| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Levá i pravá ruka Ďábla...
Vydáno dne 22. 10. 2008 (2719 přečtení)

Použitá nadsázka, nemusí být nadsázkou

... směřuje vždy, skrze majitele, k jedinečné metě.

Na rozdíl od pana www.osud.cz si nemyslím, že gangsterský kapitalizmus a přípravy na neocon totalitu utrpěly volební porážku.

Naopak, vše jde hladce podle plánu. Uvážím-li zejména uměle vygenerovanou finanční krizi a snahy odpovědných o nasílení dalších nepřirozených tendencí.

Zvítězila jen levá ruka ďábla, zatímco pravá přeskupí své síly do ještě temnější podoby. Rovněž se domnívám (mohu se však mýlit), že celosvětově není praktikován gangsterský kapitalizmus, ale přímý global fašistický systém.

Nedbající základních lidských hodnot, práv a svobod. A už vůbec skutečných jednotlivých národních zájmů.

Rozhodně můžeme na vlastní oči, aniž zbytečně utrácíte za sci-fi, sledovat fantastický úkaz.

Metamorfózu Bestie.

Veškerý život i podnikání, je ve zdravé společnosti, soupeřením názorových rovin, technologií, filosofií. Při zachovávání Mravního řádu a etiky.

A právě tato jemná mechanika neexistuje již pěknou řádku desetiletí. Přičemž jsou záměrně vedeny devastující útoky právě proti těm komoditám, jež zachovávají tradiční vnímání lidského společenství. Tedy proti rodině a její celistvosti.

Hospodářská, potravinová a finanční, tedy i politická nezávislost je nesnesitelným trnem v globalizovaném oku. Velkou používanou zbraní je postupná devastace veškerých souvisejících morálních a zejména právních aspektů a práv. Prý v zájmu udržení práv a svobod.

Tomuto drzému sloganu snad již nikdo nevěří. A přesto:

Levá ruka Ďábla se rovněž zhlédla v shangenském prostoru: Přesnějí v Karl Marx samosprávných regionech, když dle těchto tezí musí český národ sofort odklusat na germánské smetiště dějin.

A vypustit na sebe bezzubého Krakena Čech a Moravy? S protézou leninsky ocelových zubů?

S ješitnými hlavami někdejších neomezených vládců našeho myšlení, v nichž zapustily samosprávné celky velmi hluboké kořeny.

Samosprávné celky v sovětské EU a později GU mají svůj počátek v tezích, jež vyšly do světa skrze Marx Engelse a surového praktikanta V. I. Lenina.

Jakkoliv si nemyslím, že vše bylo v naší zemi zlé, jak za dob budovaných zlatých zítřků a socialistické reality, či po roce 1989.

K podstatnému nárůstu zločinného průsaku porušování mezinárodního práva, tedy práv a svobod jednotlivce, došlo na počátku poslední metamorfózy, v přípravné fázi další komunizace naší vlasti a přilehlého okolí. V časech kombinovaných EU operací proti Jugoslávii, a zejména, po téměř volném pádu příslušných konstrukcí.

Co jsou to vlastně samosprávné celky v globalizovaném prostoru? Cosi, co neúplně popsal Jiřík Orwell.

Cosi, co má přežít blížící se Průšvih mimozemských aktivit?

Nikoli, tento související problém je samým počátkem nezákonně vyžadované beztrestnosti.

Jedinou budoucí rolí samosprávných celků je všeobecná rezignace na veškerá práva lidského společenství. Po důkladném vykořenění rodových, kmenových a zejména národních práv, s povinností zaujmout takové postavení mezi ostatními samosprávnými celky, jež je předem určeno global fašistickými elitami. Možnými služebníky sil, jež ovládají a okupují tuto planetu. Když jedna z podob špatného ovoce je devastace hodnot, zvířecí propagace zvrhlostí.

V případě regionů v české kotlině zněl jejich jednoznačný požadavek: Ukončení potravinové soběstačnosti Českého národa, zničení konkurence schopných podniků, a vytvoření klimatu pro budování obřích multiskladů a dálničních tahů na východ a slovanský Balkán tak, aby z někdejší prosperující země byl vytvořena tranzitní skupina, umožňující mocenské ovládnutí východních provincií na území někdejšího Ruska. jež ani v podobě Sovětského svazu nesplnilo svoji "internacionalistickou" povinnost celosvětově vybudovat, nyní již inovovaný global fašistický systém.

Co můžeme v brzké době očekávat: Nebývalý tlak fašistických pohrobků na zrušení Benešových dekretů, tedy vyžadování rezignace na spáchané zločiny a výsledky druhé světové války, příslušné mezinárodní smlouvy vyplývající z porážky agresora a skutečného viníka. Na pořadu dne budou čilé snahy pseudo Moravanů a jejich "osamostatnění se". S průběžnou eskalací řízeného antičechizmu s jedinečným cílem degradace zbytku české státnosti.

