Tři Zlatá Perunova jablka?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 15. 10. 2011

Znovu oprášené video, které je vlastně přímou odpovědí dvěma čtenářům. Prvnímu odpovídám, co lze a nelze nafilmovat současnou "vrcholnou" technikou, druhému přináším starý důkaz, že ve hře nejsou magické přízraky, či mylné představy pochroumané mysli:

Pozorování tří objektů v létě 2009, dva jakoby v součinnosti s chemtrails letounem, rovněž vypouštěly kratičkou stopu, zatím, co třetí nás zaujal stacionárním letem (přesněji visel na jednom místě).To i jiné. Přešlo mojí myslí jako dobrý příměr.

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nebylo to poprvé, kdy jsme při chemtrails letadlech pozorovali asistenci relativně nevelkého lesknoucího se kulového objektu, či naopak letícího několik délek před letadlem. Jindy naopak výskyt temné stopy letící před letounem.

Související článek

V následujícím příběhu nízko letící chemtrails rozseváč + tři lesklé objekty, které jsem po svých dalších zkušenostech pracovně nazval "Tři zlatá Pěrunova jablka".

Filmování je navíc ztíženo letem chemtrails letadel, vždy do (jindy ze) Slunce a navíc současné fotoaparáty zanechávají trvalý dojem, že skrze display fotografují spíše majitele, aby detail jeho neoholené papule okamžitě přeposílaly na několik servisních služeben on-line. Myslím si?

Zkrátka neviděl jsem, co vlastně fotografuji a filmuji, říká autor snímku.

Výsledně: Nafilmovali jsme, na větší vzdálenost malé, jako tavenina oceli 1 534 - 1 536 stupňů C svítící objekty, které jsou více než podobné, těm, které kolem nás prolétávaly v bezprostřední blízkosti několika metrů. Méně než osm metrů.

Video: Léto 2009 Praha

Stejná, jako ta, která šacovala chemtrails letadlo nad Krčským údolím, aby vzápětí ze sebe "vypustila" nejméně 200 násobně větší kopii mlžného letadla, letícího v černé stopě vedle chemtrails pruhu, vytvořeného před malou chvíli.

Přičemž připomenu legendu o jedné z Perunových zbraní, schopné zahodit jakýkoliv objekt do mimoprostoru mimo čas a rozměr. S možností kdykoliv a kdekoliv v čase jej vrátit zpět.

Byla to tatáž koule, která mne překvapila ve své zelené modifikaci (jakkoliv je prý možná oranžově červená varianta). Ze vzdálenosti 30 cm.

Tatáž, kterou jsme pozorovali v polích, při výstupu z meziprostoru. Jako když žiletkou rozříznete arch papíru, tak nám připadala noční obloha s dobrou viditelnosti, cca 100 metrů od nás a cca 300 metrů nad polem, s hořícím a ukapávajícím mediem, aby se zpoza ničeho, či spíše z prostoru se náhle vykulila zelená koule a padala k zemi.

Překvapení to bylo i pro dva myslivce na nedalekém posedu. Soudě podle jejich vzrušeného rozhovoru, zda se jít podívat, či nikoli. Suše konstatuji - tiše a již nikoli tak halasně, jako při příchodu - vysublimovali domů.

Ještě jeden poznatek. Nedávno jsem, při listování obrázky, objevil jeden mocně naivní:

Vystoupení živy z mimoprostoru. Téměř, říkám téměř ano, to bylo přesně ono. Něco podobného jsme viděli.

Jsem a přicházím (orientační výcuc na pozadí bansktérských tanečků s procenty, když nula sice od nuly pojde. V případě banskterizmu v zázračné miliardové proměně nikdy neexistujících, tedy lstivě vymyšlených dluhů, které by banksteři a jejich Sběř chtěla, zpoza podzemních pevností, kam se tajemně ztrácela nejen voda z jezer, ale i vzduch, vyřešit neuvěřitelně legeračně: Vygenerovat třetí světovou potopu krve. Na náš účet? A proto, sám za sebe říkám, ani náhodou. již nikdy!!!).

