velmi pracný a tedy letitý, jehož časový interval bychom asi na prstech spočítali jen s velkými obtížemi.

Pokud vůbec!Marek Bydžovský s Florentína a to ostatní

První předmluva k Dr. Faustovi

© Zdeněk Patrick - 2002/2004Praha

Čas, kdy práci chodili pěšky_1 © Zdeněk Patrick - 2002 Praha

1532 Evropa

Téhož léta v mnoha krajinách vidíni pospolu lítající u povětří drakové, mající na svých hlavách koruny a ústa svinská, a to někdy jich čtyry sta pospolu letělo.

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů

11. května 1543 Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 48

Téhož léta 11. dne měsíce máje v krajině bádenské nedaleko od města Portzheimu ve vsi řečené Zesenhusen mezi čtvrtou a pátou hodinou po poledni veliká kometa na nebi spatřína jest, kteráž velikostí svou kámen žernový převyšovala, ocasem jsouc k půlnoci obrácená, z níž to oheň ku podobenství nějakého draka dolův spustiv se na zemi při potoku, z něhož téměř všecku vodu vypilo, potom dal se do pole a tu mnoho obilí pohubil, odtud se vznesl se vzhůru, a kudy letěl po sobě hrozné znamení zanechal.

10. února 1546 Německá knížectví Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 58

Téhož léta 10. dne měsíce února v Míšni v městečku řečeném Belgeru a vůkol něho v noci spatřín jest k straně půlnoční veliký červený blesk na nebi, kterýž dvě hodiny pořád trval a paprsky z sebe až k zemi pouštěl. Vidíni jsou také toho času rozličných barev trámové anebo břevna ohněm plápolající a sem i tam v povětří se vznášející.

1547 Švýcarsko

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 65

Téhož léta v Švejcařích u povětří spatřína jsou dvě vojska a dva lvové velmi silně s sebou potýkající se, z nichž jeden druhému hlavu strhl. Přitom také i bílý kříž dlouze položený, na jehož konci byla metla jako nějaká oháňka.

13. prosince 1548 Itálie

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 68

Téhož léta 13. dne prosince ve Vlaších nedaleko Říma okolo třetí hodiny po poledni spatřína jest v jasném povětří metla krvavá a červený kříž, nad nimž vorel křídlami svými se vznášel, což vše za tři hodiny celé trvalo. Mnoho lidí na to dívalo.

15. prosince 1548 Německá knížectví

Marek Bydžovský z Florentína

Svět za tří českých králů str. 68

Téhož léta 15. dne téhož měsíce plavci z města Hamburku o půlnoci plavíc se uhlídali kouli ohnivou tak jasnou, nejináče jako slunce, kteráž táhla se ku poledni a svými papršleky tak velikou horkost vydávala, takže jí plavící nikterakž snésti nemohli, ale padše na své tváře obávali se, aby jich nezapálila.

1549 Německá knížectví

Marek Bydžovský z Florentína

Svět za tří českých králů str. 70

Téhož léta v Alsasku hořejším nedaleko od města říšského města Kolmaru veliké množství žab malých i velkých z voblaků dolů spadlo, kteréžto obyvatelstvo týchž míst kyjmi a jinými nástroji ubilo, a potom, aby se ovzduší jimi nenakazilo, ouřad poručil katům a rasům, aby udělajíc jámu do ní je zakopali.

rok 1549

Katolický kněz a do jisté míry i reformátor Němec Martin Luther byl skálopevně přesvědčen, že démoni Incubi - nepozemští démonové vystupující většinou jako krásné ženy vyvolávají ve svých mužských obětech sexuální vážně s cílem získat mužské semeno, aby později mohli uměle skrze získané lidské vzorky podobné jedince. Succubi naopak s týmž cílem navštěvovali ženy. Zajímavá úvaha z dob před více než 400 lety.

Samotné označení succubi a incubi není překvapivě církevním vynálezem. Tento termín pochází již z dob starého Říma, kdy křesťané byli ještě neznámou budoucností a nezvaní démonští návštěvníci ložnic, kupodivu dle stejného scénáře. Bez vědomí svých obětí s nimi zvláštním způsobem souložili již před třemi tisíci léty.

Ještě starší legenda dokonce hovoří o podobném oplodnění i matky Alexandra Makedonského. A nezbývá konstatovat, při dostatečné úrovni objektivní fantazie, že on sám tedy musel být jen obyčejným mimozemským hybridem s mimořádně vyspělým zázemím.

Přesně tak, jako jistý počet úspěšných, ale naopak i méně úspěšných, až neúspěšných jedinců v historicky zmapovaném období.

Krista a Jana Křtitele nevyjímaje...

Dne 23. března 1550 Korutany

(Korytany, Koruška, slovanská území sousedící se Slovinskem, pod správou dnešního Rakouska. České označení Rakouska je odvozeno od jména keltského kmene Rakoti - Rakotové).

Téhož léta 23. března v Smrtedlnou neděli v Korytanech (Korutany), když lidé pro nedostatek obilí veliký hlad trpěli, žito za dlouhou chvíli velmi hustě pršelo, kteréžto lidé sbírajíce do mlýnů nosili, a davše z něho mouky dělali, chleby pekli a tím se za drahný čas živili. Téhož roku i v krajině důrynské (dnešní Německo) nedaleko města Vejmaru naprchlo z nebe pšenice ztloušti dvou prstův a více, z níž také pekli koláče a chleby.

31. května 1550 České království

Téhož léta máje 31. v Praze, v Žatci pršely z nebe kusy síry veliké i malé a na větším díle čtverhranné, kteréžto lidé sbírali a místo jiné síry užívali, ale velice smrděla, když ji pálili.

28. ledna 1551 Portugalsko

Téhož léta 28. dne téhož měsíce ledna v Ulisboně v krajině portugalské koštiště krvavé, ano i hrozní úkazové u povětří vidíni jsou, ano i krev pršela, též i zemětřesení veliké, takže 200 domův se hrozně zřítilo a pobořilo a více než tisíc lidu zahynulo.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Duchové, daémoni, či parazité? (16.05.2012)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Zbraňové systémy i jiné zavrženíhodné technologie (09.02.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Sodomské chatrče a elita lidstva (11.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtonoš ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být totéž... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233 n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Marťané (08.06.2007)
Výzkum Měsíce a fikce Apollo 20? (28.05.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
Šílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
První předmluva k Dr. Faustovi (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0