Snahy o kouskování Slovenska a zbytku Srbska, když v dělení dalších slovanských území se vyznamená zejména Vojvodina a Makedonie.

Vysoké dotace kosovským vyřezávačům lidských orgánů a velkodealerům drog.

Pochod globalizátorů dále na východ.

Rozčlenění naší rodné země na několik historicky nesouvislých regionů, při potlačení historických práv. Dodávající na trh podřadnou a nekvalifikovanou pomocnou sílu a lidský materiál pro náhradní díly, vědecký výzkum a vojenské monolity, strukturované pro rychlé nasazení proti jiným možná rebelujícím samosprávným celkům. Tranzitní skupina bude volně disponovat s otroky jednotného, tedy nečeského jazyka.

Volené orgány samosprávného celku se budou řídit pouze doktrínami vydanými globalfašistickými elitami, z nichž jednotlivé, zdávna dědičné klany dostanou, skrze unitární firmy (viz např. Kapsh), jednotlivé samosprávné celky do svého područí, či chcete-li: Do užívání. S dostatečně vysokými neootrokářsko-feudálními prebendami a počitky získanými z daní z míru, direktivně usměrněného pohybu a daní ze života i dodaných drog.

Tyto samosprávné celky budou udržovány v latentním klidu mediálními hrozbami, horentními pokutami z prohraných arbitrážních sporů, uměle vybuzenými přírodními katastrofami, potravinovými kolapsy a případným nedostatkem příslušných technologii a předražených energií. Přičemž volná výměna myšlenek bude probíhat pouze v přísně střeženém systému, jenž přesně určí, co je na příště zakázáno si myslet. Natož říci nahlas.

Volný pohyb bude povolen pouze po autorizovaných komunikacích v přesně vymezeném čase. Každý jedinec bude monitorován na všech úrovních. S povinností několikanásobných desátků s okamžitou bezhotovostní platbou.

Jednotlivé samosprávné celky dostanou závazné, vědecky zpracované tarify povolených počtů pro obnovování populace, povolenou úroveň regulované vzdělatelnosti.

Nepříznivě se vyvíjející se počty otroků budou redukovány omezenými přísuny životně důležitých prvků v potravinách, počty předražených léků a vyplývající volnou nabídkou dobrovolně povinné euthanasie.

Proč by to dělali?

Zeptejte se odpovědných, proč konají právě tehdy, když si národ nepřeje a nekonají, když je žádáme, aby dodržovali zákony a ústavu?

Zeptejte se zemských škůdců, právě všech těch, kteří umožnili rozdrancování naší rodné země. Kteří se stále se cpou, přes politické mrtvoly svých soudruhů, skrze mediální prostituty, do popředí.

S nekalými a velmi nečestnými úmysly.

Tak že, co nás čeká při nejbližším radostném budování Nových fašistických pořádků? Mimo vědecky navýšenou neplodnost skrze chemickou, potravinou a mikrovlnnou sterilizační kampaň, lze očekávat pokles ceny nemovitostí a naopak několikanásobné navýšení daní z téhož. Při celkovém oškubání nesvéprávných klientů podnikajících další radostné výlety do supermárketů. Bezhotovostní platby skrze povinné čipové hospodářství, genetické zrůdnosti místo potravin, navýšený řev motorů. Desénem a přikázanou rychlostí upravené kvílející pneumatiky směřující po Hitlerových dálnicích dále na východ. Navýšení prodeje znečistěného vzduchu k dalšímu znečistění. Pěkná čipizice a solidní šmírovací systém spolehlivého souseda, satelitní oko velkého bratra, smrad, puch, nedýchatelno a pod několikanásobným inverzním poklopem slepota a krátký život ukončený nejlépe v předdůchodovém věku bezbolestnou eutanazií. Nad tím vším neexistující chemtrails rozsévači zmaru a dobrovolní strážci nepovolených informací.

Jedinečným počinem Temna bude sjednocení výkladu evropských dějin a upravení dalších historických fakt ve prospěch někdejší Frankonie, jejich přirozených spojenců a nástupnických států. Vše na úkor Slovanů.

A to jsem optimista neuvažující pravidelné naturální poplatky vědecky neexistujícím mimozemcům a preventivní atomové útoky idiotů proti jiným idiotům.

Jakkoliv připouštím, že se mohu mýlit.Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukušima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasažér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno, odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Češi opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Titížisté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pražském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
Šedivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě škube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžou? (17.11.2008)
Opakování je matka moudrosti? - 1 (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží slyší, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro přežití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0