Kosmická družice NASA Swift zaznamenala ve středu dne 19. 3. 2008 v 8:12 našeho času gama záblesk, jemuž bylo přiřazeno číslo GRB 080319B. Přičemž písmeno B je označení pro druhý záblesk zaznamenaný toho dne viz www.astro.cz . Zbývá již jen dodat, že záblesk přicházel ze směru, či zpoza souhvězdí Bootes (Pastýře = Čecha), jehož naši starověrečtí předkové nazývali souhvězdím Přemysla Oráče. Při této příležitosti si připomeňme, že zpoza vlády Arcturu, nejjasnější hvědy souhvězdí Bootes, přišli, podle jedné z (jak také jinak) nepodložených legend, předkové našich starověreckých Slovanských předků.

Dodávám, že rekordní gama záblesk přicházel tentokráte ze vzdálenosti 7,5 miliardy světelný let. Tedy z časů, kdy naše planeta zdaleka ještě neexistovala (Pokud není starší, než vědci říkají.). Přičemž, prozatím nejmohutnější zaznamenané gama záření (druhé ze čtyř toho dne detekovaných) mířilo v překvapivě úzce nasměrovaném paprsku přímo k naší planetě.

"Zatímco jedna z explozí v souhvězdí Pastýře (Bootes) byla k vidění již 23. ledna 1999 jiná, podstatně mohutnější, právě v čase svátků Sv. Josefa (19. března 2008), Kristova pěstouna, v předvečer svátků "z mrtvých vstání Krista", směřovala k Zemi v podobě úzce směrovaného paprsku, jehož zdroj prý opět pocházel z mohutné exploze v souhvězdí "Pastýře" (Bootes - Čecha). Výtrysk úzce nasměrovaného gama záření připomínal ve své mohutnosti velmi koncentrovaný laserový paprsek nutný k získání dostatečné energie. Dodávám, že k témuž musí být k mání nebývalá technika a vědomosti."

Vycházel údajně z hvězdy 40x větší než Slunce, vzdálené 7,5 miliard světelných let. Gigantický výbuch a výtrysk následné energie překonal všechny dosavadní rekordy.

Koncentrace energie do úzkého výtrysku, směřujícího přímo k Zemi bylo možno spatřit (i podle velmi renomovaných astronomů) pouhým okem a zaručeně nemohla být dílem té samé agentury, jež s nikým nekamarádí a vylepuje, skrze humanitární bombardéry, nezajímavé karikatury s průhledným cílem. Aktivovat svého velkého "fantoma opery", specialistu - poradce na nadstátní teror. Slavného menšitele našich nezadatelných občanských práv a svobod sakra jak to jen říci? Usa_ma bin Satana.

Nicméně, nehlučné záblesky, po několik let viditelné na noční obloze, připomínaly podivné sofistikované válečné aktivity (SDI, jež byly pro mne ukončeny moji přechodnou, více než rok trvající slepotou. Jakkoliv nezvykle rychlé oslepnutí zcela určitě pocházelo zejména z mikrovlnných ataků domorodé provenience.)??

A co na to policejní nadstát?

Využil cokoliv, k posílení svých fašistických doktrín.

Tedy i zamlčování pravdy, politických skutečností a snad i mohutného výbuchu v souhvězdí Bootes!

Ačkoliv:

Doporučení a výzva orgánu NVO podřízené Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s "kosmickou zprávou" (ze dne 19. 3. 2008): Doporučení a výzva US Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s "kosmickou zprávou" (ze dne 19.3. 2008)

Cosmic Message? Prompts US-EU Crackdown On Religious Cults.

Výsledky vyšetřování potvrdily, že úzce na naší planetu nasměrované GRB (Gama Ray Burst) 080319B měly namodulovány 40 MHz radiové vlny se zakódovaným signálem, jenž by mohl povzbudit elektromagnetickou cestou aktivaci zejména nábožensky motivované lidi. Vyslaný signál by prý mohl způsobil značné a zejména politicky nežádoucí změny v jejich mozkových frekvencích.

