| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo?
Vydáno dne 10. 07. 2012 (4425 přečtení)

Konečně se blížíme alespoň náznakem k Arkaimu, jehož název je prý odvozen od města Ark, nad kterým byla zavěšena "Polárka" (Severka). Přičemž prý význam slova "Ark" znamená "hřbet". Nemusím souhlasit, neboť "arc" může znamenat cokoliv.

Například "arct (řecky) - medvěd", zároveň může být odvozen od názvu nejjasnější hvězdy souhvězdí Pastevce - Arktura, zpoza něhož přicválali oklikou přes Balikh (přesněji přes východní pomezí dnešního Afganistánu a Pákistanu), podle nejstarších pověstí a v souladu s Velesovou knihou i předkové některých českých Slovanů. Souhvězdí Přemysla Oráče, neboli Velká Medvědice a Malá Medvědice (Velký a Malý vůz), sehrává navíc u Slovanů neobyčejnou, až...rozhodně v úrovni významných městských států Středomoří

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

...mystickou roli. Odtud totiž sestoupil nejen jejich inspirativní duch a učenec Brag, ale i hybatel kola dějin Koloděj (Koljada). Přes Velkou Medvědici, směrem k Malému vozu a vzápětí k tehdejší Severce (Polarionu), přeletělo Svaté světlo, ve které se, po své hrdinské smrti proměnil Svantogor Svantovid. Ačkoliv víme, že se tak stalo při obraně nového Altyn Gorodu, který byl vystavěn inspirací mocného "kouzelníka" Čitto_vraže, myslitele a léčitele, kterého Velesova kniha nazývá Kitovrazem, časování této události je stejně obtížné, jako ostatně každé časování převážné části událostí, kterým dodnes není povolen vstup do oficiální (rozuměj "Hadí") his_Teorie.

Aniž můžeme být jisti jakoukoli vědecky udávanou chronologii: Např. vytvoření "Arizonského kráteru" bývá časováno rozličně: od 50 000 let, přes 40 000 let i níže, většinou podle výpočtu explosivní síly v porovnání s nesouhlasícím procentem výskytu potřebných prvků. Místní Indiáni, v souladu se svoji tradicí naopak tvrdí, že se tak stalo jedné noci cca 10 000 př. n. l. (cca před 12 000 léty).

Stejného osudu je však i určení Polárky (Severky, které předci Slovanů ze Severije říkávali Sedaja, též i Sedmaja.). Tedy v čase před planetární katastrofou a pootočením Země. Je snad sedmou hvězdou míněn "Arktur" (Pokud ano, pak letmo odhaduji, že severní pól ležel na dnešním jiho západě a Antartida na severo východě. Zároveň je pak logický i název města Ark, neboť předci Slovanů ustavovali své gorody, gniezda, hviezdna, atd... podle hvězd. A podle nich je i jmenovali. Je takovým opevněným hradištěm situovaným podle hvězd a souhvězdí i Arkaim?).

Nebo snad byla Severkou v čase Severije, některá ze sedmi hvězd uskupení Kuřátek (Plejád)?

Jednoznačně lze tvrdit, že v případě nekonání žádné planetární kolize, by byla, v jistém časovém intervalu, Severkou jedna z hvězd souhvězdí Dracon. A skutečně: Na úsvitu oficiálně zaznamenaných dějin (cca 2830 př. n. l) byla, v závěru svého postavení, hvězda Thuban (alfa Draconis) polárkou (Severkou) starých Egypťanů. Od severního nebeského pólu ji tenkrát, roku 2 830 př. n. l,, dělilo jen deset úhlových minut.

