| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Loupežníci v nažehleném taxidu
Vydáno dne 17. 07. 2005 (4376 přečtení)

Řeč ctihodného lorda byla dobrá a nová. Tam kde byla dobrá, nebyla nová. Kde byla nová - nebyla dobrá.>

Winston Churchill>

© Zdeněk Patrick\D_opus_2_11_2004\vše\Zloději a podvodníci

Před dubem, za dubem, tam si na tě počíháme.

Před dubem za dubem, tam tě voškubem!

Z loupežnicko - filmového chorálu, respektive z milého filmu, jak matně tuším z dílny pana Zdeňka Trošky?

Giordano Bruno (1548 - 1600)

Upálen za svoji vizi o mnohosti světů.

Jakkoliv se příslušná církev distancuje od těchto skutečností, téměř 9 milionů lidí obviněných z čarodějnictví bylo žalářováno, mučeno a posléze utopeno, či upáleno jen proto, že se myli častěji než bylo v kraji zvykem, byli v nepravou chvíli na nepravém místě, byli vzdělanější, či nepatrně bohatší než jejich otrlý soused. Uvážíme-li, že velké procento zavražděných si vybírala Svatá Inkvizice mezi ženami, je o to navýšen stupeň zhovadilého barbarizmu, jež nelze nikdy a ničím omluvit. Více než 100 milionů lidí bylo ve dvacátém století zavražděno v uměle vyvolaných válkách a revolucích. Miliony vyvražděny hladomory, "neznámými" nemocemi a "tajnými" pokusy. Programové vraždění dětí, když doktor Mengele se stává téměř vzorem, dávno již není minulostí! Vivisekci, euthanásii a mučení dodávají multimediální žoldnéři lesk mimořádnosti a punc dokonalosti bláznivě poskakuje nedaleko! Takže se vše zdráhá cokoliv popisovat...

Dr. Robert Mayer (1814 - 1878) Heilbronn

Bezvýznamný lodní lékař, jenž si dovolil roku 1845 předložit samozvaným bůžkům na vědeckém Olympu svoji teorii o zachování hmoty.

"Vědecký" svět přešel okamžitě do protiútoku. Přešel totiž celou záležitost výhružným mlčením.

Krátce po drze nesnesitelném otisknutí Mayerovi teorie v časopisu Anály chemie následoval okamžitý útok dostatečně smrtící brizance, v němž se vyznamenali zejména "kolegové" Hermann von Helmholz (1821 - 1894) a Rudolf Clasius (1822 - 1888). Výsměchy a úrážky byly tím nejmenším, čím mohli (společně s dalšími sobě podobnými pacholky) život Roberta Mayera obohatit. šťastným řízením "osudu" útoky oslabený "megaloman" záhy onemocněl zánětem mozkových blan, aby byl později odklizen do ústavu choromyslných. A jakkoliv je to neuvěřitelné, s pomocí psychiatrických kolegů odborníků - byl dokonce prohlášen za mrtvého!

Po celých deset let tak mohl být "šílencův" bláznivý objev úspěšně tutlán. Snad i proto, aby tento zcela unikátní objev nemohl být spojován se jménem šílencovým a mohlo být (konečně) zveřejněno jméno "skutečného" objevitele - možného kandidáta na Nobelovu cenu.

Podobný osud měl i rakouský, potažmo vídeňský doktor Ignaz Semmelweis (čti Ignac Zemlwais, česky pan "Bílá žemle", respektive pan Čistá žemle). Ten si povšiml, že úmrtnost rodiček po porodu se snižuje úměrně ke stupni hygieny porodníku a porodních asistentů. Mezi svými kolegy se proslavil svým, prý až chorobným prosazováním hygieny při porodech. Podařilo se mu snižit umrtnost rodiček na tak neunosné minimum, že jej kolegové začali nenávistně napadat. Když opakovaně požádal vedení nemocnice, aby bylo mytí rukou a hygiena před operacemi "povinné" byl vyhozen z práce! A v okamžiku, kdy se rozhodl publikovat svůj převratný objev uvrhli na jeho poznatky "kolegove" doktoři a odborníci z Lékařské komory neproniknutelné embargo. Terorizování doktora Semmelweise se navýžilo natolik, že prý bylo nutné jej hospitalizovat v psychiatrickém ústavu, kde později zahynul na dostatečně intenzivní "lečbu"! Za nějaký čas se jeho objev prosadil jako převratný. Jméno nepravého "nobelového" borce, jenž si přivlastní, či dokonce přivlastnil myšlenku nebohého doktora Semmelweise o nutnosti zvýšení hygieny porodníků, budiž tímto vymazáno z "knihy života" jako nechutně nectné.