Záření gama má vlnovou délku menší než 0,1 nm, o frekvenci 10 na devatenáctou Hz (?), o energii 10 na dvacátou až 10 KeV, a neuvažuji-li jejich přeměnu na v kosmickém věku použitelnou energii zasílanou úzce soustředěným gama laserovým paprskem do vzdálených části Vesmíru, pak nezbývá než konstatovat, že astronomové opět přípomněli vtip o nočním hlídači, jenž při své práci hříšně spí.

Ze souhvězdí Bootes vyslaná zpráva byla prý dekódována ve francouzském výzkumném středisku montreálské univerzity. Podstata záměru studia vyslaného signálu bylo odhalení neurálních korelací (sladění) s možným mystickým zážitkem.

Kosmické zprávě porozumí více zasvěcený a religiozně oddaný věřící, jehož mozek je (díky víře?) naladěn na frekvence radiových vln 40 MHz .

Dále výzkum předpokládá vysoký nárůst těchto ovlivněných lidí v náboženských sektách.

Nejpodivnějším výsledkem tzv. "Kosmické zprávy" úzce nasměrované na naši Zemi je skutečnost, že Spojené státy a Evropská Unie současně vypustili současně doporučení zavést tvrdá opatření proti religiozním kultům s cílem vyhledat a eliminovat ty, kteří byli signály ovlivněni. Co máme rozumět termínem "eliminovat" nechávají na naši fantazii, či životní zkušeností s fašistickými metodami. Zkrátka, nic nového? Stále ve šlépějích krutostí Svaté Inkvizice.

Kosmickou zprávou namodulovanou na cílený paprsek, jež má dle Svaté Inkvizice těch, kteří s nikým nekamarádí, ovlivnit ty části lidského mozku, zabývající se religiozními poznatky.

Na kterém ubožákovi nezákonně, s podezřením na nepromlčitelné zločiny proti lidskosti, nemilosrdně vyzkoušeli zapuštěné sondy, titíž dobře utajení deprivanté již neprozradili.

Nu dobrá, říkám si, ale jakou zprávou?

"Jsem a přicházím. I am. I come."

A nyní v duchu sčítám, co vše se od té doby na Zemi a v naší vlasti odehrálo: Nebudu Ač neuvažuji, kdy pro Znojmo končí ještě povolená zakřivenost okurek, či doporučení EU příkazově obohatit náš jídelníček o vařené, či smažené škvory, pavouky a červi, aniž zákaz nafukovat balónky a foukat do frkaček nezletilcům. To se EU bohatýři z řad Sběře, jen baví svojí, nikým z čestných lidí potvrzenou bezbřehou mocí.

Poznámky pod čarou:

Pěrun otec

Pěrunic, Pěrunič - syn Pěruna (perync od téhož odvozeno slovo princ)

Pěrunica dcera - dcera Pěruna (perynica od téhož odvozeno slovo princa - princezna)

Pěrunika - manželka Pěruna Zárja (Záře, zvaná Lada - Koruna, sluneční korona)

Pěrucija kněžka Pěrunova kultu

Perunovy hromové kameny, ohnivé kamenné šipky, či hromové klíny měly být rozmístěny vlastně po celém území, které obývaly slovanské kmeny. Katolický wehrmacht je v čase násilné a krvavé christianizace přejmenoval a nazval:

Ďáblovými prsty, božími prsty a prsty matky Boží. Pěrunovy zbraně jsou chráněny (systémově zajištěny) proti nešťastné náhodě, zneužití osobou nepovolanou, zlé a černé magii, účelové nákaze a jasně i proti setnutí sama sebe.

Ohnivé kamenné šipky, vyznačovaly zájmovou oblast, pomocí sítě vyznačené těmito kamennými šipkami. Aktivovanými jednak dle okamžitých potřeb a libosti Pěruna, jednak zápornými emocemi Slovanů. Poslední nárůst potenciálu směřující k aktivaci nastal prý v čase zákeřné agrese NATO do Jugoslávie a proces krádeže Kosova.

Pěrunovy bleskové, či hromové kameny, ale i Pěrunovy kamenné šipky však podléhaly po sedmi letech obnově. Tato obnova se prováděla cyklicky jednou za sedm let levitací nasílenou silným větrem zpět do nebes, aby se opět vrátily na zem kde byly přeorganizovány v nově propojenou síť latentně odpočívajících energetických zbraní, vždy připravených k použití.

