| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Hrůzné zbraně Šebettu
Vydáno dne 13. 12. 2007 (4076 přečtení)

...Nenáhodně vybraný příběh (kompilace starobabylonských eposů) vyprávějící chaldejskou verzi o zničení Sodomy a Gomory. 1. část...Hrůzné zbraně Šebettu

© Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

© Utajené dějiny - 1994 - 2006 Praha

Jakkoliv ještě nedávno bůh En_lil vlastnil insignie moci Šip_tu a tabulky osudu (zářící šperk opravňující planety určovat osudy), s pohasínající nebeskou září znamení Nebeského býka (Taurus, Gu_An_Na), viditelně dochází i na nebesích k převzetí moci zastánci odlišných linií.

Ačkoliv prosperující éra Zlatého telete dávno již skončila, respektive přerostla v mohutné bídy Nebeského býka a vlády nad nebesy i lidmi se chápe božstvo obyvatel polí a pastevců ovcí (Ku_Mal), neboť podle téže doktríny, v souladu s nebeskými znameními, již včera bylo pozdě.

Všechna moc přechází pod nadvládu Skopce (Berana) a tedy všech oprávněných bohů. Po éře přírodních a kosmických katastrof toužebně očekávané časy zklidnění a prosperity.

Avšak nestane se tak.

Zájmy a cíle nebes jsou odlišné od přání prostých Černohlavců. Jakkoliv nastává slibná vláda polobohů, když legendární Gilgameš je posledním z posledních představitelů dnes nezákonných mutací, vzniklých ještě za dnů "hříšného" spojení nebes s místními domorodci.

Nelehký a přec jasný spor "oprávněných" s "méně oprávněnými" vyřeší až konečný střet veškerých univerzálních sil. Mezi starými nebeskými strukturami zavládla všeobecná nejistota a méně významní bohové již nyní zaveleli k ústupu. Své zdánlivě nedotknutelné posty přenechají nově vytvořené božské konstelaci a prchají do svých nebeských úkrytů.

A právě v tentýž čas...

...Směrem na východ od přímoří (Středozemního moře), v říši Dim_kur_kur - Sloupu zemí (Akkad - Babylonie), v mocné město Bab_ili - Brána bohů (Brána nebes) v říši Akkadu nachází, tam zářící šperk, koruna veškeré moci vládce bohů, osvětluje všechny babylonské chrámy.

Blesk zářícího šperku dopadá na E_chal_an_ki, stupňovitý chrám nebes a země, na jehož vrcholku, ve "svatyni zvedající se kupole" (E_sagill), má sám velký Marduk, současný vládce bohů, svůj nádherný trůn.

Poblíž našeho příběhu pak spočívá v poklidu svatyně boha Erry (boha války a morové nákazy) v Emeslamu (ve městě Kuta) i Išum, rádce Erry a nositel zuřivých zbraní, při jejichž záblescích se i Erra, profesionální hrdina bohů, chvěje v obavách na svém trůnu. Išum však odpočívá prozatím bezpečně uzavřen jako dveře v koutě. Proslavený zabiják Išum, zářící pochodeň, nositel zbraní sedmera hrůzných božstev odlišného původů a plné hrůz, jejichž dech je smrtící. Sedmero hrdinů "zuřící zbraně" Šebetu, jejichž osud a podstatu určil kdysi sám Anu, nejmenší částice a bůh nebes, aby byla připravena k ničení černohlavců (Sumerů, potažmo pozemšťanů vůbec).

Bude-li třeba.

Sedmero podob má hrůzné Šebetu, božstvo zničení, z nichž první je zuřivost zbraní, jíž nemůže žádný protivník odolat. Druhá podoba je ohnivá s hořícími plameny. Třetí má podobu lva, jenž zabijí zajisté již při pouhém spatření. Při čtvrté se zřítí hory, když sedmero zbraní se jen nese oblaky k svému cíli. Pátá podoba se jak vítr prohání, aby hledala a zkoumala svět. Když vzápětí šestá udeří nahoře i dole. Nad nikým nemaje slitování. Sedmá podoba božského hrdiny je naplněna jedem, jenž veškerý život zcela rozdrtí. To je zbraň Sebetu - sedmero božstvo nesoucí smrt plnou hrůzy.

Ze samého vrcholu Mardukova chrámu, majícího podobu posvátného pahorku Du_ku, mystického místa, z něhož Bohové sestupovali na Zem při svých cestách praoceánem Absú, opět přichází zlá zpráva. V rámci dohod a božích úradků opouští (kolem roku 2 024 př. n. l.) bůh Marduk svůj trůn v Šu_anně (Babylon), aby zákrytně pročistil v ohni Gir_ra zářící šperk své moci. Ve skutečnosti však přenechává veškerou moc a zařízení svatyně "zvedající se kupole" profesionálnímu hrdinovi Errovi, babylonskému bohu války a morové nákazy. Archanděl válečného zmaru Erra již tedy nemešká a okamžitě spěchá převzít veškerou moc.

Se vším vyplývajícím rizikem. V tomtéž okamžiku je vystaven svět nerovnováze, jako v někdejších dobách, kdy:

130 ...se nebe chvělo a postavení hvězd bylo jiné:

a nevrátily se (již nikdy) na svá místa,

kvůli nerovnováze nebes a země, jež byla ze základu uvolněna

prameny vyschly a vysoké vody opadly,

a potomstvo všeho živého se zmenšilo

a nevrátilo se na svá místa.

Bůh války Erra I. tabulka

Pokračování někdy příště

Poznámky pod čarou:

Marduk - původně pouze bůh Babylonu, později nejvyšší vládce mezopotamských bohů

An, Anu - Nejvyšší božstvo mezopotámie a města Uruku, bůh nebes

Enlil_Ki - pán_větrů_země se sídlem v městě Nippur

Anu - nejvyšší mezopotámské božstvo, bůh nebes uctívaný v Uruku

Anšar a Kišar- rodiče boha nebes Ana, třetí pár pokolení mezopotámských bohů (Uran a Saturn)

Erra - babylonský bůh války a morové nákazy.

Babylón - etymologický překlad "Obydlí velkých bohů". Akkádsky Báb-ili - brána bohů Hlavní město babylonské říše 18. století př. n. l. též Šu_an_na - Ruka_nebes_zde (na).

Du_ku - Svatý pahorek, (též Du_gi) mýtické sídlo bohů, též název části Mardukova chrámu v Babylónu, jenž byl ozdoben zlatými býčími rohy signalizujícími, že příběh se odehrává v dobách biblického "zlatého telete" - v dobách kdy světu vládne souhvězdí býka.

Ubšukinakku - dvůr shromáždění - místo, kde se bohové shromažďovali, aby o novoročních slavnostech určovali osud Sumeru na další období, či rok.


Zbraně Šebettu 1. část
Zbraně Šebettu 2. část
Zbraně Šebettu 3. část (vyjde 28.12.2007)Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0