Papinův přetlakový hrnec známe snad všichni, když naopak informace o osudu nebohého vynálezce jsou systematicky pečlivě zamlčovány. Zřejmě těmi, kteří se chtějí sami honosit cizím peřím. Podivná kauza mnohého, s čím se později před úžaslým světem pyšně vychloubali ti "praví vynálezcii" zralí na Nobelovu cenu. Vynálezce parního stroje objevil mnohé z toho, s čím se později honosili slavní "objevitelé". Když James Watt může být světlou výjimkou! Papin zřejmě vynalezl ještě cosi, co bylo nutno ukořistit a vynálezce okamžitě zničit. Papin zmizel ze svého bydliště z hodiny na hodinu. A to tak, že navždy a beze stopy. Jeho tělo, či jakékoliv pozůstatky nebyly nikdy nalezeny. Přičemž multimediální žoldáci, opět jakoby na čísi nehlasný povel, se o této položce nedovolují zmínit. Ani náhodou!

Český kněz Prokop Diviš vynálezce hromosvodu, s nimž měl u svých představených nepředstavitelné potíže, byl okraden satanistou Benjaminem Franklinem.Týmž, jenž kupodivu sepsal, či byl spoluautorem americké ústavy.

Léčba rakoviny podvazovaním nádorů (devitalizace - zastavení výživy rakovinnému bujení), kterou tajně prováděl Mudr Karel Foltýn, byla zesměšňována společně osobou lékaře, jeho objev byl prohlažován za podvod a posleze zcela ignorován. V té době nebylo žádným tajemstvím, že velmi zisková chemoterapie již jede na výhodném tygru a nehodlá slézt. Ministr zdravotnictví a nelehkého post_puč_hadrového umírání, ale i jeho pracovitý pracovní kolektiv udělali vše, co bylo v jejich silách, aby naděje pro nevyléčitelně nemocné pohasla zcela. O devitalizaci se nyní již jen zarytě mlčí. Mudr Karel Foltýn zemřel otráven zkaženými potravinami.

PS. Kdo by navázal na způsob léčby Mudr. Karla Foltýna bude postaven v České republice mimo zákon!

Český vynálezce Josef Ressel, byl sprostě nejen okraden o svůj vynález lodního šroubu, ale zároveň jako rakouský poddaný i o výsledky své lesnické práce. Český vynálezce a tvůrce prvního českého parního automobilu byl nejdříve okraden o své peníze směřující na výzkum a později pomluvami rakouskými úřady zcela zničen.

Vynálezce vznětového motoru Němec Diessel byl utopen v moři. Diessel beze stopy zmizel z lodi, na které se plavil do Spojených států, kam byl jako slavný vynálezce pozván zřejmě na popud benzínových korporací strachujících se o své zisky (přičemž je v této souvisloati nutné si uvědomit, že benzín je pouze odpadním produktem při výrobě nafty a dalších ropných produktů). Diessel zahynul tedy téměř zbytečně. Na druhé straně benzínové a ropné korporace dneška nemusí platit žádnému z potomků tohoto německého vynálezce. Nutno dodat, že tenkrát mizeli beze stop bezejmení vynálezci motorů na vodu. Dostatečně zesměšňováni mediálními žoldáky. Dodnes je vynález motoru na vodu životu tak nebezpečný, že se nikdo již neodváží s něčím podobným přijít na veřejnost. Právo mají pouze řízené pracovní kolektivy se snadno vyměnitelnými dílčími elementy.

Tomáš Alva Edisson se nestyděl nejen krást (pomocí podivně děravých zákonů) vynálezy svých zaměstnanců), ale i podle mystifikovat světové společenství veřejnou popravou zločince na elektrickém křesle pomocí "příšerného a životu nebezpečného stejnosměrného prouduž, který používal jeho někdejší zaměstnanec geniální Tesla. Zatím, co zamlčel popravu sledující veřejnosti, že střídavý proud je stejně smrtelně nebezpečný.

