| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Ačkoliv?
Vydáno dne 30. 08. 2009 (5167 přečtení)...se mohu mýlit a mýlil bych se tak rád...

Glosy © Zdeněk Patrick - 2008 Praha

Ačkoliv se významná množina dospělého obyvatelstva povětšinou vystavuje na odiv svoje racionální myšlení, svůj ateizmus, přiklání se spíše k názoru, že mimozemci neexistují. Odvozeně tedy proklamují, že považují lidstvo za jedinečné v širokém vesmíru. Hlásí se nevědomky k tezím o stvoření člověka, potažmo lidstva?

Co je k tomu závěru vede? Popírají svůj ateizmus, mají strach? Vytvořili si z popírání a zpochybňování svůj doživotní byznys při dalším možném honu na čarodějnice? V nikdy nikým nevysloveného příslibu možného přežití? Nebo jen nemají čas, aby se zastavili a pozorovali? Možná jen podvědomě praktikují předané mediální informace a zkušenosti svých předků. Zkušenosti s vnucenými církevními dogmaty o jedinečnosti stvoření?

Nebo jen spoléhají na svůj strach ze "spolehlivé" rozsáhlosti vesmíru a z nepřekonatelné vzdálenosti, bohužel stále kýmsi tvrdohlavě odměřované neslučitelnou newtonovskou fyzikou?

Ačkoliv věřící považují, skrze vyhlášená a papežem Janem Pavlem II. potvrzená dogmata o kladných a mocných andělských bytostech, provázející nás životem, za možná, jiná nepozemská stvoření spolupracující s temnými silami této planety, odsuzují jako absurdní a chorobné představy, vzhledem k nepřekonatelným vzdálenostem Univerza. Přičemž v podvědomí přesto zůstávají zděděné představy o Satanovi a "silách pekelných"?

Ačkoliv významná množina dospělého obyvatelstva nemá a ani objektivně nemůže obsáhnout potřebný stupeň vzdělání takového rozsahu, aby obsáhla celou škálu potřebných znalostí o problematice života ve vesmíru a vším souvisejícím, je rozhodnuta potírat, vše, co je nad pochopení? Proto autority tvrdí to, co systémově ovládaná většina chce právě slyšet?

Ačkoliv se na planetě odehrávají nebývalé politické, společenské, etické, mravní, geofyzikální, termické, biochemické a genetické pokusy zásadního významu pro osud lidstva, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, neboť si převážná většina dospělého obyvatelstva tyto proměny přeje?

Ačkoliv Slunce je již několik let pokryto clonou chemických a biochemických látek, všichni, či převážná většina dospělého obyvatelstva si libuje. Ačkoliv tento stav trvá u nás od roku 2004, většina dospělého obyvatelstva se domnívá, že tomu tak bylo vždy?

Ačkoliv od listopadu 2008 do června 2009 bylo neustále dnem i nocí pod mrakem, a dny s viditelným Sluncem zastřeným podivnou clonou, se dají na prstech spočítat, většina dospělého obyvatelstva, ve dnech zvlhlého tropického parna, považuje tato tvrzení, v souladu s mediální propagandou, za zcestná.

Za scestné a podvržené považují i autentické dokumentární snímky, jimž přisuzují manipulace v kreslícím programu. Když nelze jinak, tak zpochybní autorství, aby naopak nakreslené, či překreslené a vyretužované snímky NASA považovali za jedinečné a autentické? ¨

Ačkoliv dříve neexistovali nehlučné blesky, a již nikoli v takové četnosti, většina dospělých obyvatel se domnívá, že tomu tak bylo vždy.

Je vůbec možné, aby se tak významný počet dospělého obyvatelstva domníval, že růžový slon televizní reality show je reálnější, než zákeřně přicházející nebezpečí naučené nevědomosti?

Ačkoliv blesky od roku 1985 mnohdy sestupují relativně bezmračného nebe, většina dospělého obyvatelstva se domnívá, že se jedná o normální jev, který tu byl vždy?

Ačkoliv nikdo přesně neví, kdo je skutečným autorem nejpodivnější vize tzv. Janovy Apokalypsy, je součástí kanonizovaného NZ. Ačkoliv je součástí kanonizovaného NZ římsko katolická církev tvrdí, že se jedná ve většině pouze o alegorické výjevy. Ačkoliv se prý jedná o alegorické výjevy, neurčitá část temných sil této planety se snaží o její naplnění. Přičemž se v mnohém pohybují již na hraně možného?

Ačkoliv se Satanova Sběř snaží o její naplnění, majíce naduté sebevědomí skrze sofistikovaně vygenerovanou ekonomickou džungli, vládu nad uveřejňováním nepravd a potlačováním pravdy, když navíc vládne skrze polosoukromé silové složky technologiemi dotýkajícími se temných nebes, hlavní garant Nové smlouvy - římsko katolická církev mlčí, oslavuje své někdejší činy a spolupracuje?

A tak, jakkoliv by významná množina dospělého obyvatelstva mohla teoreticky obsáhnout mnohá tajemství universa a ovlivnit dění, převážná část, vinou školastického vnucování představ (mnohdy nahodilých a podvržených autorit), nemá v pravý čas vybudované tvořivé myšlení?

A proto, když v čase významných změn, kdy se pravda stává nedostatkovým zbožím, usilovně hledáme cokoliv. Kde Tesař nechal díru?

Nebo hledáme něco zcela jiného. Aniž víme přesně co. Když slepí, chlubící se racionálním myšlením, odvážně vedou slepé k propasti.

Přesně tak zmateně, jak si Oni přejí? V souladu se scénářem vypracovaným dle výzkumných projektu a podkladů servisních služeb? Když myšlenka na exil je stejně lichá, jako naše někdejší, politickými deprivanty podstrčené, naděje.

Není kam uprchnout!

A to je to nejpodivnější tajemství Janovy Apokalypsy.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0