Start Thubanu - alfa Draconis, co Severky, je teoretický možný již v roce 28 630 př. n. l., když nejblíže severnímu pólu by mohla být roku 27 800 př. n. l., odvozeně "Sedajou"- hvězda Kochab Malého Vozu, ale pouze tehdy, neuvažujeme-li žádné planetární kataklyzma a související pootočení zemské osy. Kolem roku cca 11 000 př. n. l. mohla být Severkou hvězda Vega (alfa Lyrae), nejjasnější hvězda souhvězdí Lyra. Na počátku řeckých dějin (cca 2 000 př. n. l.), byla nejblíže severnímu pólu hvězda Malého Vozu (Malé Medvědice) Kochab (beta UMi) a Phecda (gama UMi). V současnosti je Severkou (Polárkou) nejjasnější hvězda Malého vozu alfa UMi). K funkci Polárky se vrátí za 25 800 let, cca jeden platónský rok, nebo chcete-li i otočení Koledějova kola dějin. Severkou se po uplynutí 7 000 let, tedy v roce 4 000 n. l. stane gama Cephei, o tři tisíce roků později alfa Cephei. A až uběhne od té doby 17 000 let od stane se polárkou Vega (alfa Lyrae) a následně Deneb ze souhvězdí Labutě.

A stále tak dokola.

Pokud se Země opět "nepřekotí" o 180 stupňů?

Nástup daémonů Asurů (nesličných a nezářících), co předvoje bájných Drakonů, lze nikoli odečíst, jen odhadnout: Muselo se tak stát před vytvořením ochranného kruhu a třetím příchodem Peruna. Proč hovořím o Asurech? Byl to Černý Idol, Černý Had, původce krutých zim, které zasáhly Severiji, kterého kníže Jaro (Jura) pronásledoval se svým výsadkem po východním úpatím Ripejských hor. Zcela jistě prošel i oblastí dnes známou, jako "Země hradů". Tam byl vystavěn i Arkaim. A sám sebe jsem se ptal, zda i toto město bylo založeno a situováno podle hvězd a souhvězdí. Nyní mohu, díky provedenému výzkumu pana Bystružkina říci, že ano.

Vyváženou a souhrnnou informaci o tomto výzkumu jsem objevil na stránkách I. P. Evtušenka (čti Jevtušenka): Arkaim - souhrný přehled výzkumu (Arijové na Urale, část III. uralsko - abaševské kultury): Jen souhrou okolností a vytrvalé vůle zúčastněných výzkumníků a ligy za záchranu kultury, se nestala tato neobyčejná oblast dnem přehradního jezera, přesněji Bolšegradské zavlažovací soustavy (V pusté stepi, asi 450 km od Čeljabinska.). Dovolím si nyní jmenovat ty pány, tak jak jsou uvedeni na stránkách I. P. Jevtuženka, kteří se zejména zasloužili o objevení a zřejmě i zachování tohoto neobyčejného kulturního dědictví lidstva: Ředitel oblasti historicko-archeologického centra Arkaimu, doktor historických věd, archeolog, profesor katedry archelogie, etnografie, socialně historických věd Čeljabinské státní univerzity Genadij Borisovič Zdanovič a jako druhý význačný muž, jenž se podílel na vyměřování Konstantin Konstantinovič Bystruškin.

Výzkum potvrdil, že Arkaim i široké okolí (Včetně Sintašty) můžeme podle výsledků archeologických a astronomického přeměřování považovat za pravlast lidu, který sám sebe označil jako Arije, jak ruští vědci říkají: pravlast preiránského lidu, který vytvořil filosofii dodnes platnou, jejíž součástí jsou indická RigVeda a iránská Avesta.

Zde odbočím a připomenu, že preiránské vzpomínky na původní vlast Airanem Vaedžo, z časů velkého Jimy, kterou museli opustit v době, kdy byla zasažena krutými mrazy, které jsou ruskými vědci vztaženy k roku cca 1 700 př. n. l. K mohutnému výbuchu sopky na ostrově Santorini v Egejském moři. Dosud nevídaný výbuch sopky přinesl na mnohé roky prudké ochlazení. Při minimálním prosvitu slunečních paprsků skrze temná mračna dýmu a popele.

Jinými slovy: Pravlast Airanem Vaedžo nebyla přímou součástí Severije, nýbrž vlastí nástupnického etnika. Což zní sice uspokojivě z hlediska Y_chromozomu HS (R1a), avšak jen do té míry, že si v pusté stepi vystačíme s časovým intervalem trvání Arkaimu a širého okolí od roku 3 000 - 1 700 př. n. l. Což považuji za velmi nedostatečný dějinný prostor, umožňující rozvinutí filosoficky tak vyspělé společnosti. S vyváženou astronomií i používanými technologiemi, s jakými hospodařila arkaimská pospolitost.