Eisteinova teorie relativity?

Geniální Albert Eistein mne vyvádí z míry natolik, že jsem fascinován jakýmkoli úsudky mediálních žoldáků určujících svoji nevzdělanosti míru objevitelských úspěchů Alberta Genioviče. neboť ani náhodou netuším (a nikdo mi tuto kauzu ještě neuměl solidně vysvětlit), jakým vhodným zázrakem to neduživý Albert dotáhl až na roli geniálního vynálezce, či objevitele teorie relativity. Dodnes netuším v čem vlastně spočívala jeho genialita? Vše, co je přisuzováno Albertu Einsteinovi vynalezli totiž jiní, aniž by se velký Albert o cokoli pokusil, či alespoň v týmové práci vůbec vytušil! Snad jen slovo "pochopil" je v tomto případě zcela namístě. Posuďte sami. Pro výpočet teorie relativity se doposud používají pouze tři Lorentzovy transformační rovnice, jimiž je o teorii relativity řečeno téměř vše, co je přisuzováno Albertovi. Dejme tomu, že Max Plank se s ním nepodělil ani o svoji rovnici E = m x c2, , přičemž zcela bezpečně víme, že ani vzorec E = h * f, či jakýkoliv jiný související s teorii relativity (včetně rovnítek mezi všemi příslušnými rovnicemi) nepocházejí z dílny tohoto údajně geniálního teoretika. Uvážím-li, že vše, co je přisuzováno Albertovi Velikánovci bylo ve skutečnosti objeveno jinými borci, či až velmi dávno po smrti vzácného genia. Včetně gravitačních čoček, interference světla a tak podobně. Rád se nechám kýmkoli zdatným poučit se i o tom, proč se na Českých vysokých školách ještě donedávna chybně vysvětlovala jedna z Lorentzových rovnic. A pokud tomu již tak není, prosím zároveň o vysvětlení, na jakémže zázračném poznatku bylo toho vzácného efektu (opravy chybného učiva) dosaženo právě v případě Lorentzových rovnic?! Kolem praktického pokusu a vývoje atomové pumy (již Albert jako starý muž) pouze úspěšně tajtrlíkoval. Nicméně připouštím, že cosi objevit přeci jen musel. Posoudím-li jakým způsobem odhodili do sklenice od okurek plné formaldehydu jeho geniální mozek, aby multimediální žoldáci naopak vyprávěli, že v zaprášené lahvi od okurek se ve formaldehydu vlastně líně pohupuje mozek zcela jiného borce. Kdežto mozek velikána, navzdory mrzkým pomluvám, dlí kdesi na Výsostech. Splasklá legenda o ničem.

Srbský genius Nikola Tesla nesmí být, vzhledem k servilní přirozenosti domorodých hadro - protektorátních vlastenců a chartizánů povolen jinak, než jako rodilý Chorvat. Z téhož důvodu se programově o velkém Slovanu mlčí. Pokud je vůbec v protektorátním tisku (od roku 1989, kdy konečně zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí) dovoleno o Slovanech psát cokoliv dobrého. Maximálně může být povoleno být představován jako typický Venušan. Což je prý jeho jediná solidně vypadající parketa, neboť sám se za Venušana prý mezi námi čistokrevnými a xenofobními "Armíny"... jen považte... i považoval! Tesla je ve skutečnosti rodilý Srb, jehož oba srbští rodiče žili v Chorvatsku. Tam se nakonec i slavný slovanský vynálezce narodil.

Rakouský vědec Alfred Wegener pronásledovaný svými kolegy až "za hrob". A čím strašným se prohřežil? Bez dovolení publikoval na počátku minulého století (kolem roku 1912) "odvážnou" teorii posuvu pevnin (drift), jež se nakonec padesát let po jeho smrti potvrdila (v šedesátých letech dvacátého století) pomocí jemných měřících přístrojů. Avšak dostatečně pozdě na to, aby se ji mohl pochlubit "team" na slovo vzatých odborníků, jimž Nobelova cena tak služela! Zakladatelé výzkumného ústavu Alfreda Wegenera nepociťují ani za mák studu. Posun pevnin souvisí s životně důležitými pochody, jež doposud udržovaly na Zemi pro život velmi přijatelné podmínky. Zdá se, že je to osvědčený mechanizmus, jenž postupně udržuje množství CO2 na přijatelné úrovni. Mechanizmus, jenž na Venuši zcela chybí.

