Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 25. 09. 2011

Mottem následujících článků budiž můj údiv nad zesilujícím se masovým útokem šílených tajných i zjevných společenství proti samé podstatě udržitelnosti života na této planetě.

Hodlám se nyní vypořádat, sám za sebe, v úrovni svého nevalného vědění a o to podivnějšího poznaní, se zásadními proměnami týkajícími se nejen kdysi ustavené konstelace dvojplanety Země?

Měsíc...Tento příběh volně souvisí s článkem Třetí příchod Pěrunice.

Nezávislá historie podivné závislosti

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick © autor: Zdeněk Šmitmajer /73 DAM & DMK production - Praha 2011

...kdysi ustavené konstelace dvojplanety Země - Měsíc...očividně... a to je nanejvýš překvapivě, i úzce souvisejícími s podivně zničujícími aktivitami samozvaného managementu planety. Vše v úzké provázanosti s technicko fyzikálními jevy, s rozsévači smrtících chemtrails, šířením smrtících virů - k témuž zločinnému účelu laboratorně mutacemi vybudovanými, kriminálním odpíráním životně důležitých látek, skrze procentuální kouzla banksterů, na samém počátku svinstva vždy směřující k likvidaci střední třídy, s podivnými elektromagnetickými bouřemi, či relativistickými projevy neznámé provenience, mnou pozorovanými v průběhu jistého časového intervalu, na denní a noční obloze.

Jakkoliv jsem vzdálen naslouchat kontaktérskému mektání o pomoci andělských teamů vytahovat za nás žhavé cereálie, které do svého mizerného ohníčku, ve své neuvěřitelné tuposti neustále házíme, přiznávám, zaskočen texty paní Bož eny Cibulkové, které jsou pro mne natolik překvapující svými detaily, že nemohu jinak, než citovat některé z nich. neboť korespondující s tím, s čím jsem se ve svém životě setkal a pozoroval.

Uvážím-li, že tyto texty byly napsány prostou ženou, v čase předcházejícím událostem, kterých jsem možná byl pozorovatelem. Nechci a nehodlám říci "svědkem".

Dříve, než si dovolím dovolávat se citátů BC, nemohu jinak, než opakovat, co jsem kdysi již napsal: Dvojplaneta Země Měsíc, donedávna snad ze všech koutů Země viditelná časomíra, svojí neobyčejnou vzájemnou konstelací vytváří neobyčejné asociace kompilace magických negací v jednotě s neobyčejnou plodností života Země, aniž nelze nepozorovat, kdesi uvnitř člověčenstva zasunutý stres, frustraci i vykukující obavy, či jak jinak stříbrný svit mrtvého světa možno nazvat. Skrytých i pod rouškou novodobých mýtů o prastarých stavbách a koncentračních táborech, kdesi v malém kráteru, velkého kráteru Archimédes, při dlouholeté absolutní absenci snímků odvrácené strany. Když mnohé, na přivrácené straně měsíčního povrchu, vykazuje důsledky nemilosrdné kosmické války světů, v němž praslovanská Severije podlehla, jako jedna z prvních.

Nelze mi jinak, než bez důkazně tvrdit, že na přivrácené straně se stopami strašné plejaďanské zbraně Šebettu, kterou daroval obráncům Země Anu.

Jakkoliv mohla být přestupní stanice Draků, zničena slovanským opeřencem Pěrucijem, odvetou za únosy lidských bytostí z ochranného kruhu Rasy.

Zbraní Šebettu, jež byla později použita generalisimem Érrou i při zničení pětiměstí v údolí Sedím (Siddim cca 2 300 př. n. l.). neboť až do dnešních časů trvajícím střetu temných sil, usilujících za pomoci páté kolony, lstivě a zákeřnými cestami zničit veškerý lid Y_chromozomu Hs R1.

Měsíční prach byl po použití zbraně Šebettu vymrštěn do širého kosmu a na dlouhý čas zcela eliminoval svit Měsíce. O to více překvapující je tvrzení vědců, že očekávali daleko, daleko větší množství měsíčního prachu, jehož mocnost by odpovídala stáří Měsíce.

Neodpovídala.

Někam beze stopy zmizel?

Aniž zapomenu na tvrzení astronautů, kteří po návratu do měsíčního modulu tvrdili, že narudlý měsíční prach silně zapáchá spáleninou.

V důsledku zbraní Šebettu?

Nyní první část textů paní Boženy Cibulkové (z celku "Řekl Pán") hovořících na téma, že Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi, těžko vyvinuté civilizace zničili jako děti hračku.

Řekl Pán:

Pokryjeme Zemi ochrannou fluidnou clonou vždy v době, když Měsíc vchází do úplňku a září plným svitem.

Tehdy jeho silové pole působí velmi zhoubně: odčerpává nervovou lidskou energii, vysává duševní sílu z krevní plazmy, na niž je vázána a do ní uložena jako energetická zásobárna k rovnoměrnému chodu fyzického těla i jako základní potenciál pro myšlenkovou činnost a podepření vůle tělesně žijícího člověka.

V úplňku Měsíc vrhá temné magické vlivy, které jsou na něm soustředěny a přes jeho pole spěchají z vesmíru i do vesmíru - do mozkového myšlenkového ohniska, které spánkem utlumeno a ochromeno pojme v sebe chaos, z něhož se pak rodí absurdita, deformace i různé vlivy přímého zla.

Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi, těžko vyvinuté civilizace zničili jako děti hračku.

Měsíc je sídlem duchů lidských v tělech neprojevitelných zraku tělesnému.

"Neviditelní obyvatelé měsíčního podzemí jsou mocnosti negace i lidští duchové, kteří pro své milostí neodpustitelné viny byli mezi ně vypovězeni".

"Měsíc má šestero sfér měsíčních očistců, které jsou jako šestipodlažní obrovský dům sídelního areálu mocností negací".

Pokračování?