Především:

Arkaim i ostatní města byl vystavěn nedaleko řeky, pro přesný počet lidí (2 500 až 4 000 obyvatel), podle předem připravených projektů s ucelenými představami o denních potřebách obyvatel, společenském životě i způsobu obrany i obživy. Byl obehnán dvojitými valy s domy po vnitřním oblouku. Každý dům patrně měl dvě studny, rozvod vody i kanalizaci. V širo širém okolí právě probíhala bujná "doba bronzová".

Vně domů byly archeology nalézány i tavící hutní pece, které byly dmýchány nikoli měchy, nýbrž prostým rozdílem teploty vzduchu mezi studní a tavící pecí (obé propojeno průduchem.). Jednoduchá, energeticky nenáročná, až étericky snová technologie z noční můry zeleného ekoteroristy z ušmudlaného třetího tisíciletí Zlatého věku Nových světových pořádků.

Z archeologických vykopávek (Sintašta) je jasné, že tento lid používal i válečné vozy s koňským potahem. Bezpečnost společenství byla zajištěna důmyslnou cestou, když nezvaní hosté spíše husím pochodem museli procházet po celém obvodu opevnění, do kterého sice ústily dveře každého domu, nicméně nepříteli těžko přístupné, neboť s hlubokými pastmi.

Třetím přirozeným obranným valem byly v oblouku posazené blízké řeky Velká Karaganka a Utjaganka. "Ve zmíněné oblasti nazvané "Zemí hradů" (o rozloze 400 x 150 km) bylo nalezeno asi 19 stejně opevněných měst (Oválných, kruhových i čtvercových) postavených od sebe ve vzdálenosti 40 - 70 km", píše pan Jevtušenko. Z leteckých snímků je patrné, že vnější plocha cca 20 - 25 km přináležela zemědělství a chovu a pastevectví. Navíc je zcela zřejmé, že se tu prolínal a setkával život z kaspické i černomořské oblasti i z Trojpolí na Ukrajině.

Vlastně v souladu s výzkumy EU studie euroasijské DNK.

Slovanské kmeny Hs (R1a) se prý samovolně kolem roku cca 3 000 př. n. l., samy diferencují, když Provázková kultura (Corded Ware culture) absorbovala část Cucuteni - Trojpolní kultury (Tripolye kulture 5200-2600 př. n. l.) ze západní Ukrajiny a severový-chodního Rumunska (Viz Aratta), mezi kterými se objeví složený Y_DNK Hs (I2a2 linie) pocházející přímo z paleolitických Evropanů (Doby kamenné). Smíchanými s malou blízko-východní imigrací (Zejména s E-V13 a T). Tito pak vytvořili hybridní Globulární amforovou kulturu (3 400-2 800 př. n. l.), jež je nyní nalézána na Ukrajině, Bělorusku i Polsku.

Což prý vysvětluje značný výskyt Y_chromozomu DNK haplo skupiny I2a2 s částí E a T v celém Pobaltí. Krátce poté ideovědci mění dominantní Provázkovou kulturu (Corded Ware culture), za objevy v lokalitě Třiniec - Trzciniec (1 700 - 1 200 př. n. l.).

Výstavba Arkaimu probíhala neobyčejně šetrným způsobem. Šetrným způsobem vlastně probíhala destrukce měst při odchodu obyvatel...

Poznámky pod čarou:

>Plejády, Kuřátka - jasná otevřená pohybová hvězdokupa v souhvězdí Býka, vzdálená asi 370 světelných let.

Vega, nejjasnější hvězda letního souhvězdí Lyry, jedna z nejjasnějších hvězd severní oblohy. Hvězda hlavní posloupnosti spektrální třídy A0 vzdálená asi 25 světelných let.

Arcturus - alfa Bootes,, červený obr, nejjasnější hvězda v souhvězdí Pastýře a čtvrtá nejjasnější hvězda na obloze. Vzdálenost 36 světelných let. Nelze ji pozorovat na Antarktidě Arct - řecky medvěd (Arcturus - Strážce Medvědice)

Pokračovat v tématu?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0