Levný dovoz...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 15. 11. 2011

Mediální prostituti se opět vyznamenali: Polští fašnacisté ničící polská auta a tvrdě bojující s polskou policií v polské Varšavě, při mávání vlajkami okolních slovanských států?

Jak se nakonec ukázalo:

I tentokrát z levného dovozu. Opět z území někdejšího Beck polského protičeskoslovenského spojence - fašistického Německa. V plné EUpolní a hajlující na počest Adolfa Hitlera, přijuchali na zcela zásadní ryze polské národní oslavy.



z Global Frankonie

Glosy© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Provokatéři, kteří na pokyn EU sovětu mají všemi prostředky i v ČR vyvolat destabilizaci. Nikoli nepodobnou té z Kosova. Aby každá jiná a skutečně vlastenecká podstata mohla být nemravnými mediálními prostituty beztrestně osočována a posléze ofrankovaná. Cizokrajnou nálepkou: homofobní, šovinisticko extremisticky nacionalistická.

Podobné aktivity, přicházející z německé Ďauro náckovské zóny, jsme navyklí doposud vídat jen v ČR - při příležitosti masírovaní prý dostatečně již zdecimovaného domácího obyvatelstva: V mediálně úspěšném seriálu, sofistikovaně vyšvihnutém pro boj zblízka s neexistujícím českým vlastenectvím. Zákrytně a čistě pro účely mediální prostituce - zastoupeného místními idioty a skupinkou z levného dovozu:

Xenofobně extrémisticko a šovinistické faš verbeže cizích tajných služeb.

Soudruzi EUnáckové, hajlující německy na počest Adolfa Hitlera, již několikrát účinně posloužili mediální prostituci při taktickém odhalování nebezpečného třídního nepřítele a českého nacionalizmu. Jenž překáží i v podobě líně plíživého českého lokal patriotizmu. Jen si nikdo nepovšiml, že se již dávno nejedná o cvičení tajných služeb, "jak snadno a rychle vydupat ze země terorizmus", ale systémový boj při globální likvidaci národních států.

Z dovozu byla svého času i fašizoidní Antifa, která se tak mediálně líbila při ukopávání hlav na zem sražených oponentů. Ne jinak tomu bude i s posledními událostmi ve Šluknovském výběžku. Do nichž se nepozorovaně zapojily dosud nejmenované "realitní společnosti", pracující v betonovém krytu mamonu, vždy v neprospěch zneužitých a na nejvyšší míru vydrancovaných menšin. Odvozeně... Vždy v neprospěch státnosti ČR. Pseudo realitních společností systémově pracujících, pod vlídným dohledem vládních stran a výtahových straniček, co pomocného personálu páté Hitlerovy kolony, či Říše Římské: Deportacemi původních obyvatel do bezživotí bezdomovců. S reciproční náhradou urychleného importu vykořeněnců a Multi kulti do "římské zájmové oblasti", co destabilizujícího prvku. Na samém počátku programové destabilizace vyhlédnuté oblasti budou vykořeněnci a Multi kulti bezprávně vymezeni a následně v právech zvýhodněni. V očividný neprospěch autochtonního obyvatelstva. Avšak jen na samém počátku, co předvoj další etapy desintegračního procesu osvojování si cizích území příslušným chaganátem. V tomto případě čtvrtou říší.

Nyní postačí dešifrovat, kdo má zájem nejen o Šluknovský výběžek. A kdo za odměnu ukryje ve Švýcarsku své nově nabyté deseti miliardové odměny. A který místodržitel v Böhmen und Mähren dostane v odměnu železný kříž za odvahu při vizi velmi tupých vidlí.

Že není žádný zájem? Ach?

Adolf a Merkel to řekl jasně: "Co nejtěsnější ekonomické a politické spojení do nové beznárodní Evropy", která se pod jasnozřivým vedením nejuššího jádra "nadlidí" Evropského sovětského svazu, konečně dobabrá řešení české otázky. Jinými slovy, skrze provokatéry vyvolané násilí a pod hrozbou "humanitárního" bombardování, budou z původních autochtonních obyvatel nadělány onuce do Ďauro sovětských laptí, v kdysi rodné a prosperující zemi. Dnes chcípajících bez pomoci na ulicích a v podzemních slamech. Onucemi, či kusem hadru, který lze kdykoliv beztrestně nakopnout. Snadno vyrobitelné i skrze nezákonné kradě, cla, či povinnováni cizákům odevzdat své nanejvyšší míru daněmi a zloději ohryzané platy: Za přecházení po své vlastní rodné zemi, ve které je navíc tzv. nepřizpůsobiví multi kulti hulváti neprestajně kopou do riti.

Jak těžké je z Českého národa vyrobit elektronicky označené a satelitně šmírované bezprávné foederáty - nesvéprávné nájemníky ve svém vlastním domě, již víme.

Kosovsky použítelní kdykoli na náhradní díly, či deportaci "za prací" kdykoliv a kamkoliv. Neboť "Arbeit macht frei": Prý v plném nasazení mladého kolektivu. A kteří uznale, neboť servilně v obavách o neexistující virtuální životní šanci, jen pokyvují hlavou nad zručnými zlodějnami a dalšími 12 miliardami bez povšimnutí odpovědných, bezmocně ležících prý neadresně, prý k nedosažení, v daňovém ostrovním ráji a ve švýcarských sejfech. Nebo pocházejících z trestného beztrestného vykradení Zlatého pokladu ČR.

Jak velkou drzosti se nyní jeví složenka vyzývající mne zaplatit 3 x 120 000 Kč, zaslaná na mé jméno panem "místodržícím" Kalouskem? Z dílny TOP 09?

Ach... Bože všemohoucí... jsi-li tam ještě?

My tu stojíme připraveni. Zrozeni Tebou do země, která se stala naší rodnou zemi, připraveni svými slovanskými nosy rýt zemi ještě hlouběji, než kdykoliv před tím. Raději tak, než abychom se "dobrovolně povinně" stáli spoluviníky zločinů proti lidskosti.

A společníky na souhrnné spluvině proti samé udržitelnosti života na této planetě. Spoluviníky pravdoláskovských vlastizrádců, humanitárních bombardérů a zeměškůdců. Kteří nás ochotně pohřbí i za živa, v rámci programu likvidace státnosti ČR - na cizí příkaz. Skrze bezzákonné úmluvy Global Ďaurů z NWO.