Stalo se roku 1892. Tehdy předvedl telefonní mechanik, či spíše farmář z Calloway Nathan Stubblefield se svým synem v městě Murray ve státě Kentucky svůj vynález bezdrátové telefonie (slavný vynálezce bezdrátové telefonie Marconi ještě ani netužil o čem je právě řeč, neboť byl tehdy ještě nedospělý mladík stár kolem 18 let) stalo se tak před radnicí, kde na trávníku umístil dvě bedny 60 x 60 cm ve vzdálenosti 200 metrů od sebe. Přítomný dav mohl jasně slyšet, jak se otec a syn na tuto vzdálenost domlouvají. Nicméně jakoby nic (možná centrálně řízeni) nepochopili a oběma vynálezcům se hlasitě vysmívali! Ještě jednou byla na popud redakce časopisu Louis Post Dispatch bezdrátová technika (Wireless) 10. ledna 1902 předvedena. telefonní přístroj byl namontován na dvě cca metrové tyče a redaktor listu si měl zvolit místo odkud bude přijímat vynálezcovi pokyny. Na zvoleném místě měl zapíchnout tyče do země a přiložit sluchátko. redaktor se vzdálil jednu míli od Stubflblefieldova domu a zapíchl tyč do země. v tu chvíli slyšel vše, co syn vynálezce říká. Rozuměl každému slovu tak zřetelně, jakob stál nedaleko v místnosti. Zdálo by se, že přichází úspěch. Ozvali se bankéři a vynálezce z venkova odjel i do Washingtonu DC. I tam byla jeho úspěšná. Přístroj byl instalován i na parníku Bartholdi na plavící se na Potomacu ve Virginii. 21 května 1902 oznamuje Washington Evnening Star úspěch kentuckého farmáře! Objevili se první pokusy přístroj ukradnout! Vynálezce si nechal přístroj patentovat, avšak jeho vynález byl zanedlouho zcizen a samotný patentní uřád později souhlasně s podvodníky tvrdil, že jednotlivá patentové schémata kentuckého farmáře jsou nepochopitelná a nesmyslná. A on sám, že zahořkl a nechce se s nimi o svá tajemství a poznatky? Bože můj? Podělit ! Jeho vynález mu byl bezesporu ukraden, respektive jak tvrdí sami zlodějiž Dávno běžně používán, neboť "zde prý stojí tvrzení proti tvrzení"! On sám, ačkoliv předběhl dobu nejméně o 50 let byl nalezen mrtev v polorozpadlé chatrči. Zemřel chudý, zcela opužtěn a okraden jak o čest vynálezce, tak o výkresy a veškerou dokumentaci! Cesta pro slavného vynálezce Marconiho byla tedy volná!

Objevitel krevního oběhu byl svými závistivými(?) kolegy systémově prohlášen za slaboduchého, což se samo o sobě rovnalo odsouzení k živoření na okraji společnosti! Nebylo moudré hovořit o svých objevech, či bez dovolení si vynalézat mimo zavedeným systémem určené vědecké teamy!

Pokračování příště

Co všechno se do X Files nedostalo:

Svatý Fosgen und Yperit Von Ostereich und Ungarn

Poslední rakouský císař Karl Habsburský byl prohlášen za svatého. Válečný zločinec, jenž za první světové války dal příkaz k použití smrtícího plynu Yperitu. Společně s ním byla za svatou prohlášena blíže neznámá Němka, jež se modlila za císařovo uzdravení!

Na vyvražďování srbského civilního obyvatelstva v samém závěru I. světové války se docela zapomnělo! Zřejmě by byl rovnou a okamžitě prohlášen za svatého.

I když jsem opět nucen suže konstatovat, že v červenci roku 2005, ve večerním zpravodajství ČT1 (cca 10.30 hod), obvinila jedna z geniálních moderátorek, zcela v souladu z Rakousko-Uherskými válečnými doktrínami, Gavrila Principa z nesmyslného rozpoutání I. světové války.

Bože můj?

Konečně nad námi tedy opět zvítězila, společně s dříve avizovanou pravdo_lží, huso_kachnami, Mr Euthanasie Dr. Kevorkjanem i GM (Geneticky modifikovaná) nenávist!Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0