Zbraň zvaná "Zlaté jablka", symbolicky ztvárněná a užívaná mnoha slovanskými národy jako talisman se silným mystickým a emotivním nábojem, který sehrával i roli varovnou až výhružnou. Ale také, v případě Pěrunových Zlatých jablek i s léčivou mocí.

Kladivomlat (Odborný ideovědecký termín), ve skutečnosti zbraň povědomá jako Varunovo Váedžo ra, vystřelující vlnící se zelený horký paprsek s kobřím účinkem (Vaedžo - kobra, Ra Sluneční paprsek, Slunce samo, teplo, horko), Vystřelující při pohybu majitele, jenž je aktivním pohybem oštěpaře při hodu oštěpem, nejen hadí (vlnící se zelené) blesky vpřed, ale skrze setrvačné síly i na nepřítele v zádech. Zbraň sjednává Provi - slovanské právo a může být i na větší vzdálenost aktivována do podoby otáčejícího blýskajícího paprsku, nabitého silou kosmu, jenž se podobá čepeli meče. A pokud si dovolíme ten přepych naslouchat českým bájím a pověstem, pak tehdy postačí prý říci: "Všem nepřátelům země České hlavy dolů" a hleď autocenzura :=))

Tři "Zlatá jablka", symbolicky ztvárněná, co neukončený motiv slovanských výživek, ale používaná i jako mocný talisman, vybavený silným mystickým a emotivním nábojem.

Sehrávající, podobně, jako soustava levo a pravo točivé svastiky, roli varovnou. Mnohdy až výhružnou. V sousvislosti s Pěrunovými Zlatými jablky, i mocí léčivou a uzdravující.

Lze se domnívat, že mystická Perunova "zlatá jablka" jsou symboly vyjímečných fyzikálních jevů, používaných Pěrunem, co mocné zbraně. Budu-li se nanejvýšší míru ideo_vědecky holedbat, pak na místě prohlašuji vše, za notoricky známou formu atmosférických výbojů, včetně modrozelených Světelných koulí.

V zájmu ucelené zprávy, dokumentující Tři zlatá jablka, co strašnou Pěrunovu zbraň, jejichž účinkům neunikl ani jediný z očitých svědků, dovolím si převyprávět píseň z Černé hory:

Те извади три јабуке златне
И баци их небу у висине...
... Три муње од неба пукоше
Једна гађа, два дјевера млада,
Друга гађа пашу на дорину,
Трећа гађа свата шест стотина,
Не утече ока за свједока,
Ни да каже, како погибоше.?

varianta 1.

.. Te izvadi tri jabuke zlatne
I baci ih nebu u visine...
...Tri munje od neba pukoše
Jedna gađa dva djevera mlada,
Druga gađa pažu na dorinu,
Treća gađa svatava šest stotina,
Ne uteče oka za svjedoka,
Ni da kaše, kako pogibože.

Varianta 2.

Pa se mlada od zemlje podigla,
I bačila u džepove ruke,
Te izvadi tri jabuke zlatne,
I bači ih nebu u visine.
Natače na svatah šest stotinah,
Ko će prije ugrabit' jabuke;
No tri munje od neba pukoše:
Jedna gađa dva đevera mlada,
Druga gađa pažu na dorina,
Treća gađa svatah šest stotinah;
ne uteče oka za svjedoka,
Ni da kaše, kako pogibeže!

Pak se mladá od země pozdvihla
a vrhla džepovou rukou (džepa / kapsa, munici podávající ruka)
aby, vypustil tři jablka zlatá
A bacil jimi vysoko do výšin nebes
Směřujíce je (pak) na šestset bojovných
(Svatava - bojovná, svata - svadba, odvozeně též svatebčané)
kdo že uchvátí jablka,
Již tři blesky z nebe vystřelí
první úder, dva jiné služebně mladší
Druhý úder na pasoucí se koně
Třetí úder na šest set bojovných
Neuteče, aniž oko svědecké
Nik dokáže říci, jak zahynuli.


Mor ho! - Samo Chalúpka 368 n. l.
Carnuntum
Setkání n-tého druhu
Tři Zlatá Perunova jablka?